Οἱ τουρκικές μυστικές ὑπηρεσίες καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια στήν Θράκη

Ὡσάν νά ἐπρόκειτο γιά ἔδαφός τους – Ἔβαλαν λουκέτο σέ αἴθουσες Δήμου!

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ δέν ἡσυχάζουν. Συνεχίζουν τήν ἀθόρυβη εἰσβολή τους στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», παραμονές τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, στίς 26 καί 27 Ὀκτωβρίου, διοργανώνεται στόν μειονοτικό Δῆμο Ἀρριανῶν Ροδόπης ἀγροτικό συνέδριο ὑπό τόν ἀθῶο τίτλο «Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας».

Ἡ ἐκδήλωσις πού διεξάγεται μέ συνδιοργανωτές ἐπίσημους τουρκικούς φορεῖς ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους διαφημίζεται σέ τοπικά Μέσα Ἐνημερώσεως, μουσουλμανικά, δυστυχῶς, καί ὁρισμένα (ἀνύποπτα ἐλπίζουμε) χριστιανικά, ὡς ἑξῆς: «Τό Ἰνστιτοῦτο Ἀγροτικῆς Ἔρευνας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀρριανῶν καί τό Παγκόσμιο Τουρκικό Ἐπιχειρηματικό Συμβούλιο (DEIK) διοργανώνει τό Agrofest Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας στίς 26-27 Ὀκτωβρίου 2019 στό χωριό Ἀρριανά Ροδόπης». Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού διοργανώνεται ἕνα τέτοιο φεστιβάλ στήν περιοχή. Τόν Μάιο διοργανώθηκε τό «φεστιβάλ Κερασιοῦ» στόν μεικτό Δῆμο Ἰάσμου Ροδόπης παρουσία καλλιτεχνῶν ἀπό τήν Ἄγκυρα. Μόνον. Ὄχι Ἑλλήνων. Καί ἄς διαμένουν στόν Δῆμο καί Χριστιανοί.

Ὡστόσο, ἄν ἡ ἐκδήλωσις αὐτή εἶναι τόσο ἀθώα ὅσο παρουσιάζεται, ἐγείρονται τά ἑξῆς ἐρωτήματα:

Πρῶτον, γιατί πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες κατέφθασε στόν Δῆμο Ἀρριανῶν, σύμφωνα μέ καλά πληροφορημένες πηγές τῆς ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο ἀπό την γείτονα καί (ὅπως λέγεται) ἔψαξε τίς αἴθουσες τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πού θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωσις μέ ἠλεκτρονικά μέσα, πιθανόν καί κοριούς; Μέ ποιό δικαίωμα;

Δεύτερον, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα εἶναι κλειδωμένες οἱ πόρτες τῶν συγκεκριμένων αἰθουσῶν; Καί ἄν ναί, γιατί; Τόσο ἀπόρρητα πράγματα θά εἰπωθοῦν;

Τρίτον, καί σημαντικώτερον: Μέ ποιά ἐξουσία κλείδωσε τό κλιμάκιο ἀπό τήν γείτονα Ἑλληνικό Δῆμο; Εἶναι ἕνα δημοτικό κατάστημα δημόσιο κτίριο ἰδιοκτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ναί ἤ οὔ;

Τό site KomotiniPress πού ἀναδεικνύει τό θέμα θέτει ἕνα σημαντικό ζήτημα ἐπίσης:

«Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ τουρκοφεστιβάλ τεχνιέντως φιλοξενήθηκε ἀπό θεσμικούς φορεῖς καί ἐπιμελητήρια στήν Ἑλλάδα καί αὐτό εἶναι ἴσως ἡ “μεγαλύτερη ἐπιτυχία” γιά τούς διοργανωτές καθώς “καλλιεργεῖται” ἡ ὕπαρξη ἑνός παράλληλου μηχανισμοῦ πού ὑποκαθιστᾶ τίς ἑλληνικές δομές!» γράφει. Πράγματι. Τό Φεστιβάλ τῶν Τούρκων διαφημίζεται ἀπό τήν σελίδα τοῦ ἀνύποπτου, θέλουμε νά ἐλπίζουμε, Ἐπιμελητηρίου Ξάνθης, μέ τήν φράση «τό πρῶτο καί μοναδικό φεστιβάλ πού ἑνώνει τούς ἀγρότες μέ τόν ἐπιχειρηματικό κόσμο τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα» καί τήν ὑπόμνηση ὅτι «οἱ ἐκδηλώσεις θά πραγματοποιηθοῦν στήν αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀρριανῶν». Τό ἐρώτημα εἶναι «ποίου ἐπιχειρηματικοῦ τομέα;». Τοῦ «Παγκόσμιου Τουρκικοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Συμβουλίου»; Αὐτοῦ; Καί ἄν εἶναι ὄντως μοναδική εὐκαιρία, τί δουλειά ἔχουν καί μέ ποιό δικαίωμα κλιμάκια ἀπό τήν γείτονα νά περνοῦν σέ ἑλληνικό ἔδαφος, νά «σκανάρουν», νά «ἀσφαλίζουν» καί νά κλειδώνουν (!) αἴθουσες Δήμων πού πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος ἀπό τό ὑστέρημά του μέσω τοῦ κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ;

Τέλος: Μετά τά σχολεῖα καί τίς ψευδομουφτεῖες, ἀναπτύσσεται συνεταιριστικό κίνημα, ἐλεγχόμενο ἀπό τήν Ἄγκυρα;

Κεντρικό θέμα