Οὔτε νόμος οὔτε τάξις

«Ἄσυλο» γιά τούς ἀναρχικούς καί οἱ κεντρικοί λεωφόροι τῶν Ἀθηνῶν! Ἐντολή ὑποχωρήσεως τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἀπό τήν ὁδό Πατησίων Γράμμα κενό οἱ διαβεβαιώσεις τῆς πολιτείας – Τί συνέβη μέ τόν ἀστυνομικό καί τό ὅπλο

ΟΣΟΙ εἶχαν τήν ἀτυχία νά πρέπει νά περάσουν ἀπό τήν ὁδό Πατησίων χθές τό μεσημέρι, εἶδαν τήν κατάσταση ἀνάγλυφη. Ἡ παρανομία καί ἡ ἀταξία πού ἐκκινοῦσαν ἀπό τό κτήριο τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου, εἶχαν ἐπιβάλει τήν διακοπή τῆς κυκλοφορίας ἀπό τό ὕψος τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας μέχρι σχεδόν τήν Κυψέλη. Ποῦ πῆγαν, ἄραγε, οἱ ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως γιά ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως;

Ποῦ ἦταν ἡ περιβόητη Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία, νά ἐλέγξει τόν χῶρο τῆς παλαιᾶς ΑΣΟΕΕ; Γιά ποιόν λόγο τό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἐξακολουθεῖ νά καταλαμβάνεται ἀπό «ἄβατα», ἀπό «κρατίδια» πού ἀπολαμβάνουν ἰδιότυπης ἀσυλίας; Τί ἔχει κάνει ἐπί τέσσερα χρόνια ἡ Κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας, γιά νά ὑλοποιήσει ἕνα ἀπό τά θεμελιώδη ζητήματα τῆς πολιτικῆς της;

Ὅλα ἄρχισαν ὅταν ὁμάς 35 περίπου ἀναρχικῶν ἔκλεισε τήν ὁδό Πατησίων, πρό τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου, μέ κάδους ἀπορριμμάτων στούς ὁποίους ἔβαλαν φωτιά. Ὅταν δέ ἀπό τό σημεῖο διῆλθε περιπολικό τῆς Ἀστυνομίας, αὐτό ἐδέχθη ἐπίθεση μέ πέτρες. Μάλιστα, τό ὄχημα ἐνεκλωβίσθη καί οἱ ἀστυφύλακες τό ἐγκατέλειψαν τρεπόμενοι εἰς φυγήν μέ τά πόδια. Ὁ δέ ὁδηγός, τόν ὁποῖο οἱ ἀναρχικοί ἀπέκλεισαν στό σημεῖο, ἐπυροβόλησε τρεῖς φορές στόν ἀέρα γιά νά κατορθώσει νά διαφύγει. Τό μέγα ζήτημα εἶναι ὅτι, ἀντί νά ἔχουν συλληφθεῖ καί νά διώκονται οἱ αἴτιοι τῶν ἐπεισοδίων, διώκονται οἱ ἀστυνομικοί. Ἀφήνουμε κατά μέρος τό ζήτημα τῶν πυροβολισμῶν, γιά τό ὁποῖο οὕτως ἤ ἄλλως ἔπρεπε νά κινηθεῖ διαδικασία. Ὅμως, πειθαρχική διαδικασία κινεῖται εἰς βάρος ὅλων. Διότι ὑπάρχει «σαφής ἐντολή» νά μήν πραγματοποιοῦνται διελεύσεις περιπολικῶν ἀπό τό «σημεῖο». Ὅπου τό «σημεῖο» εἶναι μία ἀπό τίς κεντρικώτερες ὁδικές ἀρτηρίες τῶν Ἀθηνῶν. Καί ἡ Ἀστυνομία δίδει «σαφῆ ἐντολή» νά μήν διέρχονται περιπολικά! Μετά ἀποροῦμε πού ἡ ἀνομία παρεπιδημεῖ στήν Μύκονο. Ἐδῶ ἔχει καταλάβει τό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ Ἀστυνομία δέν τολμᾶ, ὄχι νά παρέμβει, οὔτε κάν νά διέλθει!

Παραθέτουμε αὐτούσια τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί ἀφήνουμε τούς ἀναγνῶστες νά βγάλουν τά συμπεράσματά τους:

«Σήμερα, Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2023, καί περί ὥρα 12:10, ὁμάδα περίπου 35 ἀτόμων ἐξῆλθε ἀπό τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί ἔθεσαν φωτιά σέ κάδους, τούς ὁποίους μαζί μέ ἄλλα ἀντικείμενα χρησιμοποιοῦσαν ὡς ὁδόφραγμα. Περί ὥρα 12:30 καί ἐνῷ εἶχε δοθεῖ σαφής ἐντολή ἀπό τό Κέντρο τῆς Ἄμεσης Δράσης νά μήν πραγματοποιοῦνται διελεύσεις περιπολικῶν ἀπό τό σημεῖο, ὄχημα τῆς Ἄμεσης Δράσης μέ πλήρωμα τρεῖς ἀστυνομικούς δέχθηκε ἀπό τά ἀνωτέρω ἄτομα ἀπρόκλητη ἐπίθεση μέ πέτρες, καδρόνια καί ἄλλα ἀντικείμενα, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν φθορές στό ὄχημα.

Δύο ἀπό τούς ἀστυνομικούς ἀπομακρύνθηκαν ἄμεσα ἀπό τό ὄχημα, ὡστόσο ὁ τρίτος ἐγκλωβίστηκε καί ἔκανε χρήση τοῦ ὑπηρεσιακοῦ του ὁπλισμοῦ, ρίχνοντας στόν ἀέρα.

Ὁ ἀστυνομικός πού πυροβόλησε, συνελήφθη καί σέ βάρος του σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία ἀπό τή Διεύθυνση Ἀσφάλειας Ἀττικῆς. Μέ ἐντολή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κινοῦνται ἄμεσα οἱ διαδικασίες γιά τήν πειθαρχική διερεύνηση τοῦ περιστατικοῦ, ἐνῷ παράλληλα ἐξετάζεται ἡ ἐπιβολή τοῦ διοικητικοῦ μέτρου τῆς διαθεσιμότητας σέ βάρος τῶν ἐμπλεκόμενων ἀστυνομικῶν».

Ὅλοι, λοιπόν, οἱ ἀστυνομικοί σέ διαθεσιμότητα. Καί μετά ἀποροῦμε πού ἐπικρατεῖ ἡ ἀνομία καί ἀταξία. Ποιός θά ἐπιβάλει τήν τάξη ὅταν οἱ ἐντεταλμένοι πρός τοῦτο λειτουργοί τῆς πολιτείας ἐλέγχονται ἐπειδή «πραγματοποίησαν διέλευση» ἀπό μία κεντρική ὁδό τῶν Ἀθηνῶν;
Οἱ τρεῖς ἀστυνομικοί πού ἐπέβαιναν στό περιπολικό, ἀναφέρουν ὅτι ἤδη εὑρίσκονταν στήν ὁδό Πατησίων καί ὅτι δέν κατάφεραν νά

ἀπομακρυνθοῦν μέσῳ τῶν κάθετων ὁδῶν. Ἐξ ἄλλου, καθώς κινοῦνταν στό ρεῦμα πρός Ὁμόνοια, θεώρησαν ἀσφαλές νά συνεχίσουν τήν πορεία τους.

Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγμα, δέν εἶναι αὐτά τά ἐπεισόδια μοναδικά. Ἡ ἀνομία ἐμφιλοχωρεῖ σέ ὁλόκληρη τήν κοινωνική ζωή. Ἐκ «παραδρομῆς» φαίνεται ὅτι ἀποκαλύφθηκε ὁ τόπος κατοικίας τῆς 12χρονης πού ἐκακοποιεῖτο συστηματικά στόν Κολωνό, ἐνῷ ἡ ἀτιμωρησία εἶναι ἕνας παράγων πού συμβάλλει στήν ἀποτροπή τῆς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως.

Πρόσφατο τό περιστατικό τῆς ἀποφυλακίσεως -λόγῳ «καλῆς διαγωγῆς»- παιδοφίλου, πού προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Πάμπολλες καί οἱ περιπτώσεις ἀναρχικῶν πού συλλαμβάνονται γιά νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι τήν ἑπομένη. Ἄν ἀπαιτεῖται αὐστηροποίησις τῆς νομοθεσίας, ἡ Νέα Δημοκρατία πρέπει νά ἀπολογηθεῖ, διότι ἔχει ἐξαντλήσει τήν τετραετία χωρίς νά τό πράξει.

Κεντρικό θέμα