Ὄνειρο ἀπατηλό οἱ «χαμηλοί τόνοι» Οἱ Τοῦρκοι μᾶς ἐπιτίθενται πάλι!

Ὁ Τσαβούσογλου κατήγγειλε τήν Ἑλλάδα στήν Ἰσλαμική Διάσκεψη, ὅτι …καταπιέζει τήν μειονότητα τῆς Θράκης

ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συνηντήθη μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἠκολούθησαν διθυραμβικές ἐξαγγελίες γιά μέτρα ἐμπιστοσύνης, γιά συνεδριάσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί γιά ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς μάλιστα εἶχε ὑπογραμμισθεῖ «ἡ πεποίθησις τοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει πρόοδος στά ζητήματα πού ὑπάρχουν, ὅπως τά προβλήματα τοῦ Αἰγαίου, οἱ μειονότητες, ἡ καταπολέμησις τῆς τρομοκρατίας καί ἡ λαθρομετανάστευσις.»

Εἶναι πράγματι ἐρώτημα, πῶς ἐννοεῖ ἡ Τουρκία τήν «πρόοδο»! Διότι εἰδικῶς στό πρόβλημα τῆς μειονότητος δέν δείχνει ἰδιαίτερη διάθεση γιά συνδιαλλαγή. Ἀπ’ ἐναντίας συνεχίζει τίς προκλήσεις, κατηγορῶντας συνεχῶς τήν Ἑλλάδα, καί τίς ἀνυπόστατες καταγγελίες γιά δῆθεν καταπίεση καί δῆθεν καταστροφές.

Ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ὅμως ξεπέρασε τά ὅρια. Καλεῖ τώρα τήν Ἰσλαμική Διάσκεψη νά λάβει θέση, μιλῶντας γιά «Τούρκους» στήν Θράκη, οἱ ὁποῖοι «καταπιέζονται» ἀπό τό ἑλληνικό Κράτος. Εἰδικώτερα, ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν συμμετεῖχε στήν σύνοδο τῶν ΥΠΕΞ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Διασκέψεως, πού πραγματοποιεῖται στό Ἰσλαμαμπάντ. Ἐκεῖ ἐτόνισε πώς «οἱ μουσουλμάνοι Τοῦρκοι, πού κρατοῦν ζωντανό τό κάλεσμα στή Δυτική Θράκη ἐδῶ καί 7 αἰῶνες καί στήν Κύπρο γιά 5 αἰῶνες, στεροῦνται τά βασικά τους δικαιώματα στόν 21ο αἰῶνα.» Καί συνέχισε ρωτῶντας τούς ὁμολόγους του, «κατά πόσον θά ἦταν δίκαιο νά ἀπέχετε ἀπό τήν διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων τῶν μουσουλμάνων τῆς Κύπρου ἤ τῆς Δυτικῆς Θράκης μόνο καί μόνο ἐπειδή ἔχετε διαφορές μέ τήν Τουρκία;».

Ποιό εἶναι λοιπόν τό νέο «θεμέλιο» γιά τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις πού ἐτέθη στήν Κωνσταντινούπολη; Ποῦ βλέπουν κάποιοι τά «ἤρεμα νερά»; Εἶναι τόσο ἀφελεῖς ὥστε νά πιστεύουν ὅτι οἱ προθέσεις οἰκονομικῶν συνεργασιῶν καί συναλλαγῶν θά φέρουν ἐξομάλυνση καί στίς διακρατικές σχέσεις; Θά ὑποχωρήσουν οἱ Τοῦρκοι στίς προκλητικές διεκδικήσεις τους; Ἤ θά περιμένουν νά ὑποχωρήσουμε ἐμεῖς ἀποδεχόμενοι τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, τόν περιορισμό τῆς ὁποίας θέλουν νά ἐπιβάλουν; Ἡ στάσις τοῦ Τσαβούσογλου δεικνύει ὅτι ἐπιδιώκουν τό δεύτερο. Ἄλλως τε δέν ἔχουν κάνει μέχρι στιγμῆς τίποτε πού νά δείχνει ὅτι ὑπάρχει πράγματι καλή θέλησις στήν Ἄγκυρα.

Χθές μάλιστα ἀπό τίς 08.35 μέχρι τίς 08.52 ζεύγη τουρκικῶν μαχητικῶν ἔκαναν ἐπανειλημμένες ὑπερπτήσεις στούς Λειψούς, τούς Ἀρκιούς, τό Φαρμακονήσι, τήν Παναγιά καί τίς Οἰνοῦσσες. Φυσικά καθημερινῶς ἔχουμε τίς «συνηθισμένες» πλέον παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου. Μιλᾶμε δηλαδή γιά ἔμπρακτες ἀμφισβητήσεις.

Ἔχει νόημα κατόπιν ὅλων αὐτῶν νά ἀκολουθηθεῖ αὐτό πού ὀνομάσθηκε «ὁδικός χάρτης ἑξαμήνου» μετά τήν συνάντηση Μητσοτάκη – Ἐρντογάν; Θά ἔχουν καμμία ἀξία οἱ συνομιλίες γιά Μέτρα Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης;

Ἤ γιά μίαν ἀκόμη φορά θά τά δοῦμε νά μετατρέπονται σέ βῆμα προβολῆς τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων;

Ὅσο γιά τήν μειονότητα τῆς Θράκης, μήπως πρέπει κάποτε νά ἐξηγήσουμε στόν κ. Τσαβούσογλου, ὅτι δέν πρόκειται γιά Τούρκους, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ἡ Ὀθωμανική αὐτοκρατορία δέν ἦταν τουρκικό κράτος. Οὔτε οἱ μουσουλμάνοι ὑπήκοοί της ἦσαν Τοῦρκοι. Οὔτε κἄν κατά πλειονότητα. Οἱ μουσουλμάνοι λοιπόν Ἕλληνες ἀπολαμβάνουν ἰσοπολιτείας καί σεβασμοῦ τόν ὁποῖο ζηλεύουν οἱ ὑπήκοοι τῆς Τουρκίας πού διώκονται καί φυλακίζονται χωρίς λόγο. Πού βλέπουν τά δικαιώματά τους νά καταπατῶνται καθημερινῶς ἀπό τόν δυνάστη Ἐρντογάν.

Μέχρι νά τά παραδεχθεῖ αὐτά ἡ τουρκική ἡγεσία, προοπτική «ἐξομαλύνσεων», νέων «θεμελίων» καί «ἠρέμων νερῶν» δέν ὑπάρχει.

Κεντρικό θέμα