Ὁμόλογα Νοvartis: Κούρεμα 2% • Ὁμόλογα λαοῦ: Κούρεμα 53,5%

Οἱ ἄγνωστες πτυχές τῆς δικογραφίας – Ἔγγραφο σόκ γιά βλάβη 374 ἑκατ. εὐρώ

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

KΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος τῆς ΝΔ μοῦ εἶπε τήν περασμένη ἑβδομάδα, μέ μία ἰσχυρή δόση πολιτικοῦ κυνισμοῦ ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, τό ἑξῆς: «Ὁ Γιάννος Παπαντωνίου εἶναι στήν φυλακή. Εἶδες νά ἔχει αὐτό ἐπίδραση στίς δημοσκοπήσεις;». Ἤθελε νά μοῦ ἀποδείξει μέ ἐπιχειρήματα ὅτι ἡ ὑπόθεσις Novartis δέν θά ἔχει καμμία ἐπίδραση στούς πολιτικούς συσχετισμούς. Πράγματι, μέχρι ὥρας, ἀκριβές. Ὁ κόσμος θέλει νά ἀλλάξει δεκαετία, καί τό συγκεκριμένο σκάνδαλο ἀφορᾶ στήν περασμένη. Ἡ ΝΔ ἀναπτύσσει ἀπίστευτη δυναμική καί ἀφήνει πίσω της τόν ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα μέ τίς ἀπόρρητες μετρήσεις.

Αὐτό ὅμως εἶναι καί ἕνα πρώτης τάξεως ἐπιχείρημα γιά ἐπαναστοχασμό, χωρίς φόβο καί πάθος. Ἀφοῦ δέν ἐπηρεάζει προβαδίσματα. Διάβασα μέ προσοχή τό διαβιβαστικό πού ἔστειλε στήν Βουλή ἡ εἰσαγγελεύς Τουλουπάκη καί ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἐχρηματίσθη ἤ ὄχι ὁ πρώην ὑπουργός, θεωρῶ ὅτι εἶναι καλά «δεμένο». Ἀξιοποιεῖ μαρτυρικές καταθέσεις στελεχῶν τῆς ἑταιρείας, συμβούλων τοῦ ὑπουργοῦ –πού δέν εἶναι κουκουλοφόροι– στελεχῶν ἀπό τήν ὑπαλληλία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, κυνικές ὁμολογίες ξένου μάνατζερ τῆς πολυεθνικῆς, ἀνταγωνιστῶν. Δέν θά σταθῶ ὅμως σ’ αὐτό. Γνωρίζω τόν Ἀνδρέα Λοβέρδο ἀπό τό 1996, ὑπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τότε, καί μοῦ εἶναι στενόχωρο νά «συζητῶ» γιά τό ἐάν ἐχρηματίσθη ἤ ὄχι. Εὔχομαι ὄχι. Ἐπιλέγω τήν φράση ἑνός μάρτυρος ἀπό τήν δικογραφία πού διερωτᾶται ἄν οἱ ὑπουργοί ἦταν «βλᾶκες» καί ἐχειραγωγοῦντο ἀπό τούς συμβούλους τους. Ὡς κοινωνικῶς φιλελεύθερος πού θεωρῶ ὅτι εἶμαι, ἔχω ὡστόσο δύο θέματα καί αὐτά προκύπτουν ἀπό τό περιεχόμενο τῆς δικογραφίας. Τό πρῶτο εἶναι ἡ νόθευσις τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί ἡ βλάβη πού προεκλήθη στό δημόσιο συμφέρον. Μᾶς ἐνδιαφέρει, ὑποθέτω. Τό δεύτερο εἶναι πώς οἱ ἄπληστοι μάνατζερς τοῦ ἀναιδοῦς κεφαλαίου (ὑπάρχει καί τό ἔντιμο κεφάλαιο) ἐξευτέλισαν τήν ἑλληνική πολιτική τάξη. Λυπᾶμαι, ἀλλά καί στά δύο δέν μπορῶ νά κάνω ἔκπτωση στίς ἀρχές μου γιά νά μήν θεωρηθεῖ ὅτι μεροληπτῶ. Ἔχουμε καί λέμε λοιπόν:

• Σύμφωνα μέ τήν δικογραφία τό στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὁ μάρτυς Κωνσταντῖνος Ράνος, δήλωσε πώς ὑπέβαλε ἄτυπο ἐνημερωτικό σημείωμα στόν σύμβουλο τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Ὄθωνα Χαραλαμπάκη, μέ τό ὁποῖο τόν ἐνημέρωσε ὅτι ἀπό τήν ἐπιλογή ἑνός μόνο φαρμάκου τῆς Novartis «προκύπτει αὔξηση τῆς φαρμακευτικῆς δαπάνης ὕψους 374 ἑκατομμυρίων εὐρώ». Μᾶς ἐνδιαφέρει; Θυμίζω ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη τό ΠΑΣΟΚ ἔκοβε συντάξεις.

• Σύμφωνα μέ κατάθεση προστατευομένου μάρτυρος, τό φάρμακο τῆς Novartis πού προτιμήθηκε «κοστίζει σέ σημερινές τιμές 1.473 εὐρώ», ἐνῶ ἄλλα δύο φάρμακα πού ἀπεκλείσθησαν ἀπό τήν ἀγορά «κοστίζουν 696 καί 883 εὐρώ ἀντιστοίχως». Αὐξήθηκε δηλαδή ἡ φαρμακευτική δαπάνη στήν συμμετοχή τῶν ἀσφαλισμένων. Μᾶς ἐνδιαφέρει καί αὐτό, ὑποθέτω.

• Καί τό σημαντικώτερο: Σύμφωνα μέ προστατευόμενο μάρτυρα, ὁ πρώην ὑπουργός «προειδοποίησε κρυφά, καί σέ προηγούμενο σέ σχέση μέ τήν ὑπόλοιπη ἀγορά χρόνο, τήν ἑταιρεία Νοβάρτις Ἑλλάς γιά τά ὁμόλογα τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου πού θά τῆς ἐδίδοντο πρός ἀποπληρωμή τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Ἐκμεταλλευόμενη αὐτή τήν προνομιακή ἐνημέρωση ἡ Νοβάρτις εἶχε προβεῖ σέ συνεννοήσεις μέ χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα ὥστε νά ρευστοποιήσει τά ὁμόλογα καί νά ἀποφύγει τήν ζημία ἀπό τό ἐπερχόμενο κούρεμα. (…) Σέ ἐπιστολή τοῦ Φρουζῆ πρός τόν πρέσβυ τῆς Ἑλβετίας τόν ἐνημέρωνε ὅτι τά ὁμόλογα πού παρέλαβε ἡ Νοβάρτις “κουρεύτηκαν” σέ ποσοστό μόνο 2% σέ ἀντίθεση μέ ἄλλες ἑταιρεῖες τῶν ὁποίων τά ὁμόλογα κουρεύτηκαν σέ ποσοστό 20% τουλάχιστον». Ἀνεξαρτήτως χρηματισμοῦ ἤ μή, μᾶς ἐνδιαφέρει, ὑποθέτω, καί αὐτό. Ὅταν οἱ Ἕλληνες ὁμολογιοῦχοι πού δάνεισαν τό ἑλληνικό κράτος μέ τίς οἰκονομίες τους ὑπέστησαν βίαιο «κούρεμα» 40-50% τῶν ὁμολόγων τους καί τά «χαρτιά» πού διακρατοῦσαν κατέστησαν «πέτσινα», ἀσφαλῶς καί ἐνδιαφέρει ποιό «βαθύ λαρρύγγι» ἐνημέρωνε τούς ξένους καί τούς «πουλοῦσε» προστασία. Καί αὐτό τό ἐνδιαφέρον δέν συνιστᾶ βεβαίως «ἐπίθεση κατά τοῦ πολιτεύματος», ὅπως θρασύτατα ὀνόμασε τήν ἔρευνα ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου καί τοῦ Λουκᾶ Παπαδήμου ἔγινε τό PSI. Ἀλλιῶς ὀνομάζεται: Ληστεία! Καί ληστές ὅποιοι καί ἄν εἶναι αὐτοί οἱ «ἄγνωστοι» πού τήν ἐπέτρεψαν. Ἄν μιά ἐπίθεσις εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει αὐτήν τήν στιγμή, εἶναι ἡ ἐπίθεσις τοῦ κ. Βενιζέλου στήν νοημοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ! Κατ’ ἐξοχήν προσβλητική.

Ζήτημα ἔχω ὡς φιλελεύθερος καί μέ τόν χλευασμό τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς τάξεως ἀπό τούς μάνατζερς τῶν πολυεθνικῶν, ξένους καί Ἕλληνες. Στίς Δημοκρατίες –ἀφοῦ τόσο πολύ μᾶς ἀπασχολεῖ τό κράτος δικαίου γιά δημόσιες ὑποθέσεις ὅπως ἡ ὑγεία– ἀποφασίζουν οἱ πολιτικοί. Ἀποφασίζουν ὅμως; • Ὅταν διαβάζω σέ ἔγγραφο τοῦ FBI –ὄχι σέ κατάθεση τοῦ «κουκουλοφόρου» Μάξιμου Σαράφη– ὁμολογία στελέχους τῆς Νοβάρτις πώς «μέ 150.000 εὐρώ μίζα σώζουμε ἑκατομμύρια», ντρέπομαι γιά τήν φτήνια τῆς πολιτικῆς μας τάξεως. • Ὅταν διαβάζω στήν δικογραφία τήν φράση τοῦ κομπορρημονοῦντος μάνατζερ Ἄρνουντ Πλούς Βάν Ἄμστελ, ὅτι «ἡ Νοβάρτις εἶναι τό καλύτερο μέρος γιά νά δουλέψεις μαζί του εἴτε εἶσαι ἰατρός, εἴτε ἀσθενής, εἴτε εἶσαι μέλος τῆς κυβέρνησης», καί πάλι ντρέπομαι γιά λογαριασμό της. • Ὅταν διαβάζω στήν δικογραφία κομπασμούς τοῦ Φρουζῆ, ὅτι «μαθαίνουμε τί θά κάνουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ποιά θά εἶναι τά ἑπόμενα βήματά τους (ἐννοεῖ τούς κυβερνητικούς ἀξιωματούχους) ἔτσι ὥστε νά μπορέσουμε νά τούς ἐπηρεάσουμε ἀπό πρίν», ντρέπομαι δίς καί τρίς.

Καί τώρα ἡ γνώμη μου γιά μερικά ἐπιχειρήματα πού πρέπει νά ἀποσυρθοῦν:

– Νά μήν χρησιμοποιεῖται τό ἐπιχείρημα περί μειώσεως τῆς φαρμακευτικῆς δαπάνης. Τό ζήτημα εἶναι ἄν ἡ «Νοβάρτις» αὔξανε τίς πληρωμές της εἰς βάρος καί ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν, τήν ὥρα πού ἡ δαπάνη, πράγματι, κατ’ ἀπαίτησιν τῆς τρόικα, ἐμειώνετο. Τά στελέχη της κομπάζουν στά βίντεο πού περιλαμβάνονται στήν δικογραφία, ὅτι τήν αὔξανε ὅταν ἄλλοι ἔχαναν 53,5%.

– Νά μήν χρησιμοποιεῖται τό ἐπιχείρημα, ὅτι ἐπειδή μέχρι στιγμῆς δέν εὑρέθησαν χρήματα σέ λογαριασμούς, σκάνδαλο δέν ὑπάρχει. Διότι κάποιος πού ὀνομάζεται Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κατεδικάσθη σέ ἰσόβια κάθειρξη χωρίς νά βρεθεῖ εὐρώ σέ λογαριασμό του, καί μάλιστα βάσει ἑνός ἀθλίου «ἴσως νά ἤξερε» πού εἶπε ὁ Γ. Μπουτάρης στό δικαστήριο καί θά τόν κυνηγᾶ σέ ὅλη τήν ζωή του. Καί ἀπό αὐτόν τόν ἄνθρωπο, τόν Παπαγεωργόπουλο, δέν ζήτησε κανείς συγγνώμη!

– Νά μήν ἀπαιτεῖ, τέλος, κανείς συγγνώμη ἐπειδή τό ὄνομά του ἔφθασε στήν Βουλή, οὔτε νά προειδοποιεῖ «θά τούς πάω μέχρι τέλους». Πρῶτον, διότι ὀνόματα «ἔφθασαν» στήν Βουλή ἐπειδή τό ἀπαράδεκτο «ἀμελλητί» τοῦ Συντάγματος καί τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν (πού ξέρουμε ποιός τόν ἔγραψε μέ τά χεράκια του τό 2001) ὑποχρέωσαν τούς εἰσαγγελεῖς νά τά στείλουν. Ἐάν τούς ἄφηναν νά ψάξουν, δέν θά ἔφθανε κανένα ὄνομα ἀδίκως στήν Βουλή καί οὐδείς θά διεσύρετο. Καμμιά φορά οἱ νόμοι ἐκδικοῦνται τούς συγγραφεῖς τους. Δεύτερον, διότι ὅταν στό παρελθόν κατεδιώχθη ὁ Καραμανλῆς ἀπό τό ΠΑΣΟΚ μέ πέντε ἕξι ἐξεταστικές, μέ μυστικό ἔλεγχο τοῦ «πόθεν ἔσχες» του βάσει στημένης κληρώσεως, διά τῆς ἐξετάσεώς του ὡς «ὑπόπτου» ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἐξεταστικῆς γιά τό Βατοπέδι Τσιρώνη, μέ ἐπιδίωξη τοῦ ΠΑΣΟΚ νά τόν βάλει φυλακή (σύμφωνα μέ δημοσία μαρτυρία Λοβέρδου βασισμένη σέ ὁμολογία Παπακωνσταντίνου), ὁ πρώην Πρωθυπουργός δέν ἔβγαλε κίχ καί δέν ἀπαίτησε ἀπό κανέναν νά τοῦ ζητήσει συγγνώμη γιά τόν διασυρμό. Οὔτε βεβαίως τό κόμμα του, ἡ ΝΔ, ἀπαίτησε συγγνώμη ἀπό κανέναν μετά τήν ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Βατοπεδίου. Στίς Δημοκρατίες «μέχρι τέλους» τούς συκοφάντες τούς πάει ὁ λαός: 5% ἔλαβε τό ΠΑΣΟΚ στίς κάλπες. Τό ἴδιο θά πάθει καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφ’ ὅσον ἀποδεδειγμένως συκοφάντησε.

Καταλήγω: Ποινικά συμπεράσματα δέν θά ἐξαγάγουμε ἐμεῖς γιά τήν ὑπόθεση Νοβάρτις. Ἀλλά πολιτικά, ναί, μποροῦμε. Καί, δυστυχῶς, βάσει δημοσίων ἐγγράφων αὐτά δέν εἶναι κολακευτικά γιά κάποιους ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. Λυπηρόν, πλήν ἀληθές.

Κεντρικό θέμα