ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Πούτιν «χορεύει» τήν Δύση

Καιρίδης: Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἔχει καταφέρει νά κερδίσει στό πεδίο αὐτά πού θέλει, χωρίς νά χρειάζεται μιά εἰσβολή

ΠΥΡΕΤΟΣ ἐπικρατεῖ στίς δύο πλευρές τοῦ Ἀτλαντικοῦ, καθώς δηλώσεις καί ἐκτιμήσεις διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, κατά τρόπον ὅμως πού δεικνύει ἀποσυντονισμό καί ἔλλειψη συγκεκριμένων στόχων ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐξέλιξη τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως. Καί παρά τό γεγονός πώς οἱ ΗΠΑ προαναγγέλλουν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία ἀκόμη καί… αὔριο, εἶναι πολύ ἀμφίβολον ἐάν ὑπάρχουν στίς δυτικές πρωτεύουσες ἐμπειρογνώμονες ἱκανοί νά διαβλέψουν τίς πραγματικές προθέσεις τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος πολύ προσεκτικά κρατάει «κλειστά τά χαρτιά του», προκαλῶντας διεθνῆ ἀναταραχή σέ ἐνέργεια καί ἀγορές. Αὐτός ἄλλως τε φαίνεται νά εἶναι καί ὁ μόνος κερδισμένος, ἐκμεταλλευόμενος τήν παντελῆ ἔλλειψη συνοχῆς τοῦ δυτικοῦ μετώπου, τήν ἀδυναμία οὐσιαστικῆς συνεργασίας ΗΠΑ καί ΕΕ καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν ἀμφότερες στό ἐσωτερικό τους.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ τοποθέτησις τοῦ καθηγητοῦ Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καί βουλευτοῦ τῆς ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη: «Παραμένω τῆς ἄποψης ὅτι ὁ Πούτιν ἔχει καταφέρει νά κερδίσει στό πεδίο καί στά παιχνίδια αὐτά πού θέλει χωρίς νά χρειάζεται μιά εἰσβολή, ἡ ὁποία ἔχει πολλούς κινδύνους καί γιά τόν ἴδιο. Κατά συνέπεια ὅλο αὐτό τό πρᾶγμα εἶναι ὑπέρ του, διότι κερδίζει στό φυσικό ἀέριο. Κερδίζει ἀπό τήν διεθνῆ ἀναταραχή στίς τιμές, τά χρηματιστήρια καί ἀποκαλύπτει τήν ἐσωτερική κρίση τῆς Δύσης». Ὁ ἴδιος ἐπεσήμανε στόν «Σκάι» ὅτι ἡ Δύσις ἐμφανίζεται ἀδύναμη, διχασμένη στό ἐσωτερικό, τρέχοντας πίσω ἀπό τίς ἐξελίξεις. «Μιά εἰσβολή θά προκαλοῦσε τήν ἀφύπνισή της καί θά εἶχε μιά ἀντισυσπείρωση ρωσσική μέ πολύ μεγάλες συνέπειες καί γιά τήν ἴδια τήν Ρωσσία» ἐπεσήμανε. Ἐπίσης τόνισε ὅτι τό ΝΑΤΟ δέν θά παρέμβει καθώς ἡ Οὐκρανία δέν εἶναι κράτος μέλος. Ἐνισχύει μόνο τίς βαλτικές χῶρες, καί τά πρωτοσέλιδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Τύπου κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τούς μετανάστες πού θά ἔρθουν ἀπό τήν Οὐκρανία. Ὅπως τονίζει, ἡ Ρωσσία παίζει τά χαρτιά μέ πολύ ἔξυπνο τρόπο, ἐνῶ οἰκονομικῶς εἶναι πιό ἀδύναμη, ἔχει δέ καταφέρει νά ἐκμεταλλευθεῖ τίς ἀδυναμίες τῆς Δύσεως καί τήν ἔλλειψη ἡγεσίας.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῶ ἡ Δύσις βρίσκεται ἐπί ποδός πολέμου καί ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος προαναγγέλλει ἐπίθεση αὔριο, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας Σεργκέι Λαβρώφ δήλωσε χθές ὅτι ὑπάρχει ἡ πιθανότης συμφωνίας τῆς Ρωσσίας στά βασικά ζητήματα πού θέτουν οἱ ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ γιά τήν Οὐκρανία. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκώφ, ἐρωτηθείς σχετικά μέ τήν στάση τῆς Μόσχας, ὅσον ἀφορᾶ τά ζητήματα ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος «θά ἐγκρίνει τήν κατάλληλη στιγμή» τήν ἀπάντηση τῆς χώρας του στίς προτάσεις γιά τίς ἐγγυήσεις ἀσφαλείας. Σύμφωνα μέ τό πρακτορεῖο εἰδήσεων RIA, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἔχει ἐγκρίνει κατ’ ἀρχήν τίς ἀπαντήσεις τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πρός τήν Δύση σχετικά μέ τίς ἐγγυήσεις ἀσφαλείας, ἀναφέροντας ὅτι Ρῶσσοι διπλωμάτες ὁριστικοποιοῦν τό κείμενο. Ἡ στάσις αὐτή φαίνεται νά ἀποπροσανατολίζει τίς δυτικές κυβερνήσεις οἱ ὁποῖες ὁμιλοῦν γιά ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, χωρίς νά ἔχουν ἀπαντήσει στό ἐρώτημα ποιός μπορεῖ νά εἶναι ὁ πολιτικός σκοπός μίας τέτοιας στρατιωτικῆς ἐπιχειρήσεως, ὅταν μάλιστα ἡ Ρωσσία ἔχει ἤδη κερδίσει σχεδόν ὅλα τά ἐδαφικά ὀφέλη πού ἐπιθυμεῖ (Ντονέτσκ, Λούγκανσκ καί Κριμαία), καί τό μόνο πού τήν ἐνδιαφέρει τώρα εἶναι νά νομιμοποιήσει τά τετελεσμένα. Ἐπιπροσθέτως ἔχει ἐξαλειφθεῖ τοῖς πράγμασι τό ἐνδεχόμενο ἐντάξεως τῆς Οὐκρανίας στό ΝΑΤΟ, ἐνῶ ὁποιαδήποτε οὐκρανική στρατιωτική ἐνέργεια γιά ἐπανάκτηση τῶν ἀποσχισθεισῶν περιοχῶν φαίνεται παντελῶς ἀπίθανη.
Ὑβριδικός πόλεμος

Ὑπάρχουν πάντως φωνές ἀναλυτῶν ἀσφαλείας πού ἐπισημαίνουν ὅτι γιά τήν Μόσχα εἶναι πολύ πιό λογικό καί πιό ρεαλιστικό νά μήν προχωρήσει σέ εἰσβολή, ἀλλά νά συνεχίσει τόν ὑβριδικό πόλεμο πού ἀποσκοπεῖ στήν περαιτέρω ἐξασθένηση καί ἀποσταθεροποίηση τοῦ Κιέβου, ὥστε στό τέλος νά ἐπιβληθεῖ πλήρως ἡ θέλησίς της. Τό γεγονός πώς οἱ δυτικές κυβερνήσεις εἶναι ἐπιφυλακτικές πρός τίς λογικές αὐτές προτάσεις, ἀποδεικνύει τό τεράστιο ἔλλειμμα ἡγεσίας ἑκατέρωθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἀκόμη χειρότερα, οἱ ὑπερβολές πού ἐκφράζονται ἀπό τήν Οὐάσιγκτων κυρίως καί ἀπό τό Λονδῖνο δευτερευόντως, μᾶλλον λειτουργοῦν ὑπέρ τῶν σχεδίων τοῦ Πούτιν, ὁ ὁποῖος γιά μίαν ἀκόμη φορά ἀποδεικνύεται ὅτι «χορεύει» τίς ἡγεσίες τῆς Δύσεως πού εἶναι πολύ κατώτερες τῶν περιστάσεων.

Μέ τήν Εὐρώπη νά ἐμφανίζεται πλήρως ἀποδιοργανωμένη, ὅλα δείχνουν πώς μαζί μέ τίς ΗΠΑ θά «συρθοῦν» σέ μιά συζήτηση σχετικά μέ τίς ἀρχές μίας νέας ἀρχιτεκτονικῆς ἀσφαλείας στήν ὁποία, ἐπί τῆς οὐσίας, ἔχουν ἤδη συμφωνήσει.

Ἡ Ρωσσία, ἀπό τήν ἄλλη, μπορεῖ νά εἶναι μία ἀναθεωρητική δύναμις πού ἀσκεῖ ἐξαναγκαστική πολιτική γιά νά «νομιμοποιήσει» μέ τήν ἀπειλή χρήσεως στρατιωτικῆς βίας τά ὅποια πολιτικά κέρδη ἔχει ἀποκοιμίσει, ἀλλά ἀποδεικνύει ὅτι δέν εἶναι ἀνορθολογική. Ἀφήνει ὅλα τά ἐνδεχόμενα ἀνοικτά καί εἶναι ἕτοιμη νά ἀξιοποιήσει κάθε δυνατότητα πού θά τῆς δοθεῖ.

Ἐν τῷ μεταξύ, πρός τήν Μόσχα κατευθύνεται ὁ Γερμανός Καγκελλάριος Ὄλαφ Σόλτς ὁ ὁποῖος χθές ἀπό τό Κίεβο ἀπηύθυνε ἔκκληση νά μήν ἐγκαταλειφθεῖ ὁ δρόμος τοῦ διαλόγου στό ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Γερμανός Καγκελλάριος, ὁ ὁποῖος ἔχει δώσει τά πλέον ἀσαφῆ μηνύματα γιά τό μέλλον τοῦ Νord Stream, τονίζει πώς εἶναι «ἀποφασισμένος» νά συνεχίσει νά στηρίζει τήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Βολόντιμηρ Ζελένσκυ ἐπανέλαβε πώς ἡ ἔνταξις τῆς χώρας στό ΝΑΤΟ θά ἦταν μία ἐγγύησις ἀσφαλείας. Ὁ Ὄλαφ Σόλτς ἐδήλωσε πώς ἀναμένει ξεκάθαρα βήματα πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἀποκλιμακώσεως ἀπό τήν Ρωσσία, προσθέτοντας πώς σκοπεύει νά μεταφέρει στόν Πούτιν ὅτι μιά εἰσβολή «θά εἶχε πολύ σοβαρές οἰκονομικές ἐπιπτώσεις.» «Ἄν ἡ Ρωσσία παραβιάσει τήν ἐδαφική κυριαρχία τῆς Οὐκρανίας, ξέρουμε τί θά πρέπει νά κάνουμε» ἐδήλωσε.

Ἐν τῷ μεταξύ γερμανικές δυνάμεις ἀναπτύσσονται στήν Λιθουανία, ἐνῶ περισσότερα ἀμερικανικά μαχητικά ἀεροπλάνα μετασταθμεύουν στήν Πολωνία. Τήν ἴδια στιγμή ὁ ὑφυπουργός Ἀμύνης τῆς Βρεταννίας Τζαίημς Χήππυ ἐδήλωνε ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι πιό κοντά σέ πόλεμο ἀπό ὅ,τι ἐδῶ καί 70 χρόνια.

Κεντρικό θέμα