Νέα στρατιωτική συμμαχία Ἑλλάδος-ΗΠΑ-Ἰσραήλ-Κύπρου

Ἀπό τό 2019 – Ἀπάντησις τῆς Δύσεως στόν Ἐρντογάν – Γιά τήν θωράκιση τῶν κοιτασμάτων

Η ΙΔΕΑ ἄρχισε νά συζητεῖται τό πρῶτον ἐπί ὑπουργίας Νίκου Κοτζιᾶ τήν περασμένη ἄνοιξη. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐπέμενε νά κλείσει ἡ Ἑλλάς ὅλα τά μέτωπα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της στόν Βορρᾶ γιά νά ἀφοσιωθεῖ στό ἀνατολικό μέτωπό της μέ τήν Τουρκία. Τήν ἔκανε γνωστή ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Χριστοδουλίδης στίς ἀρχές Μαΐου ἀναπτύσσοντας δημοσίως διάφορες παραλλαγές προκειμένου νά συσκοτίσει τά πράγματα. Καί σήμερα, σύμφωνα μέ ὅσα ἐκμυστηρεύτηκε στήν «Ἑστία» ἀνωτέρα διπλωματική πηγή τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού γνωρίζει μέ λεπτομέρειες τίς διεργασίες, εὑρισκόμεθα ἕνα βῆμα πρίν ἀπό τήν ὑλοποίησή της.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», στήν τελική φάση τους εὑρίσκονται οἱ προετοιμασίες γιά τήν σύναψη μίας νέας στρατιωτικῆς συμμαχίας στήν Μεσόγειο στήν ὁποία θά μετέχουν δύο μέλη τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ Ἑλλάς καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί δύο μή μέλη, ἡ Κύπρος καί τό Ἰσραήλ. Στόχος ἡ ἔναρξις λειτουργίας της ἀπό 1.1.2019. Γιά τόν σκοπό αὐτό, ἄλλωστε, ὀργιάζει τό παρασκήνιο αὐτές τίς ἡμέρες τόσο σέ διπλωματικό ὅσο καί σέ στρατιωτικό ἐπίπεδο. Σέ διπλωματικό, γιατί ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Χριστοδουλίδης ἔγινε δεκτός ἀπό τόν ὁμόλογό του Μάικ Πομπέο στίς ΗΠΑ καί ὑπέγραψαν τό ἀναγκαῖο προπαρασκευαστικό μνημόνιο συνεργασίας σέ θέματα ἀσφαλείας, οὕτως ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ συμμετοχή τῆς Κύπρου στήν νέα τετραπλῆ ἀμυντική συμμαχία τῆς Μεσογείου. Σέ στρατιωτικό ἐπίπεδο, ἐξ αἰτίας της ἐπισκέψεως τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ ναυάρχου Ἀποστολάκη στίς ΗΠΑ ἀρχές Δεκεμβρίου καί τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Τζών Μπόλτον, ἔχουν ἤδη προηγηθεῖ δύο σημαντικές ἐξελίξεις:

Πρῶτον: ἡ συνεκπαίδευσις Ἑλλήνων καί Ἰσραηλινῶν πιλότων μέ κοινά ἀεροπορικά γυμνάσια ἐντός τοῦ FIR Ἀθηνῶν. Δέκα F-16 I Sufa προσγειώθηκαν στίς 26 Ὀκτωβρίου στήν 110 Πτέρυγα Μάχης στήν Λάρισα καί πραγματοποίησαν πολλές πτήσεις ἀναγνωρίσεως μαζί μέ Ἕλληνες πιλότους στό Αἰγαῖο, βορειοανατολικῶς ἐπάνω ἀπό τήν Σκῦρο. Τούς Ἕλληνες χειριστές τῶν μαχητικῶν ἔχει ἐντυπωσιάσει τό σύστημα αὐτοπροστασίας τῶν F-16 I Soufa τοῦ Ἰσραήλ (οἱ Ἰσραηλινοί ἔχουν ἀναπτύξει τήν δική τους τεχνολογία), καθώς φαίνεται πώς σ’ αὐτό ἔχουν προσαρμόσει συστήματα τά ὁποῖα καθιστοῦν τό ἀεροσκάφος ἀόρατο μέχρι νά φθάσει σέ πολύ κοντινή ἀπόσταση, πρᾶγμα πού μεταφράζεται σέ μηδενική ἀντίδραση ἀπό τόν ἀντίπαλο. Πολλά ἀπό τά σενάρια πού ἔχουν ἀναπτυχθεῖ στό ἀεροπορικό ἐκπαιδευτικό πεδίο ἔχουν δουλευθεῖ καί στόν «Ἡνίοχο», τήν ἄσκηση-θεσμό γιά τήν Πολεμική Ἀεροπορία, στήν ὁποία ἔχουν πάρει μέρος Ἰσραηλινοί ἱπτάμενοι.

Δεύτερον: ἡ χαμηλή πτῆσις ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος τεσσάρων ἑλικοπτέρων Ἀπάτσι καί δύο Σινούκ ἀπό τό Στεφανοβίκειο στό Ἰσραήλ καί ἀπό ἐκεῖ στήν Κύπρο στίς 30 Ὀκτωβρίου, χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτά ἀπό τά ραντάρ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας.

Ἡ ἀναδιάταξις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ΗΠΑ σέ μία περίοδο πού περιπολεῖ στήν περιοχή τῆς Μεσογείου τό ἀμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δείχνει τό βάθος τῶν ἀλλαγῶν πού θά ἐπέλθουν στίς συμμαχίες ἐξ αἰτίας τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων πού ὑπάρχουν στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι τό ΝΑΤΟ ὑπό τήν παροῦσα μορφή του δέν ἀρκεῖ γιά νά διαδραματίσει τόν νέο ρόλο του στήν Μεσόγειο καί τά Βαλκάνια, τοῦ φρουροῦ τῶν δυτικῶν καί κατ’ ἐπέκτασιν τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Γι’ αὐτό καί προωθοῦν νέες μετεγγραφές στούς κόλπους τῆς συμμαχίας διά τῆς πλαγίας προκειμένου νά ὑπερβοῦν τούς σκοπέλους. Σημειωτέον ὅτι τῆς νέας στρατιωτικῆς συμμαχίας –γιά τήν ὁποία ἔκανε πρώτη φορά λόγο στήν Διάσκεψη τῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου στήν Ρόδο τό 2017 ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς– ἕπονται καί ἄλλες διευρυμένες συμμαχίες στόν χῶρο τῆς ἐνέργειας. Δέν θά πρέπει νά ἀποκλείεται στό πλαίσιο αὐτό ἡ σύναψις συμμαχίας τῶν κρατῶν τῆς Μεσογείου μέ δύο ταχύτητες. Ἡ πρώτη στόν σκληρό πυρῆνα της θά περιέχει τήν ἀσφάλεια καί τήν ἄμυνα, μέ μέλη της τήν Ἑλλάδα, τίς ΗΠΑ, τό Ἰσραήλ καί τήν Κύπρο. Ἡ δεύτερη ταχύτης θά περιλαμβάνει τήν ἐνεργειακή κοινότητα τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς, δηλαδή τίς τέσσερεις τοῦ σκληροῦ πυρῆνα σύν τήν Γαλλία, τήν Ἰταλία, τήν Αἴγυπτο καί τήν Ἰορδανία.

Πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀναφέρουν ὅτι τήν συμφωνία στήν τελική μορφή της θά ὑπογράψουν, ἐκτός ἀπροόπτου, ἐντός τοῦ 2019 ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μάικ Πένς, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νῖκος Ἀναστασιάδης καί ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας. Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι ἡ νέα συμμαχία ἀποτελεῖ ἀπάντηση στήν ἐπιθετικότητα πού δείχνει ἐσχάτως στήν περιοχή τῆς Μεσογείου ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν.

Κεντρικό θέμα