Ντροπή! Ἀποῦσα ἡ πολιτειακή ἡγεσία ἀπό τό συλλείτουργο γιά τόν Πατριάρχη

Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκης, Τσίπρας δέν πῆγαν στήν ἑορτή γιά τά 30 χρόνια τῆς ποιμαντορίας του

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ἀπουσία τῆς πολιτειακῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας χαρακτήρισε δυστυχῶς τήν χθεσινή Πατριαρχική – Ἀρχιεπισκοπική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία πού ἐτελέσθη στήν Μητρόπολη Ἀθηνῶν γιά τήν Θεομητορική Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Δίπλα στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο δέν εὑρίσκοντο ὡς ὤφειλαν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας. Τό δέ Μέγαρο Μαξίμου δέν προνόησε ὥστε νά ἐκπροσωπηθεῖ ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως σέ μιά ἱστορική Θεία Λειτουργία –διαρκείας τριῶν ὡρῶν– καθώς ἐφέτος ἑορτάζονται τά 30 χρόνια ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Πατριάρχου. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου παρέστη χθές στήν δοξολογία πού ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Σημειώνεται ὡστόσο ὅτι τό Συλλείτουργο ὁλοκληρώθηκε στίς 11 τό πρωί καί θά μποροῦσε νά μεταβεῖ καί στήν Μητρόπολη πού ἀπέχει λίγα ἑκατοντάδες μέτρα, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε κάνει προσφάτως σέ ταυτόχρονες ἐκδηλώσεις στό Μουσεῖο Μπενάκη καί τήν Παλαιά Βουλή.

Οἱ μοναδικοί ὑπουργοί πού ἔδωσαν τό «παρών» στήν Μητρόπολη Ἀθηνῶν ἦσαν ὁ ὑπουργός Τουρισμοῦ Βασίλης Κικίλιας, ἡ ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη, ὁ ὑφυπουργός Παιδείας Ἄγγελος Συρίγος, ἡ ὑφυπουργός Ὑγείας Ζωή Ράπτη, ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων Κώστας Μπακογιάννης καί ὁ πολιτικός διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, συνοδευόμενος ἀπό τήν σύζυγό του.
Τόσο κατά τήν συνάντηση τῶν δύο ποιμεναρχῶν τό Σάββατο τό ἀπόγευμα ὅσο καί μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Πατριαρχικοῦ Συλλείτουργου, τό κλῖμα ἦτο ἐξόχως θετικό καί ἐγκάρδιο. Ὁ Πατριάρχης ἀνεγνώρισε τόν καθοριστικό ρόλο πού εἶχε ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος στό μεῖζον θέμα τῆς ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανική Ἐκκλησία ἀπό τό Φανάρι πού ἐπέφερε τό σχίσμα μέ τήν Ρωσσική Ἐκκλησία. Ἐπίσης δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει τήν συνεισφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στήν Συνοδική Ἐπιτροπή Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων. Εἰδικά γιά τήν τελευταία εἶπε «ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι ἐξαιρετικῶς εὐαίσθητος εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην. Καί ἀναφερομένη ἡ Ἐπιτροπή εἰς τήν προηγηθεῖσαν τότε ἐπίσκεψιν ἐνταῦθα τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Δημητρίου, ὑπεγράμμιζεν ὅτι “ἡ μοναδική καί μεγαλειώδης ὑποδοχή αὐτοῦ ὑπῆρξεν ὁ στέφανος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀπόδοσις ὅλης τῆς μεγάλης ὀφειλομένης τιμῆς πρός τήν Τροφόν καί Μητέρα τοῦ Γένους, τό πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον”».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε μέ τήν σειρά του: «Ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ λειψάνου τοῦ ἱερομάρτυρος προκατόχου σας, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ὀφείλουμε, ἰδιαιτέρως φέτος πού στήν πατρίδα μας ἑορτάζουμε τά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία μας, νά ὑπογραμμίσουμε τή συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή διατήρηση τῆς πίστης καί τῆς ταυτότητας τῶν ὑπόδουλων Ρωμιῶν. Καί οἱ Πανέλληνες εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τό Πατριαρχεῖο μας γι’ αὐτό».

Ἀκολούθως, ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, στήν πολύπλευρη καί σημαντική προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἐξέφρασε τόν ἀμέριστο σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν στήριξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. «Ἀναγνωρίζουμε, ἀκόμη, ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος εἶναι ἐκεῖνος πού τιμήθηκε μέ τήν παρουσία πολλῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διαμόρφωσαν τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ὅπως καί ἐξεχουσῶν ἐκκλησιαστικῶν φυσιογνωμιῶν πού διηκόνησαν τό μυστήριο τῆς ἑνότητος τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, τά τελευταῖα τριάντα χρόνια, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Θρόνου εὑρίσκεται ἡ Παναγιότητά σας» ἐπεσήμανε ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος. Ὡστόσο δέν ἔλειψαν οἱ δηλώσεις μέ νόημα καί ὁρισμένες φορές μέ αἰχμές γιά τίς σχέσεις Φαναρίου – Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης ἔκανε εἰδική μνεία «στά ἀνακύψαντα προβλήματα εἰς τάς σχέσεις ἡμῶν», τά ὁποῖα ὑπερέβησαν οἱ δύο πλευρές.

Κατά τίς δηλώσεις τοῦ κ.κ. Ἱερωνύμου ὑπῆρξε σαφής αἰχμή ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βορείου Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρου ὡς πρός τήν «μάχη» γιά τήν διαδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὁμιλῶν περί τῆς πολυχρόνου προσφορᾶς τοῦ κ.κ. Βαρθολομαίου εἶπε, «φωτογραφίζοντας» τόν κ.κ. Ἐλπιδοφόρο, ὅτι ὁ Πατριάρχης κατά τήν 30ετῆ θητεία φρόντισε τήν «ἐνδυνάμωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ νέα καί ἐλπιδοφόρα στελέχη». Ἐξ ἴσου σημαντική προσφορά εἶναι, κατά τόν κ.κ. Ἱερώνυμο, «ὁ εὐαγγελισμός ἑνός τρόπου ζωῆς, πού στοχεύει, μεταξύ ἄλλων, στόν ἀγῶνα καί τήν ἀγωνία γιά τή στερέωση τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, σύμφωνα μέ τήν παράδοση καί τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Κεντρικό θέμα