Ὁ κακός σας ὁ καιρός…

Πέντε ὧρες ἐγκλωβισμένοι οἱ πολῖτες σέ βασικές ὁδικές ἀρτηρίες στό κέντρο καί τήν περιφέρεια τῶν Ἀθηνῶν – Εἰσαγγελική παρέμβασις γιά τήν Ἀττική Ὁδό

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ χάος ἐπικρατοῦσε χθές στούς δρόμους τῆς πρωτευούσης, μέ πολλούς ὁδηγούς νά εἶναι ἐγκλωβισμένοι γιά ὧρες σέ κεντρικές ὁδικές ἀρτηρίες τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς περιφέρειας Ἀττικῆς. Ἄν καί ἡ μετεωρολογική ὑπηρεσία εἶχε προειδοποιήσει γιά τήν σφοδρότητα τῶν φαινομένων, τό γεγονός ὅτι ἡ χιονόπτωσις ἄρχισε πολλές ὧρες ἐνωρίτερα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα πολλοί νά σπεύσουν κανονικά στίς ἐργασίες τους. Μόνον ὅταν ἄρχισε ἡ σφοδρή χιονοθύελλα ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις νά ἀποχωρήσουν ἐνωρίτερα οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Γιά δέ τούς ὑπαλλήλους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως δέν ὑπῆρξε καμμία μέριμνα. Ὅσο γιά τούς πεζούς, τά πεζοδρόμια ἔμοιαζαν μέ τσουλῆθρες ἀκόμη καί στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Καί πάλιν ἡ Κυβέρνησις ἐπεκαλέσθη τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα καί πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ζήτησε ἕνα ξερό «συγγνώμη» ἀπό τούς πολῖτες γιά τήν πολύωρη ταλαιπωρία στούς δρόμους. Ἡ Κυβέρνησις φαίνεται νά νίπτει τάς χεῖρας της γιά τόν ἐγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων ὁδηγῶν στήν Ἀττική Ὁδό, τήν Κηφισίας, τήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν-Λαμίας, στήν Λ. Ἀλεξάνδρας, τήν Κατεχάκη, καί πολλές ἄλλες ὁδικές ἀρτηρίες. Ἡ λύσις πού πρότεινε ἡ Κυβέρνησις εἶναι νά μείνουμε ὅλοι μέσα στό σπίτι.

Ὁ ἰδιωτικός τομεύς λειτούργησε, τά καταστήματα ἄνοιξαν ὅπως οἱ ἐπιχειρήσεις καί οἱ βιομηχανίες. Ἠναγκάσθησαν νά πᾶνε στήν ἐργασία τους μέ τά μέσα μεταφορᾶς, πού μετά λίγη ὥρα σταμάτησαν νά λειτουργοῦν. Ὅσοι διέμεναν πάνω ἀπό τόν σταθμό Εἰρήνης τοῦ ΗΣΑΠ δέν μπόρεσαν νά βροῦν εὔκολα τόν «δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς». Ὅσοι ἔφυγαν τό πρωί γιά τήν βιομηχανική ζώνη στά Οἰνόφυτα δεινοπάθησαν καί ἐκεῖνοι νά περάσουν τήν Μαλακάσα κατά τήν ἐπιστροφή τους. Λεωφορεῖα ἀπεκλείσθησαν, ἐνῶ γιά τά αὐτοκίνητα δέν γίνεται λόγος! Καί δέν φταίει μόνο τό ἀπόλυτο χάος τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, τήν ὁποία ὁ κ. Στυλιανίδης θεωρεῖ ὅτι εὐθύνεται γιά τόν «κακό μας τόν καιρό». Ὁ πολύωρος ἐγκλωβισμός –μέχρι καί πέντε ὧρες– στήν Ἀττική Ὁδό προεκάλεσε τήν εἰσαγγελική παρέμβαση. Μέ ἐντολή τῆς προϊσταμένης τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, διετάχθη ἡ διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐξετάσεως στό πλαίσιο τῆς ὁποίας θά ἀναζητηθοῦν τυχόν εὐθῦνες γιά τό ἀδίκημα τῆς «διατάραξης ἤ παρακώλυσης συγκοινωνιῶν».

Ὅμως καί ἡ Ἀττική Ὁδός ἐπέρριψε τήν εὐθύνη σέ ὅλους τούς ἄλλους, κυρίως δέ στούς ὁδηγούς πού δέν εἶχαν μαζί τους ἁλυσίδες κινούμενοι σέ ἕναν ὑπερσύγχρονο αὐτοκινητόδρομο, πού καταβάλλουν διόδια καί εἶναι ἐλάχιστα χιλιόμετρα ἀπό τό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Τά προβλήματα, κατά τήν διαχειρίστρια ἑταιρεία, ὀφείλονται σέ ἀκινητοποιημένα αὐτοκίνητα λόγῳ μηχανικῆς βλάβης, εἴτε φόβου καί ἐλλείψεως ἐμπειρίας τῶν ὁδηγῶν τους, μέ ἀποτέλεσμα νά διακοπεῖ ἡ κυκλοφορία καί νά δημιουργηθοῦν μεγάλες οὐρές. Κατηγόρησε τά φορτηγά καί τίς νταλίκες πού ἐκινοῦντο ἐντός τοῦ δρόμου, ἀποσιωπῶντας τό γεγονός ὅτι αὐτή (Ἀττική Ὁδός) ἐπέτρεψε τήν εἴσοδό τους στόν ὁδικό ἄξονα καί εἰσέπραξε τό ἀντίτιμο τῶν διοδίων, ὅπως ἔκανε καί μέ τά χιλιάδες Ι.Χ. πού τά ἄφησε στό ἔλεος τῆς «Ἐλπίδος».

Ἀλλά τό πρόβλημα δέν ἦταν μόνον ἡ Ἀττική Ὁδός. Καί ὁ Προαστιακός διέκοψε τά δρομολόγιά του πρός τό Ἀεροδρόμιο, παρ’ ὅτι στήν Κυβέρνηση ἐπέμεναν ὅτι τό σημαντικό εἶναι ὅτι τό ἀεροδρόμιο δέν ἔκλεισε. Ἡ Κυβέρνησις διεμήνυσε ὅτι θά ἀναζητήσει εὐθῦνες γιά τήν ἀπερίγραπτη κατάσταση στόν βασικώτερο ὁδικό ἄξονα πού συνδέει μεταξύ ἄλλων τήν πρωτεύουσα μέ τό ἀεροδρόμιο. Ὑπενθυμίζεται ὡστόσο ὅτι κατά τήν περυσινή «Μήδεια», πού ἄφησε στό σκοτάδι τήν βόρεια Ἀττική, κανείς δέν ἐτιμωρήθη!

Κεντρικό θέμα