Ὁ Τράμπ ἀπαιτεῖ νά βάλουμε τό Αἰγαῖο στό ράφι τῆς Ἱστορίας!

Συμφωνία γιά τήν Μεσόγειο σημαίνει ὅτι μένουν ἐκκρεμεῖς οἱ τουρκικές διεκδικήσεις στό Ἀρχιπέλαγος!!!

ΤΕΛΙΚΩΣ τίποτε σέ αὐτή τήν ζωή δέν εἶναι τυχαῖο. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς ἔχουν μελετήσει ἐξαντλητικά τίς θέσεις Ἑλλάδος καί Τουρκίας, θέλουν νά μεσολαβήσουν γιά νά ἀποτραπεῖ τό θερμό ἐπεισόδιο στήν περιοχή, ἐπιθυμοῦν νά μήν τσαλακωθεῖ ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ καί ταυτόχρονα νά μήν χάσουν τήν Τουρκία ἀπό τό ὀπτικό τους πεδίο. Στό πλαίσιο αὐτό ὑλοποιοῦν τό ἑξῆς σχέδιο:

1. Ἐπιχειροῦν νά ἀπομονώσουν τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τήν ΑΟΖ στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀπό μελλοντικές συζητήσεις γιά τό Αἰγαῖο. Τό μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης, πού οὐδέποτε ἀπεκηρύχθη ἀπό τήν πλευρά τους ὡς παράνομο, ἐξυπηρετεῖ ἄριστα τήν τακτική τους. Τήν τακτική αὐτή ἀνέλαβε νά ἐξειδικεύσει πρῶτος ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο, ὁ ὁποῖος στήν δεσμευτική ἐπιστολή του πρός τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἀπέφυγε νά ἐπαναλάβει τίς παλαιότερες δεσμεύσεις τοῦ προκατόχου του Κίσσιντζερ γιά τό Αἰγαῖο καί περιορίσθηκε σέ ἐπισημάνσεις γιά τήν ἀνάγκη ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν στήν Ἀνατολική Μεσόγειο μόνον. Στήν ἴδια ρότα κινήθηκε καί ὁ Πρόεδρος Τράμπ κατά τήν χθεσινή τηλεφωνική ἐπικοινωνία του μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογάν: «Βρεῖτε τα μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο» τοῦ εἶπε. Συμφώνως πρός τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, Τζούντ Ντίρ, ὁ Τράμπ ζήτησε ἀπό τόν Ἐρντογάν νά «τά βρεῖ μέ τήν Ἑλλάδα». Συγκεκριμένως, ὅπως ἀνέφερε ὁ ἐκπρόσωπος ἀπό τόν Λευκό Οἶκο, τοῦ τόνισε «τήν σημασία» νά ἐπιλυθοῦν οἱ διαφορές μεταξύ τῶν δύο χωρῶν στήν περιοχή.

«Ὁ Πρόεδρος Τράμπ ὑπεγράμμισε τήν σημασία τοῦ νά λύσουν τίς διαφωνίες τους γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἡ Τουρκία καί ἡ Ἑλλάδα», ἔγραψε χαρακτηριστικά στό Twitter ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου.

2. Ἀρχιτέκτων τῆς συμφωνίας πού κυοφορεῖται στό παρασκήνιο, εἶναι ἡ ἀμερικανική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἔχει διαμορφώσει καί τούς νομικούς ὅρους γιά νά τάμει τήν διαφορά μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας. Δέχεται ὅτι τά κατοικημένα νησιά ἔχουν ὑφαλοκρηπῖδα, δέν δέχεται ὅτι τά ἀκατοίκητα νησιά ἔχουν ὑφαλοκρηπῖδα.

Στήν πραγματικότητα, ἡ Ἑλλάς πιέζεται μαζί μέ τήν Κύπρο νά καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων καί νά συμφωνήσουν μέ τήν Τουρκία ἀπό θέση ἀδυναμίας τήν συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Μεσογείου. Καί ἄρα ΝΑ ΔΕΧΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. Τό γράφουμε μέ κεφαλαῖα γιά νά τό διαβάσει καί ὁ πλέον ἀδαής. Ἡ τακτική αὐτή τῆς σαλαμοποιήσεως μπορεῖ νά ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Ἄν γίνει ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Κρήτης στήν Μεσόγειο, θά μείνουν ἴδια τά χωρικά μας ὕδατα ἀπό τήν ἄλλη πλευρά στά Χανιά, πού δέν εἶναι Μεσόγειος; Θά γίνει ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων νοτίως τῆς Ρόδου, πρός Μεσόγειο, ἀλλά ὄχι βορείως τῆς Ρόδου, πού εἶναι Αἰγαῖο; Ἡ Κυβέρνησις μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει τοποθετηθεῖ γι’ αὐτό!: Ἀπό ἀκριτομυθίες πού προέκυψαν ἀπό τίς συναντήσεις τῶν ἀρχηγῶν μαθαίνουμε ὅτι συζητεῖ νά πᾶμε στήν Χάγη μόνο γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ὄχι γιά τό Αἰγαῖο. Ἡ διμερής διαπραγμάτευσις γιά αὐτά τά θέματα μέ navigator δυστυχῶς δέν ἐξασφαλίζει τά δικά μας ζωτικά καί νόμιμα συμφέροντα. Ἄν κλείσει ἡ συμφωνία γιά τήν συνεκμετάλλευση χωρίς κανένα ἀντάλλαγμα – λόγου χάριν νά ἄρουν οἱ Τοῦρκοι ὁριστικῶς τήν ἀμφισβήτησή τους γιά τήν κυριαρχία τῶν ἑλληνικῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, τότε θά ἔχουμε κάνει ἕνα ὡραιότατο δῶρο στούς γείτονες, γιά τό ὁποῖο θά μᾶς κυνηγοῦν οἱ ἑπόμενες γενιές. Θά ἔχουμε συνομολογήσει διά τῆς σιωπῆς τό «γκριζάρισμα» ὅλου τοῦ Αἰγαίου. Γι’ αὐτό καί εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ, θά ἐπισημαίνουμε μέχρι τέλους τούς κινδύνους. Καί ὁ καθείς ἄς ἀναλάβει τίς εὐθύνες του.

Κεντρικό θέμα