Οἱ Ἀμερικανοί ὁμολογοῦν ὅτι ἔρχεται Ἁρμαγεδδών!

Μπάιντεν: Δέν μειώνεται ἡ τιμή τῆς βενζίνης – Γέλλεν: Ὑπετίμησα τόν πληθωρισμό, δέν καταλάβαινα πλήρως τί γινόταν – Ντάιμον: Ἡ καταιγίς πλησιάζει

O ΤΥΦΩΝ «Σάντυ» ἔχει καταγραφεῖ στήν ἱστορία τῶν φυσικῶν καταστροφῶν ὡς τό μεγαλύτερο σύστημα τροπικῶν καταιγίδων πού ἔχει ποτέ πλήξει τόν Ἀτλαντικό καί ὡς ὁ δεύτερος πιό καταστροφικός τυφῶν, μετά τόν «Κατρίνα». Ὁ ἐν λόγῳ τυφῶν εἶχε κοστίσει τό 2012 τήν ζωή σέ 233 ἀνθρώπους, βυθίζοντας παράλληλα στό σκότος 1,5 ἑκατομμύριο κατοίκων τῆς οἰκονομικῆς πρωτευούσης τῆς ὑφηλίου, τῆς Νέας Ὑόρκης.

Τόν τυφῶνα «Σάντυ» ἐπέλεξε, ὄχι τυχαίως προφανῶς, προκειμένου νά περιγράψει τήν ἐπερχόμενη παγκόσμια οἰκονομική κρίση ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς διευθύνων σύμβουλος τῆς μεγαλυτέρας τραπέζης στόν κόσμο, τῆς JPMorgan, Τζαίημι Ντάιμον. Βεβαιότης, εὐτυχῶς, δέν ὑπάρχει (ἀκόμη), ἄλλα ὅλα τά πρόδρομα φαινόμενα καί δεῖκτες (πληθωρισμός, ἐπιτόκια, ἀγορές χρήματος κ.ο.κ.), ἀλλά καί οἱ ταυτόχρονες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν, ὅπως καί τῆς ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Τζάνετ Γέλλεν, συνηγοροῦν ὅτι θά πρέπει νά προετοιμαζόμεθα γιά τό χειρότερο σενάριο.

Ἔτσι ἀκριβῶς τό ἀνέφερε καί ὁ δισεκατομμυριοῦχος τραπεζίτης τῆς JPMorgan, «αὐτός ὁ τυφῶν εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖ ἔξω στόν δρόμο καί ἔρχεται πρός τό μέρος μας. Δέν ξέρουμε ἐάν πρόκειται γιά μιά μικρή καταιγίδα ἤ γιά τόν τυφῶνα “Σάντυ”, καλύτερα νά προετοιμαστεῖς», συνέστησε στό ἀκροατήριό του, πού ἀπετελεῖτο ἀπό ἐπενδυτές ἀνωτάτης στάθμης.

Ὁ Τζαίημι Ντάιμον –ὁ ὁποῖος εἶχε συναντηθεῖ μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα τόν περασμένο Ἰανουάριο‒ δέν εἶναι μετεωρολόγος, σχολίασαν αὐθωρεί καί παραχρῆμα ἀμερικανικά μέσα ἐνημερώσεως, ἔδειξαν ὅμως νά συμμερίζονται τίς προβλέψεις του γιά ἕναν οἰκονομικό τυφῶνα πού θά προκληθεῖ ἀπό τόν συνδυασμό τριῶν παραγόντων: τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, τίς αὐξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις καί τίς αὐξήσεις τῶν ἐπιτοκίων ἀπό τήν Κεντρική Τράπεζα τῶν ΗΠΑ. Γιά τό τελευταῖο θέμα εἰδικῶς, ὁ κ. Ντάιμον ἐξετίμησε ὅτι ἡ Κεντρική Τράπεζα πρέπει νά αὐξήσει τά ἐπιτόκια λόγῳ τῶν αὐξανομένων τιμῶν τῶν κατοικιῶν καί ἄλλων πληθωριστικῶν πιέσεων. Παρά ταῦτα, διευκρίνισε, τό ἀμερικανικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σέ «ἐξαιρετική κατάσταση» καί μπορεῖ νά ἀντέξει σέ αὐτές τίς προκλήσεις.

Οἱ «κώδωνες» τοῦ τραπεζίτου ἔρχονται σέ μία συγκυρία κατά τήν ὁποία ἔχει καταγραφεῖ σειρά ἀνησυχητικῶν εἰδήσεων, ὅπως ὁ σταθερά ὑψηλός ἀριθμός κενῶν θέσεων ἐργασίας στίς ΗΠΑ (μετά τόν ἀριθμό-ρεκόρ 11,9 ἑκατ. κενῶν θέσεων τόν προηγούμενο μῆνα, τώρα ὑπεχώρησε στά 11,4 ἑκατ. θέσεις.) Ταυτοχρόνως, δέ, δείχνει νά παγιώνεται ὁ ἀριθμός τῶν κατά μῆνα ἀποχωρούντων ἐργαζομένων (4,4 ἑκατ. ἀποχωρήσεις τόν Ἀπρίλιο, ὅσες περίπου καί τόν Μάρτιο), γεγονός πού ἐπιτρέπει σέ κοινωνιολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονες νά ἀναφέρονται στό φαινόμενο τῆς «μεγάλης παραιτήσεως».

Πέραν αὐτῶν, ἡ ἐν γένει πτωτική τάσις τῶν χρηματιστηρίων σέ Ἀμερική καί Εὐρώπη, ἡ αὔξησις ἀποδόσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου ὅπως καί τοῦ γερμανικοῦ, εἶναι μερικές ἀκόμη δυσάρεστες εἰδήσεις, μαζί καί ἡ ἐπικείμενη κήρυξις τῆς Ρωσσίας σέ πτώχευση (ἡ ἀδυναμία της νά ἀποπληρώσει ὁμολογιούχους σέ δολλάρια ἐκτιμᾶται πώς θά ἐνεργοποιήσει ἀσφάλιστρα κινδύνου, τῆς τάξεως τῶν 2,5 δισ. δολλαρίων.)

Χθές, ὡστόσο, διεφάνη μία ἀκτίς φωτός, ὅταν τό Βασίλειο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀνεκοίνωσε αὔξηση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου –σέ ἀντιστάθμισμα τῶν ρωσσικῶν ἀπωλειῶν ἀπό τήν παγκόσμια ἀγορά «μαύρου χρυσοῦ»– ἐνδίδοντας, προφανῶς, στίς πιέσεις τῶν δυτικῶν συμμάχων της. Ἡ εἴδησις προεκάλεσε τήν προσωρινή ἀποκλιμάκωση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, δέν ἀποκλείεται, ὡστόσο, ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ νά μεταβεῖ στήν χώρα τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου ἀργότερα μέσα στόν μῆνα, ὅπως ἔγινε γνωστό ἀπό ἀμερικανικές πηγές.

Ἄλλως τε, καί ἡ ἴδια ἡ Ἀμερική ἀντιμετωπίζει τόν πληθωρισμό τοῦ… πρατηρίου βενζίνης, εἶναι πανθομολογούμενο ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ Ἀμερικανός ψηφοφόρος ἐπηρεάζει τήν πολιτική συμπεριφορά του ἀπό τίς τιμές πού βλέπει στό βενζινάδικο τῆς γειτονιᾶς του.

Ἀνήσυχος ὁ Τζό Μπάιντεν γνωστοποίησε ὅτι ἡ μείωσις τῶν ὑψηλῶν τιμῶν τῆς βενζίνης θά πάρει χρόνο δηλώνοντας ἐπίσης τήν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεώς του νά λάβει ἄμεσα μέτρα «γιά νά μειώσουμε τήν τιμή τῆς βενζίνης.»

Πρίν, ὅμως, ἀπό τίς ἐπισημάνσεις Μπάιντεν καί Ντάιμον, εἶχε προηγηθεῖ ἡ δημόσια παραδοχή τῆς ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλλεν, ὅτι ὑπετίμησε τόν κίνδυνο τοῦ πληθωρισμοῦ.

Ἡ Τζάνετ Γέλλεν καί οἱ οἰκονομικοί σύμβουλοι τοῦ Λευκοῦ Οἴκου εἶχαν ἀρχικῶς ἀποδώσει τήν ἄνοδο τοῦ πληθωρισμοῦ τοῦ 2021 στήν ταχεῖα ἀνάκαμψη πού προεκλήθη, μετά τόν πρῶτο γῦρο ἐμβολιασμῶν γιά τήν Covid-19, ὡστόσο ὁ παγκόσμιος πληθωρισμός ἀπεδείχθη «πολύ σκληρός γιά νά πεθάνει», καί ἐπιδεινώθηκε μετά τήν ἐπίθεση τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία. Οἱ νέες παραλλαγές τῆς Covid, τά lockdown στήν Κίνα καί ὁ πόλεμος ἔχουν ἐπιφέρει ἀλλεπάλληλα σόκ στήν οἰκονομία, ἀνεγνώρισε ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

«Ὑπῆρξαν ἀπρόβλεπτοι καί μεγάλοι κραδασμοί στήν οἰκονομία πού αὔξησαν τίς τιμές τῆς ἐνεργείας καί τῶν τροφίμων, καί τά σημεῖα συμφορήσεως στόν ἐφοδιασμό πού ἐπηρέασαν ἄσχημα τήν οἰκονομία μας, πού ἐκείνη τή στιγμή δέν καταλάβαινα πλήρως» προσέθεσε ἡ ὑπουργός μέ ἀφοπλιστική εἰλικρίνεια, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στόν τηλεοπτικό σταθμό CNN.

Οἱ δηλώσεις αὐτές τῆς ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀποκτοῦν πρόσθετο ἐνδιαφέρον ἕνεκα τοῦ γεγονότος ὅτι ἐπραγματοποιήθησαν μία ἡμέρα μετά τήν συνάντηση πού εἶχαν στόν Λευκό Οἶκο ὁ Τζό Μπάιντεν, ἡ κυρία Γέλλεν καί ὁ κεντρικός τραπεζίτης Τζερόμ Πάουελλ. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως, ὁ Πρόεδρος διεβεβαίωσε ὅτι θά σεβασθεῖ τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, δήλωσις ἡ ὁποία ἑρμηνεύθηκε ὡς «πράσινο φῶς» γιά τήν καταπολέμηση τοῦ πληθωρισμοῦ μέ σημαντικά ὑψηλότερα ἐπιτόκια.

«Ἀναζητοῦμε τήν σταθερή ἀνάπτυξη καί τήν μείωση τοῦ πληθωρισμοῦ» ἀνέφερε ἐπίσης ἡ ὑπουργός ἐν εἴδει θεραπευτικοῦ φαρμάκου, δέν ἀπέκλεισε πάντως περαιτέρω σόκ, ἕνεκα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο, ὅπως ἐπεσήμανε.

Κεντρικό θέμα