ΟΥΚ: «Μείναμε ὄρθιοι ἐπειδή κτυπούσατε τίς καμπάνες!»

Ὁ πατήρ Ἀναστάσιος μέ τόν διευθυντή τῆς «Ἑστίας» Μανώλη Κοττάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ • Οἱ ἱερεῖς τῶν Πρεσπῶν ἀποκαλύπτουν στήν «Ἑστία» διαλόγους-φωτιά μέ ἀξιωματικούς

ΑΠΟ τίς 12 Ἰουνίου πού ὑπεγράφη στούς Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν ἡ ἐπαίσχυντη Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων ἔχουν περάσει πλέον τῶν ὀκτώ μηνῶν. Ἀλλά ὅσα συνέβησαν ἐκείνη τήν ἡμέρα στό γραφικό ψαροχώρι ὅπως καί στήν εὐρύτερη περιοχή ὅπου τά ΜΑΤ ξυλοκόπησαν ἀνηλεῶς Ἕλληνες πολῖτες πού συνεκεντρώθησαν στήν Βίγλα καί τό Πισοδέρι γιά νά διαμαρτυρηθοῦν, ἔχουν μείνει βαθειά χαραγμένα στήν μνήμη τῶν κατοίκων.

Ὅλα ξεκίνησαν ἀπό τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητο. Ἕναν ἱεράρχη πρᾶο στό πρόσωπο, καμμία σχέση μέ τόν ἁψίκορο προκάτοχό του Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ἀλλά ἀποφασιστικό ὅσο δέν «παίρνει». Ὁ Θεόκλητος ἀπεφάσισε ἐκείνη τήν ἡμέρα νά δώσει ἐντολή στόν ἱερέα τῶν Πρεσπῶν Εἰρηναῖο νά κτυπᾶ συνεχῶς τίς καμπάνες τῆς ἐκκλησίας πένθιμα, γιά ὅσο θά διαρκοῦσε ἡ τελετή ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα – Ζάεφ στήν περίφημη τέντα. Ταυτοχρόνως ὁ Θεόκλητος τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά τελέσει τρισάγιο στήν μνήμη τῶν σφαγιασθέντων κληρικῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Ἐπειδή ὅμως τά πνεύματα ἦταν τεταμένα «ἐπιστράτευσε» δύο ἀκόμη μπαρουτοκαπνισμένους καί ψύχραιμους ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του, τόν πατέρα Ἀναστάσιο καί τόν πατέρα Κωνσταντῖνο. Τούς κάλεσε νά σπεύσουν στίς Πρέσπες γιά νά στηρίξουν τόν Εἰρηναῖο καθώς ὀρθά προέβλεψε ὅτι θά τοῦ ἀσκεῖτο ἀφόρητη πίεσις ἀπό τίς Ἀρχές νά σταματήσει τήν πένθιμη κωδωνοκρουσία.

Ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας» Μανώλης Κοττάκης συνήντησε κατά τήν ἐπίσκεψή του στίς Πρέσπες τόν ἕνα ἐκ τῶν τριῶν ψυχωμένων ἱερέων, τόν Ἀναστάσιο Γκερτσάκη, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε γνωστός στό πανελλήνιο μετά τήν πρωτοβουλία του νά ζητήσει ἀπό τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντῖνο Σέλτσα νά μετανοήσει δημοσίως γιά τήν «προδοσία τῆς Μακεδονίας». Ὁ πατήρ Ἀναστάσιος μᾶς ἀπεκάλυψε ὅτι τρεῖς φορές τούς ἔστειλε ἡ Κυβέρνησις ἀξιωματικούς τῆς Ἀστυνομίας γιά νά σταματήσουν νά κτυποῦν πένθιμα τίς καμπάνες, διότι αὐτό ἐνοχλοῦσε τόν Πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Τήν πρώτη φορά τούς πῆραν μέ τό καλό: «Ὑποθέτουμε ὅτι μόλις τελειώσετε τό τρισάγιο θά σταματήσετε νά κτυπᾶτε!» τούς εἶπαν οἱ ἄνδρες τῆς ΕΛΑΣ. «Καί νά τελειώσει τό τρισάγιο ἐμεῖς θά… συνεχίσουμε!» ἀπήντησαν ἤρεμοι καί χαμογελαστοί, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ πατήρ Ἀναστάσιος.

Τήν δεύτερη φορά πού πῆγε ἀπαυδισμένος ἀξιωματικός στήν Ἐκκλησία νά τούς ζητήσει νά σταματήσουν τούς μετέφερε τελεσίγραφο: «Σταματῆστε γιατί αὐτοί ἐκεῖ κάτω ἐνοχλοῦνται! Εἰδάλλως θά σᾶς κόψουμε τό ρεῦμα!» τούς δήλωσε ἀπειλητικά. Ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε καί πάλι μέ τό χαμόγελο ἦταν γεμάτη αὐτοπεποίθηση. «Καί νά μᾶς κόψετε τό ρεῦμα θά ἀνέβουμε καί οἱ τρεῖς στό καμπαναριό καί θά τήν κτυπᾶμε μόνοι!».

Στό τέλος οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀφοῦ εἶδαν καί ἀπόειδαν τούς ἔστειλαν ἕναν ἀξιωματικό πού γνώριζαν ὅτι ἔχει τίς αὐτές ἀπόψεις μέ τούς ἰδίους γιά τό Σκοπιανό μήπως τούς πάρει μέ τό φιλότιμο! Ἀλλά οἱ παπάδες δέν καταλάβαιναν τίποτε. Τηρώντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοκλήτου «ἔσπασαν» τά νεῦρα τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν ὑπουργῶν του μέ τά πένθιμα «ντίν ντάν». Ὁ σκοπός τους δέν ἦταν ὅμως αὐτός. Ἡ πρᾶξις τους ἦταν γνησία καί αὐθόρμητος. Ὁ λαός τῆς περιοχῆς εἶχε πένθος. Ἔπρεπε νά ἐκφρασθεῖ.

Λίγες ὧρες μετά τό τέλος τῆς τελετῆς καί ἀφοῦ εἶχαν ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή τους οἱ τρεῖς ἱερεῖς, κάθισαν στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ. Ὅπως θυμᾶται ὁ πατήρ Ἀναστάσιος τούς πλησίασαν κάποιοι ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ, καθώς καί τῆς Ὁμάδος Ὑποβρυχίων Καταστροφῶν (ΟΥΚ) πού εἶχαν μεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα. «Καί ἐμεῖς μαζί σας εἴμαστε!» τούς ἐξομολογήθηκαν καί προσέθεσαν: «Σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς τελετῆς κλαίγαμε ἀπό μέσα μας. Εἴχαμε σφιγμένη τήν γροθιά μας. Τό μόνο πού μᾶς κρατοῦσε καί παίρναμε θάρρος ἀπό αὐτό ἦταν οἱ καμπάνες πού κτυπούσατε!». Οἱ ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας «ἔβραζαν» γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: τούς ἐζητήθη ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νά ὑψώσουν τήν σημαία τῶν Σκοπίων στά φουσκωτά τοῦ Λιμενικοῦ δίπλα στήν ἑλληνική! Ἠρνήθησαν! Τό ἐπιχείρημά τους ἦταν ἁπλό: «Ἔχουν ὑψώσει οἱ Σκοπιανοί τήν ἑλληνική Σημαία στίς βάρκες τους γιά νά κάνουμε ἐμεῖς κάτι ἀνάλογο; Ὄχι!». Μερικά χιλιόμετρα πιό κάτω, στήν Βίγλα, ὅπου οἱ ντόπιοι εἶχαν ὀργανώσει ἐκκλησιασμό καί συγκέντρωση χιλιάδων πολιτῶν, παίχθηκε ἕνα ἄλλο ἐπεισόδιο πού καταδεικνύει πώς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀξιοποιεῖ ἀκροδεξιούς θυλάκους –αὐτούς πού ὑποτίθεται ὅτι πολεμᾶ– γιά νά διαλύσει τόν κόσμο. Γνωστές ἀκραῖες φιγοῦρες χαρακτήριζαν προβοκατόρικα «κυβερνητικούς» τούς Φλωρινιῶτες πού ἔκαναν τήν συγκέντρωση στήν Βίγλα καί παρέσυραν τόν ἀνύποπτο κόσμο στό Πισοδέρι ὅπου ἔγινε ἡ συμπλοκή μέ τίς ἀστυνομικές δυνάμεις. Ὅλοι ξέρουν σήμερα ἀπό ποιό στρατόπεδο ἔφυγε ἡ πρώτη πέτρα πού προεκάλεσε τά ἐπεισόδια. Δέν ἦταν ἀπό τούς φιλήσυχους πολῖτες. Τό αὐτό συνέβη καί στό Σύνταγμα τόν Ἰανουάριο γιά νά διαλυθεῖ τό συλλαλητήριο μέ ἐπίκληση τῶν ἀκροδεξιῶν δυνάμεων…

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον πού μαρτυρεῖ τί μπορεῖ νά δοῦμε στό μέλλον στήν περιοχή: ὁ Πρόεδρος τοῦ «Ἀριστοτέλη» Κωνσταντῖνος Ραπτόπουλος-Χατζηστεφάνου διαμαρτυρόμενος γιά τήν Συμφωνία σέ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ἐκλήθη ἀπό ἀνώτερο ἀξιωματικό τῆς ΕΛΑΣ ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε νά διαλύσει τήν συγκέντρωση «γιά νά γλυτώσει τό ποινικό ἀδίκημα τῆς κατάληψης δρόμου». Καί ὅταν ἐκεῖνος ἀπήντησε πώς στέκεται στό πεζοδρόμιο, ὁ ἀξιωματικός τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι τόν θεωρεῖ ὑπεύθυνο γιά τήν κατάληψη ἐπειδή… τά περισσότερα mails γιά τήν συγκέντρωση ἐφέροντο ὅτι ἐστάλησαν ἀπό μέλη τοῦ συλλόγου «Ἀριστοτέλης». Φακέλωμα ἀνώτερο τοῦ Facebook ἡ ὑποκλοπή τῶν mails.

Ἀπό ἀριστερά Δημήτρης Παπαδόπουλος, πατήρ Ἀναστάσιος, Μανώλης Κοττάκης καί Πέτρος Γῶγος

Κεντρικό θέμα