Οἱ γόβες τοῦ ἐξευτελισμοῦ γιά τό ἀνδρικό φῦλο!

Παῖκτες τηλεπαιγνιδιῶν τρέχουν «ἑκατοστάρι» μέ γυναικεῖα ὑποδήματα

ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ἔχει μιά λογική. Εἶναι στό πνεῦμα τῶν ἡμερῶν. Στήν ἀριστοφανική κωμωδία, ἐπίσης. Ἀλλά αὐτό πού παρατηροῦμε μέσα στή ραστώνη τοῦ θέρους παρακολουθώντας δύο τηλεπαιγνίδια τηλεοπτικῶν σταθμῶν –κατά τήν ἀπελπισμένη ἀναζήτηση μιᾶς κάποιας ἐνδιαφέρουσας ἐκπομπῆς– ξεφεύγει ἀπό τά καθιερωμένα. Ἐξηγούμεθα:

Δύο ἰδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί –ὁ ἕνας ἀντιγράφει τόν ἄλλον, ἰδού ἡ ἔννοια τοῦ ἀνταγωνισμοῦ στήν Ἑλλάδα: ἀντιγραφή– παρουσιάζουν πρός τέρψιν τοῦ κοινοῦ δύο παιγνίδια στά ὁποῖα ζευγάρια στήν ζωή, ἀνδρόγυνα, καλοῦνται νά περάσουν δοκιμασίες σέ δημοσία θέα προκειμένου νά κερδίσουν ἕνα χρηματικό ποσό ἤ ἕνα αὐτοκίνητο.

Ἀλευρώνονται, σημαδεύουν μπουκάλια κατά τό «δέκα κρίκοι ἕνα τάληρο» τοῦ θρυλικοῦ «Νά ἡ εὐκαιρία», φορτώνονται στήν πλάτη ὁ ἕνας τόν ἄλλο, γυναῖκες ὑποχρεώνονται νά γκρεμίζουν ἐμπόδια μέ γάντια τοῦ μπόξ –λυκειακή ἀτμόσφαιρα γενικῶς. Συμπαθεῖς κονφερανσιέ, οἱ παρουσιαστές τῶν ἐκπομπῶν ἐποπτεύουν τίς προσπάθειές τους, σχολιάζουν ἐνίοτε καί μέ χιοῦμορ τά παραπατήματά τους καί βεβαίως ἀνακηρύσσουν τούς νικητές.

Δέν πρόκειται βεβαίως γιά ἐκπομπές ὑψηλῶν διανοημάτων καί προβληματισμοῦ ἀλλά γιά ἐπιχείρηση ψυχαγωγίας. Αὐτό πού κρατᾶ τόν θεατή καί τοῦ ἀποσπᾶ τό ἐνδιαφέρον δέν εἶναι μόνο τά παιγνίδια –προφανῶς ἀντιγραφή κάποιου ξένου ὑποδείγματος– ἀλλά ἡ παρατήρησις τῶν ζευγαριῶν: ἡ δοκιμασία ἀποκαλύπτει πόσο καλά ξέρει ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί πόσο ἁρμονικές εἶναι οἱ σχέσεις τους. Ἤ πόσο δέν εἶναι.

Τίς τελευταῖες ἑβδομάδες ὅμως οἱ συντελεστές αὐτῶν τῶν ἐκπομπῶν στό πλαίσιο τῆς ἀντιλήψεως πού ἔχουν γιά τό χιοῦμορ ἔκαναν κάτι μᾶλλον ἄστοχο καί σίγουρα ἀπρεπές. Ἐνέταξαν στά παιγνίδια μιά νέα δοκιμασία γιά τούς ἄνδρες: τούς ὑποχρέωσαν νά φορέσουν ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο μέ ἐντολή νά ἀρχίσουν νά τρέχουν ἀλλόφρονες μέσα στό τηλεοπτικό πλατό κάνοντας σλάλομ, ἀνεβαίνοντας καί κατεβαίνοντας σκάλες, ἰσορροπώντας σέ μικρές τραμπάλες καί λοιπά, μέ ἀντίπαλο τό χρονόμετρο. Τό θέαμα δέν ἦταν ψυχαγωγικό. Ἦταν γελοῖο. Οἱ δέ ἀναμενόμενες πτώσεις στό ἔδαφος ἀγέρωχων παικτῶν, δίμετρων, στήν προσπάθειά τους νά ἀντεπεξέλθουν στήν δοκιμασία –κάποιες φορές καί λίαν ἐπικίνδυνες γιά τήν σωματική ἀκεραιότητά τους– δέν προκαλοῦσαν ἁπλῶς τόν γέλωτα. Ἐξευτέλιζαν τό ἀνδρικό φῦλο.

Δέν ἔχει βεβαίως κανείς ἀντίρρηση στήν ἀπόπειρα ψυχαγωγίας ἄν αὐτή εἶναι ἐπιτυχημένη, ἔστω καί ἐξτρήμ. Ἡ μεταμόρφωσις ἑνός ἀνδρός ὅμως σέ παραφθορά τράνς γυναικός, ἔστω καί σέ χαλαρή μορφή, δέν θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἐπιτυχημένη συνταγή δοκιμασίας. Προσβάλλει. Καί πάντως δέν εἶναι χιοῦμορ.

Κάποιος μπορεῖ νά εἶναι θηλυπρεπής στήν ζωή μέ δική του ἐπιλογή, σέ φιλελεύθερη δημοκρατία ζοῦμε. Δικαίωμά του! Ἀλλά τό νά ὑποχρεώνεται κάποιος, πού δέν ἔχει δικαίωμα ἀντιρρήσεως ὅταν τοῦ ζητεῖται κάτι, νά γίνεται χάριν ἀστεϊσμοῦ πρότυπο κατά λάθος γιά νά περνᾶνε καί μηνύματα, αὐτό θεωροῦμε πώς εἶναι σοβαρό λάθος. Καί ὡς τέτοιο τό ἐπισημαίνουμε.

Κεντρικό θέμα