Οἱ «παράγκες» τῆς διαπλοκῆς κάνουν ἄνω-κάτω τήν ΝΔ

Μετά τόν Ι. Καϊτεζίδη στήν Θεσσαλονίκη ἀρνήθηκε τό χρῖσμα στόν Πειραιᾶ ὁ Β. Κορκίδης

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ τό μεσημέρι ὑψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος τῆς ΝΔ ἐπικοινώνησε μέ τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων καί ἐνημέρωσε τόν ἁρμόδιο συντάκτη ὅτι ἡ ΝΔ θά ἀνακοινώσει τήν Δευτέρα 12 Νοεμβρίου τήν στήριξή της γιά τόν Δῆμο Πειραιῶς πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου (ἐκ Χανίων ὁρμώμενο) Βασίλη Κορκίδη. Σέ ἐπικοινωνία πού εἶχε ὁ ἁρμόδιος συντάκτης τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων μέ τόν κ. Κορκίδη, ἐκεῖνος ἐπιβεβαίωσε τήν κάθοδό του στίς δημοτικές ἐκλογές καί προσέθεσε ὅτι ἡ ΝΔ χωρίς νά δίδει ἐπισήμως χρῖσμα «θά ἀνακοινώσει τήν Δευτέρα τό μεσημέρι στίς 12 ὅτι θεωρεῖ ἐξαιρετική τήν ὑποψηφιότητά του γιά τόν Δῆμο Πειραιᾶ». Πρός ἐπίρρωσιν προχώρησε καί σέ «retweet» τῆς εἰδήσεως, ὅπως τήν μετέδωσε τό ΑΠΕ.

Αἴφνης ὅμως χθές ὁ κ. Κορκίδης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐνημερώσει γιά τήν ἀπόφασή του νά εἶναι ὑποψήφιος καί τόν βουλευτή τοῦ κόμματος στήν Α΄ Πειραιῶς Κώστα Κατσαφάδο, ἀνέκρουσε πρύμναν. Ἀπέσυρε τό ἐνδιαφέρον του ἐκθέτοντας τό κόμμα του. Πρόκειται προφανῶς γιά δυσάρεστη ἐξέλιξη ἡ ὁποία προστίθεται σέ ὅλα ὅσα συνέβησαν στήν Θεσσαλονίκη μέ τήν ἀπόσυρση τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ ἐπιτυχημένου αὐτοδιοικητικοῦ Ἰγνατίου Καϊτεζίδη. Οἱ δύο ὑποθέσεις δέν εἶναι ὅμοιες ἀλλά ἀνάλογες, καθώς καί στήν μία περίπτωση καί στήν ἄλλη ἐνδιαφέρον γιά τό ποιός θά κατέχει τόν δημαρχιακό θῶκο στούς δύο ἀπό τούς τρεῖς μεγαλυτέρους Δήμους τῆς ἐπικράτειας ἐπιδεικνύουν ἰσχυροί ποδοσφαιρικοί παράγοντες τῆς χώρας. Καί μπορεῖ ἡ «παράγκα» τῆς διαιτησίας πού ἐπηρέαζε κάποτε τήν ἔκβαση τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων νά διελύθη, ὡς φαίνεται ὅμως μία νέα δημιουργεῖται στήν κεντρική πολιτική σκηνή καί κάνει ἄνω-κάτω τά κόμματα μέ τά καμώματά της.

Τί συνέβη κατ’ ἀρχάς στόν Πειραιᾶ. Ὁ Βασίλης Κορκίδης σέ ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ τήν «Ἑστία» αἰτιολόγησε τήν ἀπόσυρσή του ἀπό τήν κούρσα λόγω …ἀσφαλιστικῆς καί φορολογικῆς ἐνημερότητος. «Ὁ Δῆμος Πειραιᾶ ἔχει χρέος 150 ἑκατομμυρίων καί ἐγώ ἔχω μιά ὑγιῆ ἐπιχείρηση πού δέν ἀντιμετωπίζει προβλήματα μέ τίς ἀρχές. Ποῦ νά μπλέκω;» μᾶς ἐξήγησε ὁ κ. Κορκίδης. Ὑπεστήριξε, μάλιστα, ὅτι εἶχε ἐνημερώσει τήν ἡγεσία τῆς ΝΔ ἀπό τίς 13 Ὀκτωβρίου γιά τήν ἄρνησή του νά εἶναι ὑποψήφιος, ἀλλά τοῦ ζητήθηκε νά τό σκεφθεῖ ξανά. Πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔκανε καί ἔδωσε τελικῶς ἀρνητική ἀπάντηση. Ὁ κ. Κορκίδης μᾶς εἶπε ἐπίσης ὅτι δέν ἐτέθη κάποιο βέτο ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἐπιχειρηματία πού ὑποστηρίζει τόν νῦν δήμαρχο Πειραιῶς Γιάννη Μώραλη γιά τήν ὑποψηφιότητά του. Ἀντιθέτως τοῦ ἐλέχθη ὅτι «σέ θέλουμε γιά ἀντίπαλο». Φοβούμεθα ὅτι ὁ κ. Κορκίδης δέν λέει ὅλη τήν ἀλήθεια ἀλλά τήν μισή. Τήν ἄλλη μισή θά τήν ἀποκαλύψουμε ἐμεῖς σήμερα. Πράγματι, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου ἦταν ἀμφίθυμος ἀρχικῶς γιά τήν ὑποψηφιότητά του γιά τήν δημαρχία Πειραιῶς. Ἀληθές.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολή στόν ἐπιχειρηματία πού στηρίζει τόν δήμαρχο Γιάννη Μώραλη μέ τήν ὁποία… ἐξῆρε τό ἔργο τοῦ νῦν δημάρχου καί ἐδεσμεύετο (στόν ἐπιχειρηματία) ὅτι … «δέν ἐνδιαφέρομαι νά εἶμαι ὑποψήφιος Δήμαρχος». Μετά ὅμως ἀπό τήν πίεση πού τοῦ ἀσκήθηκε ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ΝΔ (ἡ ὁποία δέν ἐνθουσιάζετο ἀπό τήν προοπτική στηρίξεως τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ δημάρχου Γιάννη Μώραλη γιά εὐνοήτους λόγους), τελικῶς ἐδέχθη. Ὑπό μία προϋπόθεση ὅμως: Πώς ἡ ΝΔ θά ἔκανε τό πᾶν γιά νά ἀποχωρήσουν ἀπό τό ψηφοδέλτιο Μώραλη καί νά προσχωρήσουν στό δικό του ἐπίλεκτα κεντροδεξιά στελέχη τῆς πειραϊκῆς κοινωνίας, προκειμένου νά ἔχει αὐξημένη ἐπιρροή στό ἐκλογικό σῶμα. Ἡ συγκέντρωσις πού ὅμως ἔγινε στό δημοτικό συμβούλιο Πειραιῶς παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου Γιάννη Μώραλη καί τοῦ ἐπιχειρηματία πού ὑποστηρίζει τήν ὑποψηφιότητά του, προσγείωσε ἀνώμαλα τόν Βασίλη Κορκίδη. Ξαφνικά διεπίστωσε ὅτι συνεχίζουν νά πλαισιώνουν τό ψηφοδέλτιο Μώραλη τά ἐπίλεκτα νεοδημοκρατικά στελέχη γιά τά ὁποῖα εἶχε λάβει ὑπόσχεση ἀπό τήν Πειραιῶς ὅτι θά ἀποσύροντο ὑπέρ τῆς ὑποψηφιότητός του. Ὁ ἐπιχειρηματίας πού στηρίζει τήν ὑποψηφιότητα Μώραλη δέν καλόβλεπε τήν ὑποψηφιότητα Κορκίδη (ὅπως ἐνημερωθήκαμε ἀπό πολύπειρο αὐτοδιοικητικό τοῦ Πειραιῶς), γι’ αὐτό καί φρόντισε νά κρατήσει τόν συνδυασμό του ἑνωμένο καί συσπειρωμένο. Ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη καί μετά ὁ κ. Κορκίδης ἄρχισε νά σκέπτεται …τήν φορολογική καί ἀσφαλιστική ἐνημερότητα τῆς ἐπιχειρήσεώς του. Στήν πραγματικότητα ὡς σοβαρός ἄνθρωπος πού εἶναι δέν ἤθελε νά διασυρθεῖ στίς κάλπες. Δέν ἤθελε νά μετατραπεῖ σέ κομπάρσο σέ ἕνα παιγνίδι ἰσχύος γιά τό ποιός κάνει «κουμάντο» στό λιμάνι.

Ἔτσι, μετά τήν χθεσινή ἐξέλιξη, ἕξι μῆνες πρίν ἀπό τίς δημοτικές ἐκλογές, ἡ ΝΔ δέν ἔχει ἀκόμη καταλήξει ποιόν θά ὑποστηρίξει ὡς ὑποψήφιο δήμαρχο γιά τό μεγάλο λιμάνι. Προφανῶς τό ρεπορτάζ μας δέν εἶναι πλῆρες, καθώς ἐκτός ἀπό τά φαινόμενα ὑπάρχουν καί τά …τεκταινόμενα. Γεγονότα καί ἀπ’ εὐθείας συναντήσεις πού ἔχουν ἐξελιχθεῖ σέ ἄλλα ὑψηλά ἐπίπεδα καί εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν χθεσινή δυσάρεστη ἐξέλιξη. Ἡ ὁποία δυστυχῶς δέν εἶναι ἡ μόνη! Ἀνάλογα φαινόμενα ἀπαντῶνται καί στήν Θεσσαλονίκη. Καί ἐκεῖ μετά ἀπό σκέψη ἀπήντησε θετικά στήν πρόσκληση Μητσοτάκη νά εἶναι ὑποψήφιος ὁ ἐπιτυχημένος δήμαρχος Πανοράματος Ἰγνάτιος Καϊτεζίδης. Ὅταν ὅμως διεπίστωσε τήν «Βαβέλ» μέ τίς δημαρχιακές ὑποψηφιότητες ποικίλων παραγόντων –μερικές ἐκ τῶν ὁποίων ὑποκινούμενες ἀπό ποδοσφαιρικούς παράγοντες τῆς περιοχῆς (πού ἐπιθυμοῦν κατά τό πειραϊκό πρότυπο νά θέσουν ὑπό τόν ἔλεγχό τους τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης)– ἀπεσύρθη. Ἵνα καταστεῖ ἐπίκαιρος παρά ποτέ 55 χρόνια μετά ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος μέ ἄλλη ἀφορμή διερωτᾶτο τό 1963: «Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;». Ἀκόμη δέν ἔχουμε καταφέρει νά ἀπαντήσουμε!

Κεντρικό θέμα