Ὁ «πρίγκηψ» τῆς ἀλαζονείας φοβᾶται τίς ἀποδοκιμασίες!

Στήν Λῆμνο μέχρι τό βράδυ ὁ Πρωθυπουργός γιά νά ἀποφύγει τά δυσάρεστα στήν Λέσβο

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕ ὁ κύριος Πρωθυπουργός τήν ἀνοχή καί τήν εὐγένεια πού ἐπιδεικνύει ὁ ἑλληνικός λαός ἀπέναντί του. Ἡ ἄνετη ἐκδρομή του στήν Σκύρο καί τήν Τῆλο ὅπου οἱ κάτοικοι σεβάσθηκαν τήν οἰκογενειακή γαλήνη του καί ἀπέφυγαν νά τοῦ διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν πολιτική του, σέ συνδυασμό μέ τό «ἐνθουσιῶδες» κλῖμα ὑποδοχῆς πού συνήντησε στά προηγούμενα δεκατρία περιφερειακά συνέδρια –τά ὁποῖα διεξήχθησαν σέ προστατευομένους χώρους ὑπό τό ἄγρυπνο βλέμμα τῶν ἀριστερῶν ΜΑΤ τοῦ κ. Τόσκα– ὁδήγησαν τόν κύριο Πρωθυπουργό στό ἀφελές συμπέρασμα ὅτι πάντα ἔτσι θά εἶναι. Οἱ ἐπισκέψεις του στήν περιφέρεια θά ὁμοιάζουν μέ σχολική ἐκδρομή.

Φεῦ! Μόλις ἄρχισαν ἀπό χθές νά φθάνουν στό Μαξίμου πληροφορίες ὅτι ἡ κατάστασις στήν Μυτιλήνη εἶναι ἔκρυθμη καί ἐνδεχομένως ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά σημαδευθεῖ ἀπό συγκεντρώσεις καί ἐπεισόδια, ἀμέσως κινητοποιήθηκε ὁ προπαγανδιστικός μηχανισμός τῆς Κυβερνήσεως. Τό Μαξίμου φοβήθηκε μποϋκοτάζ τοῦ Συνεδρίου, ἐνῶ ἄρχισε νά σπέρνει ψιθύρους γιά τήν ἀκροδεξιά καί γιά πιέσεις πού ἀσκοῦν τάχα τοπικοί βουλευτές σέ φορεῖς νά μήν παραστοῦν στό συνέδριο.

Ἔφθασε, μάλιστα, γιά τόν λόγο αὐτό νά ἐκδώσει ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ἐπιχειρεῖ νά δικαιολογήσει τήν παρουσία ἰσχυρῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων στό νησί (17 διμοιρίες ΜΑΤ) λόγω τῆς «ἀκροδεξιᾶς ἐντάσεως» καί ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως ἁπλή: κανείς δέν πιέζει κανέναν. Ἡ κατάστασις στό νησί τό ὁποῖο ὁρισμένες ἡμέρες μοιάζει νά εὑρίσκεται σέ καθεστώς ἐσωτερικῆς κατοχῆς ἐξ αἰτίας τῶν καταλήψεων προσφύγων εἶναι ἔκρυθμη. Οἱ κάτοικοι βλέπουν νά αὐξάνονται καί πάλι οἱ ροές μεταναστῶν, ἐνῶ πλησιάζει καλοκαίρι, καί ἀγανακτοῦν.

Ὁ κύριος Πρωθυπουργός μετά σχεδόν τέσσερα χρόνια στήν ἐξουσία πρέπει νά συμβιβασθεῖ μέ τήν ἰδέα ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας. Δέ θά εἶναι πάντα στό ἀπυρόβλητο. Τό γεγονός ὅτι ἀπεφάσισε νά ἐπισκεφθεῖ πρῶτα τήν Λῆμνο, νά παραμείνει σέ αὐτήν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς σημερινῆς ἡμέρας μέχρι ἀργά τό ἀπόγευμα πού θά μεταβεῖ στήν Μυτιλήνη προκειμένου νά ἀποφύγει τίς διαμαρτυρίες καί νά ἀποφύγει τίς εἰκόνες στά ἀπογευματινά δελτία εἰδήσεων, ἐλάχιστη τιμή τοῦ περιποιεῖ.

Ἀντί λοιπόν νά «ροκανίζει» τόν χρόνο σέ ἐπισκέψεις σέ… ἀγροκτήματα στήν Λῆμνο, καλό εἶναι νά μεταβεῖ ἀμέσως στήν Λέσβο καί νά διαχειρισθεῖ τήν ὀργή τοῦ κόσμου. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τῶν πρωθυπουργῶν. Καί γιά τά εὔκολα καί γιά τά δύσκολα.

Ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Λέσβο πρό καιροῦ ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, ὁ κύριος Τσίπρας ἔτρεχε ξωπίσω του γιά νά εὑρίσκεται μέσα σέ ὅλα τά τηλεοπτικά πλάνα πού μετεδίδοντο σέ ὅλη τήν ὑφήλιο. Τώρα τί; Θά περιμένει σχεδόν νά πέσει ὁ ἥλιος γιά νά ἐμφανισθεῖ στόν χῶρο πού διεξάγεται τό περιφερειακό συνέδριο γιά νά περιορισθεῖ ἡ μετάδοσις εἰκόνων διαμαρτυρίας ἀπό κατοίκους; Ἐάν εἶναι ἔτσι, ντροπή. Δικαιώνεται ἔτσι ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκος Μητσοτάκης πού τόν καλεῖ νά πᾶνε καί νά περπατήσουν μαζί στίς λαϊκές. Ὡς φαίνεται δέν μπορεῖ. Οὔτε σέ λαϊκές νά περπατήσει οὔτε τυχόν ἀποδοκιμασίες νά ἀντέξει. Πρίγκηψ τῆς ἀλαζονείας! Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποκτᾶ σταδιακῶς καθεστωτικά χαρακτηριστικά…

Υ.Γ.: Ἐνημερωθήκαμε ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι τό Μέγαρο Μαξίμου ἐνοχλήθηκε τά μάλα ἀπό τήν αἰχμηρή κριτική τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ἐκδρομή στήν Ρόδο καί τήν παραμονή ὑπουργῶν σέ σουίτες φημισμένου ξενοδοχείου. Κακῶς. Μιά νεώτερη ἀπόφασίς του δικαιώνει τήν ἐκτίμησή μας ὅτι ἀπώτερος στόχος τοῦ ὁρισμοῦ τῆς Ρόδου, ὡς τόπου διαξαγωγῆς τοῦ συνεδρίου, ἦταν ἡ ἐκδρομή.

Τό συνέδριο ἔπρεπε νά διοργανωθεῖ στήν ἕδρα τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου στήν Σύρο. Ἡ ἀλλαγή τόπου προεκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων σέ τοπικά στελέχη τῆς Ἀριστερᾶς στήν Ἑρμούπολη καί προκειμένου νά «πέσει» ἡ ἔντασις τῆς διαμαρτυρίας θά διοργανωθεῖ –μαθαίνουμε– καί ἄλλο συνέδριο Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου plus, μέ κεντρικό ὁμιλητή ὅμως τόν Γιάννη Δραγασάκη. Ὁπότε ἡ Ρόδος ἐπελέγη καί γιά λόγους ἀναψυχῆς…

Κεντρικό θέμα