ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ «Ρασπούτιν» ξεγλιστρᾶ: γλυτώνει τό Εἰδικό Δικαστήριο!

n Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας ἀνακοινώνει τήν δικογραφία γιά τήν Novartis

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καταγγέλλει Τσίπρα καί… δυσφορεῖ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ πού ἀκολούθησε ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν διερεύνηση τοῦ σκανδάλου τῆς Novartis φαίνεται ὅτι ἐπιλέγει καί ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη γιά τήν διερεύνηση τῆς σκευωρίας Novartis. Θά συστήσει Προκαταρκτική Ἐπιτροπή μέ ἐντολή τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς μέ διαδικασίες ἐξπρές ἐντός ἑβδομάδος καί μετά τό πέρας αὐτῶν θά καταλήξει σέ πόρισμα πού θά ἀποσταλεῖ ἐκ νέου στήν Δικαιοσύνη. Δεδομένου ὅτι ἡ δικογραφία πού διεβίβασε χθές στήν Βουλή ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελεύς κ. Ζαχαρῆς, καί ἰδίως τό διαβιβαστικό αὐτῆς, δέν περιγράφει συγκεκριμένο ἀδίκημα οὔτε γιά τόν κ. Τσίπρα οὔτε γιά τόν κ. Παπαγγελόπουλο, ἡ Προκαταρκτική Ἐπιτροπή θά κληθεῖ νά περιγράψει τό ἀδίκημα γιά τό ὁποῖο θά παραπεμφθεῖ στόν ἔλεγχο τῆς δικαιοσύνης ὁ κ. Παπαγγελόπουλος. Στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου συζητεῖτο χθές ἐντόνως ὅτι τό ἀδίκημα θά εἶναι «ἠθική αὐτουργία σέ κατάχρηση ἐξουσίας», πού, κατά τήν ΝΔ, φέρεται πώς διέπραξε ἡ κ. Τουλουπάκη.

Ἡ ἐξέλιξις αὐτή –τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ φακέλλου στήν Δικαιοσύνη κατά τά πρότυπα ΣΥΡΙΖΑ– δέν ἐνθουσιάζει ἰδιαιτέρως τόν πρώην Πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Βουλευτές πού διατηροῦν φιλικές σχέσεις μέ αὐτόν, διετείνοντο χθές στούς διαδρόμους τῆς Βουλῆς ὅτι ὁ πρώην Πρωθυπουργός εἶναι ἐνοχλημένος ἀπό τήν ἐξέλιξη, ἐφ’ ὅσον αὐτή εἶναι μέχρι τέλους ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως. Καί τοῦτο διότι εἶχε σχηματίσει τήν ἐντύπωση πώς ἡ Βουλή θά παραπέμψει τόν κ. Παπαγγελόπουλο στό Εἰδικό Δικαστήριο. Τό αἰτιολογικό τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ φακέλλου στήν Δικαιοσύνη θά ἀναφέρει ὅτι τό τυχόν ἀδίκημα τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας δέν τελέστηκε «κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων» τοῦ ὑπουργοῦ ἀλλά «ἐπ’ εὐκαιρία τῶν καθηκόντων τοῦ ὑπουργοῦ». Τό ἐπιχείρημα πού χρησιμοποιοῦσε ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ καί ὁ κ. Παπαγγελόπουλος γιά νά διατηρήσει ἡ Δικαιοσύνη τόν ἔλεγχο τῆς ἔρευνας στήν ὑπόθεση Novartis, ἀξιοποιεῖται τώρα καί ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ γιά νά παραπέμψει τήν ὑπόθεση τοῦ τέως ἀναπληρωτοῦ στήν Δικαιοσύνη ἐπίσης. Περίεργα παιγνίδια τῆς μοίρας: ὁ Ρασπούτιν ξεγλιστρᾶ. Ἀποφεύγει τήν ψηφοφορία στήν Βουλή καί τήν παραπομπή του στό Εἰδικό Δικαστήριο. Ἡ ποινική του τύχη ἐπαφίεται στόν φυσικό του δικαστή.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ΝΔ ἀφήνει ἀνοικτά θέματα τόσο ὡς πρός τόν χρόνο πού θά ἀρχίσει τίς ἐργασίες της ἡ Προκαταρκτική Ἐπιτροπή ὅσο καί ἐάν ἡ ὑπόθεσις θά μείνει μόνο στήν Βουλή ἤ θά παραπεμφθεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν Δικαιοσύνη. Τό βεβαρυμένο πρόγραμμα τῆς Βουλῆς δέν ἀφήνει πολλά περιθώρια «ἑλιγμῶν» ὥστε νά διαλευκανθεῖ ἀπό τήν Ἐπιτροπή ὁ ρόλος τοῦ «Ρασπούτιν» σέ σύντομο χρονικό διάστημα, ὅπως ἐπιθυμεῖ ἡ Πειραιῶς. Οἱ πρῶτες κινήσεις θά γίνουν μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τίς ΗΠΑ, ἤτοι τήν μεθεπόμενη ἑβδομάδα. Ὁ γραμματεύς τῆς Κ.Ο. τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Σταῦρος Καλαφάτης δέν διευκρίνισε ἐάν ἡ Βουλή τελικῶς θά ἐκδώσει σχετικό πόρισμα, λέγοντας ὅτι «θά ἀξιολογηθεῖ ἐάν ὑφίσταται ἁρμοδιότητα τῆς Βουλῆς γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης γιά τά ὑπό διερεύνηση ἀδικήματα». Ἐπίσης, ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὅτι γιά τήν περίπτωση τοῦ κ. Τσίπρα δέν ὑπάρχουν «ἀδιάσειστες» ἀποδείξεις ἐμπλοκῆς στήν ὑπόθεση. Βεβαίως, οὔτε καί στήν ἀνακοίνωση τοῦ κ. Καλαφάτη οὔτε καί στό διαβιβαστικό τοῦ ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου περιγράφεται ἔστω καί ὡς ὑποψία τό ἀδίκημα πού τέλεσε ὁ τέως ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης.

Εἰδικώτερα, ὁ κ. Καλαφάτης δήλωσε: «Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, αὐτό πού ἄλλοτε χαρακτηρίστηκε ἀπό κάποιους ὡς “μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπό συστάσεως ἑλληνικοῦ κράτους”, κατέρρευσε ἐκκωφαντικά. Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς λογοδοσίας γιά τούς ἐμπνευστές αὐτῆς τῆς σκοτεινῆς ὑπόθεσης. Σήμερα ἀνακοινώθηκε στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ἡ διαβίβαση τῆς σχετικῆς δικογραφίας, κατά τό ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος, δεδομένου ὅτι, στό πλαίσιο τῆς δικαστικῆς προδικασίας, ἀνέκυψαν στοιχεῖα τά ὁποῖα σχετίζονται μέ πολιτικά πρόσωπα τῆς προηγούμενης Κυβέρνησης.

»Στόν χειρισμό τῆς ὑπόθεσης ὑπῆρξε ἀπόλυτος σεβασμός στό Σύνταγμα – καί, ἰδίως, στή διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Δέν ὑπῆρξε ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης καμία ἀπολύτως παρέμβαση στή Δικαιοσύνη οὔτε καί προσπάθεια χειραγώγησης τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀντίθετα βεβαίως μέ ὅ,τι συνέβη στό παρελθόν. Ὅταν –πρίν ἀκόμη ἀνοίξει ἡ κλειστή, ὑποτίθεται, δικογραφία τῆς NOVARTIS– ὁ τότε ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης –ἀλλά ὄχι καί βουλευτής– κ. Παπαγγελόπουλος ἔσπευδε νά προβεῖ σέ ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων της. Ἐνῶ ἄλλοι ὑπουργοί τῆς προηγούμενης κυβέρνησης, χωρίς καμία ἁρμοδιότητα, ἐπισκέπτονταν τήν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου.

»Ἀπό τήν ἁπλῆ ἀνάγνωση τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας προκύπτει ὅτι ὑφίστανται σαφεῖς ἐνδείξεις γιά ἀθέμιτες παρεμβάσεις τοῦ κ. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου στή Δικαιοσύνη. Γιά τόν λόγο αὐτόν, ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ θά προτείνει τή συγκρότηση Εἰδικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά Διενέργεια Προκαταρκτικῆς Ἐξέτασης ἀναφορικά μέ τόν τέως ἀναπληρωτή ὑπουργό Δικαιοσύνης.

»Στό πλαίσιο τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς θά ἀξιολογηθεῖ ἐάν ὑφίσταται ἁρμοδιότητα τῆς Βουλῆς γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης γιά τά ὑπό διερεύνηση ἀδικήματα. Σέ καταφατική περίπτωση, θά προχωρήσει στή νομική τους ἀξιολόγηση μέ τήν ἔκδοση σχετικοῦ πορίσματος πρός τήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς. Παράλληλα, θά ζητήσουμε νά συντελεστοῦν οἱ σχετικές διαδικασίες μέ τή μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ὥστε νά ὑπάρξει ἄμεση καί μέχρι τέλους διερεύνηση. Τόσο σέ σχέση μέ ἀδικήματα πού φέρεται νά τελέσθηκαν ὅσο καί μέ τυχόν ἐπιπλέον πρόσωπα πού εἶχαν ἀνάμιξη στή νοσηρή αὐτή ὑπόθεση. Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ, σύμφωνα μέ τά ὑφιστάμενα στοιχεῖα τῆς δικογραφίας, δέν προτείνει τή συγκρότηση Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς σέ βάρος τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξιου Τσίπρα. Πρόκειται γιά συνειδητή ἐπιλογή μιᾶς ὑπεύθυνης πολιτικῆς παράταξης, σύμφωνα μέ τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀποδίδονται κατηγορίες σέ πρώην πρωθυπουργούς, παρά μόνον ἄν προκύπτουν ἀδιάσειστες ἀποδείξεις. Διαφορετικά, δηλητηριάζεται ἡ πολιτική ζωή τοῦ τόπου.

»Ἐμεῖς δέν πρόκειται νά ἀκολουθήσουμε τήν τοξική πρακτική τῶν μαζικῶν πολιτικῶν διώξεων καί τῆς στοχοποίησης πρώην πρωθυπουργῶν γιά ἐπικοινωνιακά σόου καί μικροκομματικά ὀφέλη. Αὐτό τό ἔπραξε ἀνεύθυνα ἡ προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ὁ κ. Τσίπρας κρίθηκε γιά τίς πράξεις, τό ἦθος καί τίς πρακτικές του σέ τέσσερις ἐκλογικές ἀναμετρήσεις ἐθνικῆς κλίμακας ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Ὁ ὁποῖος καί τόν ἔστειλε στήν ἀντιπολίτευση! Ἡ χώρα θά ἐξακολουθεῖ νά πορεύεται πρός τήν ἀνάκαμψη πού ξεκίνησε μέ τίς ἐκλογές, χωρίς νά ξεχνᾶ τίς τραυματικές ἐμπειρίες πού βίωσε κατά τή διάρκεια τῆς προηγούμενης διακυβέρνησης. Χωρίς καμία τιμωρητική διάθεση ἀπέναντι στούς πολιτικούς της ἀντιπάλους. Ἀλλά μέ γνώμονα τήν πιστή τήρηση τοῦ Συντάγματος. Καί μέ προσήλωση στήν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων προκλήσεων τοῦ μέλλοντος».

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, ἐπιμένει γιά Ἐξεταστική, Προανακριτική ἤ ὅ,τι ἄλλο θέλει ἡ Κυβέρνησις γιά τόν Ἀλέξη Τσίπρα. Ἡ γραμματεύς τῆς Κ.Ο. τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Ὄλγα Γεροβασίλη, ἀπέφυγε τεχνηέντως νά ἀναφερθεῖ ἔστω καί μία φορά στό ὄνομα τοῦ κ. Παπαγγελόπουλου, κάτι πού δέν διέφυγε τῆς κριτικῆς τοῦ κ. Καλαφάτη. Ἡ κ. Γεροβασίλη ἔκανε λόγο γιά «ψευδοδικογραφία Σαμαρᾶ-Βενιζέλου» καί σχολίασε ὅτι ὁ χρόνος πού αὐτή διαβιβάζεται στή Βουλή δέν εἶναι τυχαῖος, «συμπίπτει χρονικά μέ τήν ἐξέταση ἀπό τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τοῦ αἰτήματος τῆς εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς γιά τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τό σχετικό πόρισμα, πρόκειται νά διωχθεῖ γιά τό κακούργημα τῆς δωροληψίας». Κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι εἶχε ἤδη λάβει γνώση τοῦ περιεχομένου τῆς κλειστῆς δικογραφίας καί εἶχε πάρει τίς σχετικές ἀποφάσεις.

Ὡς πρός τήν κατάθεση τοῦ ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γιάννη Ἀγγελῆ, ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι δέν κατονομάζει τόν «Ρασπούτιν» ἀλλά ὅτι ἡ τότε εἰσαγγελεύς Ξένη Δημητρίου τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι εἶναι μέλος τῆς Κυβερνήσεως. Καταγγέλλει ὅτι ὁ «Ρασπούτιν» καθοδηγοῦσε τήν συνάδελφό του, Ἑλένη Τουλουπάκη, μέ ἐπικοινωνία πού εἶχε διά μέσου ἑνός εἰσαγγελέως πρωτοδικῶν. «Κάθε ἐντολή πού ἔδινα στήν Τουλουπάκη γιά νά ἐκτελεστεῖ θά ἔπρεπε νά τελεῖ ὑπό τήν ἔγκριση αὐτῆς τῆς ἀνώτερης δύναμης πού λέγεται “Ρασπούτιν”», εἶχε καταθέσει ὁ κ. Ἀγγελῆς. Ἐρωτώμενος γιά τήν ταυτότητα τοῦ «Ρασπούτιν», εἶπε ὅτι ἦταν «μέλος τῆς Κυβέρνησης, πού εἶχε τήν δυνατότητα νά διορίζει παιδιά καί νύφες ἀτόμων πού βρίσκονται στίς ἀνώτερες βαθμίδες τῆς Δικαιοσύνης καί ἐνδεχομένως ἀτόμων τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου». Τέλος, ἀνέφερε ὅτι κατά τήν συνάντηση πού εἶχε στήν Βιέννη μέ ἐκπροσώπους τοῦ FBI κατάλαβε ὅτι «ἡ δίωξη ἦταν στοχοποιημένη καί προαποφασισμένη στά πρόσωπα τῶν κ.κ. Ἀν. Λοβέρδου, Μ. Σαλμᾶ καί Ἄδ. Γεωργιάδη».

Κεντρικό θέμα