Οἱ Πομάκοι «ἔδιωξαν» τόν Τσαβούσογλου ἀπό τήν ὀρεινή Θράκη

Δέν πῆγε στήν μεθόριο τῆς Ξάνθης μετά τήν ἀνακοίνωσή τους, ὅτι εἶναι persona non grata – Ἄλλαξε τό πρόγραμμα καί κλείσθηκε στό Προξενεῖο

ΠΡΟ ἐκπλήξεως, ὀδυνηρᾶς, εὑρέθη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τήν περιοδεία του στήν Θράκη. Τά σχέδιά του γιά λαϊκή ὑποδοχή στά πομακοχώρια τῆς Ξάνθης μέ στόχο νά ἀποδείξει πώς ἡ μειονότης εἶναι μία ἑνιαία καί τουρκική ἀνετράπησαν ἐξ αἰτίας τῶν ὀξυτάτων ἀντιδράσεων ἀπό τούς ἴδιους τούς Πομάκους! Καί πρό τοῦ κινδύνου νά ἀποδοκιμασθεῖ, ἄλλαξε τό πρόγραμμά του!

Ἡ ἀνακοίνωσις τῶν συμπατριωτῶν μας Πομάκων τά λέει ὅλα. Δέν χρειάζεται οὔτε σχολιασμούς οὔτε συμπληρώσεις. Γιά αὐτό καί τήν παραθέτουμε αὐτούσια:

«Κύριε Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ!

Ὑπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, κύριε Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ἐκφράζοντας, τήν ἱστορία τοῦ περήφανου λαοῦ μας, τή φωνή τῶν ἐλεύθερων Πομάκων, τή μνήμη τῶν κοριτσιῶν μας πού γκρεμοτσακίστηκαν ἀπό τίς δεκάδες βουνοκορφές τῆς Ροδόπης, τά Μόμτσκι Κάμεν (πολύ πρίν τίς Σουλιώτισσες) γιά νά ἀποφύγουν τούς ὀθωμανούς κατακτητές, τή συνείδηση τῶν Πομάκων ἀκτιβιστῶν οἱ ὁποῖοι τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἀντιμετώπισαν ρατσιστική βία, ξυλοδαρμούς, ἀπειλές, κοινωνικό καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό ἀπό ἐγχώριους μισθοδοτούμενους ἐκπροσώπους τοῦ ἐθνικισμοῦ τῆς χώρας σας, ὀπαδῶν τῆς φασιστικῆς/τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης τῶν Γκρίζων Λύκων, δηλώνουμε ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ὅτι: ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ.

»Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΑ ΗΡΩΪΚΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ.

»Ἡ δημοκρατική καί πολιτισμένη χώρα Αὐστραλία καθιέρωσε τήν 26η ΜΑΪΟΥ, ὡς ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ, γιά τίς βαρβαρότητες πού διέπραξαν οἱ ἄποικοι πρόγονοι τῶν σημερινῶν Αὐστραλῶν σέ βάρος τῶν ἰθαγενῶν κατοίκων, τῶν Ἀβορίγινων.

»Εἶναι μιά μεγάλη εὐκαιρία νά μπεῖτε στήν σφαῖρα τῶν πολιτισμένων χωρῶν, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῆς Αὐστραλίας, ζητώντας ἀπό ἐμᾶς τούς αὐτόχθονες θρακιῶτες, ΣΥΓΓΝΩΜΗ!

»Στήν ἀντίθετη περίπτωση, εἶστε ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ στά Πομακοχώρια, εἶστε PERSONA NON GRATA!

»Ἀντί τῶν πομακοχωριῶν συστήνουμε νά ἐπισκεφθεῖτε τά αἱματοβαμμένα χωριά τῶν Κούρδων τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας, νά ἐπισκεφθεῖτε τούς τάφους τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων δολοφονημένων πολιτῶν, ἀλλά καί τούς δημοκράτες δημοσιογράφους καί πολιτικούς τῆς Τουρκίας, οἱ ὁποῖοι σαπίζουν στίς κρατικές φυλακές σας, τίς μανάδες καί τούς πατεράδες τῶν ὁποίων σκοτώσατε τά παιδιά καί τά ἐγγόνια καθώς καί ὅλους αὐτούς πού καταδιώκει μαζικά καί μέ κάθε μέσο τό καθεστώς τῆς χώρας σας».

Φυσικά ὁ Τσαβούσογλου δέν ἦλθε γιά νά ζητήσει συγγνώμη. Ἦλθε νά μᾶς προκαλέσει γιά μία φορά ἀκόμη. Ὅμως τό ἔκανε ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου. Στά Πομακοχώρια δέν ἐτόλμησε νά πάει.
Φθάνοντας στήν Θράκη, τό πρωί τῆς Κυριακῆς, προχώρησε σέ προκλητική δήλωση κάνοντας λόγο γιά «τουρκική μειονότητα». Ἀμέσως μετά ὁμίλησε γιά «τουρκικό σχολεῖο» ἀναφερόμενος στό μειονοτικό σχολεῖο τῆς Κομοτηνῆς «Τζελάλ Μπαγιάρ» τό ὁποῖο ἐπεσκέφθη.

Τήν διαστρέβλωση αὐτή, τήν ὁποία ἔκανε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός, τήν κατήγγειλε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο σήμερα τόν ὑποδέχεται ἐπισήμως στήν Ἀθήνα. Τονίζει σέ σχετική ἀνακοίνωση: «Ἡ Μουσουλμανική Μειονότητα στήν Θράκη ἀριθμεῖ περίπου 120.000 Ἕλληνες κατοίκους. Οἱ συνεχεῖς προσπάθειες διαστρέβλωσης τῆς πραγματικότητας αὐτῆς ἀπό τήν Τουρκία, καθώς καί οἱ αἰτιάσεις περί δῆθεν μή προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν αὐτῶν, ἤ περί δῆθεν διακριτικῆς μεταχείρισης, εἶναι ἀβάσιμες καί ἀπορρίπτονται στό σύνολό τους.

»Ἡ Ἑλλάδα θά ἐπιθυμοῦσε τήν βελτίωση τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκία. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἀποτελεῖ ὁ σεβασμός τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Καλοῦμε τήν Τουρκία νά σεβαστεῖ τούς θεμελιώδεις κανόνες αὐτούς, συμπεριλαμβανομένης τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης τήν ὁποία ἐπίσης ὑπέγραψε καί ἔχει τήν ὑποχρέωση νά ἐφαρμόζει».

Προφανῶς καί ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς δέν θά κηρύξει τόν προκλητικό Τοῦρκο ὑπουργό persona non grata. Θά τόν δεχθεῖ στό πλαίσιο τῆς διπλωματικῆς ἁβρότητος ὡς ὑπουργό μιᾶς συμμάχου (ἀλλ’ ὄχι καί φίλης) χώρας. Εὐτυχῶς πού κάποια πράγματα τά πῆραν στά χέρια τους οἱ Πομάκοι τῆς Θράκης.

Κεντρικό θέμα