Οἱ Τοῦρκοι ἐκπαιδεύουν ἀνηλίκους στήν χρήση ὅπλων

Πολεμοῦν γιά χάρη τους στήν Συρία – Εἶναι τό 4% τῶν ἀνταρτῶν

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ παιδιῶν ὡς στρατιωτῶν στίς μάχες καί τίς ἐπιχειρήσεις εἶναι ἔγκλημα πολέμου. Τό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τῆς Χάγης διαθέτει πολύ σημαντικούς πόρους γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῆς στρατολογήσεως παιδιῶν στήν Ἀφρική. Πολύ περισσοτέρους διαθέτουν ἄλλοι διεθνεῖς ὀργανισμοί γιά τήν περίθαλψη καί τήν ἐπανένταξη αὐτῶν τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα μετατρέπονται σέ ἀδίστακτες πολεμικές μηχανές, χωρίς ἀναστολές, ἠθικές ἤ ἄλλες, ἱκανά ὡς ἐκ τούτου γιά τήν διάπραξη τῶν πλέον ἀποτρόπαιων καί εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων.

Δέν εἶναι ὅμως μόνον οἱ ἄτακτοι Ἀφρικανοί πολέμαρχοι πού διαπράττουν αὐτό τό ἔγκλημα. Τό ἴδιο ἀκριβῶς πράττει καί μιά χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ὁποία μάλιστα ὅπως ὑποστηρίζει ἀνήκει στήν Εὐρώπη καί θέλει νά γίνει μέλος της. Πρόκειται φυσικά γιά τήν Τουρκία. Τό κάνει στήν μεσανατολική Συρία, ὅπως ἀποδεικνύεται. Μπορεῖ νά τό κάνει, καί μπορεῖ ἀνάμεσα στούς μισθοφόρους πού προώθησε πρός τό Ἀζερμπαϊτζάν καί τήν Λιβύη νά συμπεριλαμβάνονται καί παιδιά-στρατιῶτες. Τά πεδία ἄλλως τε στά ὁποῖα ἐμπλέκεται ἡ Τουρκία εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Ἀκόμη χειρότερα, οὐδείς ἀποκλείει αὐτά τά ἀδίστακτα ἐγκληματικά στοιχεῖα νά εἶναι οἱ περίφημοι «ἀσυνόδευτοι ἀνήλικοι» πού παρεισφρέουν στήν χώρα μας μέ τά καραβάνια τῶν παρανόμων καί ἀνεξέλεγκτων μεταναστῶν.

Τήν ἀποκάλυψη τοῦ ἐγκλήματος πού διαπράττει τό καθεστώς Ἐρντογάν ἔκανε ὁ Ὑνάλ Τσεβικόζ, ἀντιπρόεδρος τοῦ ἀντιπολιτευομένου Ρεπουμπλικανικοῦ (κεμαλικοῦ) κόμματος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔδωσε καί στοιχεῖα. «Στό πλαίσιο τῆς ἐκπαιδεύσεως πού παρέχουν οἱ τουρκικές Ἔνοπλες Δυνάμεις στόν Ἐθνικό Συριακό Στρατό (δηλαδή στούς Τουρκμένους καί ἄλλους ἀντάρτες πού μάχονται κατά τοῦ Ἄσσαντ) ἐκπαιδεύονται στήν χρήση ὅπλων καί ἀνήλικοι κάτω τῶν 18 ἐτῶν» ἐδήλωσε ὁ Τσεβικόζ, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλυψε ὅτι τό ποσοστό τῶν ἀνηλίκων ἀνέρχεται περίπου στό 4% τῆς δυνάμεως τῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ τό ποσοστό τῶν μαχητῶν ἡλικίας 18-20 ἐτῶν ἀνέρχεται σέ 7,85%.

Νά διευκρινίσουμε ὅτι αὐτός ὁ ὁποῖος προβαίνει στίς ἀποκαλύψεις δέν εἶναι κάποιος τυχαῖος πολιτευόμενος. Ὑπηρέτησε ἐπί πολλά χρόνια στό διπλωματικό σῶμα καί ἔφθασε νά εἶναι Πρέσβυς τῆς Τουρκίας στό Ἡνωμένο Βασίλειο κατά τήν περίοδο 2010-2014. Ἐνωρίτερα καί συγκεκριμένως ἀπό τό 2001 ἕως τό 2004 εἶχε ὑπηρετήσει ὡς Πρέσβυς στό Ἀζερμπαϊτζάν, ἐνῶ ἐν συνεχεία ὑπῆρξε ὁ πρωτεργάτης τῆς «ὁμαλοποιήσεως» τῶν σχέσεων τῆς Τουρκίας μέ τήν Ἀρμενία συντάσσοντας τά σχετικά πρωτόκολλα τά ὁποῖα ὑπεγράφησαν στήν Ζυρίχη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009. Εἶναι δηλαδή αὐτός ὁ ὁποῖος ἔρριχνε «στάχτη στά μάτια» τῶν Ἀρμενίων ἐνῶ τό Ἀζερμπαϊτζάν ἄρχιζε νά προετοιμάζεται γιά αὐτό πού εἴδαμε νά συντελεῖται τίς προηγούμενες ἑβδομάδες. Εἶναι δηλαδή ἕνας ἄνθρωπος πολύ βαθειά χωμένος στίς σκοτεινές ἀτραπούς στίς ὁποῖες τό τουρκικό κράτος ἀπεργάζεται τά σχέδιά του. Συνεπῶς ξέρει τί λέει. Ἡ ἀκρίβεια τῶν ἀποκαλύψεών του δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ.

Τό γεγονός ὅτι μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐνετάχθη στό Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ἐπιβεβαιώνει ἁπλῶς τίς κεμαλικές καταβολές του, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι ὀλιγώτερο ἐπεκτατικές οὔτε ὀλιγώτερο μεγαλοϊδεατικές ἀπό αὐτές τοῦ Ἐρντογάν. Εἶναι ἁπλῶς λιγώτερο ἰσλαμικές καί περισσότερο κοσμικές. Γιά αὐτό καί ἴσως τόν ξενίζουν πρακτικές ἐκπαιδεύσεως ἀνηλίκων στά ὅπλα, πού μπορεῖ νά ἐκθέσουν τήν χώρα του γιά ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα πολέμου.

Κεντρικό θέμα