Ὁ Ἐρντογάν προσπάθησε νά λογοκρίνει καί τήν ΕΡΤ!

Ἐπειδή μετέδωσε δηλώσεις Κούρδων – Μπλόκο σέ ἀπεσταλμένους της στήν Συρία

ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ πού τούς διακατέχει γιά τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως, τήν ἀντικειμενικότητα καί τόν πλουραλισμό ἔδειξαν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς τουρκικῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα κατά τήν διάρκεια τῆς προετοιμασίας γιά τήν ἀποστολή δημοσιογραφικῆς ὁμάδος στό μέτωπο τοῦ πολέμου Τουρκίας – Κούρδων στήν Βόρειο Συρία. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ὁ Τοῦρκος πρεσβευτής καί οἱ συνεργάτες του, ἀπηχώντας τό πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ στό Προεδρικό Μέγαρο καί στόν ἴδιο τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, ἐνοχλήθηκαν τά μάλα ἐπειδή ἡ δημοσία ραδιοτηλεόρασή μας, ΕΡΤ, φιλοξένησε κατά τήν διάρκεια τῶν ἐκπομπῶν της δηλώσεις Κούρδων μελῶν τοῦ YPG, τό ὁποῖο, ὡς γνωστόν, θεωρεῖται παρακλάδι τῆς κουρδικῆς ὀργανώσεως PKK. Ἐνῶ σέ πολλές χῶρες τῆς Δύσεως ἡ ὀργάνωσις αὐτή θεωρεῖται ἐθνικοαπελευθερωτική, στήν Τουρκία, λόγω τῆς δράσεώς της στό μαλακό της ὑπογάστριο στά σύνορά της, θεωρεῖται τρομοκρατική. Τό ἴδιο καί ἡ πολιτοφυλακή. Ἡ ΥPG (Μονάδες Προστασίας τοῦ Λαοῦ, στά κουρδικά Yekîneyên Parastina Gel) εἶναι κυρίως κουρδική πολιτοφυλακή στήν Συρία καί ἡ κύρια συνιστῶσα τῶν Συριακῶν Δυνάμεων τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Σύρων τῆς Βορείου Συρίας. Ἡ δύναμίς του ἀνέρχεται σέ 50.000 ἄνδρες.

Γιά τήν δήλωση ἑνός ἄνδρα τῆς κουρδικῆς πολιτοφυλακῆς στήν ΕΡΤ, ἡ πρεσβεία χάλασε τόν κόσμο καί διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως ἁρμοδίως. Δέν σταμάτησε ὅμως ἐκεῖ. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ πρεσβεία ἐπέβαλε ἀρχικῶς ἐμπάργκο στήν ΕΡΤ. Δέν ἐπέδωσε διαπίστευση σέ ἀπεσταλμένο τῆς δημόσιας ἑλληνικῆς τηλεοράσεως, γιά νά μεταβεῖ, μαζί μέ ἄλλους Ἕλληνες δημοσιογράφους πού εἶναι ἤδη ἐκεῖ, στό Γκαζί Ἀντέπ, στό Χατάι, τό Ἀϊβαλί, τήν Σμύρνη καί τήν Ἄγκυρα. Μέχρι τήν ὥρα πού ἐγράφοντο αὐτές οἱ γραμμές, δέν εἴχαμε καμμία πληροφορία ὅτι αὐτό ἄλλαξε. Τό ἐμπάργκο ἴσχυε. Πρός τιμήν τῆς ΕΡΤ ὅμως. Ἀποτελεῖ παράσημο γιά τήν διοίκησή της ὁ ἀποκλεισμός ἀπεσταλμένου της ἀπό ταξίδι στήν Τουρκία ἐπειδή ἡ δημόσια ἑλληνική τηλεόραση φιλοξένησε δηλώσεις καί τῆς ἄλλης πλευρᾶς, Κούρδων μαχητῶν στά δελτία της καί στίς ἐκπομπές της. Μπορεῖ, ἐνδεχομένως, σέ μιά περίοδο πού οἱ σχέσεις Ἑλλάδος – Τουρκίας περνοῦν φάση σχετικῆς ὁμαλότητος νά ἐνόχλησε τούς γείτονες αὐτούς, ἀλλά ἐν πάση περιπτώσει ἀφεντικό στήν ΕΡΤ –σέ ἄλλους σταθμούς δέν ξέρουμε– δέν εἶναι ἡ Ἄγκυρα. Καί σέ κάθε περίπτωση, τελεσίγραφα γιά τό πῶς θά καλύπτει ἕναν πόλεμο μέσο ἐνημερώσεως δυτικῆς δημοκρατίας ἀπορρίπτονται, καί σωστά ἀπορρίπτονται.

Γιά τήν ἱστορία νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ἐπέμεινε στό νά στείλει ἀπεσταλμένο στό μέτωπο γιά νά καλυφθεῖ καί ἡ ἄποψις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ἀλλά ἡ τουρκική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν, παρά τόν ἀέρα ἐλευθερίας πού ἀναπνέει ἐδῶ, ὑπῆρξε ἀδιάλλακτη.

Εὐχόμαστε σήμερα πού κυκλοφορεῖ ἡ ἐφημερίδα μας, τό ἐμπάργκο Ἐρντογάν στήν ΕΡΤ νά ἔχει ἀρθεῖ. Ἄν καί μετά ὅσα ὑπέστη ὁ Ἀκιντζί γιά τίς δηλώσεις του περί αἱματοχυσίας, δέν εἴμαστε ἰδιαιτέρως αἰσιόδοξοι, ἐλπίζουμε.

ΥΓ.: Ἄν ἡ Ἑλλάς ἀκολουθοῦσε τίς ἴδιες πρακτικές μέ τήν Τουρκία, τότε δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέπει σέ κανένα τηλεοπτικό κανάλι τῆς Ἀγκύρας νά περνᾶ τά σύνορα τοῦ Ἕβρου καί νά ἐπισκέπτεται τήν Θράκη· μέ τόσα ἐμπρηστικά πού ἔχουν κατά καιρούς πεῖ ὑπέρ τῆς αὐτονομίας τῆς περιοχῆς.

Κεντρικό θέμα