Ὁ Πρόεδρος ἀμφισβητεῖ τήν ἀξιοπιστία τῶν Σκοπίων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος (Δ) υποδέχεται τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (Α), στη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Πρόεδρο, μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρωθυπουργός της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, για να τον ενημερώσει για τη συμφωνία για το όνομα της γειτονικής χώρας. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Ἐπιφυλάξεις Παυλόπουλου – Χαρίζουμε τήν Μακεδονία μέ ὑποσχετική erga omnes

ΤΟ ΒΕΤΟ πού ἔθεσε ἡ Ἑλλάς ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλῆ στήν εἴσοδο τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ τό 2008 ἠνάγκασε τούς γείτονες νά καθίσουν στό τραπέζι καί νά ἀποδεχθοῦν αἰτήματα πού στό παρελθόν ἀπέρριπταν μέ περισσή ἀλαζονεία: Πρώτη φορά ἀπεδέχθησαν νά ἀλλάξουν τήν ὀνομασία τους ἀπό ἁπλή σέ σύνθετη, πράγματι. Πρώτη φορά, μετά ἀπό δεκαετίες, ἐγκατέλειψαν τήν διεκδίκηση τῆς ἱστορικῆς κληρονομίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μακεδονίας καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πράγματι. Πρώτη φορά ἐδέχθησαν νά ἀποσύρουν τίς ἀλυτρωτικές διεκδικήσεις τους γιά τήν ὕπαρξη μακεδονικῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα ὅπως αὐτές ὁρίζονται στό Σύνταγμά τους, πράγματι. Καί, βεβαίως, πρώτη φορά ἐδέχθησαν κατ’ ἀρχήν (θά δοῦμε ἄν θά τό κάνουν) νά ἀναθεωρήσουν τό Σύνταγμά τους καί νά ἀλλάξουν συγκεκριμένα ἄρθρα πρός τήν κατεύθυνση τοῦ erga omnes, πράγματι. Ὡς πρός τήν συσκευασία τῆς συμφωνίας, λοιπόν, ἐπί τῆς διαδικασίας, πράγματι ἡ Ἑλλάς ἀξιοποίησε ἔν τινι μέτρω τό νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο ὅπως αὐτό προέκυψε μετά τό βέτο τοῦ 2008. Ἀπεδείχθη, μάλιστα, ὅτι ὁ ἀγών γιά τήν προστασία τῆς κληρονομίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μακεδονίας δέν συνιστοῦσε ἀφόρητη προγονοπληξία καί δέν παρέπεμπε στό κυνήγι τοῦ Ἰντιάνα Τζόουνς, ὅπως εἰρωνεύετο ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό 2013 τήν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμφιπόλεως. Ἐπί τῆς διαδικασίας, λοιπόν, ναί, καταγράφονται κάποια ὀφέλη. Ἐπί τῆς οὐσίας, ὅμως; Ἐπί τῆς οὐσίας ἡ Ἑλλάς αἴρει τό βέτο γιά τήν ἔνταξη αὐτῆς τῆς χώρας στό ΝΑΤΟ καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί θέτει τήν ὑπογραφή της σέ μιά συμφωνία μέ τήν ὁποία δεσμεύεται ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία διά παντός ὅτι:

Πρῶτον ἀναγνωρίζει τά Σκόπια μέ τό ὄνομα «Μακεδονία». «Βόρειος Μακεδονία» γιά τήν ἀκρίβεια. Ἀκόμη καί ἄν ἀκυρωθεῖ ἡ συμφωνία, δημιουργεῖται προηγούμενο.

Δεύτερον ἀναγνωρίζει μέ τήν ὑπογραφή τῆς Κυβερνήσεώς της «μακεδονική ἐθνικότητα». Ἐπαναλαμβάνουμε: Μακεδονική ἐθνικότητα!

Τρίτον ἀναγνωρίζει ἡ Ἑλλάς μέ τήν ὑπογραφή τῆς Κυβερνήσεώς της «μακεδονική γλῶσσα»! Στήν Σύνοδο τοῦ ΟΗΕ τό 1977 ὑποτίθεται πώς δέν εἶχε ἀντιδράσει, δέν εἶχε ὑπογράψει καί διμερῶς κάτι τέτοιο ὅμως. «Φούλ» τῆς Μακεδονίας σέ ὄνομα, γλῶσσα, ταυτότητα μέ ὑπογραφή Τσίπρα – Κοτζιᾶ λοιπόν! «Φούλ» τῆς Μακεδονίας χωρίς καμμία διασφάλιση ὅτι τυχόν ὑπαναχώρησις τῶν Σκοπίων ἀπό τίς δεσμεύσεις γιά ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί κατοχύρωση τοῦ erga omnes θά τά ὁδηγήσουν ἐκτός ΝΑΤΟ καί ΕΕ. «Φούλ» τῆς Μακεδονίας χωρίς νά διασφαλίζεται ὅτι ἡ Συμφωνία αὐτή εἶναι Διεθνής καί τελεῖ ὑπό τήν ἐγγύησιν τῶν ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ὅπως μᾶς διεβεβαίωναν.

Ἡ «Ἑστία» παρακολούθησε μέ προσοχή τίς τοποθετήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί ἔχει νά ἐπισημάνει τά ἑξῆς:

1. Ὁ κ. Παυλόπουλος ἀπέφυγε νά υἱοθετήσει τόν πανηγυρικό τόνο Τσίπρα καί ἐξέφρασε ἰσχυρές ἐπιφυλάξεις μπροστά στίς κάμερες γιά τήν ἀξιοπιστία τῶν Σκοπίων. Μέ προσεκτικές διατυπώσεις. Ὅπως εἶπε ὁ Πρόεδρος, «ἡ εὐθύνη γιά τό ἄν ἐννοεῖ ἡ γειτονική χώρα τήν τήρηση τῶν προϋποθέσεων τῆς συμφωνίας ἐναπόκειται σέ ἐκείνη. Αὐτή εἶναι ἡ ἐθνική θέση».

2. Ὁ Πρωθυπουργός ὑπῆρξε πολύ ἀόριστος στό ζήτημα τῆς ἀκυρότητος τῆς προσκλήσεως τῶν Σκοπίων σέ ΝΑΤΟ καί ΕΕ ἄν ἀπορριφθοῦν σέ δημοψήφισμα ἤ ἀπό τήν Βουλή τῶν Σκοπίων οἱ πρόνοιες τῆς συμφωνίας. Εἶπε ὅτι ἡ συμφωνία μεταξύ Ἑλλάδος – Σκοπίων εἶναι ἄκυρη καί ἡ πρόσκλησις γιά τήν ἔνταξη σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς καθίσταται αὐτοδικαίως ἄκυρη. Δέν διευκρίνισε ὅμως ποιός θά κρίνει αὐτή τήν ἀκυρότητα. Καί βεβαίως δέν εἰπώθηκε λέξις γιά τό χρονοδιάγραμμα ἐντός τοῦ ὁποίου καλοῦνται τά Σκόπια νά ἀναθεωρήσουν τό Σύνταγμά τους καί νά υἱοθετήσουν τό erga omnes. Θά εἶναι 12 μῆνες, 18 μῆνες; Περισσότερο; Δυστυχῶς γιά τόν κ. Τσίπρα, δέν τόν σώζει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἀπό τυχόν ἀθέτηση τῆς συμφωνίας. Ἀκόμη καί ἄν αὐτή δέν φέρει τήν ὑπογραφή του ἀλλά μόνο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὅπως πονηρά ἀπεφάσισε.

Κεντρικό θέμα