Οἱ Κροᾶτες χούλιγκαν δολοφονοῦν οἱ ἑλληνικές ὁμάδες θά ἀποκλείονται!

Περίεργη θεωρία ἀπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἀντί νά ἀπαντήσει στίς προσβολές περί στρατιωτικοῦ νόμου,
συγκέντρωσε τούς προέδρους τῶν ΠΑΕ γιά νά ἐξισώσει θύτες καί θύματα

– Ἐξήγγειλε τό λουκέττο τῶν συνδέσμων πού εἶχε ἀνακοινώσει καί ὁ Γιῶργος Φλωρίδης ὡς ὑπουργός Ἀθλητισμοῦ τοῦ Σημίτη – Αἰχμές γιά στρατό συμφερόντων, γιά ποινικό ὑπόκοσμο καί γιά περιθώρια πίσω ἀπό τήν ὀπαδική βία – Σέ ποιούς ἀναφέρεσθε, κύριε Πρωθυπουργέ;

ΔΕΝ ΕΤΟΛΜΗΣΕ νά κατονομάσει τόν Πρόεδρο τῆς Κροατίας ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στίς δηλώσεις του μετά τήν σύσκεψη μέ τόν πρόεδρο τῆς UEFA καί τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν τεσσάρων μεγαλυτέρων ΠΑΕ τῆς χώρας. Ἁπλῶς εἶπε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα κράτος δικαίου, καί οὔτε ἡ χώρα, οὔτε καί ἡ Δικαιοσύνη της δέχονται ὑποδείξεις ἀπό καμμία ἄστοχη φωνή ἐκτός συνόρων, ἀκόμα κι ἄν αὐτή εἶναι ἐπίσημη.» Αὐτό ἦταν ὅλο! Καί ἐνῷ θά περίμενε κανείς νά ἀπαιτήσει ἀπό τόν πρόεδρο τῆς UEFA καί ἀπό τίς ἀρχές τῆς Κροατίας τήν παραδειγματική τιμωρία τῆς Ντυναμό Ζάγκρεμπ γιά τήν δολοφονική ἐπίθεση τῶν ὀργανωμένων ὀπαδῶν της, μίλησε μόνον γιά τίς ἑλληνικές ὁμάδες. Σωστά ἀνεκοίνωσε ὅτι θά μπεῖ λουκέττο στούς συνδέσμους ὀργανωμένων ὀπαδῶν. Μόνο πού τά ἴδια εἶχε ἐξαγγείλει ἐδῶ καί χρόνια ὁ Γιῶργος Φλωρίδης, ὡς ὑπουργός Ἀθλητισμοῦ, ἐνῷ καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε θεσμοθετήσει αὐστηρά μέτρα μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἄλκη Καμπανοῦ. Λίγες ἡμέρες μετά τήν δολοφονία του, στό τεῦχος τῆς 11ης Μαρτίου 2022 τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἐδημοσιεύθη ἡ ἀπόφασις γιά τόν νόμο 4908 πού περιεῖχε τά «μέτρα ἀντιμετώπισης τῆς ὀπαδικῆς βίας, ἐνίσχυση τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου λειτουργίας τῶν λεσχῶν φιλάθλων, ἀθλητικός ἐθελοντισμός, πνευματικός ἀθλητισμός, ἠλεκτρονικός ἀθλητισμός (e-sports), ἐργασιακός ἀθλητισμός, ἄλλες διατάξεις γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς ἀθλητικῆς νομοθεσίας καί λοιπές διατάξεις». Ὁ νόμος αὐτός πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή πρίν ἀπό ἑνάμιση σχεδόν χρόνο, περιλαμβάνει ἀκριβῶς τά μέτρα πού πομπωδῶς ἀνεκοίνωσε χθές ὁ Πρωθυπουργός μετά τήν σύσκεψη στό Μαξίμου μαζί μέ τόν Πρόεδρο τῆς UEFA Ἀλεξάντερ Τσέφεριν! Ὁ ὁποῖος βεβαίως δέν ἔχει κανένα λόγο νά γνωρίζει ὅτι ὅλα ὅσα ἐξήγγειλε ὁ κ. Μητσοτάκης προϋπάρχουν σέ ἑλληνική νομοθεσία πού οὐδέποτε ἔχει ἐφαρμοσθεῖ…

Νά περιμένουμε ὅτι αὐτήν τήν φορά, ἐκτός ἀπό λόγια, θά δοῦμε καί ἔργα;

Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως δέν φταῖνε μόνον οἱ Ἕλληνες ὀπαδοί. Καί γιά τίς εὐθῦνες τῶν Κροατῶν δέν ἀκούσαμε νά λέγεται τίποτε. Κάποιες ἀοριστίες περί ἐνεργοποιήσεως εὐρωπαϊκῶν μηχανισμῶν, πού θυμίζουν τίς ἀναφορές τῶν κυβερνώντων μας στήν Εὐρώπη σέ κάθε περίπτωση κατά τήν ὁποία δέν θέλουμε –δέν τολμᾶμε ἴσως;– νά ἀναλάβουμε ὡς χώρα τίς εὐθῦνες μας. Οὐδέποτε ἄλλως τε οἱ «εὐρωπαϊκοί μηχανισμοί» ἔφεραν ἀποτελέσματα. Γιατί θά πρέπει νά περιμένουμε ὅτι θά φέρουν τώρα; Ἄν δέν ἀπαιτήσει μιά χώρα, ἡ Ἑλλάς ἐν προκειμένῳ, νά γίνει κάποια κίνησις, νά ληφθοῦν κάποια μέτρα, οὐδείς στίς Βρυξέλλες πρόκειται νά συγκινηθεῖ. Μέχρι τώρα θά ἔπρεπε αὐτό νά τό εἴχαμε μάθει. Ἀλλά ἐδῶ δέν ἐτόλμησε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός νά κατονομάσει τόν Κροάτη Πρόεδρο πού καθυβρίζει τήν χώρα μας καί νά τοῦ δώσει τήν ἀπάντηση πού τοῦ ἁρμόζει, τί περιμένουμε; Μᾶς κατηγόρησε ὁ Ζόραν Μιλάνοβιτς ὅτι ἔχουμε στρατιωτικό νόμο, ὅτι κρατᾶμε τούς Κροᾶτες ὀπαδούς δίκην αἰχμαλώτων πολέμου, ὅτι οἱ συμπατριῶτες του θά κακοποιηθοῦν στίς ἑλληνικές φυλακές καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἠρκέσθη νά ὁμιλήσει γιά «ἄστοχη φωνή ἐκτός συνόρων»! Καί κατά τά λοιπά ἐξίσωσε τούς θύτες μέ τά θύματα. Ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι ἅγιοι οἱ Ἕλληνες ὀργανωμένοι ὀπαδοί. Στήν προκειμένη περίπτωση ὅμως εἶναι τά θύματα. Ὑπαίτιοι τῶν ἐπεισοδίων εἶναι οἱ Κροᾶτες. Γιά τούς ὁποίους τίποτε δέν ἐλέχθη!

Μίλησε ὁ κ. Μητσοτάκης γιά ποινικό ὑπόκοσμο, γιά στρατούς συμφερόντων καί γιά τά ἐλατήρια τῆς ὀπαδικῆς βίας. Τώρα τά ἀνεκάλυψε ἄραγε; Καί ἀφοῦ τά ἀνεκάλυψε, γιατί δέν τά κατονομάζει; Γιατί ἀφήνει τήν ἀοριστία νά πλανᾶται; Ἐδῶ μάλιστα δέν εἶναι κάτι «εὐκόλως ἐννοούμενο». Ὅπως θά μποροῦσε νά πεῖ ὅτι προφανές εἶναι πώς ἡ «ἄστοχη φωνή ἐκτός συνόρων» εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Κροατίας. Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ ποινικός ὑπόκοσμος πού παρεπιδημεῖ ἐρήμην τῶν ἀρχῶν τοῦ Κράτους, πού διαλανθάνει τήν προσοχή τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας; Σέ ποιόν θά καταλογισθοῦν εὐθῦνες πού μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἐξαρθρωθεῖ;

Ἀλλά γιά νά ἐπανέλθουμε. Γιά τούς ἐκτός συνόρων «ποινικούς ὑποκόσμους» καί «στρατούς συμφερόντων» γιατί δέν εἶπε κάτι ὁ κ. Μητσοτάκης; Καί γιατί οὔτε στά ὑπομνήματα πού κατέθεσαν δύο πρόεδροι ΠΑΕ δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά γιά τούς ἐκτός συνόρων;

Κεντρικό θέμα