Ὁμολογία Σκουρλέτη γιά πρόωρες ἐκλογές

Ἀνοικτή ἡ μή ἐξάντλησις τῆς τετραετίας

ΑΝΟΙΚΤΟ τό ἐνδεχόμενο νά προκηρυχθοῦν πρόωρες ἐκλογές πρίν ἀπό τήν λήξη τῆς συνταγματικῆς προθεσμίας ἡ ὁποία λήγει τό φθινόπωρο τοῦ 2019 ἄφησε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Πάνος Σκουρλέτης κατά τήν διάρκεια συνεντεύξεώς του στόν ραδιοφωνικό σταθμό «24/7». Κατ’ ἀκριβολογία τοῦ «ξέφυγε». Ἐνῶ ἐπί ὥρα ἐπιχειρηματολογοῦσε γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς κατατμήσεως τῆς δευτέρας ἐκλογικῆς περιφερείας Ἀθηνῶν καί γιά τά αἴτια τῆς ἀρνήσεώς του νά ἀνοίξει διάλογο γιά τό ζήτημα τῆς ψήφου τῶν ὁμογενῶν (προβάλλοντας τεχνικά προσκόμματα πού συνήθως δέν ἐπικαλεῖται γιά τήν ψῆφο τῶν ξένων μεταναστῶν!), ὁ κ. ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν ἐρωτήθη γιά τό ἄν πράγματι τελικῶς ἡ Κυβέρνησις θά προκηρύξει ἐθνικές καί αὐτοδιοικητικές ἐκλογές μαζί, τό φθινόπωρο τοῦ 2019. Αὐτή τήν θέση ἄλλωστε διετύπωσε καί ὁ ἴδιος πρό δύο ἑβδομάδων στήν ΕΡΤ.

Ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ἦταν ἀπροσδόκητη, μή ἀναμενόμενη: «Ἐάν ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλήσει τήν συνταγματική προθεσμία θά διεξαχθοῦν ἐθνικές καί αὐτοδιοικητικές ἐκλογές ταυτόχρονα».

Πρώτη φορά κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος ἔθεσε ἐπισήμως ἐν ἀμφιβόλω τήν ἐξάντληση τῆς συνταγματικῆς προθεσμίας χρησιμοποιώντας τό ὑποθετικό «ἐάν». Μέχρι τώρα ἐπισήμως ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι κατηγορηματικός στίς δημόσιες τοποθετήσεις του. Ἡ τελευταία διετυπώθη στό πρόσφατο Ὑπουργικό Συμβούλιο. «Ἡ Κυβέρνηση θά ἐξαντλήσει τήν συνταγματική προθεσμία». Μάλωσε μάλιστα τότε καί τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νῖκο Βούτση πού εἶχε ἀποκαλύψει τό ἐνδεχόμενο τῆς προκηρύξεως προώρων ἐκλογῶν τόν Μάιο. Αὐτό πού εἶπε ὅμως χθές ὁ κ. Σκουρλέτης μέ τό «ἐάν» εἶναι κάτι νέο καί πολύ διαφορετικό ἀπό τίς τοποθετήσεις Τσίπρα.

Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν βεβαίως κατάλαβε ἀμέσως τό λάθος του καί ἐπεχείρησε νά τό διορθώσει. Οἱ ἐντυπώσεις ὅμως ἀπό τήν ἀποκάλυψη ἔμειναν. Ἐντυπώσεις οἱ ὁποῖες ἐνισχύονται ἀπό τήν ἐμμονή τῆς Κυβερνήσεως νά ψηφίσει τώρα τήν κατάτμηση τῆς Β΄ ἐκλογικῆς περιφερείας τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ Ὑπολοίπου Ἀττικῆς. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει, βεβαίως, ἀπό τήν ἀρχή ὅτι δεδομένων τῶν συνθηκῶν πολύ δύσκολα ἡ Ἀντιπολίτευσις θά συναινέσει τώρα στήν ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.

Τό γεγονός, λοιπόν, ὅμως ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπιμένει νά διαμορφώσει ἀπό τώρα τούς ὅρους τῆς δευτέρας τυχόν ἐπαναληπτικῆς ἀναμετρήσεως μέ ἁπλή ἀναλογική καί νέες ἐκλογικές περιφέρειες (ἄν δέν ὑπάρξει αὐτοδυναμία), προδίδει καί τούς σχεδιασμούς της. Ἄν τά δεδομένα τό ἐπιβάλλουν, ὁ κ. Τσίπρας θά προκηρύξει ταυτοχρόνως πρόωρες ἐκλογές μαζί μέ τίς εὐρωεκλογές στίς 26 Μαΐου τοῦ 2019. Καί θά τό πράξει μέ τήν ἐλπίδα ὅτι τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι τέτοιο πού θά τοῦ ἐπιτρέψει νά ὁδηγήσει τόν τόπο σέ δεύτερες ἐκλογές τό φθινόπωρο μαζί μέ τίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές. Μέ ἁπλή ἀναλογική, ὅλες!

Κεντρικό θέμα