Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ μάχη μέ τό φάντασμα τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, ἡ φιγούρα τοῦ ὁποίου ἐπλανᾶτο χθές πάνω ἀπό τόν Λευκό Οἶκο, ἐξελίχθηκε ἡ χθεσινή πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Οὐάσιγκτων καθώς καί ἡ συνάντησίς του μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν. Ἄν καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἦταν νά ὁμιλήσει μόνο γιά τόν νέο ἀναβαθμισμένο ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν περιοχή, ἡ τουρκική πλευρά, δύο φορές –μία μέ τήν δήλωση τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν γιά τό βέτο στό ΝΑΤΟ (πού ἐκβιάζει γιά νά καταφέρει τήν προμήθεια 40 F-16 καί τόν ἐκσυγχρονισμό πολύ μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ μαχητικῶν ἀνατρέποντας τόν συσχετισμό δυνάμεων στό Αἰγαῖο) καί μία μέ τήν συνέντευξη τοῦ συμβούλου του Ἰμπραήμ Καλίν, ἐπεχείρησε νά ὑπονομεύσει τούς ἑλληνικούς στόχους. Οἱ ὁποῖοι ἐπικεντρώνονται εἰς τό νά καταστεῖ ἡ Ἑλλάς πύλη εἰσόδου τοῦ δυτικοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί δι’ αὐτοῦ σταθεροποιητικός παράγων φιλοδυτικῶν κυβερνήσεων στήν Βουλγαρία καί τά Σκόπια, ὁ πρῶτος, καί νά συμμετάσχει μέσῳ τῆς ΕΑΒ στήν συμπαραγωγή τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πέμπτης γενιᾶς F-35, ὁ δεύτερος. Μέ ἀπώτερο στόχο νά προτιμηθεῖ ὅταν ἀποφασισθοῦν οἱ παραγγελίες τους.

Ὅμως ὁ Τζό Μπάιντεν περιορίσθηκε στό Οὐκρανικό. Εὐχαρίστησε γιά τήν ἑλληνική συμπαράσταση ἀπέναντι σέ «αὐθαίρετους καί ἀλαζονικούς ἡγέτες» καί ὑπεγράμμισε ὅτι οἱ σχέσεις ΗΠΑ καί Ἑλλάδος εἶναι πιό βαθειές ἀπό ποτέ. Ὁ κ. Μητσοτάκης κατάφερε νά ὑπογραμμίσει τήν συμβολή τῆς Ἑλλάδος στήν σταθερότητα σέ περιεφερειακό ἐπίπεδο, χωρίς ὅμως νά ἀναφερθεῖ στήν Τουρκία.

Ὡς πρός τήν ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδος σέ περιφερειακό ἐνεργειακό κόμβο σέ μιά ἐποχή κρίσιμη γιά τήν ἐνεργειακή ἐπάρκεια τῆς Εὐρώπης, ὁ Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ὅτι ἡ χώρα μας κάνει πολύ περισσότερα πέρα ἀπό τίς ὑποδομές ὑποδοχῆς καί ἀποθηκεύσεως φυσικοῦ ἀερίου πού δημιουργεῖ, ἀφοῦ προωθεῖ καί τά σχέδια ἀξιοποιήσεως τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, κάτι πού ἔχει καθυστερήσει ἐξ αἰτίας τῶν κινήσεων τῆς Τουρκίας πού θέλει νά τά ἀποτρέψει. Στίς ἄμεσες προτεραιότητες εἶναι ἡ ἐξασφάλισις τῆς σταθερότητος τῶν Βαλκανίων καί κυρίως τῆς Βουλγαρίας καί τῶν Σκοπίων. Ἔτσι ἡ Ἑλλάς, ὑπογραμμίζει ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀφ’ ἑνός συνεχίζει τήν τροφοδοσία τῶν Σκοπίων μέ φυσικό ἀέριο, ἀφ’ ἑτέρου ἐντός τοῦ ἑπομένου μηνός θά ἔχει ὁλοκληρώσει τόν ἀγωγό IGB γιά τήν διασύνδεση τῆς Βουλγαρίας καί τόν ἐφοδιασμό της μέ φυσικό ἀέριο, προερχόμενο ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν. Νά σημειωθεῖ ὅτι εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀνησυχία τήν ὁποία ἔχει προκαλέσει στήν Τουρκία ἡ πορεία τῶν ἑλληνο-αμερικανικῶν σχέσεων, πού συνεχῶς βελτιώνονται. Σέ μία μᾶλλον ἄκομψη «προληπτική» δήλωση ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνέφερε: «Δέν ξέρω τί εἴδους δηλώσεις μπορεῖ νά κάνει ἤ θά κάνει ὁ Μπάιντεν. Καί φυσικά τά μηνύματα τοῦ Μητσοτάκη ἐκεῖ εἶναι ξεχωριστό θέμα. Ἑπομένως, ἀφοῦ δοῦμε τά πάντα, εἰδικά ἀφοῦ δοῦμε καί τίς δηλώσεις τοῦ Μπάιντεν, θά ἀποκαλύψουμε τή στάση μας». Ἡ πλέον οὐσιαστική ὅμως ἐνέργεια τῆς Τουρκίας ἦλθε διά τοῦ Ἰσμαήλ Καλίν, ὁ ὁποῖος θέλησε νά δημιουργήσει «σφήνα» μιλῶντας γιά μεταφορά ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου, μέσῳ Τουρκίας. Ὁ σύμβουλος τοῦ Τούρκου Προέδρου εἶπε συγκεκριμένα: «Οἱ εἰδικοί λένε ὅτι ἡ καταλληλότερη διαδρομή γιά τήν μεταφορά τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου εἶναι μέσῳ Τουρκίας. Ἔχουμε ἕναν ἀγωγό πού ἐκτείνεται στό Τζεϊχάν, καί μποροῦμε νά μεταφέρουμε τό φυσικό ἀέριο ἀπό ἐδῶ στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Στήν Οὐάσιγκτων πάντως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀνοικτῆς συζητήσεως πού εἶχε μέ τόν δημοσιογράφο τῆς “Washington Post”, Νταίηβιντ Ἰγκνάτιους, στό Πανεπιστήμιο Georgetown, μέ σαφή αἰχμή κατά τῆς Ἀγκύρας ἐπεσήμανε ὅτι τό τελευταῖο πράγμα πού χρειάζεται τό ΝΑΤΟ εἶναι ἄλλη μία πηγή ἐντάσεως. Ἐξήγησε ὅτι αὐτό εἶναι μήνυμα πρός τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, στό ὁποῖο ὑπογραμμίζει ὅτι «δέν εἶναι ὥρα γιά ἐπιθετικές κινήσεις, δέν εἶναι ὥρα νά προβάλουμε ἀναθεωρητικές ἀπόψεις τῆς Ἱστορίας, ἄς βροῦμε ἕνα πλαίσιο διαλόγου γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τά ζητήματά μας». Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τήν πραγματικότητα τήν ὁποία καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ἡ Ἑλλάς, κάνοντας ἀναφορά στά περιστατικά τῶν συστηματικῶν ὑπερπτήσεων πού ἐσημειώθησαν τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ὁ Πρωθυπουργός κατέκρινε τίς συγκεκριμένες κινήσεις τῆς Ἀγκύρας, λέγοντας ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο γιά μιά νατοϊκή χώρα νά παραβιάζει τόν ἐναέριο χῶρο ἄλλης συμμαχικῆς χώρας. Τήν ἴδια, ὅμως, στιγμή κράτησε τήν πόρτα τοῦ διαλόγου ἀνοιχτή, σημειώνοντας ὅτι ὑπάρχει περιθώριο γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς θετικῆς ἀτζέντας ἀλλά καί ἀναγνωρίσεως τῶν σημείων στά ὁποῖα καταγράφονται διαφωνίες.

Κεντρικό θέμα