Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξηγεῖται γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό μετά τήν θύελλα ἀντιδράσεων

Ὁ Πρωθυπουργός ἔδωσε συνέντευξη στόν ἑαυτό του – Ἔσπευσε στήν Βουλή νά παράσχει διευκρινήσεις μετά τά δεκάδες τηλεφωνήματα πολιτῶν στήν Πειραιῶς

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ πού τόν ἠνάγκασαν νά ἐπιβάλει τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό σέ πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τά μέσα Ἰανουαρίου ἔσπευσε νά ἐξηγήσει χθές στήν Βουλή ὁ Πρωθυπουργός. Ἐν μέσῳ σφοδρῶν ἀντιδράσεων πού ἔφθασαν μέχρι καί τά γραφεῖα τῆς Πειραιῶς, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνέβηκε στό βῆμα τῆς Βουλῆς μέ ἔντονη ἀπολογητική διάθεση ἀλλά καί ἀγωνία γιά τήν ἀνταπόκριση πού ἔχει ἡ ἀπόφασίς του στούς πολῖτες. Μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό γεγονός ὅτι ἐπαρουσιάσθη μέ διπλό ρόλο, δηλαδή καί ὡς ἐρωτῶν καί ὡς ἀπαντῶν γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὑπέβαλλε εἰς τόν ἑαυτό του ἕξι ἐρωτήσεις καί ἔδωσε ἰσάριθμες ἀπαντήσεις πρός ἐπίλυσιν τῶν ἀποριῶν.

Ἀρχικῶς ἐξήγησε ὅτι δέν εἶναι στήν πολιτική ἰδεολογία του ἡ ἐπιβολή ἑνός σκληροῦ μέτρου γιά περίπου 520.000 πολῖτες. Δέν ἔκρυψε ὅτι ἦταν μία δύσκολη ἀπόφασις πού τόν «βασάνισε» προσωπικῶς. «Εἶμαι ἕνας βαθιά φιλελεύθερος πολιτικός καί ὁποιαδήποτε ἔννοια ὐποχρεωτικότητας μοῦ εἶναι ἐπί τῆς ἀρχῆς –εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά ζητήματα ὑγείας– ἀρκετά, θά ἔλεγα, δυσκολοχώνευτη» εἶπε χαρακτηριστικά. Καί ἀμέσως ἄρχισε νά ἀπευθύνει ἐρωτήσεις σέ τρίτο πρόσωπο (!) στόν ἑαυτό του, δίδοντας τίς ἀνάλογες ἀπαντήσεις ὑπό τόν ρόλο προφανῶς τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβούλου. Μεταξύ ἄλλων ὁ κ. Μητσοτάκης ρώτησε τόν… Πρωθυπουργό: Γιατί ὅμως τώρα (ἡ ὑποχρεωτικότητα); Μήπως βιαστήκατε, μήπως ἀργήσατε, μήπως ἔπρεπε νά εἴχατε κινηθεῖ ἀκόμα πιό γρήγορα σέ αὐτήν τήν κατεύθυνση; Ἡ ἄλλη ἐρώτησις πού ἀπηύθυνε στόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Κυβερνήσεως ἦταν: ναί, ἀλλά μήπως τό οἰκονομικό μέτρο τῶν 100 εὐρώ εἶναι πολύ αὐστηρό; Γιατί προβαίνετε στήν ἐπιλογή ἑνός διοικητικοῦ προστίμου; Κάνατε ἀρκετά προηγουμένως γιά νά καταλήξετε τελικά ἐκεῖ; Ὡς πρός τό ἐπίμαχο μέρος τῆς συνταγματικότητος ἤ μή τοῦ μέτρου, ὁ κ. Μητσοτάκης ὑπεστήριξε ὅτι τό ἄρθρο 5 παράγραφος 5 ἀναφέρει ρητῶς ὅτι «τό κράτος μεριμνᾶ γιά τή δημόσια ὑγεία». Τό ἄρθρο 21 παράγραφος 3 ἔχει συγκεκριμένη ἀναφορά στήν ἀνάγκη προστασίας τῶν μεγαλύτερων ἡλικιῶν. «Ναί, ἡ πρόβλεψη εἶναι ἀπολύτως συνταγματική, δέν τό λέμε μόνο ἐμεῖς, τό λένε ἔγκριτοι συνταγματολόγοι πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων δέν πρόσκεινται καί στό δικό μας πολιτικό χῶρο. Ἀναφέρω ἐνδεικτικά τόν καθηγητή, τόν κ. Μανιτάκη, ὁ ὁποῖος σέ ἀρθρογραφία του –τήν ὁποία διάβασα– ὑπερασπίστηκε τή συνταγματικότητα τῆς σχετικῆς ρύθμισης. Ἔχει ἐξ ἄλλου ἤδη τή σφραγῖδα, ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, πολλῶν ἐθνικῶν καί διεθνῶν δικαστηρίων ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἑπομένως δέν ἐγείρεται οὐσιαστικά κανένα νομικό, συνταγματικό ζήτημα» ἀνέφερε.

Καί ὁ λόγος πού ἡ ὑποχρεωτικότης δέν ἐπιβάλλεται στούς στρατιωτικούς καί ἀστυνομικούς ἤ σέ ἄλλες ἐπαγγελματικές ὁμάδες μέ ὑψηλά ποσοστά ἀνεμβολίαστων εἶναι κατά τόν κ. Πρωθυπουργό ἡ κατάστασις στίς ΜΕΘ. «Δέν γεμίζουν σήμερα οἱ ΜΕΘ ἀπό στρατιωτικούς καί ἀστυνομικούς. Ἀπό ἡλικιωμένους γεμίζουν. Ἐκεῖ στρέφουμε, λοιπόν, τό ἐνδιαφέρον μας» ἐξήγησε. Τό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ πού θά ἀρχίσει νά ἐπιβάλλεται μετά τά μέσα Ἰανουαρίου κάθε μῆνα εἶναι, κατά τόν κ. Μητσοτάκη, μηδαμινό. Καί αὐτό γιατί στήν Αὐστρία τό πρόστιμο εἶναι 7.000 εὐρώ καί στήν Ἰταλία 1.000 εὐρώ. Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ προστίμου εἶναι δικαιολογημένη, ἐπέμεινε ὁ Πρωθυπουργός. Μόνο τό πρόστιμο, συμφώνως πρός τά λεγόμενά του, «προσδίδει στή ρύθμιση τό γνήσιο ὑποχρεωτικό της χαρακτῆρα. Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ἄς τό δεῖ κανείς καί λίγο διαφορετικά. Δέν ἀποτελεῖ παρά ἕνα ἀντίτιμο ὑγείας γιά τήν ἐνίσχυση, τελικά, τῶν νοσοκομείων τά ὁποῖα τόσο δοκιμάζονται. Μία τελευταία ὤθηση γιά νά λάβουν, ὅσοι πρέπει, τή σωστή ἀπόφαση. Εἶναι πολύ εὔκολο νά μήν καταβάλλει κανείς τό πρόστιμο, ἀρκεῖ νά ἐμβολιαστεῖ. Εἶναι τόσο ἁπλό». Καί ἀμέσως παρεδέχθη ὅτι ἡ προσπάθεια πειθοῦς ὁλοκληρώθηκε ἀπό τήν Κυβέρνηση. «Εἶναι ἕνα μέτρο τό ὁποῖο, ὅπως σᾶς εἶπα, ἔρχεται ὕστερα ἀπό διαρκεῖς καί πολύμηνες ἐνέργειες πειθοῦς ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας» προσέθεσε. Τί καί ἐάν ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης πρίν ἀπό ἀκριβῶς ἕνα μῆνα εἶχε πεῖ σέ τηλεοπτική συνέντευξη ὅτι ὁ ρόλος τῆς Πολιτείας εἶναι νά πείσει τούς πολῖτες νά ἐμβολιασθοῦν καί ὄχι νά τούς κυνηγᾶ μέ μιά σύριγγα.

Στήν ἐπιχειρηματολογία του γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἔσπευσε στήν δευτερολογία του νά ἀνακοινώσει στήν Βουλή ὅτι καί ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν κρίνει πώς ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν ΕΕ νά ἀποφασίσει τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό. Ἐπίσης παρεδέχθη ὅτι παίρνει μεγάλο ρίσκο μέ τήν ἀπόφασή του, ἀλλά προτιμᾶ, ὅπως ἀνέφερε, «νά φανεῖ πρόσκαιρα αὐστηρός, ἀλλά γρήγορα νά ἀποδειχθεῖ ὑγειονομικά σωστός». Ὁ Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ὅτι θά ζητήσει ἀπό τήν Ἐθνική Ἐπιτροπή Ἐμβολιασμοῦ νά ἐπισπευθεῖ ἡ τρίτη δόσις τοῦ ἐμβολίου. «Ἔχω ζητήσει ἀπό τήν Ἐπιτροπή νά ἐξετάσει νά συντομευθεῖ τό διάστημα μεταξύ 2ης καί 3ης δόσης, καθώς δέν εἶμαι γιατρός, ἀλλά μοῦ εἶναι ἀπολύτως προφανές ὅτι ἡ ἀνοσία φθείρει σταδιακά. Δέν τή χάνει κανείς ἀπότομα στούς 6 μῆνες. Ἐάν μποροῦμε, λοιπόν, κύριε Ὑπουργέ καί πιστεύω ὅτι ἔχουμε τή δυνατότητα, καί μᾶς τό ἐγκρίνουν αὐτό οἱ εἰδικοί, νά ἀνοίξουμε τήν 3η δόση ἐνδεχομένως καί στούς 4 μῆνες» ὑπεγράμμισε.

Στήν ἀντιπαράθεση πού εἶχε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δύο ἦσαν τά πρόσωπα πού μονοπώλησαν τό ἐνδιαφέρον. Ὁ πρώην ὑπουργός Ὑγείας Παῦλος Πολάκης μέ τά ἥξεις ἀφήξεις γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ καί τό νέο μέλος τοῦ think tank τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ καθηγητής Αἱματολογίας στήν Σορβώννη Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Ὁ κ. Πολάκης μέ τήν τοποθέτησή του πυροδότησε τό κλῖμα καθώς ἀμφισβήτησε τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων, ἔκανε λόγο γιά τροπολογία τοῦ «κατοστάρικου» καί κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι «ἔπιασε πάτο». Ἠνωχλημένος ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπό τήν ἐπίκληση τοῦ κ. Πολάκη στά θύματα πού ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο, ζήτησε ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά πάρει ἐπί τέλους θέση καί νά μήν «πατᾶ σέ δύο βάρκες».

Ὁ κ. Πολάκης τόν διέκοψε φωνάζοντας ὅτι εἶναι «ἄσχετος» γιά νά λάβει τό σχόλιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ «μέ ἀντιεμβολιαστές δέν συνομιλῶ. Ἀνεβάστε τήν μάσκα σας, παρακαλῶ». Διερωτήθη πῶς ἀνέχεται ὁ κ. Τσίπρας ἕναν πρώην ὑπουργό Ὑγείας νά κάνει κρυφή καμπάνια ὑπέρ τῶν ἀντιεμβολιαστῶν καί νά προσβάλλει ἅπαντες.

Φυσικά ὁ Πρωθυπουργός ἐκμεταλλεύθηκε πρόσφατη πρόταση τοῦ κ. Γεροτζιάφα, ὑπέρ τοῦ γενικοῦ ἐμβολιασμοῦ, νά μήν μπαίνουν στά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, οὔτε στίς δημόσιες ὑπηρεσίες, οὔτε κἄν νά παίρνουν φορολογική ἐνημερότητα, οἱ ἀνεμβολίαστοι. Μέσῳ τοῦ κ. Γεροτζιάφα ἀπήντησε στίς αἰτιάσεις τοῦ κ. Τσίπρα, ὅτι στό παρελθόν εἶχε χαρακτηρίσει τό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀντισυνταγματικό, καί τώρα σπεύδει νά τό νομοθετήσει καί νά ἐπιβάλει καί πρόστιμο.

Στήν τριτολογία ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπήντησε ὅτι οἱ σύμβουλοί του ἔχουν τίς ἀπόψεις τους καί ἔχουν τό θάρρος τῆς γνώμης τους, ἀλλά δέν εἶναι κατ’ ἀνάγκην ἡ ἄποψις καί ἡ θέσις τοῦ κόμματος. Καί ἔσπευσε νά ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Ἠλίας Μόσιαλος σέ πρόσφατη συνέντευξη ἐφάνη νά διαφωνεῖ μέ τό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Κεντρικό θέμα