«Ναυμαχία» ὑπερδυνάμεων γιά 10 λιμάνια τῆς Ἑλλάδος

«Μάχη» ΗΠΑ-Κίνας-Γερμανίας-Ρωσσίας – Γιατί τό ΚΑΣ μπλοκάρει τούς Κινέζους στόν Πειραιᾶ

ΣΚΛΗΡΟ ἐπενδυτικό ἀλλά καί γεωπολιτικό «πόκερ» εἶναι ἕτοιμες νά παίξουν ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία καί Ρωσσία γιά τήν ἀπόκτηση τῶν 10 περιφερειακῶν λιμένων τῆς χώρας.

Δίπλα στίς ὑπερδυνάμεις καί ἄλλα συμφέροντα, κυρίως ἀραβικά, ἀσιατικά ἀκόμη καί τουρκικά εἶναι ἕτοιμα νά μποῦν στό παιγνίδι, διεκδικώντας μέ κάθε τίμημα ὁρισμένα ἀπό τά λιμάνια. Προβληματισμό, ὅμως, προκαλεῖ καί ἡ κατάστασις στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς λόγω τῆς συγκρούσεως τῆς Cosco μέ τήν Κυβέρνηση, μέ τούς Κινέζους νά σηκώνουν τό …γάντι καί νά ζητοῦν ἄμεση ἔγκριση τοῦ master plan γιά τόν ΟΛΠ, ἀφήνοντας ὑπονοούμενα γιά σχέδιο ὑπονομεύσεως ἀπό ξένα κέντρα.

Ἀπό τά 10 λιμάνια πού θά ἰδιωτικοποιηθοῦν, ἤτοι Βόλου, Ραφήνας, Ἡγουμενίτσας, Πατρῶν, Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἡρακλείου, Ἐλευσῖνος, Λαυρίου, Κερκύρας καί Καβάλας, οἱ ἐπενδυτές ἀναμένεται νά δώσουν «μάχη» σέ πρώτη φάση γιά τούς λιμένες τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Καβάλας. Οἱ μεγάλες δυνάμεις εἶναι ἐπικεντρωμένες καί ἕτοιμες νά διασταυρώσουν τά ξίφη τους γιά τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως λόγω τῆς γεωστρατηγικῆς θέσεώς του, πού τό μετατρέπει σέ «πολύφερνη νύφη». Τό μεγάλο ἐπενδυτικό ἐνδιαφέρον σχετίζεται μέ τό γεγονός ὅτι στά ἀνοικτά τοῦ λιμανιοῦ δρομολογεῖται ἡ ἐπένδυσις τῆς πλωτῆς ἐξέδρας γιά τήν ἀεριοποίηση ὑγροποιημένου ἀερίου, τό ὁποῖο θά καταλήγει στόν ἀγωγό ΤΑΡ, ἀλλά καί μέ τόν γνωστό σχεδιασμό γιά σιδηροδρομική διασύνδεση μέ τά βουλγαρικά λιμάνια στόν Εὔξεινο Πόντο (Μπουργκάς, Βάρνα).

Οἱ Ἀμερικανοί μετά τήν ἀπώλεια τοῦ λιμανιοῦ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ἀποφασισμένοι νά μήν ἐπιτρέψουν νά χαθεῖ καί τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Εἶναι πασιφανές ὅτι οἱ γενικώτερες ἀναταράξεις στήν Νοτιοανατολική λεκάνη τῆς Μεσογείου, σέ συνδυασμό μέ τήν ρωσσική «πίεση» στά Βαλκάνια, θέτουν σέ βασική προτεραιότητα γιά τίς ΗΠΑ τήν ἐνίσχυση τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐλέγχου τῆς περιοχῆς, σέ μιά ζώνη μάλιστα πού ἐξελίσσεται καί σέ ἐνεργειακό κόμβο. Ἄλλωστε, ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς Τζέφφρυ Πάυατ φροντίζει σέ δημόσιες δηλώσεις του νά ὑπενθυμίζει τό ἐπενδυτικό ἐνδιαφέρον τῶν ΗΠΑ γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη. Δεδομένο εἶναι καί τό ἐνδιαφέρον τῶν Ρώσσων πού ἐπιδιώκουν νά ἀποκτήσουν πρόσβαση στήν Μεσόγειο μέσω τοῦ ἀκριτικοῦ λιμένος.

Στά σχέδια τῆς ρωσσικῆς πλευρᾶς εἶναι ἡ διεκδίκησις τοῦ λιμανιοῦ μέσω σχήματος διά συμμετοχῆς ἑταιρείας μέ εὐρωπαϊκό «βραχίονα». Συμφώνως πρός πληροφορίες, τό λιμάνι θά διεκδικήσουν καί οἱ Γερμανοί μέσω τῆς ἑταιρείας Kühne + Nagel, ἀλλά καί ἡ Cosco Shipping Agency, ἐνῶ ἐνδιαφέρον ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἐκδηλωθεῖ ἀπό τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα, ἀρκετούς εὐρωπαϊκούς καί ἀσιατικούς ὁμίλους, ἀλλά καί ἑλληνικά σχήματα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀκόμη καί ὁ Τοῦρκος Nihat Özdemir, ἰδιοκτήτης τῆς Limak Holding, ἔχει δηλώσει ὅτι θά εἶναι παρών.

Ἔντονο πολυεθνικό ἐνδιαφέρον ὑπάρχει καί γιά τό λιμάνι τῆς Καβάλας, καθώς ἡ γεωστρατηγική θέσις του στό νότιο ἄκρο τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί ἡ ἐγγύτης του μέ τούς ἀγωγούς φυσικοῦ ἀέριου τοῦ προσδίδουν ἰδιαίτερη σημασία. Τό λιμάνι αὐτό διαθέτει ὅλες τίς δυνατότητες γιά νά γίνει τό σημεῖο ἐκφορτώσεως φυσικοῦ ἀερίου καί νά διασυνδεθεῖ μέ τά διάφορα δίκτυα. Πολύ σημαντικό ἐπίσης εἶναι ὅτι στήν περιοχή ὑπάρχουν ὑποθαλάσσιες κοιλότητες μέ ὑδρογονάνθρακες πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς φυσικές ἀποθῆκες φυσικοῦ ἀέριου. ΗΠΑ, Ρωσσία, Κίνα, Κατάρ θεωρεῖται βέβαιον ἀπό τίς ἕως τώρα κινήσεις τους ὅτι θά διεκδικήσουν τό λιμάνι τῆς Καβάλας.

Τίς προτιμήσεις τους ἔχουν ἤδη ἐκφράσει διεθνεῖς ἐπενδυτικοί ὅμιλοι καί γιά τά λιμάνια τῆς Ἡγουμενίτσης καί τῆς Κερκύρας. Γιά τήν Ἡγουμενίτσα ἐνδιαφέρονται ἰταλικοί ὅμιλοι, ἐνῶ γιά τήν Κέρκυρα πού ἀποτελεῖ δημοφιλῆ τουριστικό προορισμό στόχος εἶναι ἡ ἀνάδειξίς του σέ σημαντικό λιμάνι κρουαζιέρας, ὁπότε θά διεκδικήσουν τό λιμάνι διεθνεῖς ἐπενδυτικοί ὅμιλοι μέ τεχνογνωσία σέ αὐτό τό πεδίο.

Στό «μικροσκόπιο» κινεζικῶν καί ἀραβικῶν ὁμίλων ἔχουν τεθεῖ καί τά λιμάνια τῆς Ἀττικῆς, Ἐλευσῖνος, Ραφήνας καί Λαυρίου. Ἡ Cosco δέν ἔχει κρύψει τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ λιμένος τῆς Ἐλευσῖνος, καθώς συνδέεται καί μέ τίς ἐπενδύσεις πού κάνει στόν τομέα τῆς ναυπηγοεπισκευῆς. Βέβαιως οἱ διαδικασίες ἀξιοποιήσεως τῶν λιμένων τῆς Ἀττικῆς θά γίνουν σέ μεταγενέστερο στάδιο, ἀφοῦ ἀντιμετωπισθοῦν μία σειρά ἀπό ζητήματα πού παραμένουν ἀνοικτά.

Τήν ἴδια ὥρα ἔντονο προβληματισμό προκαλεῖ ἡ σύγκρουσις τῆς Cosco μέ τήν Κυβέρνηση, μετά τό ἀξιέξοδο στήν ἔγκριση τοῦ master plan γιά τόν ΟΛΠ, τό ὁποῖο ἔχει προκαλέσει σειρά ἀντιδράσεων φορέων τοῦ Πειραιῶς. Οἱ Κινέζοι λίγο πρίν ὑποβάλουν ξανά τό master plan στήν Ἐπιτροπή Σχεδιασμοῦ καί Ἀναπτύξεως Λιμένων χωρίς καμμία τροποποίηση, ὑποστηρίζουν ὅτι τό ἔργο εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Ἀφήνουν ὑπονοούμενα γιά παρεμβάσεις, καθώς συνδέουν τά «σύννεφα» στίς σχέσεις μέ τήν Κυβέρνηση μέ τά νέα δεδομένα πού διαμορφώνονται πλέον σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ὅσον ἀφορᾶ στίς κινεζικές ἐπενδύσεις στήν Γηραιά Ἤπειρο ἀλλά καί τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Τά στελέχη τῆς Cosco θά πρέπει νά ξεπεράσουν τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο, πού συνεδριάζει αὔριο γιά νά ἀποφανθεῖ ἐάν οἱ ἐπενδύσεις τῆς ἑταιρείας ἀπειλοῦν ἐκτάσεις ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος. Πρόβλημα ὑπάρχει μέ τά ξενοδοχεῖα πού πρέπει νά δημιουργηθοῦν, προκειμένου νά προχωρήσουν οἱ ἐπενδύσεις γιά τήν κρουαζιέρα καί νά καταστεῖ ὁ Πειραιεύς «πύλη» εἰσόδου Κινέζων τουριστῶν. Πάντως, ὁ πρώην ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας βουλευτής Πειραιῶς κ. Θοδωρῆς Δρίτσας ὁμιλώντας σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ Ναυτιλιακή Λέσχη ἔκανε λόγο γιά εὐθύνες καί τῆς Cosco ὅσον ἀφορᾶ στίς καθυστερήσεις γιά τήν ἔγκριση τοῦ master plan τοῦ ΟΛΠ.

Ὁ βουλευτής τῆς ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης στήν ἴδια ἐκδήλωση εἶπε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι οἱ ἐπενδύσεις πρέπει νά ὑλοποιηθοῦν γιά νά μπορέσει τό κράτος νά εἰσπράξει τό τίμημα ὕψους 88 ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά ἕνα ἐπί πλέον 16% τῶν μετοχῶν πού θά δοθεῖ στήν Cosco, καί ζήτησε νά ληφθοῦν ἐγκαίρως οἱ σχετικές ἀποφάσεις.

Κεντρικό θέμα