Μπούμερανγκ γιά τήν ναυτιλία μας ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀμερικανικῶν κυρώσεων

Πρός τά διυλιστήρια τῆς Μότορ Ὄιλ στούς Ἁγίους Θεοδώρους καί στήν Φουτζέιρα κατευθύνοντο τά δύο τάνκερ

«ΜΗΝ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! Ἄν ἔχετε ὅπλα παραδῶστέ τα τώρα!». Ἔκπληκτοι οἱ ναυτικοί τοῦ ἑλληνικοῦ δεξαμενοπλοίου “Delta Poseidon”, συμφερόντων τοῦ ἐφοπλιστοῦ Διαμαντῆ Διαμαντίδη (μέ πλήρωμα δύο Ἑλλήνων καί εἴκοσι ἑνός Φιλιππινέζων ναυτικῶν) ἄκουγαν τίς ἐντολές πού ἐδίδοντο μέ τηλεβόα ἀπό τό πολεμικό ἑλικόπτερο τό ὁποῖο ὑπερίπτατο ἐπάνω ἀπό τό κατάστρωμα τοῦ πλοίου τους, κάνοντας διαμονισμένο θόρυβο.
Ὁ πλοίαρχος ἀπήντησε ἀμέσως μέ τήν ἴδια μέθοδο. «Εἴμαστε ἄοπλοι. Κανείς μας δέν ὁπλοφορεῖ! Ποιοί εἶστε ἐσεῖς; Εἴμαστε σέ διεθνῆ ὕδατα. Καταπατεῖτε τά ἰσχύοντα!»…

Ἡ φωνή, ὅμως, ἀπό τό ἑλικόπτερο, στά αγλικά, ἀλλά μέ ἐμφανῆ προφορά «φαρσί» ἀκούσθηκε πάλι, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἄρχισαν νά κατεβαίνουν μέ σχοινιά ἀπό τό ἑλικόπτερο πάνοπλοι κομμάντος. «Ἐπαναλαμβάνω. Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ Νόμος στήν περιοχή! Εἴμαστε ὁ Στρατός τοῦ Ἰράν! Μαζευτεῖτε ὅλοι στήν γέφυρα, παραδῶστε τά κινητά καί τούς φορητούς ἀσυρμάτους στούς στρατιῶτες καί ἀκινητοποιῆστε τό πλοῖο! Θά μιλᾶτε μόνο μαζί μας!»

«Μήν μᾶς πειράξετε! Εἴμαστε καθ’ ὅλα νόμιμοι. Ἔχουμε οἰκογένειες!» φώναξε ὁ πλοίαρχος.

«Δέν θά πάθει κανείς ὁτιδήποτε. Ἐπαναλαμβάνω. Εἴμαστε ὁ Στρατός τοῦ Ἰράν!»…

Τό ἴδιο σκηνικό καί στό ἄλλο ἑλληνικό πλοῖο, τό “Prudent Warrior”, συμφερόντων τοῦ ἐφοπλιστοῦ Σπύρου Πολέμη (μέ δεκαπέντε ΄Ἐλληνες, ἕναν Κύπριο καί ἑπτά Φιλιππινέζους ναυτικούς.) Ἑλικόπτερο, τηλεβόας, καί ὅλα τά σχετικά… Ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς περασμένης Παρασκευῆς τά δύο ἑλληνικά πλοῖα κρατοῦνται ἀπό τίς ἰρανικές ἀρχές, ἀνοικτά ἀπό τά ἰρανικά παράλια. Λίγη ὥρα μετά τό «πειρατικό ρεσάλτο» ὅπως ἀποκαλεῖ τήν ἐνέργεια τῶν Ἰρανῶν ἡ ἑλληνική πλευρά, οἱ «Φρουροί τῆς Ἐπαναστάσεως» (IRGC) ἐξέδιδαν τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Σήμερα (Παρασκευή) τό Πολεμικό Ναυτικό τοῦ IRGC κατέλαβε δύο ἑλληνικά πετρελαιοφόρα λόγῳ παραβιάσεων στά ὕδατα τοῦ Περσικοῦ Κόλπου».

Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀντέδρασε ἀμέσως ἐκδίδοντας ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία χαρακτήριζε τήν ἐνέργεια «πειρατική», ἐνῶ παράλληλα ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κάλεσε τόν πρέσβυ τοῦ Ἰράν στήν Ἀθήνα καί διεμαρτυρήθη ἐντόνως γιά τό συμβάν.

Περί «Πειρατείας» μίλησε χθές καί ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας Ἰω. Πλακιωτάκης: «Ἡ ἐπίθεση κατά τῶν δύο ὑπό ἑλληνική σημαία δεξαμενόπλοιων, συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί ἰσοδυναμεῖ μέ πειρατεία. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ἀπό χθές προβεῖ σέ ἐντονότατο διάβημα στόν Ἰρανό πρέσβη τονίζοντας ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτή δυναμιτίζει τίς διμερεῖς σχέσεις ἀλλά καί τίς σχέσεις τοῦ Ἰράν μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ὁποία ἐνημερώθηκε ἀμέσως. Τά μέλη τοῦ πληρώματος τῶν δύο πλοίων, σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἐπικοινωνία μας, εἶναι καλά στήν ὑγεία τους. Σέ στενή συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάνουμε ὅλες τίς ἐνέργειες ὥστε νά ἀπελευθερωθοῦν οἱ ναυτικοί καί τά πλοῖα».

Φυσικά, τά ἑλληνικά πλοῖα ἦταν καθ’ ὅλα νόμιμα. Καί τά ἔγγραφά τους καί ἡ φόρτωσίς τους (σέ περσικά διϋιλιστήρια) καί ὁ διάπλους ἦταν ἀπολύτως ἐν τάξει καί σέ οὐδεμία παράβαση εἶχαν ὑποπέσει. Τό ἕνα κατευθύνετο πρός τήν Φουτζέιρα καί τό δεύτερο πρός τούς Ἁγίους Θεοδώρους, στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Motor Oil, ὑπό ἄριστες καιρικές συνθῆκες. Ἀπό προχθές βρίσκονται ἔξω ἀπό τό λιμάνι τοῦ Μπαντάρ Ἀμπάς.

Πολύ ἁπλά, οἱ Ἰρανοί, πού ἔχουν παράδοση στίς «πειρατεῖες», στίς πολεμικές ἐπιθέσεις ἐναντίον πλοίων καί στίς καταδρομικές ἐπιχειρήσεις, «ἔπιασαν» τά δύο ἑλληνικά βαπόρια ὡς «ἀντίποινα» γιά τήν κατάσχεση, ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές, τοῦ ρωσσικῶν συμφερόντων πλοίου «Pegas», τό ὁποῖο ἦταν ἔμφορτο μέ ἰρανικό πετρέλαιο καί «πιάσθηκε» ἀνοικτά τῆς Kαρύστου, ἔπειτα ἀπό αἴτημα τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν (DΕΑ), οἱ ὁποῖες στήν αἰτιολογία τοῦ αἰτήματος ἀνέφεραν ὅτι τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ πετρελαίου θά διετίθεντο γιά τήν ἐνίσχυση τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας! Μάλιστα, σέ ἐλάχιστο χρόνο, εἶχε ἀρχίσει ἡ μετάγγισις τοῦ κατασχεθέντος φορτίου, σέ ἄλλο δεξαμενόλοιο, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, τό ὁποῖο εἶναι ναυλωμένο ἀπό τήν ἀμερικανική κυβέρνηση.

Τό δεξαμενόπλοιο «Pegas», ὑπό σημαία Ρωσσίας, ἐδεσμεύθη περί τά μέσα Ἀπριλίου μέ ἀπόφαση τῆς «Ἀρχῆς Καταπολεμήσεως τῆς Νομιμοποιήσεως Ἐσόδων ἀπό Ἐγκληματικές Δραστηριότητες».

Ὁ πρόεδρος τῆς ἀρχῆς, ἀντεισαγγελεύς Α.Π Χαρ. Βουρλιώτης, ἐξέδωσε τήν σχετική ἀπόφαση βάσει τῶν κυρώσεων πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ ἀπό τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ σέ πλοῖα ρωσσικῶν συμφερόντων καί ἀφοροῦσε μόνο στό πλοῖο καί ὄχι στό φορτίο. Τό πλοῖο ἐνεφανίζετο νά ἀνήκει σέ Τράπεζα τῆς Ρωσσίας ἡ ὁποία ὑπήγετο στίς ὡς ἄνω κυρώσεις.

Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς πλοιοκτησίας προσέφυγαν στήν Ἀρχή προσκομίζοντας ἔγγραφα βάσει τῶν ὁποίων προέκυπτε ὅτι τό πλοῖο εἶχε μεταβιβασθεῖ πρίν ἀπό τήν 24η Φεβρουαρίου, ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν ἐχθροπραξιῶν στήν Οὐκρανία, σέ ἄλλη ρωσσική ἑταιρεία, ἡ ὁποία δέν περιλαμβάνεται στίς δέλτους τῶν κυρώσεων! Ἔπειτα ἀπό τρεῖς ἡμέρες, τό πλοῖο ἀπεδεσμεύθη μέ ἀπόφαση τοῦ κ. Βουρλιώτη καί ἦταν ἐλεύθερο νά ἀποπλεύσει ἀπό τήν Κάρυστο.

Λίγο ἐνωρίτερα, ὅμως, εἶχε ὑποβληθεῖ στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν τῶν ΗΠΑ, μέ τό ὁποῖο ἐζητεῖτο κατάσχεσις τοῦ φορτίου τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου βάσει δικογραφίας, ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ στήν ἀμερικανική Δικαιοσύνη! Τό αἴτημα ὑπεβλήθη βάσει ἀποφάσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν (διωκτικές ὑπηρεσίες), ἡ ὁποία ἀφορᾶ τίς διαδρομές τῶν χρημάτων, καί ἐπειδή (κατά τούς Ἀμερικανούς) τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ φορτίου θά διετίθεντο ὑπέρ τῆς τρομοκρατίας! Τό αἴτημα διεβιβάσθη ἀμέσως στό Πρωτοδικεῖο Εὐβοίας.

«Ἡ διαβίβαση τοῦ αἰτήματος ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας πού ἀπορρέει ἀπό διεθνεῖς συμβάσεις πού ἔχει ὑπογράψει ἡ χώρα μας: σύμβαση ἀμοιβαίας δικαστικῆς συνδρομῆς μεταξύ ἑλληνικῆς κυβέρνηση καί κυβέρνησης ΗΠΑ ν.3771/2009, συμφωνία μεταξύ ΕΕ καί ΗΠΑ σχετικά μέ ἀμοιβαία δικαστική συνδρομή 25/6 2003, διεθνῆ σύμβαση τοῦ ΟΗΕ γιά τήν καταστολή χρηματοδότησης τῆς τρομοκρατίας πού κυρώθηκε ἀπό τή χώρα μας τό 2002» ἀνέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Ἡ ὑπόθεσις ἀνετέθη σέ ἀνακριτή (Εὐβοίας), ἡ αἴτησις ἔγινε δεκτή καί διετάχθη ἡ δέσμευσις τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου.

Κατά τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως, δέν ἠσκήθη αἴτημα ἀναστολῆς ἤ ἀνακλήσεως, ὅπως ἐδηλώθη ἁρμοδίως. Ἔτσι, στίς 16 Μαΐου ἄρχισε ἡ μεταφόρτωσις τοῦ πετρελαίου ἀπό τό δεξαμενόπλοιο “Pegas” σέ ἄλλα δεξαμενόπλοια, μέ προορισμό λιμένα τοῦ Τέξας τῶν ΗΠΑ!

Τήν ἐνέργεια τοῦ Ἰράν κατεδίκασε χθές τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἡνωμένου βασιλείου, ἀλλά οἱ Ἰρανοί -πού φαίνεται ὅτι ἄν δέν πάρουν πίσω τό φορτίο πετρελαίου πού κατεσχέθη στήν Κάρυστο θά ὀξύνουν περαιτέρω τήν κατάσταση, μιλοῦσαν χθές «γιά ἄλλα 17 ἑλληνικά πλοῖα πού βρίσκονται στόν Περσικό Κόλπο» ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι «δέν τό ἔχουν σέ τίποτε» νά αἰχμαλωτίσουν καί μερικά ἀκόμη!

Τό ἰρανικό πρακτορείων εἰδήσεων Tasnim, πού ἀποτελεῖ τόν ἐκφραστή τῶν ἀπόψεων τῶν «Φρουρῶν τῆς Ἐπαναστάσεως», προειδοποίησε ὅτι ἄλλα 17 δεξαμενόπλοια ὑπό ἑλληνική σημαία, πού πλέουν αὐτήν τήν στιγμή στόν Περσικό Κόλπο, θά κατασχεθοῦν ἀπό τό Ἰράν, ἐάν τό πετρέλαιο καί τό δεξαμενόπλοιο πού κατεσχέθησαν στήν Κάρυστο δέν ἐπιστραφοῦν. Τά ἰρανικά ΜΜΕ ἀνέφεραν ὅτι τά δύο ἑλληνικά πλοῖα εἶχαν ἱκανότητα 1,8 ἑκατομμυρίων βαρελιῶν πετρελαίου. Οἱ ἀρχές τοῦ Ἰράν ἀνεκοίνωσαν ἐπίσης ὅτι τά πληρώματα τῶν δύο κατασχεθέντων ἑλληνικῶν πλοίων (σαράντα ναυτικοί, μεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο Ἕλληνες) δέν τελοῦν ὑπό κράτησιν, ἀλλά βρίσκονται ἀσφαλῆ ἐπάνω στά πλοῖα (Reuters).

«Τό πλήρωμα τῶν δύο ἑλληνικῶν τάνκερ δέν ἔχει συλληφθεῖ καί ὅλα τά μέλη του εἶναι καλά στήν ὑγεία τους, προστατεύονται καί τούς παρέχονται οἱ ἀπαραίτητες ὑπηρεσίες ἐνῶ βρίσκονται ἐπί τῶν πλοίων, σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο» ἀνέφερε ὁ κρατικός Ὀργανισμός Λιμένων καί Ναυτιλίας τοῦ Ἰράν σέ ἀνακοίνωση πού μετέδωσε τό Πρακτορεῖο Tasnim.

Ὁ πατέρας τοῦ Ἐμμανουήλ Δεδεάκη, μέλους τοῦ πληρώματος τοῦ “Warrior”, ναυτικός ἔμπειρος καί ὁ ἴδιος, μίλησε στό «neakriti.gr». «Ἡ ἰρανική φρουρά πού ἐγκαταστάθηκε στό πλοῖο ἐπέστρεψε τά κινητά τηλέφωνα στά μέλη τοῦ πληρώματος, καί ὁ γυιός μου κατάφερε παρά τίς δυσκολίες σύνδεσης νά ἐπικοινωνήσει ἤδη μέ τή σύντροφό του, καθησυχάζοντας τήν οἰκογένειά μας. Εἶναι εὐδιάθετος. Ὅπως μᾶς εἶπε στήν ἀρχή, ὅλα τά μέλη τοῦ πληρώματος ταρακουνήθηκαν λίγο. Ἦταν σέ ἀμηχανία, ἀλλά μετά ἠρέμησαν. Οἱ Ἰρανοί τούς συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά, καί μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει ὅτι ὅλα θά πᾶνε καλά. Ἔχω μιλήσει καί μέ τόν ὑπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη, ἀπό τόν ὁποῖο πήραμε ἐπίσης θετικές ἐπιβεβαιώσεις. Θέλω νά πιστεύω πώς τό ὅλο ζήτημα θά ἔχει σύντομα αἴσιο τέλος. Τό πλοῖο εἶναι ἀγκυροβολημένο ἔξω ἀπό τό λιμάνι». Ἐρωτηθείς ἄν φοβᾶται γιά τό τί μπορεῖ νά συμβεῖ, ὁ κ. Δεδεάκης εἶπε: «Στήν τηλεφωνική ἐπαφή πού εἴχαμε, ἄν καί ὁ γυιός μου δέν μποροῦσε νά μιλήσει πολύ, μᾶς εἶπε ὅτι ἁπλῶς τούς δώσανε τά τηλέφωνα πίσω, καθώς τούς τά εἶχαν πάρει ἀπό τήν πρώτη μέρα, ἀλλά σύμφωνα μέ τά ὅσα μᾶς εἶπε τά ξημερώματα τῆς ἑπόμενης μέρας τούς τά ξαναέδωσαν. Τούς ἀφήνουν νά κυκλοφοροῦν πάνω στό πλοῖο καί δέν ὑπάρχει ἡ πίεση πού ὑπῆρχε τήν πρώτη μέρα. Τώρα τά πράγματα εἶναι πιό χαλαρά, καί ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε τούς συμπεριφέρονται πάρα πολύ σωστά. Ἔχει μείνει μέσα μιά μονάδα ἀσφαλείας, δηλαδή περίπου δέκα ἄτομα, ὄχι παραπάνω. Εὐελπιστοῦμε τό συντομότερο δυνατό τό πρόβλημα νά ἔχει ἀποκατασταθεῖ, καί νά ἐπέλθει ἡ ἠρεμία καί ἡ κανονικότητα. Ἔχω ζήσει στόν Περσικό Κόλπο καί ξέρω πῶς εἶναι τά πράγματα ἐκεῖ. Ἔχω περάσει πολλά. Αὐτό πού βιώνει τώρα ὁ γυιός μου, τό ἔχω περάσει καί ἐγώ» κατέληξε ὁ πατέρας τοῦ ναυτικοῦ μας.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τήν χρονολογική σειρά τῶν γεγονότων, ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀμερικανικῶν κυρώσεων ἀπό τήν ἑλληνική δικαιοσύνη ἐξελίχθηκε σέ μπούμερανγκ γιά τήν ἑλληνική ναυτιλία.

Κεντρικό θέμα