Οἱ Βορειοηπειρῶτες νίκησαν τόν Ράμα μέ τήν Ἑλλάδα ἀποῦσα

Δήμαρχος Χειμάρρας, μέ ἐκστρατεία μέσα ἀπό τήν φυλακή, ὁ Φρέντι Μπελέρης

Η ΜΑΧΗ ἦταν σκληρή. Κυριολεκτικά ψῆφο-ψῆφο. Τό καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα ἐπιστράτευσε ὅλες του τίς ἐφεδρεῖες. Ἀπό τίς κρατικές ὑπηρεσίες μέχρι τούς παρακρατικούς μηχανισμούς.

Τρομοκρατία, ἀπόπειρες νοθείας καί ἀπειλές ἐξαπολύθηκαν ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν στήν Χειμάρρα. Καί ὅμως αὐτοί τελικῶς ἐνίκησαν. Ὁ Φρέντι Μπελέρης ἐξελέγη δήμαρχος μέ 25 μόλις ψήφους διαφορά ἀπό τόν ἐκλεκτό τοῦ Ράμα, Γκεόργκι Γκόρο. Ὅλη τήν νύχτα τά ἐνεργούμενα τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος μετροῦσαν, ἀκύρωναν, ἔκρυβαν κάλπες, ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά ἀνατρέψουν τήν κατάσταση. Ἀλλά ἤδη ἀπό τήν στιγμή πού εἶχαν προβεῖ στήν ἀπελπισμένη κίνηση νά συλλάβουν τόν ἡγέτη τῆς «Ὁμόνοιας» μέ ἕωλες κατηγορίες, εἶχαν λάβει τό μήνυμα. Ἤξεραν πώς χάνουν. Πανστρατιά εἶχε γίνει. Χειμαρριῶτες ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀπό ὅλον τόν κόσμο εἶχαν συρρεύσει ἀνταποκρινόμενοι στό ἐθνικό προσκλητήριο. Σέ ἕνα προσκλητήριο ἀπό τό ὁποῖο δυστυχῶς ἀπουσίαζε ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς. Παθητικός θεατής τῶν γεγονότων ἡ Ἀθήνα. Μέ χλιαρές δηλώσεις καί προειδοποιήσεις ὅτι «θά ὑπάρξουν συνέπειες» στήν Εὐρώπη ἀντέδρασε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Οὔτε κἄν ἕνα αὐστηρό διάβημα, ἕνα τελεσίγραφο, πρός τά Τίρανα, νά σεβασθοῦν τήν νομιμότητα. Οἱ Βορειοηπειρῶτες, γιά μίαν ἀκόμη φορά, εἶχαν ἀφεθεῖ μόνοι.

«Χάρηκα ἰδιαίτερα μόλις πληροφορήθηκα ὅτι στήν Χειμάρρα ὁ Φρέντι Μπελέρης κατάφερε καί ἐξελέγη δήμαρχος» δήλωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος προσέθεσε ὅτι εὔχεται καί ἐλπίζει «γρήγορα αὐτή ἡ περιπέτεια νά τελειώσει.» Ὁ δήμαρχος Χειμάρρας βρίσκεται στίς ἀλβανικές φυλακές καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός «εὔχεται καί ἐλπίζει.» Δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε πιό οὐσιαστικό; Δέν σκέφθηκε ὅτι ἔχει ὑποχρέωση νά ὑπερασπισθεῖ τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου; Νομίζει πώς καταλαβαίνουν στά Τίρανα ὅταν τούς λέγει ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Ἀλβανίας περνᾶ μέσα ἀπό τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητος; Ὅτι θά τόν πάρουν στά σοβαρά; Δέν θά τόν χλευάσουν; Ἐμπτυσμό κατά πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος συνιστᾶ ἡ σύλληψις τοῦ Μπελέρη.

«Νίκησε ἡ δημοκρατία. Κέρδισε ἡ Χειμάρρα. Εὐγνωμονῶ ὅσους ἐπέδειξαν λεβεντιά. Συμμερίζομαι ὅσους ὑπέκυψαν στήν τρομοκρατία» δηλώνει μεγαλόψυχα μέσα ἀπό τά κρατητήρια τοῦ Ράμα ὁ νέος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας. Καί εἶναι ἀλήθεια πώς αὐτός γνωρίζει τί θά πεῖ τρομοκρατία καί ποιό εἶναι τό ἀληθινό πρόσωπο τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος. Μποροῦμε νά διανοηθοῦμε ἀπό τήν μακαριότητα τῶν Ἀθηνῶν τί πράγματι ἀντιμετωπίζουν οἱ συμπατριῶτες μας στήν Βόρειο Ἤπειρο; Μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν στά κυβερνητικά γραφεῖα τίς προσδοκίες καί τίς ἐλπίδες τῶν Βορειοηπειρωτῶν; Αὐτῶν πού τούς στέλνουν στήν Σόφια νά ψηφίσουν στίς ἐθνικές μας ἐκλογές; Δικαιολογεῖται τέτοια ἀπάθεια ἀπέναντι σέ ἕνα τμῆμα τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού παραμένει κατατρεγμένο;

Οἱ μεθοδεύσεις τοῦ Ἔντι Ράμα εἶχαν ἀρχίσει ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια. Στόχος του νά ἐξουθενώσει τούς Βορειοηπειρῶτες καί νά μοιράσει στούς ἐκλεκτούς τους τίς ἐξαιρετικῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς ἀκτές τῆς Χειμάρρας γιά «ἀξιοποίηση». Ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ Βορειοηπειρῶτες μάχονται μόνοι. Ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς δέν μεριμνᾶ κἄν νά παρέχει τά μέσα νά μετέχουν στίς ἐκλογικές διαδικασίες, ὅπως κάποτε συστηματικά γινόταν. Οἱ ἀναφορές στά μειονοτικά δικαιώματα δέν εἶναι παρά κενοί λόγοι, ἀφοῦ ἡ Ἀλβανία τά παραβιάζει συνεχῶς. Τίποτε δέν κάναμε, οὔτε ὅταν ἡ ἀλβανική ἀστυνομία δολοφόνησε τόν μάρτυρα τοῦ ἑλληνισμοῦ Κωνσταντῖνο Κατσίφα, ἀκριβῶς ἐπειδή ἐπέμενε νά ἀσκεῖ αὐτά τά δικαιώματα.

Ἀλλά προφανῶς πλέον οἱ Βορειοηπειρῶτες μᾶς ἔχουν μάθει. Ξέρουν πώς πρέπει νά ἀγωνισθοῦν μόνοι τους… Νά μήν περιμένουν τίποτε ἀπό τήν Ἀθήνα… Μποροῦν τοὐλάχιστον νά περιμένουν ἀπό τούς Ἕλληνες. Τούς ὁποίους γιά μίαν ἀκόμη φορά ἐκφράζει ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Ξεκάθαρα ὁμιλεῖ ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας: «Ἐπειδή, ὅμως, τό αὐτί τῶν Ἀλβανῶν δέν “ἱδρώνει”, προσωπικῶς διαμαρτύρομαι ἐντόνως, γιά τήν νέα αὐτή κραυγαλέα παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, καί, μάλιστα, καί ἐκ μέρους τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καί τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά μήν ὑποχωρήσῃ σέ τυχόν ὑποσχέσεις τῶν Ἀλβανῶν, ὅτι δῆθεν “θά τακτοποιηθῇ τό ζήτημα”, γιατί ἔχουμε χορτάσει ἀπό τά πολλά ψέματα τῆς γείτονος. Κανείς δέν πρέπει νά λησμονῇ ὅτι ἀπώτερος σκοπός τῶν ἐκεῖ ἰθυνόντων εἶναι ἡ ἐκδίωξη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες».

Καί παρακάτω θέτει τό πλαίσιο τῶν πραγμάτων: «Οἱ Ἀλβανοί ἐφρύαξαν ὅταν πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ Μπελέρης κατεβαίνει γιά Δήμαρχος στήν Ἑλληνόψυχη Χειμάρρα, ἐπειδή ἐδήλωσε ὅτι θά ἐργασθῇ σθεναρά, προκειμένου ἡ περιοχή αὐτή τῆς Βορείου Ἠπείρου νά παραμείνῃ στά χέρια τῶν Ἑλλήνων κατοίκων της, ὥστε νά μήν τήν ληστεύουν διάφορες πολυεθνικές ἑταιρεῖες μέ τίς εὐλογίες, φυσικά, τῆς ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως».

Κεντρικό θέμα