Οἱ ἀκοίμητοι φρουροί τοῦ Αἰγαίου προστάτες τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας

Ἀπίστευτο: Τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα πού ἐδίδοντο γιά βενζίνες στόν βοσκό τῶν Ἰμίων Ἀντώνη Βεζυρόπουλο, πού ἔφυγε χθές ἀπό τήν ζωή!

ΜΙΑ ΤΑΠΕΙΝΗ λέμβος μετέφερε χθές τό πρωί ἀπό τήν Ψέριμο στήν Κάλυμνο τήν σορό τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, ἑνός Ἕλληνος πού ἐσφράγισε μέ τήν παρουσία του, ἐπί δεκαετίες, τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Κυρίως στό σύμπλεγμα τῶν Ἰμίων καί τήν Ψέριμο. Ἐκεῖ ἐκινεῖτο διατηρῶν ἕνα κοπάδι ἀπό 40 περίπου κατσίκια ἡ ἐκτροφή τῶν ὁποίων συνιστοῦσε «οἰκονομική δραστηριότητα» καί ὡς ἐκ τούτου θωράκιζε νομικῶς τήν ἑλληνικότητα τῶν νησιῶν.

Ὁ Ἀντώνης Βεζυρόπουλος «ἔφυγε» στά 94 του. Θά τόν θυμόμαστε μαζί μέ τήν Κυρά τῆς Ρῶ, Δέσποινα Ἀχλαδιώτη, πού πῆρε τήν θέση της στό Πάνθεον τοῦ Ἑλληνισμοῦ τό 1982, τόν ἀκρίτα τῆς Λεβίθας Δημήτρη Καμπόσο, πού ἄφησε τήν τελευταία του πνοή στίς ἀρχές Μαρτίου τοῦ 2020, καί τήν κ. Εἰρήνη Κατσοτούρχη, πού συνεχίζει νά κρατεῖ μόνη τήν ἑλληνική Σημαία στό ἀπομονωμένο νησί τῆς Κινάρου.

Θά πρέπει ὅμως, κάθε φορά πού κλίνουμε τό γόνυ πρό τῶν φρουρῶν αὐτοῦ τοῦ ἀρχιπελάγους καί τῆς ἐθνικῆς ἰδέας, νά ἔρχεται στό μυαλό μας ἡ μικρότης τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῶν λειτουργῶν του, πού κατά τόν πλέον ἀνάλγητο τρόπο παραγνωρίζουν τά ἰδανικά καί τίς θυσίες καί, δίκην λογιστάκου, μετροῦν τίς δεκάρες πού νομίζουν πώς τούς λείπουν. Ἀπό τό 2004 σταμάτησε ἡ ἐπιδότησις πρός τόν Ἀντώνη Βεζυρόπουλο γιά τίς βενζίνες μετακινήσεώς του, ὥστε νά διατηρεῖ τά ὀλίγα κατσίκια του στίς ἑλληνικές νησῖδες. Ἀκόμη σήμερα τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά ἐπιστραφοῦν χρήματα πού τοῦ εἶχαν δοθεῖ παρατύπως κατά τήν ἄποψη κάποιων «χαρτογιακάδων».

Βλέπουμε ἐδῶ ἀνάγλυφη τήν ἀπόσταση πού χωρίζει τό μεγαλεῖο κάποιων Ἑλλήνων, γνησίων ἀπογόνων τῶν μαχητῶν τῶν Θερμοπυλῶν καί τῆς Σαλαμῖνος καί τῶν ὑπηρετῶν τῆς γραφειοκρατίας τῆς Ψωροκώσταινας. Δέν γνωρίζουμε ἄν αὐτοί οἱ ἀνάλγητοι λειτουργοί θά ἀναζητήσουν τώρα τούς κληρονόμους τοῦ Βεζυρόπουλου ἤ τόν Δῆμο τῆς Καλύμνου γιά νά «κλείσουν» τίς ἐκκρεμότητες στά τεφτέρια τους. Ἐλπίζουμε νά ἔχουν τήν εὐπρέπεια νά μήν προκαλέσουν περαιτέρω τό Πανελλήνιον καί νά βροῦν κάποιον τρόπο νά μήν δώσουν συνέχεια στήν παράλογη ἀπαίτηση πού προβάλλουν ἀκόμη!

Ἀρκετά ταλαιπώρησαν τόν ἐκλιπόντα Βεζυρόπουλο καί ὅσους στάθηκαν στό πλευρό του. Ὄχι πώς ὁ ἴδιος δυσανασχέτησε. Εἰς πεῖσμα τῶν προβλημάτων πού τοῦ δημιουργοῦσαν, ἔμεινε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του Ἀκρίτας τοῦ Αἰγαίου. Παράδειγμα Ἕλληνος γιά τόν ὁποῖον ἔχουν ἱδρυθεῖ τά Τάγματα τῶν Παρασήμων Ἀριστείας, τά ὁποῖα σήμερον λυμαίνονται ἀνάξιοι ἄρχοντες τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς συνδιαλλαγῆς. Πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ὁ ἐκλιπών, ὅπως καί ἡ Δέσποινα Ἀχλαδιώτη καί ὁ Δημήτρης Καμπόσος, δέν θά ἤθελαν νά ἔχουν καμμία σχέση!!

Κεντρικό θέμα