Οἱ ἥρωες τοῦ καθήκοντος

«Τά ἀεροπλάνα σας εἶναι παλιά καί βγάζουν βλάβες» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός στούς πιλότους τῶν Canadair CL215 κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἐλευσῖνα – Ἕνα ἀπό αὐτά δέν ἄντεξε τήν καταπόνηση καί ἔπεσε στήν Κάρυστο

ΕΙναι κάτι τέτοιες στιγμές, πού πρέπει νά ἀναλογισθοῦμε τούς ἥρωες. Αὐτούς πού δέν διστάζουν πρό τοῦ καθήκοντος. Αὐτούς πού παραβλέπουν ὅτι τά μέσα πού διαθέτουν, εἶναι ἀνεπαρκῆ, ὅτι τά ἀεροπλάνα τους εἶναι πεπαλαιωμένα. Καί κάτι τέτοιες στιγμές φαίνεται πόσο κούφια εἶναι τά λόγια κάποιων πολιτευομένων, οἱ ὁποῖοι τήν μία μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι «ὅλα βαίνουν καλῶς» καί τήν ἄλλη, ὅταν ἔρχεται νά τούς διαψεύσει ἡ πραγματικότης, ἀναζητοῦν δικαιολογίες καί ἐξιλαστήρια θύματα. Καί οἱ μέν δικαιολογίες μπορεῖ νά ἀκούγονται ἀστεῖες, τά θύματα ὅμως εἶναι πολύ πραγματικά. Καί δέν εἶναι ἐξιλαστήρια.

Δύο πιλότοι τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας, δύο νέοι ἀξιωματικοί, βρῆκαν τόν θάνατο ὅταν τό ἀεροπλάνο τους κατέπεσε στήν προσπάθεια κατασβέσεως τῆς μεγάλης δασικῆς πυρκαϊᾶς στήν Κάρυστο. Ἔπεσαν στό καθῆκον. Τό πῶς καί τό γιατί θά καταγραφεῖ ἀπό τούς ἐμπειρογνώμονες, ὅπως προβλέπεται γιά ὅλα τά ἀεροπορικά συμβάντα. Ὅμως, χάρη στήν τεχνολογία, ὅλη ἡ Ἑλλάς εἶδε πῶς ἐξελίχθηκε τό περιστατικό. Στό βίντεο πού μεταδόθηκε ἀπό τήν ΕΡΤ φαίνεται καθαρά τό δεξί φτερό τοῦ ἀεροπλάνου νά ἀκουμπᾶ σέ δένδρο, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀποκόλληση ἑνός κομματιοῦ, πού προφανῶς εἶναι ὁ πλωτῆρας. Ἀμέσως τό ἀεροπλάνο μπῆκε σέ σπειροειδῆ περιδίνηση (ἔνδειξη ὅτι ἐπηρεάσθηκε τό πηδάλιο) καί ἔκανε βύθιση πρός τό ἔδαφος ὅπου συνετρίβη.

Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί; Ὑπάρχουν πολλά γιατί, πού πρέπει νά ἀπαντηθοῦν. Γιατί ἔχουμε ἀκόμη σέ ἐνεργό ὑπηρεσία ἀεροπλάνα 50 ἐτῶν; Πού, μάλιστα, ἐνσωματώνουν τεχνολογίες τῆς δεκαετίας τοῦ ’50, καθώς δέν διαθέτουν τά βοηθήματα πού ἔχουν σύγχρονα ἀεροπλάνα; Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο εἶναι ὅτι τά Canadair CL-215, τά ὁποῖα ἀπεκτήθησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα τό 1973, ἔχουν ἐμβολοφόρους κινητῆρες, οἱ ὁποῖοι στίς ὑψηλές θερμοκρασίες δυσλειτουργοῦν. Ἐάν ἡ θερμοκρασία ἐδάφους ὑπερβεῖ τούς 40 βαθμούς, κανονικά δέν ἀπογειώνονται. Ἀσφαλῶς ὅταν τό μοιραῖο ἀεροπλάνο ἀπογειώθηκε χθές, ἡ θερμοκρασία δέν ἦταν τόσο ὑψηλή. Μήπως, ὅμως, ἐκεῖ πού ἔκανε τήν βύθιση γιά νά ρίξει στήν φωτιά τό φορτίο του, οἱ συνθῆκες ἦταν τέτοιες πού ὑποβάθμισαν τίς ἐπιδόσεις τῶν κινητήρων; Μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἀνταποκριθεῖ τό ἀεροπλάνο στούς χειρισμούς τῶν πιλότων καί νά κτυπήσει στό δένδρο μέ τά γνωστά ἀποτελέσματα; Στό ἐρώτημα αὐτό θά ἀπαντήσει ἡ ἐπιτροπή διερευνήσεως. Ἐπειδή, ὅμως, ὑπῆρξαν ἐπιτροπές διερευνήσεως στίς δέκα τοὐλάχιστον πτώσεις Canadair πού ἔχουν προηγηθεῖ, τό ἐρώτημα εἶναι, ἐφαρμόσθηκαν ποτέ οἱ εἰσηγήσεις τους, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν ἀνάλογα δυστυχήματα στό μέλλον; Ἤ μήπως κάποιες διαπιστώσεις παραβλέφθηκαν προκειμένου νά μποροῦν οἱ ἑκάστοτε κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι νά ἀνακοινώνουν μεγάλους ἀριθμούς διαθεσίμων ἀεροπυροσβεστικῶν μέσων; Ἤ μήπως, γιά αὐτόν τόν λόγο, διατηροῦμε σέ ἐνεργό ὑπηρεσία ἀεροπλάνα 50 ἐτῶν;

Τήν κατάσταση τήν γνωρίζει ὁ Πρωθυπουργός. Ἐπισκεπτόμενος, τό περασμένο Σάββατο, τήν Ἀεροπορική Βάση Ἐλευσῖνας, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε στούς χειριστές καί τούς μηχανικούς: «Κι ἐπειδή ξέρω ὅτι πετᾶτε κι ἕνα ἀεροπλάνο τό ὁποῖο εἶναι παλιό καί δύσκολο καί βγάζει βλάβες, εἰδικά γιά τούς χειριστές τῶν CL-215 ἔχω πολύ βαθιά ἐκτίμηση. Ἡ δική μας ἡ δουλειά εἶναι νά σᾶς ὑποστηρίζουμε ἔμπρακτα στή δουλειά τήν ὁποία κάνετε ἐσεῖς καί τό συντομότερο δυνατόν νά ἀντικαταστήσουμε πιά τά CL-215 μέ τά καινούργια CL-515». Πιθανώτατα, οἱ πιλότοι τοῦ ἀεροπλάνου πού κατέπεσε, ἦσαν ἐκεῖ καί τόν ἄκουγαν. Καί προφανῶς αἰσθάνθηκαν ἱκανοποίηση γιά τίς ἐξαγγελίες του, ἄν καί ὅλοι οἱ πιλότοι γνωρίζουν ὅτι τό CL-515 εἶναι ἕνα ἀεροπλάνο ἀκόμη «στά χαρτιά».

Οὔτε πρωτότυπο δέν ἔχει πετάξει.

Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως, αὐθορμήτως ἀνακύπτει τό ἐρώτημα, χθές ἔγινε Πρωθυπουργός ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης; Τέσσερα χρόνια στήν Κυβέρνηση τί ἔκανε; Δημιούργησε Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας; Καί λοιπόν;

Μποροῦμε νά συνεχίσουμε νά θέτουμε ἐρωτήματα, τά ὁποῖα, ὅμως, δέν θά φέρουν πίσω τούς δύο χειριστές, πού ἔπεσαν στό καθῆκον. Τούς χειριστές, πού, ὅπως ὅλοι οἱ συνάδελφοί τους, ἀπολαμβάνουν τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Δέν περιμένουν, λοιπόν, ἔκφραση «ἐκτιμήσεως» ἀπό τόν Πρωθυπουργό. Περιμένουν οὐσιαστικό ἔργο, προγραμματισμό καί «ἔμπρακτη ὑποστήριξη», τήν ὁποία πολύ σπάνια βλέπουν ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν. Εὐχόμεθα οἱ πεσόντες χθές ἀεροπόροι νά εἶναι οἱ τελευταῖοι πού πέφτουν στό καθῆκον μέ ἀεροπλάνο 50 ἐτῶν. Ἀλλά γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐπανάληψις τέτοιων περιστατικῶν, πρέπει νά ἐπιδειχθεῖ ὑπευθυνότης. Καί πρέπει κάποτε οἱ πολιτικοί μας νά ἐπιδείξουν αἴσθηση καθήκοντος ἀνάλογη μέ αὐτήν τῶν πιλότων μας.

Κεντρικό θέμα