Οἱ ΗΠΑ ἀποφασίζουν τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν

Δέσμευσις Τσίπρα ὅτι θά τίς προκηρύξει μετά τήν κύρωση τῶν Πρεσπῶν

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ Ἀντιπολίτευσις τελεῖ σέ κατάσταση συναγερμοῦ ὑπό τό φῶς τῶν πληροφοριῶν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἑτοιμάζει ἐκλογικό αἰφνιδιασμό μέσα στό φθινόπωρο μέ αἰχμή τίς παροχές καί τήν ἔξοδο ἀπό τό μνημόνιο. Τήν πεποίθησή της αὐτή ἐνισχύουν οἱ φιέστες πού προγραμματίζει ἀπό τώρα γιά τόν Αὔγουστο ἡ Κυβέρνησις στήν Πνύκα, τό Καστελλόριζο καί τήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Ἀτλαντιστῶν Πρωθυπουργῶν τῶν Βαλκανίων καί κορυφαίου στελέχους τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως.

Πληροφορίες πού ἐτέθηκαν, ὅμως, χθές ὑπ’ ὄψιν τῆς «Ἑστίας» ἀπό ὑψηλόβαθμο κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο, ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι δεσμευμένη ἀπέναντι στούς συμμάχους νά ἐπιχειρήσει τήν κύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί μετά νά προκηρύξει ἐκλογές εἴτε τόν Μάρτιο εἴτε τόν Μάιο. Δέν εἶναι τυχαῖα ὅσα εἶπε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς σέ γερμανική ἐφημερίδα, ὅτι ἡ συμφωνία μπορεῖ νά περάσει ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο καί μέ 151 ψήφους ἤ οἱ ὑπαινιγμοί γιά ἔγκριση αὐτῆς ἀπό τήν ἁπλή πλειοψηφία τῶν παρόντων, μέ τήν ΝΔ καταγγέλλουσα καί ἀπέχουσα ἀπό τήν ψηφοφορία. Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἀπευθύνετο κυρίως πρός τό ἐξωτερικό καί δευτερευόντως πρός τό ἐσωτερικό. Δέν εἶναι, ἐπίσης, τυχαία ἡ διαρροή ἀποστροφῆς τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στό Πολιτικό Συμβούλιο τοῦ κόμματος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ πιθανότερος χρόνος διεξαγωγῆς τῶν πρόωρων ἐκλογῶν εἶναι ὁ Μάιος, μαζί μέ τίς εὐρωεκλογές καί τίς ἐκλογές (χωρίς νά ἀποκλείεται ὁ Σεπτέμβριος).

Τό νεώτερο στοιχεῖο τό ὁποῖο ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν μας εἶναι πώς ὁ κρίσιμος μήνας γιά τήν τροχιοδρόμηση τῶν ἐξελίξεων στήν Ἑλλάδα εἶναι ὁ Φεβρουάριος. Τότε ὑπολογίζεται πώς θά κατατεθεῖ (καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων) στό Κοινοβούλιο πρός κύρωσιν ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Στήν Κυβέρνηση ὑπάρχει δυσφορία γιά τήν ἀπόλυτη καί ἄκαμπτη στάση πού τηρεῖ δημοσίως ὁ Πρόεδρος τῶν ΑΝΕΛ καί ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος, ὁ ὁποῖος δεσμεύθηκε μέ κατηγορηματικότητα γιά τήν πτώση τῆς κυβερνήσεως συνασπισμοῦ ἐκείνη τήν ἐποχή. Ὡστόσο, στά ἀνώτερα κλιμάκια αὐτῆς διατυπώνεται ἡ ἄποψις πώς ἀκόμη καί ἄν ἀποχωρήσουν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης καί οἱ ΑΝΕΛ ἀπό τό κυβερνητικό σχῆμα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ θεωρητικῶς νά πορευθεῖ ἕως τόν Μάιο ὡς κυβέρνησις μειοψηφίας. Γράφουμε «θεωρητικῶς» γιατί ἐάν τό κλῖμα γίνει τόσο βαρύ, εἶναι λίαν ἀμφίβολο ἄν μία κυβέρνησις μειοψηφίας 145 βουλευτῶν χωρίς τήν συμμετοχή τοῦ Ποταμιοῦ στήν πλειοψηφία καί μέ τήν Ἀντιπολίτευση νά τήν σφυροκοπεῖ θά ἔχει τίς δυνάμεις νά φθάσει μέχρι τίς κάλπες τοῦ Μαΐου. Ἐάν τήν συμφέρει ἐν τέλει. Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά ἀποκλείεται ὁ Μάρτιος γιά τήν διεξαγωγή πρόωρων ἐκλογῶν.

Σέ κάθε περίπτωση ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει δώσει διαβεβαιώσεις στόν συμμαχικό παράγοντα πώς δέν πρόκειται νά διεξαχθοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα πρίν ξεκαθαρίσει πλήρως τό τοπίο στά Σκόπια ὅπου ἡ «λαοφιλής» κυβέρνησις Ζάεφ δοκιμάζεται. Ἡ πρώτη δημοσκόπησις πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος ὑπό τό κράτος τῶν καταγγελιῶν τοῦ Σκοπιανοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅτι ἀναμειγνύεται ὁ ρωσσικός παράγων στίς ἐσωτερικές τους διαδικασίες ὑπῆρξε ἀπογοητευτική: Ἔδειξε ὅτι τό «ὄχι» στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι πλειοψηφικό σέ ποσοστό 54 %. Τό «ναί» συγκεντρώνει μέν 45%, ὡστόσο στήν πλειοψηφία του εἶναι ἀλβανόφωνο. Μόλις τό 20% τῶν σλαβοφώνων εἶναι θετικό πρός τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Δέν θά πρέπει κατά συνέπεια νά ἀποκλείεται τό ἐνδεχόμενο σέ περίπτωση πού τό ἀρνητικό κλῖμα συνεχισθεῖ, ὁ Ζάεφ πού ἐκλιπαρεῖ γιά ἐπίσκεψη Τράμπ στά Σκόπια νά ὁδηγηθεῖ σέ πρόωρες ἐκλογές. Πρίν λοιπόν ξεκαθαρίσει πλήρως τό τοπίο στήν γείτονα καί πρίν ἔλθει ἡ συμφωνία πρός κύρωσιν στήν Βουλή (ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν διαδικασιῶν) ἀποκλείονται στήν Ἑλλάδα πολιτικές ἐξελίξεις. Μέ τά δεδομένα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας σήμερα φυσικά. Τώρα ἄν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις Καμμένου, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά πορευθεῖ στίς ἐκλογές χωρίς νά κυρώσει τήν συμφωνία ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων καί στούς κόλπους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἡ «Ἑστία» ἔχει ἀναδείξει τό σενάριο αὐτό), αὐτό δέν ἀλλάζει σέ τίποτε τόν δυνητικό ὁρίζοντα τῶν ἐκλογῶν. Ἄνοιξη θά γίνουν.

Κεντρικό θέμα