Ὁ Ἐρντογάν δέν ἐπιβάλλει κυρώσεις, ἀλλά τό «ἑνωμένο» ΝΑΤΟ σιωπᾶ!

Θά θέσει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις τό ζήτημα στόν κ. Στόλτενμπεργκ;

ΟΤΑΝ πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἡ Τουρκία ἀνεκοίνωνε μέ μεγάλη καθυστέρηση ὅτι θά ἐφαρμόσει τήν Συνθήκη τοῦ Μοντραί, δηλαδή τήν ἀπαγόρευση διελεύσεως πολεμικῶν πλοίων ἀπό τά Στενά τοῦ Βοσπόρου, κάποιοι ἀδαεῖς πίστεψαν ὅτι ὁ Ἐρντογάν κάνει ἕνα βῆμα πρός τήν Δύση. Φυσικά κάτι τέτοιο δέν ὑφίσταται, καθώς ἐπρόκειτο γιά μία ἀκόμη σταθμισμένη κίνηση, δεδομένου ὅτι ἡ ἀπαγόρευσις ἀφορᾶ ἐκτός ἀπό τά ρωσσικά καί τά νατοϊκά πλοῖα. Λίγες ὧρες μετά, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, ἐν μέσῳ τῶν γνωστῶν παραπόνων γιατί ἡ ΕΕ δέν κάνει ἀποδεκτή τήν ἔνταξη τῆς χώρας του στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, ἀνεκοίνωνε ὅτι δέν πρόκειται νά ἐπιβάλει κυρώσεις στήν Ρωσσία, παρ’ ὅτι ἀποτελεῖ ἀπόφαση τῆς Νατοϊκῆς συμμαχίας στήν ὁποία εἶναι μέλος. Ἐπιλέγει δηλαδή τό στρατόπεδο τῶν οὐδέτερων στό ὁποῖο εὑρίσκονται μεταξύ ἄλλων ἡ Κίνα καί ἡ Βόρειος Κορέα! Ἀπό τήν μία ἐξοπλίζει τήν Οὐκρανία μέ drones, ἀπό τήν ἄλλη τό –κατά τά ἄλλο ὑποψήφιο κράτος πρός ἔνταξη στήν ΕΕ– ἔχει ἀνοικτό τόν ἐναέριο χῶρο του πρός τά ρωσσικά ἀεροπλάνα, ἐνῶ συμφώνως πρός πληροφορίες τοῦ Open τά χρησιμοποιεῖ γιά νά διακινεῖ τούς Ρώσσους πρός τίς εὐρωπαϊκές χῶρες! Ἡ Ἄγκυρα ἐπιμένει νά διεκδικεῖ τόν ρόλο τοῦ εἰρηνοποιοῦ καί τοῦ διαμεσολαβητοῦ, ἀψηφῶντας παραλλήλως ὅλες τίς ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ.

Ἀκόμη καί οἱ χῶρες μέλη τοῦ ΝΑΤΟ πού τίς πρῶτες ἡμέρες ἦσαν διστακτικές καί δέν ἤθελαν νά στείλουν στρατιωτικό ὑλικό στήν Οὐκρανία, ὅπως τά Σκόπια καί ἡ Ἱσπανία, τελικῶς ἀπεφάσισαν νά συνδράμουν ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τῶν περισσοτέρων μελῶν. Ἡ Τουρκία δρᾶ μία ἀκόμη φορά ἀνεξάρτητα, ἐπιδιώκοντας νά ἔχει καλές σχέσεις καί μέ τίς δύο πλευρές, χωρίς νά ὑφίσταται οἰκονομικές ἤ ἄλλες συνέπειες ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Μᾶλλον τό ἀντίθετο, καθώς εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι θά ὠφεληθεῖ, καθώς οἱ Ρῶσσοι τουρίστες πού θά ἐπεσκέπτοντο τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο ἀναμένεται νά κατευθυνθοῦν πρός τά πάντα εὐπρόσδεκτα τουρκικά θέρετρα.

Ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐρντογάν, Ἰμπραχίμ Καλίν, δικαιολόγησαν τήν προκλητική ἀπόφασή τους, λέγοντας ὅτι τό πλέον σημαντικό εἶναι νά διατηρηθοῦν οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας καί εἶναι θέμα ἀρχῆς! «Ποιός εἶναι ὁ ἀντίκτυπος αὐτῶν στήν οἰκονομία μας, ποιός θά εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στήν ἀσφάλεια τοῦ ἐνεργειακοῦ ἐφοδιασμοῦ μας, περιλαμβανομένου τοῦ ἐναέριου χώρου. Γενικά, δέν ἔχουμε πάρει μέρος σέ τέτοιου εἴδους κυρώσεις γιά λόγους ἀρχῆς. Δέν ἔχουμε τήν τάση νά παίρνουμε μέρος καί σέ αὐτές τίς κυρώσεις» συνέχισε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, γνωρίζοντας ὅτι ἀπό τόν Β΄ Π.Π. καί μετά ἡ χώρα του, μέ αὐτή τήν στάση, ἔχει βγεῖ μόνο κερδισμένη. Τήν ἴδια ὥρα ὁ Καλίν δήλωνε ἀνερυθρίαστα ὅτι ἡ Ρωσσία «ἔχει κάποια μή ρεαλιστικά αἰτήματα», ἀναγνωρίζοντας ἐμμέσως ὅτι ὑπάρχουν καί κάποια πού κινοῦνται στήν βάση τῆς λογικῆς. Τά μή ρεαλιστικά γιά τούς Τούρκους εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τῆς Κριμαίας ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα καί ἡ ἀποστρατιωτικοποίησις τῆς Οὐκρανίας, παρ’ ὅτι βεβαίως ἀπαιτοῦν τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νήσων, ἀπειλῶντας ταυτόχρονα τήν Ἑλλάδα μέ casus belli. Καί τό κρίσιμο ἐρώτημα τώρα εἶναι τί θά πράξει ἡ Ἑλλάς. Ἄν θά θέσει πιεστικά καί ἀποφασιστικά τό ζήτημα στόν κ. Στόλτενμπεργκ ἤ θά ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι τό «κακομαθημένο παιδί» πού στό τέλος τό ΝΑΤΟ πάντα συγχωρεῖ.

Κεντρικό θέμα