Ὁ Σουλτάνος θέλει τά Ἴμια τρόπαιο γιά τίς κάλπες

Πρόωρες ἐκλογές προκήρυξε ὁ Ἐρντογάν – Γκάφα Τσαβούσογλου μέ τά χωρικά ὕδατα

H «ΕΣΤΙΑ» ἀκολουθώντας τήν παλαιά καί δοκιμασμένη συνταγή τοῦ ρεπορτάζ καί τῆς ἀναλύσεως ἐνημέρωσε τούς ἀναγνῶστες της ἀπό τήν Μεγάλη Τετάρτη ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν θά προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές καί προεδρικές ἐκλογές μέσα στό καλοκαίρι –κοντά στήν ἐπέτειο τοῦ πραξικοπήματος– μέ στόχο νά ἐπιτύχει ποσοστά Πούτιν καί νά ἄρει ὁριστικά τό ἐσωτερικό κῦμα ἀμφισβητήσεώς του ἀπό τούς Γκιουλενιστές. Ἐνημέρωσε ἐπίσης τούς ἀναγνῶστες της ὅτι ὁ Σουλτάνος θά ἀξιοποιήσει τήν ἔνταση στίς σχέσεις του μέ τήν πατρίδα μας, προκειμένου νά αὐξήσει τά ποσοστά του, στήν δέ προσπάθειά του αὐτή δέν θά διστάσει νά στοχοποιήσει τά ἑλληνικά νησιά. Μέ πρῶτα καί σημαντικώτερα βεβαίως τό Καστελλόριζο καί τά Ἴμια, στά ὁποῖα ἐπίσης ἐπικεντρώσαμε τό δημοσιογραφικό ἐνδιαφέρον μας τίς προηγούμενες ἑβδομάδες.

Ἡ ἐκτίμησίς μας ὑπῆρξε ἀκριβής. Καί στά δύο σκέλη της. Καί στό θέμα τῆς προκηρύξεως ἐκλογῶν τίς ὁποῖες ἀνεκοίνωσε χθές ὁ Ἐρντογάν, μετά ἀπό συνάντηση πού εἶχε μέ τόν ἑταῖρο του Γκρίζο Λύκο Μπαχτσελί, ὅσο καί γιά τά ἑλληνικά νησιά. Χθές, ἡμέρα προκηρύξεως τῶν ἐκλογῶν, τό Τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι τά Ἴμια «βρίσκονται ἀποκλειστικά ὑπό τουρκική κυριαρχία».

Καί δεδομένου ὅτι χθές παρετηρήθη μεγάλη συγκέντρωσις τουρκικῶν ναυτικῶν δυνάμεων γύρω ἀπό τήν βραχονησῖδα δέν θά μποροῦσε νά ἀποκλείσει κανείς τό ἐνδεχόμενο νά ἀποπειραθεῖ ὁ Ἐρντογάν μεσούσης τῆς προεκλογικῆς περιόδου νά ὑψώσει τήν τουρκική σημαία στήν νησῖδα πού θεωρεῖ τουρκικό ἔδαφος ἐνῶ δέν εἶναι. Στά Ἴμια.

Δέν εἶναι ἴσως παρακινδυνευμένη ἡ ἐκτίμησις, ὅτι ὁ Ἐρντογάν θέλει τά Ἴμια τρόπαιο γιά τίς κάλπες. Τό Ἀφρίν τοῦ ἔδωσε πέντε μονάδες στίς δημοσκοπήσεις, ἕνα θερμό ἐπεισόδιο πόσο; Χωρίς ἀμφιβολία ἔχουμε πράγματι μπροστά μας ἑβδομήντα κρίσιμες ἡμέρες μέχρι τίς ἐκλογές στήν Τουρκία. Θά κάνουμε ἐκλογές μαζί μέ τούς Τούρκους, ἀκόμη καί ἄν ἐμεῖς δέν ἔχουμε. Καί πρέπει νά τίς κάνουμε μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία.

Ἡ «Ἑστία» παρά τό τεταμένο κλῖμα πού ἐπικρατεῖ ἐπιλέγει λοιπόν σήμερα νά ἑστιάσει στίς ἀδυναμίες τῶν Τούρκων. Ἐπιλέγει νά ἀναδείξει τήν μνημειώδη γκάφα πού ἔκανε τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήν πομπώδη ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε χθές γιά τό καθεστώς τῶν Ἰμίων, ἀπαντώντας δῆθεν στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἀπευθυνόμενο ὅμως κατ’ οὐσίαν στό ἐσωτερικό του. Ἀνακοίνωσις πού δικαιώνει τίς πάγιες ἑλληνικές θέσεις γιά τό νομικό καθεστώς στό Αἰγαῖο. Ἰδού γιατί:

Ἡ ἀνακοίνωσις ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Οἱ βράχοι τῶν Ἰμίων καί τά χωρικά τους ὕδατα καί ὁ ἐναέριος χῶρος τους βρίσκονται ἀποκλειστικά ὑπό τουρκική κυριαρχία». Πέραν τῆς ἀνακρίβειας γιά τό ἐδαφικό καθεστώς τῶν βραχονησίδων, ἡ ἀνακοίνωσις ἀλλάζει μία πάγια τουρκική θέση. Ἕως τώρα οἱ Τοῦρκοι δέν ἐδέχοντο ὅτι οἱ βραχονησῖδες ἔχουν χωρικά ὕδατα, κατά συνέπεια καί ὑφαλοκρηπῖδα. Προκειμένου ὅμως νά δικαιολογήσουν τήν συνεχῆ διέλευση πλοίων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τους γύρω ἀπό τήν νησῖδα –καί νά δικαιολογήσουν ἐνδεχομένως τήν ἀπόκρουση τῶν ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν μέ τήν δικαιολογία τῆς παραβιάσεως σέ περίπτωση ἐπεισοδίου– ἐγκατέλειψαν μία παγία θέση τους.

Βεβαίως ἡ γκάφα τους αὐτή ἔχει ὑστεροβουλία καθώς θέλουν νά προεξοφλήσουν ὅτι καί ἄλλες βραχονησῖδες πού ἔχουν γκριζάρει ἔχουν χωρικά ὕδατα. Ὡστόσο ἡ γκάφα τους αὐτή εἶναι ἕνα πρῶτο βῆμα ἀναγνωρίσεως τῶν ρυθμίσεων τοῦ Δικαίου τῆς Θαλάσσης καί ὑπό προϋποθέσεις μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό κάθε ἑλληνική κυβέρνηση. Ἀρκεῖ ἐκείνη νά ξέρει καί νά θέλει.

Κεντρικό θέμα