ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ ὑπολογισμοί Κυριάκου γιά αὐτοδυναμία μέ 34%!

Τά ἐκτός Βουλῆς κόμματα καί τά ἀθροίσματα γιά Πρόεδρο-ἀναλογική

EΝ ΕΞΑΛΛΩ ὁμιλῶν ὁ Βασίλης Λεβέντης ἐπετέθη χθές μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς κατά τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὑποστηρίζοντας ψευδῶς ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως εὑρίσκεται πίσω ἀπό τό σχέδιο ἀποστασίας βουλευτῶν τοῦ κόμματός του. Ὁ κ. Λεβέντης δέν ἔχει δίκιο καί οἱ πληροφορίες του δέν εἶναι ἀκριβεῖς. Καμμία σχέση δέν ἔχει ἡ ΝΔ μέ τά ἐσωτερικά ἑνός κόμματος τοῦ ὁποίου οἱ βουλευτές ἔχουν διασκορπισθεῖ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ καί ΚΙΝΑΛ. Θά ἔπρεπε ἴσως ὁ δικαίως ἐξοργισθείς γιά τά καμώματα τῶν ἀποσκιρτησάντων βουλευτῶν τοῦ κ. Λεβέντη νά ἀναρωτηθεῖ μήπως ἡ ἐπιχείρησις διαλύσεως τοῦ κόμματός του –ἀλλά καί ἄλλων πού θά ἀκολουθήσουν, ἐνδεχομένως– συνδέεται σέ αὐτή τήν φάση μέ τήν ἐπικείμενη ψηφοφορία γιά τό Σκοπιανό. Ἐν ἀδίκω, λοιπόν, ὁ κ. Λεβέντης γιά τόν κύριο Μητσοτάκη.

Σέ ἕνα θέμα ὅμως εἶχε δίκιο: Στήν ἐπίκληση τῆς πληροφορίας, συμφώνως πρός τήν ὁποία ἡ ΝΔ ἐπιθυμεῖ τήν ἐκλογική ἀποδυνάμωση τῶν μικροτέρων κομμάτων στίς κάλπες ὥστε νά μείνουν ἐκτός Βουλῆς μέ τελικό στόχο νά «πέσει» δραματικά ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας. Ὁ κ. Λεβέντης εἶπε «πώς αὐτά λένε οἱ δημοσκόποι στόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ». Ἀκριβές, μέ τήν προσθήκη ὅμως ὅτι ἡ ἀναταραχή στό κόμμα του δέν εἶναι ἔργο τῆς ΝΔ. Πράγματι, κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ στίς μυστικές συσκέψεις τοῦ ἐπιτελείου του στήν ὁδό Πειραιῶς καί ἀλλαχοῦ μελετᾶ εἰς βάθος τίς δημοσκοπήσεις καί καταλήγει σέ ἕνα ἐνδιαφέρον συμπέρασμα: Ναί, παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου θρυλούμενα ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας μειώνεται δραματικά ἐάν τά κόμματα πού θά μείνουν ἐκτός Βουλῆς ἀθροίσουν ὅλα μαζί ποσοστό περί τό 20%! Ἴσως γι’ αὐτό δέν ἀντιδρᾶ ἡ ΝΔ καί τόσο πολύ πλέον στήν αὐτόνομη κάθοδο τοῦ Ποταμιοῦ τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη στίς προσεχεῖς ἐθνικές ἐκλογές. Ποσοστό 1-2% πού τυχόν θά λάβει στίς κάλπες προστίθεται στό ποσοστό τῶν ἐκτός Βουλῆς κομμάτων καί διευκολύνει τόν στόχο τῆς ἐπιτεύξεως τῆς αὐτοδυναμίας, πάντα κατά τούς ὑπολογισμούς τοῦ ἐπιτελείου Κυριάκου.

Ἴσως γι’ αὐτό ἐπίσης ἡ ΝΔ νά μήν ἐνοχλεῖται μέ τόν πολυκερματισμό τῆς δεξιᾶς διαμαρτυρόμενης ψήφου σέ πολλά καί μικρά κόμματα πού δείχνουν νά μήν ἔχουν δυναμική εἰσόδου στήν Βουλή αὐτή τήν στιγμή τουλάχιστον (ΛΑΟΣ, Νέα Δεξιά, Ἑλληνική Λύση). Διότι καί αὐτῶν τά ποσοστά ἀθροίζονται στά ἐκτός Βουλῆς κόμματα. Ἀντιθέτως, ἡ ΝΔ θά εἶχε πραγματικό πρόβλημα ἄν τήν πλαγιοκοποῦσε νέο δεξιό κόμμα, μέ ποσοστά 6-7% καί προοπτικές εἰσόδου στήν Βουλή. Αὐτό, ναί, θά ἦταν πρόβλημα, διότι θά τῆς «ἔκλεβε» τίς ἕδρες τῆς αὐτοδυναμίας. Ἀλλά τέτοιο δέν ὑπάρχει καί δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα ὅτι θά ὑπάρξει. Βάσει, λοιπόν, τῶν συσχετισμῶν καί τῶν ὑπολογισμῶν τῶν ἐκλογολόγων, ἡ ΝΔ μέ ποσοστό 34% καί τά ἐκτός Βουλῆς κόμματα νά ἀθροίζουν 20%, μπορεῖ λόγω τῆς μικρῆς τετρακομματικῆς βίᾳ πεντακομματικῆς Βουλῆς (λαμβάνοντας καί τό μπόνους τῶν 50 ἑδρῶν τοῦ νόμου Παυλόπουλου) νά φθάσει ὑπό προϋποθέσεις ἀκόμη καί τίς 165-170 ἕδρες! Ἐπαναλαμβάνουμε, μέ ποσοστό μόλις 34%.

Στήν φιλελεύθερη παράταξη εἶναι αἰσιόδοξοι πώς μέ τά ἴδια δεδομένα τό ΚΙΝΑΛ τῆς Φώφης Γεννηματᾶ μπορεῖ νά φθάσει τίς 25-30 ἕδρες, στόχος πού μέ τούς σημερινούς συσχετισμούς, πάντως, ὁμοιάζει ἰδιαίτερα φιλόδοξος. Ὅ,τι καί ἄν εἶναι πάντως, αὐτός εἶναι ὁ στόχος τοῦ κ. Μητσοτάκη: 165+25=180. Ἴσον προεδρική πλειοψηφία καί δυνατότης ἀμέσου καταργήσεως τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς γιά τίς ἀμέσως ἑπόμενες ἐκλογές. Γι’ αὐτό τόν λόγο, μάλιστα, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἔδειξε στήν συνέντευξη Τύπου τῆς ΔΕΘ ἰδιαίτερα αἰσιόδοξος πώς θά ὑπάρξει προεδρική πλειοψηφία μετά τίς ἑπόμενες ἐκλογές. Περιττεύει νά ἀναφέρουμε βεβαίως ὅτι ἐντελῶς ἀντίθετη εἶναι ἡ στρατηγική Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά μήν κατέλθουν πολλά, μικρά καί ἀδύναμα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς στίς ἐκλογές. Εἶναι ἐνδιαφέρον γιά παράδειγμα πώς ἔχει ἐπέλθει συμφωνία μεταξύ Τσίπρα καί Οἰκολόγων.

Στίς ἐθνικές ἐκλογές οἱ Οἰκολόγοι θά εἶναι ὑποψήφιοι ὡς συνεργαζόμενοι στά ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ στίς εὐρωεκλογές θά κατέλθουν αὐτόνομοι μέ στόχο τό 3% καί τήν κατάκτηση ἕδρας στήν Εὐρωβουλή. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐκμεταλλευόμενος ἐπίσης τήν ὑπόθεση Νοvartis, τήν ὑπόθεση δάνεια κομμάτων, τίς ἐκκρεμότητες Παπαντωνίου, θά ἐπιχειρήσει νά συμπιέσει δραματικά τό ποσοστό ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ γιά νά τό ἐξουδετερώσει ὡς ἐν δυνάμει σύμμαχο τοῦ κ. Μητσοτάκη γιά τήν ἐκλογή Προέδρου καί τήν κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Καί βεβαίως θά αὐξήσει καί ἄλλο τήν συσπείρωσή του, γεγονός πού ἀνησυχεῖ τήν Πειραιῶς, καί ἄς μήν ὁμολογεῖται δημοσίως. Εὑρισκόμεθα ὡς φαίνεται στήν ἔναρξη μιᾶς δραματικῆς καί συνάμα συναρπαστικῆς περιόδου. Διατρέχουμε μόλις τά πρῶτα κεφάλαια. Ἡ ἔντασις τῆς συγκρούσεως Μητσοτάκη – Τσίπρα θά συγκλονίσει. Νεώτερα, προσεχῶς.

Κεντρικό θέμα