«Πακέτο ἡ ἐκλογή Προέδρου καί ἡ ψήφισις ἐκλογικοῦ νόμου»

Δήλωσις-ἔκπληξις ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως Π. Πικραμμένο

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου στήν ἐκπομπή Brain Storming τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Action 24 κυλοῦσε ὁμαλά προχθές τό βράδυ. Ὁ κ. Πικραμμένος ἐτάχθη ἀρχικῶς ὑπέρ τῆς ἀπόψεως πώς στήν ὑπόθεση τῆς Novartis «ὑπάρχει κεντρική καθοδήγηση» (οἱ διαρροές ἀπό τό Μαξίμου ἀναφέρουν, ὅμως, ὅτι θά κινηθοῦν διαδικασίες κατά τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ὄχι κατά τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα). Ἔπειτα ἔδωσε στούς συντελεστές τῆς ἐκπομπῆς τήν λίαν ἐνδιαφέρουσα πληροφορία πώς εἰσηγεῖται στόν Πρωθυπουργό νά ἀπαγορεύεται σέ δικαστές νά διορίζονται σέ θέσεις εὐθύνης γιά τουλάχιστον τρία χρόνια ἀπό τήν ἀφυπηρέτησή τους.

Πρός τό τέλος τῆς ἐνδιαφέρουσας συνεντεύξεως πού ἔδωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, παρόντος τοῦ διευθυντοῦ συντάξεώς της, συναδέλφου πρωινῆς, «Καθημερινῆς», Νότη Παπαδόπουλου, ὁ κ. Πικραμμένος ἐρωτήθη γιά τό ζήτημα τῆς ἐκλογῆς Προέδρου Δημοκρατίας. Ἀπέμεναν μόλις τρία λεπτά γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπομπῆς καί ὁ ἀντιπρόεδρος, πιεζόμενος ἀπό τόν Νότη Παπαδόπουλο, ἄρχισε νά ἀποκαλύπτει κάτι πραγματικά ἐντυπωσιακό. Ὅπως παρετήρησε, «ἡ ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἐντάσσεται σέ ἕνα συνολικώτερο πακέτο, πού περιλαμβάνει τόν ἐκλογικό νόμο, τόν… ». Ἐκείνη τήν στιγμή ὁ χρόνος ἔληξε καί ἡ φράσις τοῦ ἀντιπροέδρου διεκόπη ἀπό τόν συντονιστή. Ἦταν ἐπεῖγον νά μεταδοθεῖ τό βίντεο ἑνός ρεπορτάζ γιά μιά κοινωνική ἐκδήλωση. Ὡστόσο, καί αἰωρούμενη ἡ φράσις τοῦ ἀντιπροέδρου δέν παύει νά περιέχει μιά ἐντυπωσιακή ἀποκάλυψη: Πρόεδρος καί ἐκλογικός νόμος πᾶνε «πακέτο»! Ἄν καί ὁ κύριος Πικραμμένος, σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μαζί του, μᾶς εἶπε ὅτι ἡ δήλωσις περί «πακέτου» «συνιστᾶ προσωπική μου ἄποψη καί ὄχι κυβερνητική ἀπόφαση», θεωροῦμε ὅτι αὐτή ἡ θέσις του δείχνει τίς διεργασίες στό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως.

Ἡ εἴδησις αὐτή δικαιώνει πλήρως τίς ἐκτιμήσεις τῆς «Ἑστίας», ὅτι ἡ χρονική ἀλληλουχία τῶν ψηφοφοριῶν γιά τά κορυφαῖα θεσμικά θέματα θά εἶναι ἡ ἑξῆς.

Βῆμα πρῶτο: ἡ ἀναθεώρησις τοῦ ἄρθρου 32 καί ἡ δυνατότης ἐκλογῆς Προέδρου Δημοκρατίας μέ 151 ψήφους, γιά νά σταλεῖ στό ΚΙΝΑΛ τό μήνυμα ὅτι ἡ ΝΔ μπορεῖ νά ἐκλέξει καί μόνη, βασιζόμενη στήν δική της πλειοψηφία, Πρόεδρο τῆς ἐπιλογῆς της. Ἄρα δέν ἐκβιάζεται.

Βῆμα δεύτερο: ἡ ψήφισις τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου. Παρά τίς διαψεύσεις ὅτι θά ἀποσυνδεθεῖ ἡ ψήφισις τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου ἀπό τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, οἱ εἰσηγήσεις νά ἀλλάξει ἡ πλειοψηφία πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἄμεση κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς (180 ψῆφοι ἀντί τῶν 200 πού ἰσχύει σήμερα) παραμένουν στό τραπέζι. Βασικός στρατηγικός στόχος τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ἡ κατάργησις τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς τώρα, γιά νά τεθεῖ ὁλοσχερῶς ἐκτός συστημικοῦ παιγνιδιοῦ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Καί βεβαίως, ἡ ἀνάδειξις «κεντροφιλελεύθερου Προέδρου».

Βῆμα τρίτο: ἡ ἐκλογή «κεντροφιλελεύθερου σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Δημοκρατίας». (ἐνδιαφέρονται οἱ κ. Σημίτης, Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου, Δαμανάκη, Ἀλιβιζᾶτος, Ἀλέκος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Σταθόπουλος κ.ἄ.)

Προϋπόθεσις γιά τήν ἀνάδειξη κεντροαριστεροῦ Προέδρου θά εἶναι ἡ ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς διατάξεως καί ἡ ψήφισις τοῦ νέου ἐκλογικοῦ νόμου ἀπό τό ΚΙΝΑΛ, τό ὁποῖο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπείλησε μέ διπλές ἐκλογές στήν ΔΕΘ. Στό πλαίσιο αὐτό «βγάζει» νόημα πέραν ὅλων τῶν ἄλλων καί ἡ στοχοποίησις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Εἶναι λίαν πιθανό νά ἐντάσσεται στό εὐρύτερο παιγνίδι πού ἀφορᾶ στήν προεδρική ἐκλογή, δεδομένου τοῦ πολιτικοῦ παρελθόντος τοῦ κ. Παπαγγελόπουλου στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Ἐάν ἰσχύει ἡ τελευταία μας ὑπόθεσις, ἐπισημαίνουμε μόνο τοῦτο. Λάθος ὑπολογισμοί. Ἤ καλύτερα: Ὑπολογισμοί χωρίς τόν ξενοδόχο.

Κεντρικό θέμα