Ὁ Κυριάκος «διαγράφει» Καραμανλῆ μέ τό μήνυμα γιά τόν ντ᾽ Ἐσταίν

Ποιοί ἀνέλαβαν νά τοῦ τό ὑπενθυμίσουν – Τί λέει ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ἱδρύματος – Τί ξέχασε γιά τήν ἑταιρική σχέση Ἑλλάδος – Γαλλίας

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ἦταν ἀπό τά λίγα σημεία ἀναφορᾶς πού ἕνωναν τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ μέ τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη στήν μακρά καί πολυκύμαντο γνωριμία τους. Ἀλλά ταυτοχρόνως ἦταν καί ἕνα ἀπό τά πολλά πού τούς χώριζαν. Ἦταν τόπος εἰρήνης καί συμφιλιώσεως στίς μεταξύ των σχέσεις μετά τόν Ἀνένδοτο καί τήν παραπομπή τοῦ Μακεδόνος πολιτικοῦ σέ δίκη στό Εἰδικό Δικαστήριο γιά τήν ὑπόθεση τῆς ΔΕΗ. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐξορίας τους στό Παρίσι κατά τήν δικτατορία, οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν ἔρθει κοντά καί πρός τοῦτο είχε βοηθήσει ἡ μαγειρική τῆς Μαρίκας Μητσοτάκη τήν ὁποία ὁ Καραμανλῆς συμπαθοῦσε. Τά βραδινά δεῖπνα πού παρέθεσε ὁ Μητσοτάκης στήν οἰκία του εἶχαν δημιουργήσει τήν ἐντύπωση, ὅτι οἱ δύο ἄνδρες ἄφησαν στό παρελθόν τίς ἀντιπαλότητες καί χάρασσαν κοινή πορεία. Πρός τοῦτο ὁ Μητσοτάκης εἶχε ταξιδέψει αὐτοβούλως στις ΗΠΑ καί εἶχε ἐπιχειρηματολογήσει στό State Department ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς Καραμανλῆ στήν ἐξουσία ὡς «μόνης λύσεως». Ἡ νεαρά Ντόρα Μπακογιάννη εἶχε ἐπίσης ταξιδέψει στήν Βόννη γιά νά παραδώσει στό Γερμανικό Ἵδρυμα Ραδιοφωνίας τήν δήλωση Καραμανλῆ ἐναντίον τῆς δικτατορίας. Ὡς τόσο τό καλό κλῖμα μετετράπη κατ’ ἀρχάς σέ ὀργή ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἀπεφάσισε νά μήν περιλάβει τόν Κρητικό Πολιτικό στήν κυβέρνηση Ἐθνικῆς Ἑνότητος (ἐπικαλούμενος βέτο τοῦ Γεωργίου Μαύρου) καί ἀργότερα στά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ. Τό 1965 ἦταν νωπό. Ἔκτοτε ἡ ὀργή γιά τήν παράλειψη Μητσοτάκη ἐκληροδοτήθη στά παιδιά του πού μέ διάφορες εὐκαιρίες τήν ἀφήνουν νά διαφανεῖ. Ὁ θάνατος τοῦ 94χρονου πρώην Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ζισκάρ ντ’ Ἐσταίν μέ τό ἀεροσκάφος τοῦ ὁποίου ἐπέστρεψε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό βράδυ τῆς 24ης Ἰουλίου, ἦταν ἡ ἀφορμή νά ἀναδυθεῖ στήν ἐπιφάνεια ἡ παλαιά ἀντιπάθεια. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλειψε στό συλλυπητήριο μήνυμά του για τόν θάνατο τοῦ 94χρονου πρώην Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας στό twitter νά κάνει οἱαδήποτε ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Ἔγραψε: «Μέ τό ἀεροπλάνο του ἐπέστρεψε ἡ Δημοκρατία στήν χώρα μας. Καί μέ τήν στήριξή του ἐντάχθηκε στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια. Μέ εὐγνωμοσύνη καί συγκίνηση ἡ Ἑλλάδα ἀποχαιρετᾶ τόν μεγάλο της φίλο Ζισκάρ Ντ’ Ἐστέν». Ἄν τώρα ἡ Δημοκρατία “ταξίδεψε” μόνη της, εἶχε συνταξιδιώτη ἤ ὁ Πρωθυπουργός ταυτίζει τόν Καραμανλῆ μέ τήν Δημοκρατία, αὐτό εἶναι θέμα ἑρμηνείας. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πρωθυπουργός διέγραψε τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί ἀπό τήν δήλωσή του γιά τά γενέθλια τῆς συμπληρώσεως 46 ἐτῶν δράσεως τοῦ κόμματος (1974-2020) στίς 4 Ὀκτωβρίου.

Ἡ παράλειψη τοῦ ὀνόματός του πάντως δέν ἐνθουσίασε τήν ἡγεσία τοῦ Ἱδρύματος «Κωνσταντῖνος Καραμανλής» τό ὁποῖο σέ ἀνακοίνωσή του ὑπενθύμισε: «Ὁ ἐκλιπών ὑπῆρξε στενός φίλος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί συνέβαλε στήν ἐπιτυχία τῆς ἔνταξης στήν ΕΟΚ παρά τίς διεθνεῖς ἀντιστάσεις καί τίς ἐσωτερικές ἀντιδράσεις. Μαζί μέ τόν Καραμανλῆ θεμελίωσε τήν στρατηγική συμμαχία Γαλλίας – Ἑλλάδος πού παραμένει μέχρι καί σήμερα βασικός πυλώνας τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς καί τῆς περιφερειακῆς σταθερότητας στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Μέ τόν θάνατο φεύγει καί ὁ τελευταῖος ἡγέτης μιᾶς γενιᾶς πού ἐμπνεύστηκε ἀπό τόν ἀρχαῖο κλασικό ἑλληνικό πολιτισμό». Δήλωση ἔκανε καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς ἐπικεντρωμένη κυρίως στά χαρακτηριστικά τῆς ἡγεσίας του. Ὅπως τόνισε: «Μέ συγκίνηση ἀποχαιρετοῦμε τόν πρώην Πρόεδρο τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ζισκάρ ντ’ Ἐστέν. Ἀποχαιρετοῦμε ἕναν κορυφαῖο Εὐρωπαῖο ἡγέτη, ἕναν ὑπέρμαχο τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης, ἕναν εἰλικρινῆ φίλο τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συμβολή του στήν μεταπολιτευτική πορεία τῆς χώρας μας ὑπῆρξε καθοριστική καθώς συνέδεσε τό ὄνομά του μέ ἱστορικά ἐπιτεύγματα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ: τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, τήν οἰκοδόμηση τῆς στρατηγικῆς ἑταιρικῆς σχέσης Γαλλίας – Ἑλλάδος. Ἡ διαδρομή του εἶναι ἕνα φωτεινό παράδειγμα εἰδικά στήν σημερινή ἐποχή τῆς μεγάλης ἀβεβαιότητας καί τῶν μεγάλων προκλήσεων.» Τήν τελευταία συνάντησή του μέ τόν Ζισκάρ ντ’ Ἐσταίν θυμήθηκε ὁμιλῶν σέ συνεργάτες του ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ἐπραγματοποιήθη μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στήν Γαλλία προσκεκλημένος τοῦ ὁμολόγου του Φρανσουά Ὁλλάντ τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016. Ὁ Ζισκάρ ἔδωσε τό «παρών» στήν δεξίωση τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας στό Παρίσι ἄν καί δέν τό συνήθιζε λόγω τοῦ προχωρημένου τῆς ἡλικίας του.

Μπῆκε στήν μεγάλη αἴθουσα δεξιώσεων τῆς Πρεσβείας καί ἀπευθυνόμενος, μπροστά σέ ὅλους τούς προσκεκλημένους, στόν Προκόπη Παυλόπουλο εἶπε, ἀφοῦ προηγουμένως χαιρέτησε μέ λίγα λόγια στά ἑλληνικά: «Ἔρχομαι νά τιμήσω τήν παρουσία τοῦ Ἕλληνα Προέδρου στή Γαλλία. Καί αὐτό γιατί ἕνας ἐπίγονος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, μέ τόν ὁποῖο συνεργάστηκα στενά γιά νά ἐνταχθεῖ ἡ Ἑλλάδα στήν ΕΟΚ, ἔκανε αὐτό πού ἔπρεπε γιά νά μείνει ἡ Ἑλλάδα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.»

Ὁ ντ’ Ἐσταίν ἔμεινε μέχρι ἀργά στήν δεξίωση. Ζήτησε «ρετσίνα», εὐτυχῶς ὑπῆρχε καλό λευκό ἑλληνικό κρασί. Εἶχε μακρά συνομιλία μέ τόν Προκόπη Παυλόπουλο, μέ θέμα τήν ἐποχή τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί τό «ἱστορικό» τῆς συνεργασίας ντ’ Ἐσταίν – Καραμανλῆ, καθώς καί μέ τά ἑπόμενα βήματα, ὥστε ἡ Ἑλλάς νά στεριώσει καλά στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τήν Εὐρωζώνη. Τότε συνέβη καί τό ἑξῆς:

Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἔπρεπε νά γυρίσει στήν Ἀθήνα μέ τό κυβερνητικό ἀεροσκάφος, πού ἔφευγε στίς 9 μ.μ. ἀπό τό ἀεροδρόμιο Μπουρζέ. Εὐγενικά ζήτησε ἀπό τόν ντ’ Ἐστάιν νά μείνει μαζί μέ τούς Ἕλληνες προσκεκλημένους. Ζήτησε ἐπίσης ἀπό τήν Μαρία Θεοφίλη νά μήν τόν συνοδεύσει, κατά τό πρωτόκολλο, στό ἀεροδρόμιο, ἀλλά νά μείνει μαζί μέ τόν ντ’ Ἐστάιν, πρᾶγμα πού ἔγινε. Ὅταν ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἔφθασε στό ἀεροδρόμιο, στήν σκάλα τοῦ ἀεροπλάνου τόν περίμενε ὁ τότε γάλλος πρέσβυς στήν Ἀθήνα Κριστόφ Σαντεπί, πού κατά τό πρωτόκολλο ἦταν στό Παρίσι γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος Προέδρου. Ὅταν λοιπόν ὁ Προκόπης Παυλόπουλος τόν ρώτησε γιατί δέν εἶχε μείνει στήν Πρεσβεία μέ τόν ντ’ Ἐσταίν, ὁ Σαντεπί τοῦ εἶπε χαριτολογῶν: «Ἐδῶ, κ. Πρόεδρε, παίρνω ἐντολές ἀπό τόν Γάλλο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας».

Κεντρικό θέμα