Μνῆμες 2007 ξυπνοῦν οἱ φωτιές σέ Ὑμηττό – Εὔβοια

Ξέσπασαν στίς τρεῖς τήν νύκτα καί οἱ δύο

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΝΤΑΣΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ οἱ δασικές πυρκαϊές στήν Ἑλλάδα. Κάποιες περιπτώσεις ὅμως εἶναι ἰδιαιτέρως ὕποπτες. Οἱ φωτιές ἐκδηλώνονται μέσα σέ σκηνικό πολιτικῶν ἐξελίξεων καί ἐντάσεων, κατά τρόπον ὥστε νά ἀναδεικνύονται σέ ψηφῖδες ἑνός πάζλ προσπαθειῶν ἀποσταθεροποιήσεως. Καί ἔρχονται σέ αὐτήν τήν εἰκόνα νά προστεθοῦν καί ἄλλα στοιχεῖα. Οἱ πολλαπλές ἑστίες πού ἐκδηλώνονται ταυτοχρόνως καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια τῆς νύκτας, σέ ὧρες πού τά ἐναέρια μέσα πυροσβέσεως δέν μποροῦν νά δράσουν. Κάπως ἔτσι ἄρχισαν ὅλα τό 2007 στήν Πελοπόννησο γιά νά κορυφωθοῦν μέ τήν τραγωδία τῆς Ἠλείας. Κάπως ἔτσι ξεδιπλώνονται οἱ ἐξελίξεις τῶν πυρκαϊῶν στόν Ὑμηττό καί τήν Εὔβοια αὐτές τίς ἡμέρες. Νά θεωρήσουμε τίς «συμπτώσεις» αὐτές προϊόν τυχαιότητος; Καί νά ἦταν μόνον αὐτό; Πέραν ἀπό τίς μεγάλες φωτιές πού προαναφέραμε μιά πληθώρα ἀπό ἄλλες μικρές ἤ μεγαλύτερες, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων τά πυροσβεστικά μέσα διασπείρονται.

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀνέλαβε τά καθήκοντά της ἡ σημερινή Κυβέρνησις, στήν χώρα ἐκδηλώθηκαν 1.302 δασικές πυρκαϊές. Αὐτό τουλάχιστον ἀπεκάλυψε ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καί πρέπει νά σταθοῦμε στά στοιχεῖα αὐτά, τά ὁποῖα καταδεικνύουν ὅτι εὑρισκόμεθα πρό μίας καταστάσεως πολύ διαφορετικῆς ἀπό αὐτήν πού ζήσαμε πρίν ἀπό ἕναν χρόνο στό Μάτι. Τότε οἱ φωτιές ἐκδηλώθηκαν μεσημβρινές πρός ἀπογευματινές ὧρες. Σέ χρόνο δηλαδή κατά τόν ὁποῖο ἡ ἐπέμβασις τῶν ἀεροπλάνων καί ἑλικοπτέρων τῆς Πυροσβεστικῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἄμεσος. Ἀπεναντίας, τώρα, μέ τίς φωτιές νά ξεσποῦν στίς τρεῖς τήν νύκτα, δέν μποροῦσαν νά γίνουν καί πολλά πράγματα. Οὔτε τά μέσα ἀεροπυροσβέσεως πετοῦν στό σκοτάδι οὔτε οἱ ἐπίγειες δυνάμεις μποροῦν νά προσεγγίσουν τά ἀπόκρημνα δασώδη σημεῖα ἀπό τά ὁποῖα ξεκίνησαν οἱ πυρκαϊές. Γι’ αὐτό καί οἱ συγκρίσεις μέ ὅσα ἔγιναν στό Μάτι εἶναι μᾶλλον ἄστοχες. Ἀπεναντίας, ἡ κατάστασις στόν Ὑμηττό καί τήν Εὔβοια μπορεῖ μόνον νά συγκριθεῖ μέ ὅσα συνέβησαν στήν Ἠλεία τό 2007.

Ἐπιπροσθέτως τόσο σήμερα ὅσο καί πρίν ἀπό 12 χρόνια, οἱ ἑλληνικές Κυβερνήσεις εὑρίσκοντο σέ κατάσταση κλιμακουμένων ἐντάσεων μέ τήν Τουρκία. Τώρα μάλιστα, πέρα ἀπό τήν ρητορική τοῦ Ἐρντογάν καί τῶν ὑπουργῶν του, ἔχουμε καί τήν πραγματική κατάσταση τῶν δραστηριοτήτων τῶν πλωτῶν γεωτρυπάνων τῆς Τουρκίας πού παραβιάζουν τήν κυπριακή ΑΟΖ καί ἀπειλοῦν τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα. Καί νά μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι στήν κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μετέχουν πρόσωπα πού ἔχουν δεδομένες θέσεις κατά τῶν διευθετήσεων πού θέλει νά ἐπιβάλλει ὁ «διεθνής παράγων» στήν περιοχή μας, ἡ δέ Κυβέρνησις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ εἶχε δυσαρεστήσει πολλούς μέ τήν στάση της ἔναντι τοῦ Σχεδίου Ἀννάν, ἐνῶ ἤδη εἶχε δείξει τίς προθέσεις της, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στήν ἀπόρριψη τῶν ἀπαιτήσεων τῶν Σκοπιανῶν, ἕνα ἔτος ἀργότερα στό Βουκουρέστι.

Εἶναι βεβαίως ἀνεδαφικό νά περιμένουν κάποιοι νά κλονισθεῖ μιά κυβέρνησις ὀλίγων μόνον ἑβδομάδων ἐξ αἰτίας θεομηνιῶν ἤ δολιοφθορῶν. Ἐλπίζουν ὅμως, ὅπως φαίνεται, στήν ὑπονόμευση καί τήν κάμψη τοῦ φρονήματός της, ἐν ὄψει ὅλων τῶν ζητημάτων μέ τά ὁποῖα ἤδη εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη. Ἐναπόκειται στήν Ἀθήνα νά διαψεύσει γιά μίαν ἀκόμη φορά τίς ἐλπίδες ὅλων ἐκείνων πού σήμερα βλέπουν μέ χαιρεκακία τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα.

Κεντρικό θέμα