Πανικός ἀπό τά Ἴμια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στόν Βορρᾶ

Τάσεις μουσσολινισμοῦ – Κοκκινοφρουροί συλλαμβάνουν πολῖτες στήν Μακεδονία

Εκστασιάσθηκε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν –τό ὁποῖο δέν ἐπεσκέφθη– γι’ αὐτό καί τό Σάββατο τό βράδυ παρουσίᾳ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων Νίκολα Δημητρώφ ἀπεκάλυψε στό ἀκροατήριο τοῦ 4ου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τήν νέα του μεγάλη αὐταπάτη: Χαρακτήρισε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν «διπλωματικό ἀριστούργημα»! Καί αἰτιολόγησε τήν ἄποψή του αὐτή μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι «κανένας ταυτόχρονα δέν αἰσθάνεται ταπεινωμένος ἤ ριγμένος».

Τί κρῖμα ὅμως γιά τόν κ. Τσίπρα! Δέν ἔχει τήν αὐτή ἄποψη περί «ἀριστουργήματος» ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας μας. Ἀντιθέτως. Ὅπως φωνάζουν ἐξοργισμένοι ὅταν καλοῦν τό τηλεφωνικό κέντρο τῆς «Ἑστίας» ἤ ὅταν μᾶς γράφουν ἐπιστολές, ἐκεῖνοι βιώνουν τό… ἀριστούργημα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὡς τήν τρίτη μεγαλύτερη ἧττα τῆς πατρίδος μας μετά τόν πόλεμο: Πρώτη ἦταν ἡ κυπριακή τραγωδία καί ὁ Ἀττίλας τό 1974, δεύτερη τά Ἴμια τό 1996 καί τρίτη τώρα οἱ Πρέσπες. Ἡ μόνη διαφορά μέ τίς προηγούμενες δύο εἶναι κατ’ αὐτούς ὅτι ἐκείνων τά ἀποτελέσματα ἦταν ἄμεσα, ἐνῶ στίς Πρέσπες τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα εἰς βάρος τοῦ ἔθνους θά φανοῦν εἰς βάθος χρόνου.

Ὡστόσο, αὐτό δέν τούς ἀποτρέπει ἀπό τό νά διαμαρτύρονται κάθε φορά πού ὑπουργός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τολμᾶ νά «περάσει» τά Τέμπη γιά νά ἐξηγήσει στόν λαό τῆς Μακεδονίας τά «ὀφέλη» τῆς Συμφωνίας.

Ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος ἀπεδοκιμάσθη ἐντόνως ἀπό μιά δεκαεννιάχρονη πού «ἔσπασε» τόν προστατευτικό ἀστυνομικό κλοιό στήν Κατερίνη καί «τρύπωσε» στήν αἴθουσα τῆς ἐκδηλώσεως. Ἡ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Ὄλγα Γεροβασίλη ἀπεδοκιμάσθη ἀπό πολῖτες στήν Πτολεμαΐδα τούς ὁποίους μετά χαρακτήρισε (μέσα στόν ἐκνευρισμό θέλουμε νά πιστεύουμε) «τάγματα ἑφόδου καί φασίστες». Ὁ ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης γλύτωσε τίς ἀποδοκιμασίες στά Γιαννιτσά, τήν πατρίδα τῆς ὑπουργοῦ Ἐργασίας, ἐπειδή ἡ ἐξελισσόμενη ταχέως σέ καθεστώς Κυβέρνησις βρῆκε τρόπο νά τόν προστατεύσει: ἐξαπέλυσε κοκκινοφρουρούς τῆς ἀσφαλείας ἔξω ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐκδηλώσεως, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν προληπτικές προσαγωγές ἐναντίον πολιτῶν πού ἤθελαν νά ἀσκήσουν τό συνταγματικῶς κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ συνέρχεσθαι.

Ἔχει ἀμηχανία ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅταν τό πεζοδρόμιο, ὁ λαός εἶναι ἀπέναντί του. Φαίνεται. Ἀλλιῶς εἶχε μάθει. Καί τήν ἀμηχανία αὐτή τήν μετατρέπει σέ ἕναν αὐταρχισμό πρωτοφανῆ, εἰδικῶς γιά κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς, τό ὁποῖο ὑποτίθεται ἔχει μνῆμες ἀπό παρακράτος ἄλλων ἐποχῶν. Πρόκειται γιά κατάντημα πού δείχνει τό μέγεθος τοῦ πανικοῦ τῆς Κυβερνήσεως ἀπό τήν συνειδητοποίηση ὅτι ὄχι μόνο δέν ξεχνιέται τό θέμα, ὄχι μόνο δέν σβήνει ἡ φωτιά γιά τό Μακεδονικό, ἀλλά συνεχῶς ἀναζωπυρώνεται. Πανικός ἀπό τήν συνειδητοποίηση, ἐπίσης, ὅτι στήν λαϊκή συνείδηση –δικαίως ἤ ἀδίκως αὐτό θά τό κρίνει ἡ ἱστορία– τό διπλωματικό ἀριστούργημα τῶν Πρεσπῶν συγκαταλέγεται στό πάνθεον τῶν ἐθνικῶν ἡττῶν καί παράγει πολιτικά ἀποτελέσματα κάθε ἡμέρα.

Εἶναι τέτοια ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στό κυβερνητικό στρατόπεδο, ὥστε τά λάθη τοῦ μηχανισμοῦ τῶν «κοκκινοφρουρῶν» στήν Μακεδονία ἐξαπλώνονται καί στό Αἰγαῖο ὅπου συνέβη τό ἀπίστευτο: Προσήχθησαν καί συνελήφθησαν ἀπό τό νέο σῶμα τῶν πραιτοριανῶν κοκκινοφρουρῶν τριάντα πολῖτες πού προσπάθησαν νά τοποθετήσουν στήν περιοχή Ἀπελῆ Σταυρό πού εἶχαν γκρεμίσει οἱ παράνομοι μετανάστες. Καί ἐπειδή κάποιοι ἔχουν χάσει καί τά λογικά τους εἴδαμε καί αὐτό: Σέ σάιτ δημοσίου ἐνημερωτικοῦ φορέως νά χαρακτηρίζεται ὁ Σταυρός αὐτός «διχαστικός».

Ἀπό ὅλα αὐτά συμπεραίνουμε ἕνα: Δέν ἔχει χαθεῖ μόνο τό μέτρο. Δέν ἔχει χαθεῖ ἡ αἴσθησις τῆς πραγματικότητος. Συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο: Παραδίδεται ἡ Ἑλλάς καθημερινῶς. Ἐάν δέν μπορεῖ νά προστατευθεῖ ἡ ἐλευθερία συναθροίσεως πολιτῶν καί ἡ ἐλευθερία τοῦ δικαιώματος ἀποδοκιμασίας ὑπουργῶν εἴτε δικαίως εἴτε καί ἀδίκως –ἔτσι λειτουργοῦν οἱ δημοκρατίες– πρός τά ποῦ πᾶμε; Ἔτσι γίνεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ «κάθε λέξη τοῦ Συντάγματος»; Ἐάν ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ὄχι μόνο δέν ἐπιθυμεῖ νά προστατεύσει τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς «ἐπικρατούσας θρησκείας» ἀλλά διώκει καί τούς πολῖτες της πού τά ἀποκαθιστοῦν, πρός τά ποῦ πᾶμε; Πρός τό «ἀριστούργημα» τῆς Δημοκρατίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Ἐμεῖς ἐδῶ στήν «Ἑστία» δέν θέλουμε νά υἱοθετήσουμε ἀκραῖες ἑρμηνεῖες. Ἀλλά ταυτοχρόνως παρατηροῦμε καί τήν γενικώτερη διολίσθηση. Δέν γίνεται νά κλείνουμε τά μάτια μας. Τά μεμονωμένα περιστατικά τείνουν νά γίνουν κανών ἀνησυχητικός. Θυμίζουμε πώς ἡ Ἀστυνομία διέλυσε δι’ ἀσήμαντον ἀφορμήν τό μεγαλειῶδες πρόσφατο συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία στό Σύνταγμα μέ χρήση δακρυγόνων. Θυμίζουμε πώς ἡ Ἀστυνομία κυνήγησε στά βουνά τῆς Φλωρίνης στό Πισοδέρι ἁπλό κόσμο πού πήγαινε τόν Ἰούνιο στίς Πρέσπες νά διαμαρτυρηθεῖ τήν ἡμέρα ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας. Εἶναι πολλά ὅλα αὐτά. Καί ἐπειδή καταδιώκεις τήν Ἀκροδεξιά, πρέπει νά θυμᾶσαι ἕνα: νά μήν διολισθαίνεις ἀνεπαισθήτως στόν μουσολλινισμό. Ἄν σοῦ συμβεῖ, ψάξε νά βρεῖς ποῦ βρίσκονται τά ἄκρα.

Κεντρικό θέμα