«Μυστικός δεῖπνος» Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη γιά τήν ἐκτίναξη τῆς ἀκρίβειας

Αὐξήσεις «φωτιά» ἕως 40% σέ βασικά προϊόντα ἀπό τόν Ἰανουάριο – Ἀνατιμήσεις καί στόν νέο κατάλογο τῆς ΙΚΕΑ – Συναγερμός στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ-ρεκόρ πού σέ ὁρισμένες περιπτώσεις μπορεῖ νά φτάσουν ἕως καί τό 40%, καθιστῶντας ἀσήκωτο τό καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς, ἀναμένεται νά πραγματοποιηθοῦν ἀπό τόν προσεχῆ Ἰανουάριο σέ δεκάδες προϊόντα εὐρείας καταναλώσεως ὅπως εἶναι τά τρόφιμα. Ἀκόμα καί ἐπιχειρήσεις πού εἶχαν συγκρατήσει τίς τιμές τους θά προχωρήσουν σέ ἀναθεώρηση τῆς τιμολογιακῆς πολιτικῆς τους γιά νά ἀπορροφήσουν τήν ἄνοδο τοῦ κοστολογίου τους.

Οἱ ἀνατιμήσεις ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀφοροῦν σέ τοὐλάχιστον 20-25 κατηγορίες προϊόντων καί θά κλιμακωθοῦν ἀναλόγως πρός τά ἀποθέματα πού ἔχουν στίς ἀποθῆκες τους οἱ ἐπιχειρήσεις σοῦπερ μάρκετ καί τροφίμων. Κύρια αἰτία τῶν ἀνατιμήσεων δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐκτόξευση τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους, τό ὁποῖο ἐπιβαρύνει σέ πολύ μεγάλο βαθμό τά λειτουργικά ἔξοδα τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν στά καύσιμα αὐξάνει ἐπί πλέον τό κόστος μεταφορᾶς τῶν προϊόντων, τό ὁποῖο μετακυλίεται στίς τιμές λιανικῆς πωλήσεως. Ἤδη ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σοῦπερ μάρκετ Σκλαβενίτη σέ μυστικό δεῖπνο πού εἶχε στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τόν Πρωθυπουργό προειδοποίησε ὅτι ἔρχονται τόν νέο χρόνο μεγάλες αὐξήσεις σέ προϊόντα μαζικῆς καταναλώσεως πού κυμαίνονται ἀπό 20% ἔως 40%. «Τά μακαρόνια; Γενάρη – Φλεβάρη θά τά δοῦμε 40% πάνω σέ σχέση μέ σήμερα. Καί δέν ἀποκλείεται νά μήν τά δοῦμε καί καθόλου στά ράφια» φέρεται νά ὑπογράμμισε ὁ ἰδιοκτήτης τῆς μεγάλης ἁλυσίδος.

Χαρακτηριστική ἦταν καί ἡ ἀναφορά τήν περασμένη Παρασκευή τῆς διοικήσεως τοῦ ὁμίλου Fourlis, στό περιθώριο τῆς ἐκδηλώσεως ἐγκαινίων τοῦ νέου city IKEA στό The Mall Athens. Ὅπως ἀνεφέρθη, ἀναμένονται ἀνατιμήσεις μέ τόν νέο κατάλογο τῆς ΙΚΕΑ πού πάντως ἔχει διατηρήσει σταθερές τιμές στήν πανδημία, ἀλλά πλέον ἀντιμετωπίζει προκλήσεις ἀπό τίς αὐξήσεις στά μεταφορικά κόστη, στίς πρῶτες ὗλες καί εἰδικά στό ξύλο, καθώς καί στήν ἐνέργεια, μέ τίς ἐλλείψεις, ὅπως ἀνεφέρθη, νά φτάνουν στό 13-14% τῶν κωδικῶν τοῦ χαρτοφυλακίου της.

Ἀναλυτικώτερα, στήν λίστα τῶν ἀνατιμήσεων πού θά γίνουν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους, περιλαμβάνονται, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς προϊόντα: ἀλεῦρι, εἴδη ζαχαροπλαστικῆς, καφές, ρύζι Ἀμερικῆς, ζαχαρώδη, μαρμελάδες, ἐλιές, κονσέρβες, βρεφικό γάλα, γλυκά κουταλιοῦ, δημητριακά, φρυγανιές.

Σημειώνεται ὅτι ἤδη ἡ αὔξησις στό ἐνεργειακό κόστος σέ συνδυασμό μέ τίς αὐξήσεις στίς πρῶτες ὗλες ἔχουν ὁδηγήσει σέ ράλλυ ἀνατιμήσεων βασικά προϊόντα, τινάζοντας στόν ἀέρα τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι μεγάλη ἄνοδο κατά 4,8% σημείωσε ὁ πληθωρισμός τόν Νοέμβριο ἐφέτος, ἀπό αὔξηση 3,4% τόν Ὀκτώβριο ἐνῶ προβλέπεται ὅτι θά ξεπεράσει κατά πολύ τό 5% τόν Δεκέμκβριο. Μέσα σέ ἕνα ἔτος, οἱ τιμές στά ἐνεργειακά προϊόντα «ἀπογειώθηκαν», καθώς κατεγράφησαν ἀνατιμήσεις σέ ἀγαθά πού ἀπαρτίζουν τό λεγόμενο «καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς», ὅπως, μεταξύ ἄλλων, σέ:

Ἀρνί-κατσίκι (21,3%), Ἐλαιόλαδο (18,5%), Ἄλλα βρώσιμα ἔλαια (16,7%), Πατάτες (11,9%), Νωπά ψάρια (9,8%), Ψωμί (4,3%), Καφές (3,9%) καί Τυριά (3,5%). Λόγῳ τῶν συνθηκῶν πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό τίς τιμές καί τόν πληθωρισμό ἐκτιμᾶται ὅτι τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι εἶναι μεσοσταθμικῶς 15% πιό ἀκριβό συγκριτικῶς πρός τήν περυσινή χρονιά.

Κεντρικό θέμα