Ὁ Τσίπρας ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ γιά τίς καταθέσεις τῆς Novartis

Ἀπειλεῖ μέ βέτο τά Σκόπια καί μέ μή κύρωση τῶν Πρεσπῶν

ΣTO ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ἄρθρο τῆς ἐκδόσεως τοῦ Σαββάτου τό ὁποῖο εἶχε τόν τίτλο «“Μετωπική” Κυριάκου – Πάυατ γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἡ «Ἑστία» διετύπωνε πρός τήν ΝΔ τόν προβληματισμό της γιά τό ἐναλλακτικό σενάριο: νά ἀποδράσει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀναλογιζόμενος τό βαρύ πολιτικό κόστος πού καταβάλλει στήν Μακεδονία. Γράφαμε τότε: «Ὑπάρχει ὅμως καί τό ἐναλλακτικό σενάριο: ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπικαλούμενος τήν ἄρνηση τῆς ΝΔ νά ματαιώσει τήν ψηφοφορία, νά μεταθέσει τήν ψήφισή της γιά μετά τίς ἐκλογές καί νά χρεώσει ἔναντι τῶν ΗΠΑ τό ναυάγιο στήν ἀντιπολίτευση».

Κατά τήν χθεσινή ἀναμέτρηση Τσίπρα – Μητσοτάκη στήν Βουλή, γιά πρώτη φορά διεφάνη ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει στό μυαλό του αὐτό τό σενάριο. Ὄχι ἁπλῶς ἄφησε μέ τήν τοποθέτησή του ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά μήν κυρώσει τήν συμφωνία ἐάν ὁ Ζάεφ συνεχίσει νά ὑποδαυλίζει τήν ἔνταση μέ δηλώσεις γιά τήν «μακεδονική γλῶσσα» καί τήν «μακεδονική ταυτότητα», ὄχι μόνο ὁ Πρωθυπουργός ἐπετέθη στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση γιά τήν στάση της ἀλλά ἔκανε καί ἕνα βῆμα παραπάνω: Μέ μιά «ἀνδρεοπαπανδρεϊκοῦ» τύπου κίνηση (αἰφνίδια ἔντασις πρό τοῦ τελικοῦ συμβιβασμοῦ) προχώρησε σέ κάτι μή ἀναμενόμενο: Ἐξεβίασε ἀνοικτά τούς Ἀμερικανούς. Μόνο πού ὁ ἐκβιασμός Τσίπρα πρός τίς ΗΠΑ δέν συνδέεται, κατά τήν ἐκτίμησή μας, μόνο μέ τό γεγονός ὅτι οἱ Ἀμερικανοί ἀδυνατοῦν νά «περιορίσουν» τόν ἐθνικιστικό λόγο τοῦ Ζάεφ. Ὁ ἐκβιασμός κατά τήν γνώμη μας συνδέεται εὐθέως μέ τήν στασιμότητα πού παρατηρεῖται στήν πρόοδο τῶν ἐρευνῶν γιά τήν Novartis, καί, εἰδικώτερα, στό σκέλος τῆς δικαστικῆς συνδρομῆς στοιχείων ἀπό τίς ΗΠΑ.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἐξαπέλυσε αὐτή τήν ἐπίθεση τήν ἡμέρα πού ἕνας ὑπουργός του, ὁ Νῖκος Παππᾶς, τελεῖ ὑπό πίεσιν ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιθέσεως πού δέχεται ἀπό τήν ΝΔ καί ἄλλους γιά τήν φερόμενη ἐπιχειρηματική δράση συμμαθητοῦ του, κατ’ ἄλλους καί συνεργάτου του. Ὁ Πρωθυπουργός βλέποντας ὅτι φθάσαμε στίς ἑορτές, ὅτι «γυρίζει» ὁ χρόνος καί ὅτι οἱ σχεδιασμοί του βάσει τοῦ δόγματος Πολάκη δέν «βγαίνουν» μέχρι στιγμῆς, ἀξιοποίησε τήν ἀντιπαράθεση στήν Βουλή γιά νά περάσει, σέ ἐλεύθερη μετάφραση, ἕνα ἀπειλητικό μήνυμα πρός τούς συμμάχους του: «Δέν θά καταθέσω ἐνδεχομένως στήν Βουλή τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πού ἐξυπηρετεῖ πρωτίστως δικά σας συμφέροντα, ἐπειδή δέν εἶμαι διατεθειμένος νά πληρώσω στήν τελική εὐθεῖα πρός τίς ἐκλογές δυσβάστακτο πολιτικό κόστος χωρίς τό παραμικρό ἀντάλλαγμα». Καί τό ἀντάλλαγμα αὐτό δέν εἶναι ἡ ἀναβολή τῆς μειώσεως τῶν συντάξεων ὅπως νομίζει ἡ ΝΔ. Καί νά ἤθελαν νά τοῦ τό δώσουν αὐτό οἱ Ἀμερικανοί δέν μποροῦν –αὐτό εἶναι κυρίως ἔργο τῶν Γερμανῶν. Τό ἀντάλλαγμα εἶναι τό συγκλονιστικό περιεχόμενο τῶν καταθέσεων τῶν τριῶν προστατευομένων μαρτύρων τῆς Novartis στίς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἄν πράγματι παραδοθοῦν στά χέρια τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν θά ἀνατινάξουν τό πολιτικό σκηνικό.

Ἡ ἄτυπη προθεσμία πού τάσσει ἡ Κυβέρνησις εἶναι τά τέλη Φεβρουαρίου. Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς φέρνει τήν δύσκολη ψηφοφορία γιά τίς Πρέσπες ἐνωρίτερα, καί πρίν ἀπό τίς ψηφοφορίες γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος! Προφανές τό γιατί. Μέχρι ὥρας οἱ ἑλληνικές ἀρχές δέν ἔχουν αὐτές τίς καταθέσεις στά χέρια τους καί συμφώνως πρός ὅλες τίς διαθέσιμες ἐνδείξεις δύσκολα θά τίς ἔχουν ἕως τίς ἐκλογές. Οἱ Ἀμερικανοί αὐτή τήν στιγμή κωλυσιεργοῦν, ὅπως διεφάνη στίς συναντήσεις τῆς Βιέννης, ἐνῶ δέν ἀναμένεται νά λάβουν καμμία ἀπόφαση πρίν ἀπό τήν τελική ψηφοφορία γιά τήν ἀναθεώρηση στά Σκόπια πού εἶναι προσδιορισμένη γιά τίς 15 Ἰανουαρίου. Ἄν ἡ συμφωνία περάσει, τότε ὁ Πρωθυπουργός ἀποκτᾶ διαπραγματευτικό πλεονέκτημα γιά τήν Novartis: κύρωσις Πρεσπῶν ἔναντι ἀνταλλάγματος ὑλικοῦ ἀπό FBI. Ἄν ὅμως ἡ συμφωνία δέν περάσει, τότε δέν ὑπάρχει ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως.

Ὅταν λοιπόν ὁ Πρωθυπουργός δηλώνει ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ὅτι «τά Σκόπια ὀφείλουν νά τηροῦν τό πνεῦμα καί τό γράμμα τῆς συνθήκης τῶν Πρεσπῶν» καί ὅτι «ἄν αὐτό δέν γίνει ἔχουμε δηλώσει στούς ἴδιους ἀλλά καί σέ ΟΛΟΥΣ ὅτι δέν θά προχωρήσει ἡ συμφωνία οὔτε ἡ ἔνταξη τῆς χώρας σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς», στέλνει διπλό μήνυμα: Καί πρός τόν Ζάεφ ὁ ὁποῖος τό ἔχει …παραξηλώσει σέ «νεομακεδονισμό», καί πρός τίς ΗΠΑ, καί πρός τήν ΕΕ. Ὁ κ. Τσίπρας ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», αἰφνιδιασθείς ἀπό τήν ἔνταση τῆς ρητορείας Ζάεφ, ἔκανε τηλεφωνικά διαβήματα καί πρός τόν Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ καί πρός τήν Ἐπίτροπο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων Μογκερίνι, ἐνῶ τά αὐτά μηνύματα εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι νά μεταφέρουν στόν Ἀμερικανό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο καί στόν βοηθό ὑπουργό Γουέστ Μίτσελλ τόσο ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Γιῶργος Κατρούγκαλος ὅσο καί ὁ ἐξ ἀπορρήτων του Εὐάγγελος Καλπαδάκης.

Ἐδῶ εὑρισκόμεθα λοιπόν. Γιά τήν ὥρα. Ἐκτίμησίς μας εἶναι πώς ἡ ἔντασις θά «πέσει» μετά τίς 15 Ἰανουαρίου, καθώς ἐάν κυρωθοῦν οἱ Πρέσπες στά Σκόπια ὁ εἰδικός μεσολαβητής κ. Νίμιτς θά προχωρήσει μέ ἄνεση τό Πρόσθετο Ἑρμηνευτικό Πρωτόκολλο (πού ἀποτελεῖ φύλλο συκῆς γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ) καί θά ἀρχίσει ἡ διαπραγμάτευσις γιά τά λοιπά. Ἐάν ὄχι, ἀλλάζει τό τοπίο. Ἡ ΝΔ δέν παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις μέ σταυρωμένα χέρια.

Κεντρικό θέμα