«Παραχωρήσατε ὕδατα γιά νά μήν χάσετε ἔδαφος»!

Τά τελεσίγραφα πρέπει νά ἐπιστρέφονται, κύριε Πρωθυπουργέ Ὁ ὁμιλῶν ὡς καραγωγεύς Ἐρντογάν νά λάβει ἀπαντήσεις

ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ πολιτική εἴθισται νά ἰσχύει τό δόγμα «νά προσέχεις καλά τί πράττει ἕνας ἡγέτης καί ὄχι τί λέει». Τό δόγμα αὐτό διετυπώθη ἀπό τούς Ἀμερικανούς τήν δεκαετία τοῦ 1980 ὅταν συχνά πυκνά ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου λεοντάριζε ἐναντίον τους. Καί ἐν πολλοῖς ἴσχυε. Ὁ ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ «τραβοῦσε» τό σχοινί στίς σχέσεις του μέ τούς συμμάχους μέχρις ἑνός σημείου πού συνήθως ἐκτόνωνε τήν ἔνταση. Ποτέ μέχρι τά ἄκρα. Ὁ Παπανδρέου ἀπείλησε τήν συμμαχία μέ πόλεμο στήν κρίση τοῦ Μαρτίου τοῦ 1987 καί προειδοποίησε ἕως καί μέ προσχώρηση στό Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας, ἀλλά μπλόφαρε. Δέν ἤθελε πόλεμο. Στίς ἡμέρες μας πλησιάζουμε φαίνεται πρός τήν ἡμέρα πού τό δόγμα αὐτό θά ἀνατραπεῖ. Οἱ λέξεις ἔχουν πλέον σημασία. Ὁ πόλεμος φαίνεται
πώς παύει νά εἶναι μπλόφα καί συνιστᾶ ἐπιλογή. Ἕνας ἄλλος ἡγέτης ὁ ὁποῖος βεβαίως δέν ἔχει καμμία πολιτισμική καί πολιτική σχέση μέ τόν δυτικό Ἀνδρέα (εἶναι στήν ἄλλη ἄκρη), ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν φαίνεται πώς ἔχει τόν πόλεμο στήν φαρέτρα του. Ὄχι μόνο γιατί «πολεμᾶ» στήν διαλυμένη Συρία καί στήν διαλυμένη Λιβύη ἀλλά γιατί στήν ἀγωνία του νά ἐπιβάλλει τά τετελεσμένα πού ἐπιθυμεῖ ἡ γείτων δεκαετίες τώρα στήν περιοχή ὁμιλεῖ σχεδόν εὐθέως γιά πόλεμο. Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί οἱ ὑπουργοί του.

Ἡ χθεσινή δήλωσις Ἀκάρ, ἡ τετάρτη στήν σειρά μέ παρόμοιο περιεχόμενο –εἶχαν προηγηθεῖ δύο τοῦ Ἐρντογάν καί μία τοῦ Τσαβούσογλου πού μᾶς προειδοποιοῦσαν γιά τό «κακό» πού θά πάθουμε– πείθει πλέον καί τόν πλέον ἀδαῆ ὅτι εὑρισκόμεθα κοντά σέ ἱστορικές στιγμές γιά τόν τόπο. Μία ἡμέρα μετά τήν ἐπικοινωνία Τράμπ – Μητσοτάκη καί Τράμπ – Ἐρντογάνοἱ Τοῦρκοι ἔδειξαν πόσο… σοβαρά ἔλαβαν τήν παρέμβαση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου. Παρέτειναν τήν παραμονή τοῦ Ὀρούτς Ρεΐς ἐντός ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, νοτιώτερα τῆς Κρήτης αὐτήν τήν φορά, ἀνανέωσαν τήν Navtex ἕως τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἐνῶ ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τους Ἀκάρ ὡς κοινός γκάγκστερ ἔστειλε στήν ἑλληνική Κυβέρνηση ὠμό τελεσίγραφο. Ἀφοῦ διεκήρυξε ὅτι δέν θά παραδώσουμε «σταγόνα ἀπό τό νερό μας» καί ὅτι «οἱ ἔρευνες θά συνεχισθοῦν γιά ἀόριστο χρόνο», προειδοποίησε ὅτι «δέν θά πρέπει νά δοκιμασθεῖ ἡ δύναμις τῆς Τουρκίας. Τά σύνορα τῆς Τουρκίας εἶναι σαφῆ στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἔχουμε πεῖ τί θά συμβεῖ ἄν τά παραβιάσετε. Ἀλλά πάντα ὑπογραμμίζουμε ὅτι εἴμαστε ὑπέρ τοῦ διαλόγου. Ὁ διάλογος γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο θά πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη ἐπιλογή, εἰδάλλως θά ἀκολουθήσουν ἀνεπιθύμητες καταστάσεις». Καί ἄν ὑπῆρχε μία ἐλάχιστη ἀμφιβολία ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐννοοῦν κατάληψη ἐδάφους μέ τήν φράση «ἀνεπιθύμητες καταστάσεις», αὐτή διελύθη. Τό τελεσίγραφο αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι ὠμό:

«Παραδώσατε ὕδατα γιά νά μήν χάσετε ἔδαφος.» Καί ὡς ὕδατα ἐννοοῦν τόσο τό τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος στό Καστελλόριζο ὅπου διεξάγει ἔρευνες ἐπί 17 ὁλόκληρες ἡμέρες τό «Ὀρούτς Ρεΐς» χωρίς ἐπί τῆς οὐσίας ἀντίδραση ἐπί τοῦ πεδίου ὅσο καί τό τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος πού κατοχύρωσε ἡ Ἑλλάς νοτίως τῆς Κρήτης κατά τήν συμφωνία μέ τήν Αἴγυπτο. Αὐτά ὁρίζουν θαλάσσια σύνορά τους οἱ Τοῦρκοι. Οἱ δύο χῶρες εὑρίσκονται στό χεῖλος τοῦ πολέμου καί ἡ αναμέτρησις θεωρεῖται βεβαία ἐάν ὁ Πρωθυπουργός δέν ὑποκύψει στίς παράνομες διεκδικήσεις τοῦ Σουλτάνου. Αὐτό πού ἄλλως τε ζοῦμε ἀπό τήν εἰσβολή μεταναστῶν στόν Ἕβρο, τήν ἔλευση τοῦ Ὀρούτς Ρεΐς στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα, τά ἐπεισόδια μέ τίς φρεγάτες, τά ὑποβρύχια καί τά μαχητικά στό Αἰγαῖο, τό σκηνοθετημένο ἐπεισόδιο ἐρεύνης καί διασώσεως στήν Χάλκη μεταξύ 26ου καί 28ου μεσημβρινοῦ, τίς διαρκεῖς navtex καί ἀντι-navtex καθώς καί τίς στρατιωτικές ἀσκήσεις, σέ αὐτό τό σενάριο παραπέμπει. Σέ προσομείωση πολέμου. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ἀποφύγει ἕως σήμερα συνετά νά μπεῖ στό γήπεδο πού τόν παρασύρει ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ «Ἑστία» χαιρετίζει τήν νηφάλια στάση του. Ὡστόσο γιά ὅλα ὑπάρχει ἕνα ὅριο. Οἱ Τοῦρκοι πολιτικοί καί εἰδικῶς ὁ καραγωγεύς Ἐρντογάν προσβάλλουν κάθε ἡμέρα μέ τίς λέξεις τους τήν ἡγεσία μας, τούς στρατιωτικούς μας, τόν λαό μας τόν ἴδιο. Τελευταῖο κροῦσμα ἡ φράσις τοῦ Ἐρντογάν «ψευτόμαγκες». Κάποια στιγμή πρέπει τό τελεσίγραφο αὐτό νά ἐπιστραφεῖ. Δέν ξέρουμε τό πῶς, ἀλλά πρέπει. Καί βεβαίως χωρίς νά ἐπιδιώκουμε τόν πόλεμο πρέπει νά κάνουμε τά πάντα γιά νά δείχνουμε στούς Τούρκους ἀλαζόνες πώς δέν θέλουμε νά τόν ἀποφύγουμε, ἄν προκληθοῦμε. Ἡ κατάστασις ἐκτρέπεται καί ὀφείλουμε νά προετοιμαζόμεθα. Ἡ ἀποστολή ξεκάθαρων μηνυμάτων πρέπει νά διαδεχθεῖ τήν σιωπή.

Κεντρικό θέμα