Οἱ Συμφωνίες καί οἱ Συνθῆκες μέ τούς Τούρκους εἶναι γιά τό τζάκι

Η ΤΟΥΡΚΙΑ οὐδέποτε ἀποδέχθηκε πώς οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἱστορικό δικαίωμα ἀνάκτησης ἐδαφῶν τά ὁποῖα κατέκτησαν, κάποτε, οἱ Ὀθωμανοί.

• Κατά τοῦτο, ἔχει πλανηθεῖ καί ὁ πρύτανις τῶν κορυφαίων: ὁ Ἐλ. Βενιζέλος. Τήν 25.10.1930 ὑπέγραψε μέ τόν Κεμάλ, σέ ἀτμόσφαιρα πανηγυρική, τό περίφημο σύμφωνο «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας».

  • Τοῦ Γ. Κ. Στεφανάκη

Ι. Δέκα χρόνια ἔπειτα, τήν 1η Μαΐου 1941, οἱ Τοῦρκοι ζήτησαν ἄδεια τῶν Ἄγγλων ὅπως καταλάβουν τά νησιά τοῦ Αἰγαίου (!!!). Αὐτό, ὥστε νά τά σώσουν (!) ἐκεῖνοι, οὐδέτεροι, ἀπό τούς ἐχθρούς Γερμανούς (!!!). Εὐτυχής χειρισμός τοῦ πρωθυπουργοῦ Ε. Τσουδεροῦ ἔσωσε τά νησιά.

ΙΙ. Τήν 6 Σεπτεμβρίου 1955 ὁ τουρκικός ὄχλος ξεκλήρισε τούς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης. Οἱ σφαγές ἔμειναν στήν Ἱστορία ὡς «Σεπτεμβριανά». Ἀνάλογα ἔχουν συμβεῖ στήν Ἴμβρο καί τήν Τένεδο.

IΙΙ. Τόν Ἰούλιο 1974 ὁ Ἰωαννίδης προσπάθησε νά ξεπαστρέψει τόν Μακάριο τῆς Κύπρου. Ἐκμεταλλεύθηκαν τό συμβάν οἱ Τοῦρκοι. Κατέλαβαν, κατέχουν καί ἐποικίζουν (!!!) τό 40% τοῦ νησιοῦ.

• Ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο ἀπέδειξε τήν ἐντελῆ ἀνεπάρκειά μας στήν ἔνοπλη ἀντιμετώπιση τῶν Τούρκων (!).

Μείναμε καί τότε μόνοι ἔναντι τῆς τουρκικῆς θηριωδίας.

• • Οἱ «σύμμαχοι» μᾶς περιέβαλαν μέ τήν συμπάθειά τους. Τίποτε περισσότερο (!!!).

ΙV. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας θέλει ἀντίπαλο δέος. Δηλαδή, αὔξηση μεγάλη τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, συνάμα καί ἐξαιρετικό ὁπλισμό. Μόνον, τότε, θά εἴμεθα ἀσφαλεῖς ἔναντι τῆς ἐπεκτατικῆς βουλιμίας τῶν ἄγριων Τούρκων.

Ἤδη ἡ ἀπόδειξη: Τό 1923 ἡ ἄρση τοῦ ἐμπόλεμου ἐπῆλθε –μόνον– ὅταν ὁ Πάγκαλος ἀνασυγκρότησε τήν Στρατιά τοῦ Ἕβρου. Ἦταν, δέ, ἕτοιμος γιά νέα εἰσβολή. Τότε, μόνον τότε, οἱ Τοῦρκοι κατέθεσαν τά ὅπλα.

••• Συμφωνίες καί Συνθῆκες μέ τούς Τούρκους εἶναι γιά τό τζάκι.

Σοφόν τό σαφές, ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι. Τό ἐπιβεβαίωσε σήμερα ὁ τακτικός ἀρθρογράφος τῆς «Ἑστίας» Γιῶργος Στεφανάκης, ὁ ὁποῖος σέ 260 λέξεις τά εἶπε ὅλα. Τό ἱστορικό πλαίσιο τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν ζητημάτων. Τήν νοοτροπία τῶν Τούρκων διαχρονικῶς καί τόν μοναδικό τρόπο διά τοῦ ὁποίου μπορεῖ κανείς νά ἐξασφαλίσει συνθῆκες καλῆς γειτονίας μαζί τους. Διά τῆς ἰσχύος, καί μόνον διά τῆς ἰσχύος.

Πρέπει νά εἶναι ἀθεράπευτα ἀφελής κανείς γιά πιστεύει ὅτι μπορεῖ διά τοῦ κατευνασμοῦ, διά τῆς ὑποχωρητικότητος καί διά τῶν προσπαθειῶν συνεννοήσεως νά φέρει τούς Τούρκους σέ τροχιά φιλικῶν ἤ συμμαχικῶν σχέσεων. Στό ΝΑΤΟ ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία εἶναι σύμμαχοι μέ τίς ΗΠΑ. Στήν πραγματικότητα σύμμαχοι μεταξύ τους δέν εἶναι.

Ἤδη στήν Ἀθήνα ἄρχισαν νά ἀκούωνται φωνές πού θέλουν περιορισμό τῶν ἐξοπλισμῶν. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ Τουρκία ὑπογράφει τό μεγαλύτερο συμβόλαιο πωλήσεως μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων μέ τήν Σαουδική Ἀραβία.

Τήν χώρα στήν ὁποία ἔχει σταλεῖ ἑλληνική πυροβολαρχία συστημάτων ἀεραμύνης Patriot. Ἡ Ἄγκυρα μᾶς «περικυκλώνει» μέ κινήσεις πρός τήν Αἴγυπτο καί τό Ἰσραήλ, ἐνῷ τήν Λιβύη, χώρα μέ τήν ὁποία εἴχαμε προνομιακές σχέσεις ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’80, τήν ἔχουμε χάσει. Μήν ποῦμε καί τί γίνεται στά Βαλκάνια. Χάνουμε σέ ὅλα τά μέτωπα ἀκριβῶς, διότι παντοῦ εἴμαστε διαλλακτικοί καί ὑποχωρητικοί. Ἡ στάσις μας προδίδει ἀδυναμία καί ἔλλειψη ἀποφασιστικότητος. Μέ τά ἴδια μυαλά πᾶμε νά προσεγγίσουμε τούς Τούρκους; Καί περιμένουμε αἰσίαν ἔκβασιν;

Δέν θά μακρηγορήσουμε, διότι κάτι τέτοιο θά ἀποδυνάμωνε τήν ἰσχύ τοῦ μεστοῦ λόγου τοῦ ἀρθρογράφου μας. Θά σχολιάσουμε μόνον ὅτι «ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω». Ἐλπίζουμε ὅτι οἱ κυβερνῶντες μας ἔχουν ὦτα. Ἄν καί ἡ μέχρι σήμερα πολιτεία τους δέν μᾶς ἔχει πείσει περί αὐτοῦ. Ἴσως ἐνίοτε νά εἴμαστε καί ἐμεῖς «ὀλίγον ἀφελεῖς». Εὐτυχῶς, ὁ κ. Στεφανάκης δέν εἶναι.

Κεντρικό θέμα