Μόνο τό 20% τῶν μεταναστῶν ἐμβολιασμένοι ἀλλά …φταῖνε οἱ παρελάσεις καί ἡ Ἐκκλησία

Ἐπίθεσις Βενιζέλου κατά «πολιτικοῦ συστήματος» γιά τήν συνύπαρξη ἐμβολιασμένων-ἀνεμβολίαστων κατά τήν 28η Ὀκτωβρίου, τούς θανάτους καί τήν πανδημία

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ μόνον μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὁ Ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης ἔκανε γνωστό ὅτι θά «γλυτώνουν» τήν ἀπέλαση ὅσοι μετανάστες δέχονται νά ἐμβολιάζονται. Κατά τήν χθεσινή παρουσία του στήν τηλεόραση τοῦ «Σκάι» (Δημήτρης Οἰκονόμου-Πηνελόπη Ἀναστασοπούλου) κατέστη σαφές τί ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό τήν ἀγωνιώδη μεγαθυμία τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ! Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του, μόνο τό 20% τῶν μεταναστῶν στίς ἐπίσημες δομές ἔχει ἐμβολιασθεῖ! Τό ὑπόλοιπο 80% ἐπιδεικνύει ἀπροθυμία! Ἐκτός δομῶν τά πράγματα εἶναι ἀπείρως χειρότερα. Καί γιά νά ἀντιπαρέλθει τήν ἀπρόσμενη ἀποκάλυψη –δύο χρόνια τώρα ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία ὑπάρχει ὀμερτά γιά τόν βαθμό συμμορφώσεως τῶν μεταναστῶν στά περιοριστικά μέτρα– ὁ κύριος Ὑπουργός κάλεσε ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά ζητήσει ἀπό τήν Κυβέρνηση νά προχωρήσει σέ ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό μεταναστῶν. Διότι μόνη της δέν ἀναλαμβάνει πρωτοβουλία. Παραδόξως πως, ἡ ἀποστροφή αὐτή ἀπό τήν τηλεοπτική παρουσία τοῦ κυρίου Πλεύρη στόν «Σκάι» ἀπαλείφθηκε πλήρως ἀπό τό ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο τῆς περιλήψεως πού διενεμήθη στά ΜΜΕ! (Περιλαμβάνεται ὅμως στό πλῆρες κείμενο.) Ἴσως γιατί οἱ μετανάστες ἀπολαμβάνουν «ἀσυλίας» σέ σύγκριση μέ τούς ποινικῶς διωκομένους «Ἕλληνες Αὐτόχθονες».

Τήν ἴδια ὥρα ὁ πολύς Εὐάγγελος Βενιζέλος ὁμιλῶν στό «Ράδιο Θεσσαλονίκη» (Στέφανος Διαμαντόπουλος) ἀνεκάλυπτε τόν ἔνοχο γιά τό γεγονός ὅτι δέν πᾶνε καλά τά στατιστικά τῆς πανδημίας. Ὁ τέως ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ἐπετέθη στό στενό πολιτικό σύστημα καί ἐξηγέρθη ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐπιτρέψει σέ ἀνοικτό χῶρο τήν συνύπαρξη ἐμβολιασμένων – ἀνεμβολίαστων. Ἀναλυτικῶς: ὁ κ. Πλεύρης στήν συνέντευξη στόν «Σκάι» παρεδέχθη ὅτι ἡ κατάστασις στό μεταναστευτικό –στό ὑγειονομικό ἐπίπεδο– θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί ὡς «μπάχαλο». Δέν φανταζόμεθα ὅτι ὑπάρχει ἄλλος χῶρος στήν ΕΕ, ὅπου διαμένουν χιλιάδες ἄνθρωποι, πού νά ἔχει ἕνα τόσο χαμηλό ποσοστό ἐμβολιασμοῦ. Ἐνδεχομένως δέ τό 20% νά εἶναι καί ἡ πλέον αἰσιόδοξη ἐκτίμησις, ἀφοῦ τήν περασμένη ἑβδομάδα στήν Βουλή ὁ ἐπιχειρησιακός διευθυντής τῶν «Γιατρῶν τοῦ Κόσμου» Ἀθανάσιος Ὑφαντῆς εἶχε δηλώσει ὅτι τό συγκεκριμένο ποσοστό φθάνει περίπου τό 2%! Μέ ὕφος προκλητικό ὁ ὑπουργός Ὑγείας ἀπευθύνθηκε στούς δημοσιογράφους πού ἐξέφρασαν ἀπορία πῶς ἡ Κυβέρνησις ἀπό τήν μία ἐπιβάλλει αὐστηρά μέτρα περιορισμοῦ γιά τούς ἀνεμβολίαστους καί ἀπό τήν ἄλλη «σφυρίζει» ἀδιάφορα γιά ὅσα συμβαίνουν μέσα στίς δομές, ἀπαντῶντας τους ὅτι δέν μποροῦν νά τοῦ ζητοῦν νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ ὑποχρεωτικότης ἐμβολιασμοῦ στίς δομές. Καί προέταξε ὡς λύση τό γεγονός, ὅτι οἱ μετανάστες πού δέν εἶναι ἐγγεγραμμένοι στίς δομές θά μποροῦν νά ἐμβολιάζονται ἀπό ΜΚΟ!!

Ὡστόσο, στήν ἴδια συνέντευξη, ὁ κ. Πλεύρης ἔφερε ὡς παράδειγμα τίς περιοχές μέ ὑψηλά ποσοστά ἐμβολιασμοῦ ὅπου δέν καταγράφονται πολλά κρούσματα οὔτε πολλές σοβαρές νοσηλεῖες. «Αὐτό, λοιπόν, εἶναι ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα ὅτι τό ἐμβόλιο εἶναι αὐτό πού μᾶς προστατεύει. Μπορεῖ, φυσικά, νά νοσήσει καί ἕνας ἐμβολιασμένος, ἀλλά πιό δύσκολα καί πολύ πιό δύσκολα θά ἔχει σοβαρή νοσηλεία. Τά στοιχεῖα πού ἔχουμε ἀπό τίς ΜΕΘ καθημερινά εἶναι ὅτι τό 90% τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἀνεμβολίαστοι μέσα στίς μονάδες καί προέρχονται ἀπό τό 30% τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ. Ὁ ἐνήλικος πληθυσμός εἶναι στό 70% ἐμβολιασμένος. Συνολικά στόν πληθυσμό εἴμαστε στό 58% πλήρως ἐμβολιασμένοι» δήλωσε ὁ κ. Πλεύρης.

«Τό πολιτικό σύστημα εἶναι στενότερο τῶν προβλημάτων τῆς χώρας» κατήγγειλε ὁ κ. Βενιζέλος δείχνοντας τόν ὑπαίτιο γιά τήν κατάσταση πού βιώνουμε. Ὑπεστήριξε ὅτι καί σήμερα ἐπαναλαμβάνονται τά λάθη τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2020 πού ἔφεραν τήν Θεσσαλονίκη σέ πολύ δύσκολη θέση. «Τό ἴδιο συμβαίνει καί τώρα, τώρα βλέπω ὅτι ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ παρέλαση καί ὁ ἑορτασμός θά γίνει ἄνευ διακρίσεως γιά ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους. Λοιπόν, δέν μπορεῖ νά μήν παίρνουμε κόστος γιά τίποτα, δέν μπορεῖ νά εἴμαστε ἐμεῖς αὐτή τή στιγμή μέ 17 νεκρούς ἀνά ἑκατομμύριο κατοίκων καί ἡ Πορτογαλία μέ δύο νεκρούς ἀνά ἑκατομμύριο καί ἡ Γερμανία μέ τέσσερεις. Εἴμαστε μέσα στίς δύο πρῶτες χῶρες τῆς Εὐρώπης σέ θανάτους ἀνά ἑκατομμύριο» δήλωσε ὁ πρώην ὑπουργός. Ὁ κ. Βενιζέλος ἐτάχθη κατά τῶν παρελάσεων, σημειώνοντας ὅτι πρῶτα πρέπει νά δώσει τήν ἔγκριση ἡ ἐπιστημονική κοινότης καί τότε ἡ Κυβέρνησις νά τοποθετηθεῖ ἐπί τῶν ἰατρικῶν δεδομένων. «Ὀφείλει ἡ ἰατρική κοινότητα ἐπειγόντως, σήμερα, νά μᾶς πεῖ τί συμβαίνει, γιατί ἔχουμε τόσο μεγάλο ἀριθμό θανάτων ἐμεῖς» εἶπε, ἰσχυριζόμενος ὅτι «ὑπάρχει ἀπόλυτη ἀδιαφορία ὅλων». Ἐπίσης δέν συμφωνεῖ μέ τίς τελευταῖες ἀλλαγές στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί τόν ΕΟΔΥ, ὅπως καί μέ τίς προαναγγελθεῖσες τροποποιήσεις στήν Ἐπιτροπή τῶν Ἐμπειρογνωμόνων.

Εἰς τό στόχαστρον διαφόρων παραγόντων, τέλος, εὑρίσκεται πάλι καί ἡ Ἐκκλησία. Ὁ καθηγητής κ. Βασιλακόπουλος ἔφθασε προχθές στό σημεῖο νά ζητεῖ ἀπολύσεις ἰερέων πού δέν ἐμβολιάζονται. Γιά τούς μετανάστες, δέν εἶχε ὑπ’ ὄψιν του κάτι σχετικῶς…

Κεντρικό θέμα