Οἱ ἀπάτριδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζουν φασισμό μέ Μακεδονία

Ἀριστερές συκοφαντίες μέ ἀφίσες καί ἀνακοινώσεις

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ τῆς Μακεδονίας θορύβησαν τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τά πατριωτικά μηνύματα τά ὁποῖα ξεκινοῦν ἀπό τά σχολεῖα τῆς Βορείου Ἑλλάδος καί εὑρίσκουν ἀνταπόκριση σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔχουν ἐνεργοποιήσει τά ἀντιπατριωτικά καί ἐθνομηδενιστικά ἀντανακλαστικά τῆς Ἀριστερᾶς. Μᾶς δείχνει λοιπόν τό πραγματικό πρόσωπό της. Ἐπιλεγεῖ δέ τήν νέα γενιά, τήν νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ὑποχρεώσει αὐτήν νά βγεῖ μπροστά καί νά ἀναλάβει τό κόστος τῆς ταυτίσεως τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας μέ τόν φασισμό. Μέ μιά ἀφίσα καί μιά ἀνακοίνωση ἀναδεικνύει τήν ἀπέχθεια τῆς Ἀριστερᾶς πρό κάθε τι τό πατριωτικό καί κάθε τι ἐθνικό.

Τό σῆμα τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἕνας ἀγκυλωτός σταυρός, ἡ φράσις «ὁ φασισμός δέν χωράει στίς ζωές μας» καί ἕνα γωνιῶδες σύμπλεγμα πού παραπέμπει σέ ἕνα ἀπό τά «σύγχρονα» ἀποχαυνωτικά ἠλεκτρονικά παιγνίδια, συνθέτουν τήν ἀφίσα τῶν ἀριστερῶν μας, οἱ ὁποῖοι γιά νά μήν μᾶς μένει καμμία ἀμφιβολία γιά τό ποιόν καί τίς προθέσεις τους, ἐξέδωσαν καί ἀνακοίνωση γιά νά μᾶς ἐξηγήσουν τίς θέσεις τους. Σέ ἕνα κείμενο 400 λέξεων μᾶς λένε οὔτε λίγο οὔτε πολύ ὅτι οἱ καταλήψεις στίς ὁποῖες προέβησαν οἱ Μακεδόνες μαθητές ἀναπαράγουν «αἰτήματα καί λογικές μέ σαφῆ ἀκροδεξιό καί φασιστικό χαρακτῆρα». Ἔτσι ὀνομάζουν οἱ ἀριστεροί τόν πατριωτισμό.

«Σαφῆ ἀκροδεξιό καί φασιστικό χαρακτῆρα» ἔχει ἡ ἀπαίτησις νά μήν ξεπουληθοῦν ἡ ἱστορία καί ὁ πολιτισμός τῆς Μακεδονίας. «Σαφῆ ἀκροδεξιό καί φασιστικό χαρακτῆρα» ἔχει ἡ ἀπαίτησις νά μήν ἐφαρμοσθεῖ ἡ ἐπονείδιστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει στούς κατοίκους τοῦ σκοπιανοῦ μορφώματος νά θεωροῦν ὅτι ἀνήκουν στήν «μακεδονική» ἐθνότητα καί ὁμιλοῦν «μακεδονική» γλῶσσα. Καί ἐν τέλει ἔρχονται νά συμπεράνουν ὅτι οἱ κινητοποιήσεις δέν ἀπεφασίσθησαν κατά «δημοκρατικό» τρόπο, διότι οἱ μαθητές «δέν κλήθηκαν νά συναποφασίσουν μέσα ἀπό τίς προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες σχετικά μέ τήν ἀναγκαιότητα καί τό περιεχόμενο τῶν κινητοποιήσεων».

Ποιούς κοροϊδεύουν; Πότε ἡ ἀριστερά ἐφήρμοσε τίς «προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες» γιά νά ὀργανώσει κινητοποιήσεις, οἱ ὁποῖες οὐδέποτε διαπνέοντο ἀπό ἐθνικά ἰδεώδη; Μέ τίς «προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες» ἀπεφάσισαν ἄραγε τήν χθεσινή πορεία στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, σέ ἀντίδραση πρός τήν πατριωτική κινητοποίηση τῶν μαθητῶν; Ψήφισε κανείς; Πῶς; Ποῦ; Πότε; Ἐπιδεικνύουν οἱ ἴδιοι οἱ ἀριστεροί τήν πλέον σκοταδιστική αὐταρχική συμπεριφορά καί θέλουν νά αὐτοονομάζονται «προοδευτικοί» καί «δημοκράτες». Μέ ἐξέχουσα «δημοκρατική» εὐρύτητα ἀντιλήψεων σπεύδουν νά χαρακτηρίσουν «ἀκροδεξιούς» καί «φασίστες» ὅσους διαφωνοῦν μέ τήν ἀρρωστημένη λογική τους. Ἀναζητοῦν σκοτεινά κέντρα πού δῆθεν καθοδηγοῦν τίς πατριωτικές ἐξάρσεις τῶν Ἑλλήνων. Ὅμως σκοτεινά κέντρα εἶναι μόνον τά δικά τους. Αὐτά πού ἀπεργάζονται τήν ὀχλοκρατία πού καταστρέφει τήν Ἑλλάδα, πού συκοφαντοῦν τόν αὐθορμητισμό τῶν μαθητῶν, πού ταυτίζουν τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέ τόν ναζισμό καί τόν φασισμό. Αὐτά τά κέντρα, τέλος, πού θέλουν νά δικαιολογήσουν τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί νά μᾶς πείσουν ὅτι ἐπιλύει προβλήματα καί διασφαλίζει τίς θέσεις τῆς χώρας μας. Αὐτά τά κέντρα πού δέν ὀρρωδοῦν πρό θρασυτάτων ψευδολογημάτων προκειμένου νά ὑποστηρίξουν τίς ψευδεπίγραφες καί ὑποβολιμαῖες θέσεις πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν.

Κάποτε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὑπεστήριζε ὅτι οὐδείς ἀντιδρᾶ στήν πολιτική του, ἐπικαλούμενος τό γεγονός ὅτι δέν γίνονται διαδηλώσεις. Τό σαθρό αὐτό ἐπιχείρημα ἔχει καταρρεύσει πρό τῶν κλειστῶν θυρῶν τῶν σχολείων πού τελοῦν ὑπό κατάληψιν. Ἀκόμη χειρότερα δέ, διότι αὐτές οἱ καταλήψεις δέ ἀποβλέπουν στήν ἀποκόμιση κάποιου ὑλικοῦ ὀφέλους. Γίνονται ὑπέρ ἀξιῶν καί ἰδανικῶν. Ἐννοιῶν δηλαδή ἀκατανοήτων καί στόν κ. Τσίπρα καί στούς ἀκολούθους του στόν ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αὐτό καί τό μόνο πού μπορεῖ νά ψελλίσουν εἶναι ἡ συκοφαντική ταύτισις κάθε ἐθνικοῦ ἰδεώδους καί κάθε πατριωτικοῦ στόχου, μέ τόν κατά φαντασίαν φασισμό τους. Αὐτό πράττουν καί τώρα. Στήν Ἀθήνα οἱ δικοί τους ὑποκινούμενοι διαδηλωτές ἐκινήθησαν μέ ἄνεση στούς κεντρικούς δρόμους τούς ὁποίους πολύ βολικά εἶχε ἀποκλείσει ἡ Ἀστυνομία. Στήν Θεσσαλονίκη, μέ δακρυγόνα καί χειροβομβίδες κρότου λάμψεως ἀντιμετωπίσθηκαν οἱ μαθητές πού αὐθορμήτως διαδήλωσαν γιά τήν Μακεδονία…

Κεντρικό θέμα