Ὁ ἱστορικός πού κατέρριψε τούς μύθους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ παρασημοφόρησις τοῦ Roderick Beaton ἀπό τόν Προκόπη Παυλόπουλο

«Δίχως τό Βυζάντιο καμμία Ἀναγέννησις» – «Ὀρθοδοξία ἴσον ὁμαδικότης»

ΔΡΙΜΕΙΑ ἐπίθεση κατά τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως ἐξαπέλυσε προσφάτως ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπειδή ἐκείνη τόλμησε νά ὑποστηρίξει ὅτι ἡ ἱστορία πρέπει νά δημιουργεῖ ἐθνική συνείδηση. Θά ἦταν καλύτερο γιά τήν Ἀριστερά νά μελετήσει τίς ἀπόψεις τοῦ διασήμου ἑλληνιστοῦ καθηγητοῦ Roderick Beaton, στόν ὁποῖο χθές ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ἀπένειμε παράσημο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀναγορεύοντάς τον σέ Ταξιάρχη τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς.

Βρεταννός, γεννηθείς στό Ἐδιμβοῦργο, 68 ἐτῶν, διακεκριμένος καθηγητής, κάτοχος ἐπί τρεῖς δεκαετίες τῆς Ἕδρας Κοραῆ (Νεοελληνικῆς καί Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Γλώσσης καί Λογοτεχνίας) στό King’s College τοῦ Λονδίνου, ὁ Beaton ἀγάπησε βαθειά τήν Ἑλλάδα καί τήν ἱστορία της. Καί ὅσα ὑπεστήριξε στά συγγράμματά του ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα τούς Συριζαίους ὁδοστρωτῆρες, πού ἐπεχείρησαν νά ἀφαιρέσουν τήν διδασκαλία τοῦ Βυζαντίου ἀπό τά σχολικά βιβλία ἀλλά καί νά περιορίσουν δραματικά τήν διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου θρησκείας. Ὅσα γράφει καί λέει ὁ Beaton, ὁ ὁποῖος συνοδεύετο χθές στό Προεδρικό Μέγαρο ἀπό τήν σύζυγό του καί ἀπό τήν πρέσβυ τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Καίητ Σμίθ, εἶναι γροθιά στό στομάχι ἐκείνων πού ἐπεχείρησαν νά κατηγορήσουν γιά σκοταδισμό τήν ὑπουργό Παιδείας.

«Ὁ Ἕλληνας θά ἀνήκει πάντα στήν οἰκογένειά του, στό σόι του, στήν πατρίδα του» δήλωσε τήν Κυριακή στήν «Καθημερινή» ὁ κ. Beaton καί προσέθεσε: «Ὅπως συνέβαινε στήν ἀρχαιότητα, ἡ κοινότητα γιά ἐσᾶς εἶναι πάνω ἀπό ὅλα ἕνα μελίσσι στό ὁποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀπόλυτα ἀφοσιωμένος. Ἔχει ἐνδεχομένως παίξει ρόλο σέ αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἰδεῶδες τήν ὁμαδικότητα. Ἔτσι δέν μέ ἐξέπληξε ἡ πολύ συγκινητική ὁμολογουμένως ἀλληλεγγύη πού ἔδειξε ἡ κοινωνία σας πρός τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, καθώς καί πρός τούς πρόσφυγες, παρά τούς κλυδωνισμούς τῆς κρίσης καί τήν ἰσχυρή πίεση πού δεχθήκατε». Ἰδού γιατί τά Θρησκευτικά πρέπει νά εἶναι στήν πατρίδα μας ὁμολογιακό μάθημα. Ἰδού γιατί ἡ ἀνεκτική Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πλεονέκτημα γιά τό μέλλον. Πλήν αὐτῶν ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀπόψεις Beaton γιά τήν συνεισφορά τοῦ τόσο μισητοῦ στήν Ἀριστερά Βυζαντίου στήν εὐρωπαϊκή ἱστορία.

Ἐπιδίδοντας στόν κ. Beaton τό Παράσημο τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς, ὁ κ. Παυλόπουλος σημείωσε: «Ἀπό τήν συμβολή σας αὐτή ἀρκοῦμαι νά ἐπισημάνω τίς ἑξῆς δύο, μερικότερες, πτυχές: ἐκείνη, ἡ ὁποία σχετίζεται μέ τήν ἔρευνα τῆς διαμόρφωσης τῆς Ἐθνικῆς Συνείδησης τῶν Ἑλλήνων καί ἐκείνη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει, κατ’ ἀποτέλεσμα, ὅτι τό Βυζάντιο καί ὁ Πολιτισμός του ὄχι μόνο δέν εἶναι ἐπιτρεπτό νά θεωρηθοῦν μέρος τοῦ Μεσαίωνα ἀλλά, ὅλως ἀντιθέτως, δίχως τήν πνευματική συνεισφορά τοῦ Βυζαντίου δέν θά εἴχαμε φθάσει στήν Ἀναγέννηση, μέ τά χαρακτηριστικά τά ὁποῖα τελικῶς προσέλαβε».

Παράλληλα, ἐξέφρασε τήν βεβαιότητά του, ὅτι ἡ συμβολή τοῦ κ. Beaton δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Ἑλλάδα ἀλλά γενικώτερα καί τήν Εὐρωπαϊκή Παιδεία, συνακόλουθα δέ καί τόν Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό, «ἄν ἀναλογισθοῦμε ὅτι πρῶτος καί βασικός Πυλώνας τοῦ κοινοῦ μας Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ εἶναι ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα καί ἡ ἐν γένει Πολιτισμική Κληρονομιά της, ἀπό τίς ἀπαρχές της ὥς τά δεδομένα πού δημιουργεῖ ἀενάως ἡ διαχρονική της ἐξέλιξη» προσέθεσε.

Μέ τήν σειρά του ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Νεοελληνικῆς καί Βυζαντινῆς Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου εὐχαρίστησε θερμά τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιά τήν παρασημοφόρησή του ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς του, «ἀπό τά φυλλοκάρδια», κατά τόν λόγιο τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ πού τόσο ἀγαπᾶ. Ἀνεφέρθη μέ σύντομη ὁμιλία του στά ἑλληνικά, τήν πρώτη ἐπαφή του μέ τήν Ἑλλάδα καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό, καθώς καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, συνεργάτες, ἐπιστήμονες καί πανεπιστημιακά ἱδρύματα, σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο, πού τόν βοήθησαν στό πολυετές ἔργο του καί τήν ἔρευνά του, τόσο ὡς διδάσκοντος σέ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἰδιαιτέρως στό King’s College τοῦ Λονδίνου, ὅσο καί ὡς συγγραφέως, καί κατέληξε καταθέτοντας γιά μία ἀκόμη φορά τόν θαυμασμό του γιά τήν Ἑλλάδα καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό.

Κεντρικό θέμα