ΜΚΟ προσφύγων ἐγκληματοῦσε εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας

Δέν τήν ἔσωσε ἡ «συγγνώμη» – Πόρισμα σόκ τῆς Ἀρχῆς Ξεπλύματος γιά τήν δράση τῆς ὀργανώσεως Human Rights 360° πού ἐπεχείρησε νά προκαλέσει ἐπεισόδιο μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας σέ νησῖδα τοῦ Ἕβρου – Τί λέει τώρα ὁ ΣΥΡΙΖΑ; – Θά εἰσέπραττε ἐπιχορήγηση 24 ἑκατομμυρίων ἀπό Ὑπουργεῖα!

ΤΑ ΑΚΡΩΣ ἐπικίνδυνα παιγνίδια Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων στήν ἑλληνική ὁριογραμμή εἶναι ἀπό καιρό γνωστά –καί ἡ «Ἑστία» ἔχει παίξει κρίσιμο ρόλο στήν ἀνάδειξή τους. Εἰς τό ἑξῆς, ὅμως, τά παιγνίδια αὐτά ἀποκτοῦν καί οἰκονομικό ὑπόβαθρο, ὅπως καταδεικνύεται τοὐλάχιστον ἀπό τό ὀγκῶδες πόρισμα τῆς Ἀρχῆς Καταπολεμήσεως Μαύρου Χρήματος.

Τό πόρισμα, τό ὁποῖο κατετέθη στήν Εἰσαγγελία καί στά συναρμόδια ὑπουργεῖα Μεταναστεύσεως καί Ἀναπτύξεως, ἀπό τήν Ἀρχή Καταπολεμήσεως Μαύρου Χρήματος καί τόν ἐπί κεφαλῆς της, ἐ.τ. Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, περιγράφει ἕνα πολυδαίδαλο δίκτυο ΜΚΟ, τό ὁποῖο συστηματικῶς ἀφαιροῦσε κονδύλια ἀπό εὐρωπαϊκές χῶρες, μέ στόχο, συμφώνως μέ τό καταστατικό τους, τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀλλοδαπῶν πού εἰσήρχοντο στήν Εὐρώπη.

Μόνον αὐτό ὅμως εἶναι τό ἐρώτημα πού τίθεται μετ’ ἐπιτάσεως σήμερα, καθ’ ὅσον ἡ ΜΚΟ Human Rights 360°, πού εὑρέθη εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ἐρεύνης Βουρλιώτη, μέ τήν δράση της σέ νησῖδα τοῦ Ἕβρου καί τήν φημολογία περί νεκροῦ τέκνου οἰκογενείας μεταναστῶν, παρ’ ὀλίγον νά ὠθήσει σέ ἑλληνο-τουρκικό ἐπεισόδιο. Τίς ἀνακοινώσεις τῆς ὁποίας ΜΚΟ ἔσπευσε νά ἀξιοποιήσει ἡ Ἄγκυρα, φεῦ ὅμως, καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τούς δικούς του μικροπολιτικούς λόγους. Καί, ὡς ἀνεμένετο, ἡ μέν τουρκική Κυβέρνησις οὐδέν ἔχει νά σχολιάσει τούτην τήν ὥρα, τό δέ δεύτερο μεγαλύτερο ἑλληνικό πολιτικό κόμμα, ὅμως; Θέμα ἀνακύπτει ἀσφαλῶς καί γιά τό γερμανικό περιοδικό Spiegel, πού εἶχε πρωταγωνιστήσει στήν συκοφάντηση τῶν ἑλληνικῶν θέσεων. Τίς προάλλες προχώρησε στήν ἀπόσυρση τῶν κειμένων του, πού ἀφοροῦσαν στό ἐπίμαχο χαρακτηριστικό, «εἶναι, ὡστόσο, ἀρκετό;», εἶναι τό ζήτημα πού τίθεται τώρα.

Ἐπιστρέφοντας στά τοῦ πορίσματος, ἡ ἐν λόγῳ ΜΚΟ μπορεῖ νά ἐζήτησε συγγνώμη γιά τήν ἀρχική θέση της, ὅτι οἱ ἑλληνικές ἀρχές εἶχαν ἐγκαταλείψει ἐπί ἡμετέρου ἐδάφους στό ἔλεός τους 38 μετανάστες, ἡ ἀνασκευή ὡστόσο δέν τήν διέσωσε ἀπό τό βαρύτατο πόρισμα τῆς Ἀρχῆς.

Συμφώνως μέ πληροφορίες, ζητεῖται νά ἐρευνηθεῖ ὁ ἱδρυτής τῆς ΜΚΟ Human Rights 360 γιά τό κακούργημα τῆς συστάσεως ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως (μέ ποσά ἄνω τῶν 120.000 εὐρώ) καί βασικό ἀδίκημα τήν ἀπιστία. Ταυτοχρόνως δέ, ἔχουν ἤδη δεσμευθεῖ οἱ λογαριασμοί τόσο τοῦ ἰδίου ὅσο καί προσφιλοῦς του ἀτόμου, τῆς ΜΚΟ ἀλλά καί ἄλλων προσώπων. Σύμφωνα μέ ὅσα περιγράφονται στό πόρισμα τῆς Ἀρχῆς, τό συγκεκριμένο πρόσωπο μέ ἄλλους συνεργούς φέρεται νά εἶχε συστήσει ἐγκληματική ὀργάνωση μέ στόχο νά ἰδιοποιηθεῖ μεγάλα ποσά ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Οἰκονομικό Χῶρο (πέραν τῶν ὁρίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δηλαδή) στόν ὁποῖο συμμετέχουν χῶρες, ὅπως ἡ Νορβηγία, πού χρηματοδοτοῦν παρόμοιες ὀργανώσεις.

Ἔτσι φέρεται νά δημιουργήθηκε ἕνα δίκτυο ἄλλων συνεργαζομένων ΜΚΟ, στίς ὁποῖες διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά παροχή ὑπηρεσιῶν πρός τήν δική του ΜΚΟ. Παράλληλα ὁ ἴδιος, ὡς πρόσωπο πλέον, εἶχε συνάψει καί σχέση ἐργασίας μέ τίς ἐν λόγῳ ΜΚΟ καί τά ποσά φέρεται νά ὑπερβαίνουν κατά πολύ τίς 120.000 εὐρώ.

Ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως οἱ κινήσεις ἦσαν ἀστραπιαῖες, προκειμένου νά μπλοκαρισθεῖ ἡ χρηματοδότησις μέ τό ποσό μαμμούθ τῶν 24 ἑκατ. εὐρώ πού φέρεται νά εἶχε ἐγκριθεῖ πρός τήν ἐν λόγῳ ΜΚΟ.

Ἐν τῷ μεταξύ …ζαλίζει ἡ οἰκονομική ἀνέλιξις τῆς ὀργανώσεως, καθώς ὅπως εἶχε γράψει ἡ ἐφημερίς Real News, τά ἔσοδα τῆς Human Rights 3600 ἀπό δωρεές τό 2017 ἦταν μόλις 18.750 εὐρώ, τό 2018 430.700 εὐρώ, τό 2019 679.722 εὐρώ, τό 2020 1.558.491 εὐρώ καί τό 2021 1.048.280 εὐρώ. Ἐνῶ καί τό τρέχον ἔτος, τά ἔσοδα ἔχουν προϋπολογισθεῖ στό ἰλιγγιῶδες ποσόν τῶν 2.079.442 εὐρώ!

Στίς δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τῆς ὁργανώσεως περιγράφεται ἐξ ἄλλου ἡ συνέχισις «τῆς χρηματοδότησης ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς Νορβηγίας, τῶν ἐπιχορηγήσεων τῆς Νορβηγίας τοῦ ΕΟΧ, τοῦ Rockefeller Brothers Fund, τοῦ Open Society Foundations (σ.σ. τοῦ Ἱδρύματος Σόρος), τοῦ Social Change Initiative καί τοῦ Kahane Foundation.»

Σέ ἐκκρεμότητα παραμένει, παραλλήλως, καί ποινική προκαταρκτική ἐξέτασις στόν Ἄρειο Πάγο, ἀπό τόν ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεώργιο Σκιαδαρέση, πού εἶναι ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελικός λειτουργός τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου γιά θέματα προσφύγων. Ἡ ἔρευνα ξεκίνησε μετά ἀπό ἀναφορά τοῦ ὑπουργοῦ Μεταναστεύσεως Νότη Μηταράκη πρός τόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου.

Στίς πληροφορίες, πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος κατ’ ἀρχάς ἀπό τόν ἱστότοπο dikastiko.gr, ἡ ΜΚΟ ἀντέδρασε κάνοντας λόγο γιά «πλῆθος ἀνακριβῶν στοιχείων καί ψευδῶν ἰσχυρισμῶν», τά ὁποῖα, ὅπως ὑποστηρίζει, διαστρεβλώνουν «τά πραγματικά στοιχεῖα πού βρίσκονται ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα μας, ὡς Ἐτήσιος Ἀπολογισμός τῆς Δράσης μας.» Πηγαίνει, ὡστόσο, καί ἕνα βῆμα πιό πέρα σημειώνοντας πώς «πρόκειται γιά ἄλλο ἕνα ἐπεισόδιο ἀπό τό γνωστό κυνήγι μαγισσῶν τῆς τελευταίας τοὐλάχιστον δεκαετίας, πού στόχο ἔχει νά ἀπαξιώσει συνολικά τό ἔργο τῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, μέ τό λαϊκιστικό ἀφήγημά του περί “ἀπιστίας καί ἐγκλήματος”.»

Κεντρικό θέμα