Νά ἀνατρέψουν τόν κ. Μητσοτάκη ἐκάλεσε ὁ κ. Τσίπρας τούς βουλευτές τῆς ΝΔ!

Ἀλλά ἐκεῖνοι τόν χειροκρότησαν μέ… πάθος ὅταν ξεκαθάρισε ὅτι ὅλοι οἱ βουλευτές εἶναι ὑποψήφιοι γιά παρακολούθηση – Μέ τήν θεωρία τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ καί ἔκκληση γιά ὑποβολή προτάσεως μομφῆς ἀπήντησε ὁ Πρωθυπουργός

ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι ἀπό τήν παρακολούθηση τῆς χθεσινῆς συζητήσεως στήν Βουλή γιά τίς ὑποκλοπές. Ρητορικές κορῶνες καί ἀναμενόμενες κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον τοποθετήσεις τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Ὡς πολιτικό πυροτέχνημα πρέπει νά ἐκληφθεῖ ἡ πρόσκλησις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα πρός τούς βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας νά ἀνατρέψουν τήν Κυβέρνηση. Καί τοῦτο κυρίως, διότι ὁ ἴδιος ἠρνήθη νά «σηκώσει τό γάντι» πού τοῦ ἔρριξε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλῶντας τον νά καταθέσει πρόταση μομφῆς. Ἀπ’ ἐναντίας ὁμίλησε ἀορίστως περί τῶν ἐπικειμένων ἐκλογῶν ὑπονοῶντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις στερεῖται λαϊκῆς ὑποστηρίξεως.

Τό χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Δέν ξέρω ἄν αὐτό πού σᾶς ἐνοχλεῖ, κύριοι τῆς ΝΔ, εἶναι ὅτι δέν μιλάω μόνο γιά τήν ἀντιπολίτευση, ἀλλά ἀναφέρομαι καί στή συμπολίτευση.

»Ποιός γνωρίζει τά κριτήρια αὐτοῦ τοῦ σκοτεινοῦ μηχανισμοῦ γιά τό ποιός θεωρεῖται ὕποπτος ἤ ἐχθρός;

»Βλέπω ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν τῆς συμπολίτευσης, μέ ὁρισμένες φωτεινές ἐξαιρέσεις, ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή. Δέν θά σᾶς σώσει ἡ σιωπή. Θά ἐπιτρέψετε μέ τή σιωπή σας αὐτή τήν κατάφωτη ἐκτροπή; Πέρα ἀπό τίς πολιτικές μας διαφορές, ἐδῶ εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ τήν πολιτική, δημοκρατική καί ἐθνική σας εὐθύνη, μέ τήν ἀξιοπρέπειά μας.

»Ἀπό τή στάση σας, κύριοι τῆς ΝΔ, θά ἐξαρτηθεῖ ἐάν τό σκάνδαλο αὐτό θά καταγραφεῖ ὡς ἕνα σκάνδαλο τοῦ ἐπιτελικοῦ παρακράτους τῆς ΝΔ συνολικά ἤ τοῦ ἐπιτελικοῦ παρακράτους τοῦ κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Δική σας εἶναι ἡ ἀπόφαση».

Φυσικά ἡ πρόσκλησις τοῦ κ. Τσίπρα ἔπεσε στό κενό, καθώς οἱ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας διά τῶν ἐνθουσιωδῶν χειροκροτημάτων τους, ἀκόμη καί ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης ἐτόνιζε ὅτι οὐδείς ἐξαιρεῖται τῶν παρακολουθήσεων, οὔτε τά μέλη τοῦ Κοινοβουλίου, ἔδειξαν ὅτι παραμένουν συσπειρωμένοι. Σχετική διαπίστωση ἔκανε καί ὁ κ. Μητσοτάκης κατά τήν δευτερολογία του, ὅταν μετά τήν ἀναφορά του σέ ἐνδεχομένη πρόταση μομφῆς προέβλεψε ὅτι αὐτή θά προσκρούσει στήν συμπαγῆ ψῆφο τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν.

Ὅμως ὁ Πρωθυπουργός ἐπέμεινε στό ζήτημα τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Τσίπρα ὑπεγράμμισε: «Κρῖμα μέσα ἀπό τή μεγαλοποίηση αὐτοῦ τοῦ θέματος νά προσφέρετε στό πιάτο ὅσα χρειάζονται αὐτοί πού καραδοκοῦν ἐκτός συνόρων, ποντάροντας στήν πολιτική ἀστάθεια».

Καί χρησιμοποιῶν τό ζήτημα τῆς ἀνάγκης γιά σταθερότητα συνέχισε:

«Ἐπιμένω σέ αὐτή τή μεγάλη εἰκόνα, γιατί αὐτή θά ἀναμετρηθεῖ μέ τά δύσκολα στοιχήματα τῆς συγκυρίας. Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ ὅσους καραδοκοῦν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος νά ἐκτρέψουν τήν πορεία. Γνωρίζω ἐπίσης πώς ὑπάρχουν δυνάμεις πού θέλουν ἀδύναμες κυβερνήσεις καί αὐτές πού δέν ἀντέχουν τόν δρόμο τῆς δυτικῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στήν Ἑλλάδα δέν θά ἀναστηθοῦν τά λιμάνια πού κάποτε κάποιοι ζητοῦσαν ρούβλια καί δραχμές, δέν θά χρηματοδοτηθοῦν ΜΜΕ ἀπό ξένα συμφέροντα. Ἐγώ δέν κάνω πίσω, καί οἱ Ἕλληνες δέν κάνουν πίσω, αὐτήν τήν ἀπόφαση δέν τήν ἐκχωροῦμε σέ κανένα. Ζητᾶτε ἐκλογές σέ αὐτό τό περιβάλλον ἀστάθειας, χωρίς νά ἀναλογίζετε τί σημαίνει, δέν βλέπετε τί γίνεται στήν Ἰταλία, πού πιέζετε; Γιά νά ὁδηγήσετε τήν χώρα σέ ἀστάθεια. Ἐγώ θά ἀναλάβω τό ὅποιο πολιτικό κόστος, δέν θά φυγομαχήσω καί στό τέλος τῆς 4ετίας θά ἔρθω νά ἀναμετρηθοῦμε. Αὐτή ἡ κυβέρνηση δέν ὑποτάσσεται σέ πιέσεις. Δέν θά χάσουμε ποτέ τό στόχο τῆς Ἑλλάδος πού ἀξίζουμε».

Ἐπίσης ὑπεγράμμισε ὅτι αὐτό πού ἔγινε ἦταν «ὀλίσθημα πού δέν θά πρέπει νά μηδενίσει τό ἔργο τῆς ΕΥΠ» καί ἐπετέθη μέ σφοδρότητα τόσο στόν Ἀλέξη Τσίπρα ὅσο καί τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη, ταυτίζοντας ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ.

Ὁμίλησε γιά συμφέροντα ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος πού θέλουν ἀδύναμες κυβερνήσεις καί ἐπανέλαβε τήν πρόθεσή του νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα σέ ἐκλογές στό τέλος τῆς τετραετίας, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πολιτικό κόστος πού θά ἔχει.

«Ὑποδέχτηκα μέ αὐτοκριτική τά ὅσα συνέβησαν μέ τή νόμιμη παρακολούθηση τοῦ Ν. Ἀνδρουλάκη, δέν δίστασα νά παραδεχτῶ ὅτι ἦταν λάθος καί γι’ αὐτό ἀπάντησα μέ ἀλλαγές προσώπων στήν ΕΥΠ καί στό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ» ἀνέφερε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπισημαίνων ὅτι ἤδη προωθοῦνται ἀλλαγές στό θεσμικό πλαίσιο. «Ἡ δράση τῆς ΕΥΠ ὡστόσο δέν πρέπει νά βαλτώσει. Αὐτή συνέβαλε στό νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τή μαζική εἰσβολή μεταναστῶν πού ἐπιχειρήθηκε στόν Ἕβρο, ἐνῶ βοηθᾶ στήν ἄμυνα τῆς χώρας. Οἱ ἐπιτυχίες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν σπάνια γίνονται γνωστές, σέ ἀντίθεση μέ ἕνα λάθος τους».

Γιά τίς παρακολουθήσεις αὐτές καθ’ ἑαὐτές ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κ. Ἀνδρουλάκης δέν προσῆλθε νά ἐνημερωθεῖ ἐμπιστευτικῶς, ἐπιμένοντας ὅτι οἱ λόγοι τῆς ὑποκλοπῆς τῶν συνομιλιῶν του δέν μποροῦν νά συζητηθοῦν σέ μιά δημόσια συνεδρίαση, προσθέτοντας ὅτι ἡ ὑπόθεσις ἐρευνᾶται καί ἀπό τήν Δικαιοσύνη, στό ἀνώτατο ἐπίπεδο.

Ἐπίσης ἐζήτησε νά σταματήσει ἡ σύγκρισις παρανόμων παρακολουθήσεων μέ τήν νόμιμη συνακρόαση, ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ ἑλληνικές ἀρχές δέν ἔχουν παράνομο λογισμικό. Προσέθεσε ὅτι οἱ παρακολουθήσεις πού κάνει ἡ ΕΥΠ ἀκολουθοῦν συγκεκριμένο πρωτόκολλο καί ἡ ὑπόθεσις τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη ἀνέδειξε ἕνα κενό στό πρωτόκολλο. Καί κατέληξε: «Ἡ διαδικασία ἀκολουθήθηκε, ἀλλά ὑποτιμήθηκε τό ὅτι ἀφοροῦσε ἕνα προβεβλημένο πολιτικό. Ἔπρεπε ἡ ΕΥΠ νά δείξει διαφορετικά ἀντανακλαστικά. Εἶναι προφανές ὅτι παντοῦ οἱ δραστηριότητες μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καλύπτονται ἀπό τό ἀπόρρητο. Ἄς μήν κατασκευάζουμε ἐντυπώσεις καί σενάρια κατασκοπίας. Δύσκολη εἶναι ἡ δημόσια προσέγγιση τῶν κινήσεων αὐτῶν».

Κεντρικό θέμα