Οἱ Βούλγαροι ἐκθέτουν τόν Τσίπρα γιά τήν γλῶσσα

Δέν ὑπάρχουν «μακεδονικά» – Βέτο στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ

ΑΥΤΑ πού δέν ἔχει τολμήσει νά πεῖ γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς γλώσσης οὐδείς ἐκ τῶν δικῶν μας κυβερνητικῶν, τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ μή ἐξαιρουμένων, τά εἶπε στούς Σκοπιανούς ὁ Βούλγαρος ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός καί ὑπουργός Ἀμύνης Κρασιμίρ Καρακατσάνωφ.

Διά τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως ἀπευθύνθηκε στόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, προειδοποιώντας ὅτι οἱ μεγαλοστομίες του περί «μακεδονικῆς» γλώσσης μπορεῖ νά κοστίσουν τήν ἀναβολή τῆς ἐντάξεως τῆς χώρας του στό ΝΑΤΟ.

Ὁ Βούλγαρος πολιτικός ἀνέφερε συγκεκριμένως στήν ἀνάρτησή του: «Κύριε Ζάεφ, μήν χρησιμοποιεῖτε μέ λανθασμένο τρόπο τό ζήτημα πού σχετίζεται μέ τήν “μακεδονική” γλῶσσα, διότι μπορεῖ νά σᾶς κοστίσει τήν ἔνταξη τῆς χώρας σας στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΕ. Ἡ “μακεδονική” γλῶσσα δέν ὑπάρχει καί δέν θά ἐπιτρέψω νά συγκαταλεγεῖ αὐτή ὡς ἐπίσημη γλῶσσα στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ».

Στήν ἀπάντησή του ὁ Ζάεφ περιορίσθη νά ψελλίσει ὅτι τέτοιες δηλώσεις προκαλοῦν «ἐχθρότητα καί ὄχι φιλία». Ἐπανερχόμενος ὁ Καρακατσάνωφ ὑπῆρξε αὐστηρότερος, θέτοντας πλέον δι’ ἐπισήμου δηλώσεως καί θέμα παραχαράξεως τῆς Ἱστορίας: «Τά Σκόπια νά σταματήσουν τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας. Ἡ πΓΔΜ δέν πρέπει νά ἐνταχθεῖ στό ΝΑΤΟ μέ αὐτήν τήν νοοτροπία. Ὑπάρχει μιά προθυμία ἀπό τήν βουλγαρική πλευρά νά πραγματοποιοῦμε συμβιβασμούς, πού κατά τήν γνώμη μου εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἀπό τήν πλευρά τῆς πΓΔΜ ἐκφράσθηκε ἡ ἐπιθυμία νά ἀμφισβητηθοῦν πράγματα κατά τρόπο πού δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν ἱστορική ἀλήθεια, τήν ὁποία θέλουν νά ἀλλάξουν».

Ἡ ἀνάμειξη τῆς Βουλγαρίας στήν διένεξη πού ἔχει ξεσπάσει μεταξύ Ἀθηνῶν καί Σκοπίων γιά τό θέμα τῆς «μακεδονικῆς γλώσσης», τῆς διδασκαλίας της στήν Ἑλλάδα καί τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς γλώσσης αὐτῆς ὡς νομιμοποιητικῆς βάσεως γιά τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος στόν Ἑλληνικό Βορρᾶ περιπλέκει ἀκόμη περισσότερο τά πράγματα καί δικαιώνει τήν ἀνάλυση τῆς χθεσινῆς «Ἑστίας»: Ἡ Ἑλλάς δέν πρέπει νά βιαστεῖ. Οἱ Πρέσπες μπορεῖ νά βουλιάξουν πρῶτες στά Σκόπια στήν τελική ψηφοφορία πού θά γίνει γιά τήν κύρωση τῆς Συνθήκης στίς 15 Ἰανουαρίου. Οἱ Πρέσπες μπορεῖ νά βουλιάξουν στήν Σόφια μέ τίς ἀπειλές γιά νέο βέτο στήν ἔνταξη τῆς FYROM στό ΝΑΤΟ. Οἱ Πρέσπες δέν εἶναι ἀνάγκη, δέν εἶναι ἔξυπνο νά βουλιάξουν πρῶτα στήν Ἀθήνα.

Πέραν αὐτῶν οἱ δηλώσεις τῶν Βουλγάρων καί οἱ ἀπειλές γιά βέτο στήν αἴτηση ἐντάξεως στό ΝΑΤΟ δημιουργοῦν πράγματι τίς προϋποθέσεις, ὥστε νά ὑποχρεωθεῖ ὁ Ζάεφ ἀμέσως μετά τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας ἀπό τό Κοινοβούλιό του –ἄν τά καταφέρει– νά ὑποχρεωθεῖ σέ νέα ἑρμηνεία γιά τήν «μακεδονική» γλῶσσα. Καί μάλιστα μέ τρόπο πού νά ἐξυπηρετεῖ ἀπολύτως τά ἑλληνικά συμφέροντα. Τό διπλωματικό παιγνίδι πού εὑρίσκεται αὐτή τήν στιγμή στό ἀπόγειό του ἔχει πολύ δρόμο, μέχρι νά φθάσει ἡ μπάλλα στό γήπεδο τῶν Ἀθηνῶν, γι’ αὐτό καί οἱ χειρισμοί πού θά γίνουν ἀπό τό πολιτικό μας σύστημα ἐν συνόλω –πρωτίστως ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση– ὀφείλουν νά διακρίνονται ἀπό σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Προκειμένου νά συνειδητοποιήσουμε πόσους γύρους ἔχουμε ἀκόμη, ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε ὅτι ἔχουν διεξαχθεῖ ἤδη δύο γῦροι μεταξύ Ἀμερικανῶν καί Ρώσσων καί ἀπομένει τώρα ὁ τρίτος καί φαρμακερός.

Τόν πρῶτο γῦρο τόν κέρδισαν οἱ Ρῶσσοι μέ τήν χαμηλή συμμετοχή τῶν Σκοπιανῶν στό δημοψήφισμα. Τόν δεύτερο οἱ Ἀμερικανοί μέ τήν προσχώρηση ὀκτώ βουλευτῶν τοῦ VMRO στήν συνταγματική πλειοψηφία τοῦ Ζάεφ. Τώρα εὑρισκόμεθα στήν τελική εὐθεῖα τῆς μάχης τῶν δύο δυνάμεων ἐν ὄψει τῆς ψηφοφορίας τῆς 15ης Ἰανουαρίου. Ἅπαντες παίζουν τά «ρέστα» τους. Καί βεβαίως μετά ἀπό αὐτή ἑπόμεθα καί ἐμεῖς ἀλλά καί οἱ Βούλγαροι.

Ἡ ἔκβασις τῶν ἐξελίξεων αὐτῶν –ἰδίως ἡ παρέμβασις τῶν Βουλγάρων γιά τήν γλῶσσα αὐτή πού θεωροῦν βουλγαρικό ἰδίωμα, ἴσως πρέπει νά κάνει τόν Πρωθυπουργό καί τούς ἁρμοδίους χειριστές νά ἀναλογισθοῦν τό ἑξῆς: Τί χρειάζετο ἐκεῖνο τό ραντεβού μέ τόν Ζάεφ στό πάρκινγκ τῆς Δοϊράνης κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Πρωθυπουργός –κατά Ζάεφ– ὑπεχώρησε στό θέμα τῆς γλώσσης; Ἦτο ἀνάγκη;

 

Κεντρικό θέμα