Ὁ Κυριάκος ἀποδοκιμάζει τίς ἀκραῖες φωνές ἐντός ΝΔ

Παρελθόν ὁ διαχωρισμός Ἀριστερά – Δεξιά / «Ὄχι» στήν ἰδέα γιά ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

ΣΕ ΡΗΤΗ ἀποδοκιμασία τῶν ἀκραίων φωνῶν πού ἐπιχειροῦν μέ τήν θορυβώδη καί διχαστική ρητορεία τους νά προσδώσουν ἀκροδεξιό προφίλ στήν ΝΔ προέβη ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέ συνέντευξή του σέ Σαββατιάτικη ἐφημερίδα ἔλαβε ξεκάθαρες ἀποστάσεις ἀπό ὅλα ἐκεῖνα τά στελέχη τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως πού ἐπιτίθενται μέ ὅρους ἐμφυλιοπολεμικούς στήν Ἀριστερά κατά τήν ἀντίληψη τῆς Πειραιῶς καί δίδουν ἔτσι –ἀκουσίως;– στόν ΣΥΡΙΖΑ καί τά φιλικά του ἔντυπα τήν δυνατότητα νά παίξουν τό παιγνίδι τῆς πολώσεως καί τῆς περιχαρακώσεως τῆς ΝΔ.

Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι τό Μαξίμου προσπέρασε τό σημεῖο τῆς συνεντεύξεως Μητσοτάκη πού ἀναδεικνύει σήμερα ἡ «Ἑστία», καί μέ non paper τό Σάββατο ἐπέμεινε νά τόν χαρακτηρίζει «ἀκροδεξιό». Στόν ἴδιο τόνο ἡ φιλική πρός τήν ἀριστερά «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» ἐκμεταλλευόμενη δηλώσεις τῶν πάλαι ποτέ Διόσκουρων κ. Βορίδη καί Γεωργιάδη περί «ἐλαττωματικῶν ἰδεῶν ἀριστερᾶς» καί ἀντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπων, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει «γραμμή ἀπό τόν Γράμμο».

Ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας εἶναι προφανές ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεῖ νά ἀναβιώσει ἐμφυλιοπολεμικά πάθη προκειμένου νά ἐγκλωβίσει πολῖτες στίς διαχωριστικές γραμμές καί νά τούς ἀπομακρύνει ἀπό τήν ΝΔ. Ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ ὅμως δέν ἔχει καμμία διάθεση νά παίξει στό γήπεδό του. Γι’ αὐτό μέ τή συνέντευξή του στά «Νέα», σέ μιά ἀποστροφή πού δέν ἀνεδείχθη ἰδιαίτερα, ξεκαθάρισε:

«Δέν μοῦ ἀρέσουν τά μέτωπα. Τήν θεωρῶ μιά τελείως ξεπερασμένη ἔννοια. Καί γι’ αὐτό δέν μπαίνω σέ καμμία τέτοια συζήτηση καί προτρέπω καί τά στελέχη τῆς Ν.Δ. νά ἀποφεύγουν αὐτούς τούς ἀναχρονιστικούς καί ἀνούσιους καυγάδες. Ἄλλωστε ὁ διαχωρισμός Ἀριστερᾶς – Δεξιᾶς, μέ τούς ὅρους τοῦ παρελθόντος, εἶναι παντελῶς ξεπερασμένος. Τά πραγματικά διλήμματα τῆς χώρας εἶναι σήμερα πιό ξεκάθαρα ἀπό ποτέ: ὑπευθυνότητα ἤ λαϊκισμός. Ἀξιοκρατία ἤ κομματισμός. Ἀποτελεσματικότητα ἤ ἀνικανότητα.

»Ἡ Ν.Δ. ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τά λάθη της καί δέν προτίθεται νά τά ἐπαναλάβει. Εἶναι ἡ μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά Παράταξη πού διεκδικεῖ ξανά τήν διακυβέρνηση ὄχι γιά νά διχάσει, ἀλλά νά ἑνώσει τούς Ἕλληνες. Εἶναι ἡ Παράταξη ἡ ὁποία ἀπεχθάνεται τά ἄκρα καί τόν λαϊκισμό καί εἶναι ἀποφασισμένη νά κριθεῖ ἀπό τή συνέπεια τῶν σημερινῶν της λόγων καί τῶν μελλοντικῶν της πράξεων. Γι’ αὐτό καί ἀπευθύνομαι σέ ὅλους τούς ψηφοφόρους, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί ἐπέλεξαν στό παρελθόν. Μπορῶ νά καταλάβω τή δυσπιστία πού ὑπάρχει σήμερα γιά τό πολιτικό σύστημα, ἀκόμη καί σέ μετριοπαθεῖς πολῖτες. Καί ἐν πολλοῖς τή δικαιολογῶ, ὕστερα ἀπό τόσα χρόνια κρίσης. Ξέρω ἐπίσης ὅτι πολλοί, ἐνῶ δέν ἀντέχουν ἄλλο τή σημερινή κατάσταση, ἀναρωτιοῦνται ἄν θά τά καταφέρουμε καί διστάζουν νά μᾶς στηρίξουν, μήν ἔχοντας ποτέ στό παρελθόν ψηφίσει τή Ν.Δ. Ἀπευθύνομαι καί σέ αὐτούς καί τούς ζητῶ νά μᾶς ἐμπιστευθοῦν. Δέν σᾶς κρύβω ὅτι τό στοίχημά μου εἶναι ἀκόμη καί ἄν κάποιοι μᾶς ψηφίσουν στίς ἐπικείμενες ἐκλογές μέ “μισή καρδιά”, στίς μεθεπόμενες νά μᾶς στηρίξουν ἀνεπιφύλακτα γιατί πετύχαμε τούς στόχους πού εἴχαμε».

Προσεκτική ἀνάγνωση τοῦ ἀνωτέρω ἀποσπάσματος καί εἰδικῶς οἱ ἀναφορές του σέ «ξεπερασμένες ἔννοιες», στό «παρελθόν», στόν «λαϊκισμό», στά «ἄκρα», στούς «ἀνούσιους καυγάδες», στήν προτροπή πρός στελέχη νά ἀποφεύγουν «ἀναχρονιστικούς διαχωρισμούς», δείχνει ποιούς φωτογραφίζει ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀνωτάτη πηγή τῆς ΝΔ ἀπεκάλυψε μάλιστα στήν «Ἑστία» ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ θά λάβει ἀποστάσεις ἀπό τυχόν ἀκραῖες φωνές «μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔνταση στό προσεχές διάστημα», προκειμένου νά μηδενισθοῦν οἱ ἀποκλίσεις ἀπό τήν κομματική γραμμή. Κατά τά λοιπά στήν ἴδια συνέντευξη ὁ κ. Μητσοτάκης

– δέν ἀπέκλεισε τήν σύσταση ἐξεταστικῆς κατά ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά (γιά τήν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν συμφώνως πρός πληροφορίες)

– μίλησε γιά τήν πρόταση τῆς ΝΔ γιά τό νέο ἀσφαλιστικό πού περιλαμβάνει κατάργηση τοῦ νόμου Κατρούγκαλου.

Θά τήν παρουσιάσει ἐν συνόλω στή ΔΕΘ…

Κεντρικό θέμα