ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Μητσοτάκης: Στήν «πυρά» τά σενάρια γιά κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος!

Μήνυμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ ἐξωπολιτικά κέντρα πού ἐπιθυμοῦν οἰκουμενικές ἐξελίξεις. Τό «σκάκι» Τσίπρα μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν – Οἱ αἰχμές Κουτσούμπα

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ πρό ἡμερησίας διατάξεως συνεδρίασις τῆς Βουλῆς ἐπικεντρώθηκε κυρίως στήν κριτική τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως προς τήν Κυβέρνηση γιά τήν πανδημία. Γιά πρώτη φορά μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2019 συνεκρότησαν ἑνιαῖο μέτωπο ἐναντίον της. Ὡστόσο πίσω ἀπό τίς γραμμές καί τίς κορῶνες διεξήχθη ἕνας ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρων διάλογος μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στόν ὁποῖο μπῆκε «σφῆνα» μέ δηκτικά σχόλιά του ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΚΚΕ. Αἰτία τῆς «δευτερεύουσας» ἀντιπαραθέσεως στήν σκιά τῆς πανδημίας ἦταν τό αἴτημα πού διετύπωσε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως γιά τόν διορισμό οἰκουμενικοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας καί ἡ ἰδέα του γιά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν. Τήν ἑπομένη μάλιστα τῆς πρώτης κόντρας του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ἀπό τήν ὁποία ὁ κύριος Τσίπρας ἀπήτησε τηλεφωνικῶς νά ἀναβάλλει τό ἐπίσημο δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ συμμάχου μας Αἰγυπτίου Προέδρου Σίσι λόγω πανδημίας. Καί ἀπό τό ὁποῖο ἀπεῖχε ἀπαραδέκτως. Τήν μεθεπομένη ἐπίσης ἀναρτήσεώς του στό Twitter γιά τό Κυπριακό στήν τουρκική!

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως εἶχε ἀνεξήγητο ὕφος στήν Βουλή πού δέν δικαιολογεῖται οὔτε ἀπό τίς δημοσκοπήσεις οὔτε ἀπό τήν κατάσταση πού εὑρίσκεται τό κόμμα του. Ὑπέδειξε ὡς οἰκουμενική Ὑπουργό Ὑγείας ἤ Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς στήν θέση τοῦ Σωτήρη Τσιόδρα τήν καθηγήτρια Ἀθηνᾶ Λινοῦ, ἡ ὁποία ἐπέμενε γιά τήν λήψη μέτρων ἀπό τόν Σεπτέμβριο. Ζήτησε σχέδιο δράσεως «κοινῆς ἀποδοχῆς» γιά τήν πανδημία. Ἐπέμεινε στήν σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἀρχηγῶν ὑπό τήν Πρόεδρο πού στοχοποίησε μέ τυχαία ἀφορμή, γιατί θεωρεῖ «ἀδύναμο κρίκο» τοῦ συστήματος καί θέλει νά τήν πιέσει. Ἔθεσε ὡς προαπαιτούμενο γιά εὐρύτερη συναίνεση τήν ἀπόσυρση τοῦ πτωχευτικοῦ κώδικος καί τοῦ ἐργασιακοῦ νόμου. Ἡ ἀπαίτησίς του αὐτή «πατοῦσε» βεβαίως στόν πρότερο ἀντιπολιτευτικό βίο του, καθώς ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν διαφωνεῖ μέ τήν Κυβέρνηση στά ἐθνικά (ψήφισε ὑπέρ ἤ δήλωσε παρών στίς συμφωνίες μέ ΗΠΑ, Αἴγυπτο, Ἰταλία), δέν ἐμποδίζει τήν νέα πολιτική στό Αἰγαῖο (6 μίλια), ψηφίζει ἀκόμη καί ἐκτελεστικούς τοῦ συντάγματος νόμους (ψῆφος Ἀποδήμων). Τό ἐνδιαφέρον εἶναι πώς ὁ κ. Τσίπρας παίζει ταυτοχρόνως σέ δύο γήπεδα: καί στό μέτωπο τῆς ἡνωμένης ἀντιπολιτεύσεως κατά τῆς Κυβερνήσεως (λόγω ἁπλῆς ἀναλογικῆς) καί στό μέτωπο τῆς συναινέσεως γιά τήν δημιουργία κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος πού ἐξυφαίνουν ἄλλα κατά βάσιν κεντροαριστερά κέντρα. Ἡ κυρία Λινοῦ, ἐξαίρετος ἐπιστήμων, πού προτείνεται γιά οἰκουμενική Ὑπουργός, δέν εἶναι τυχαῖο πρόσωπο: Χάρβαρντ, Γενική Γραμματεύς Ὑπουργείου ἐπί Γιώργου Παπανδρέου, μέ θυγατέρα στέλεχος τῶν «Δημοκρατικῶν» στίς ΗΠΑ καί μέ καλές κοινωνικές σχέσεις μέ τήν οἰκογένεια Σαμαρᾶ. Ἦταν τόσο εξώφθαλμο αὐτό πού ἔκανε ὁ κύριος Τσίπρας, ὥστε ὁ ἔμπειρος Δημήτρης Κουτσούμπας τόν «κάρφωσε» ὅτι ἐπιδιώκει «οἱονεί συγκυβέρνηση μέ τή ΝΔ καί τό ΚΙΝΑΛ».

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἦταν ἄμεσος. Ἔρριξε ἀμέσως στήν πυρά τά σενάρια ἀνωμαλίας γιά κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος, δείχνοντας ὅτι συναίνεση μπορεῖ νά ὑπάρξει καί χωρίς νόθες λύσεις. Στέλλων ἔτσι σαφές μήνυμα στά ἐξωπολιτικά κεντροαριστερά κέντρα πού ἀπεργάζονται οἰκουμενικές λύσεις. «Ἐσεῖς θέλετε συγκυβέρνηση! Ἡ Ἑλλάς ἔχει κυβέρνηση. Σοβαρή ἀντιπολίτευση δέν ἔχει. Τό ἑπόμενο πού θά ἀκούσουμε ἀπό στόματά σας εἶναι κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος!» σχολίασε εἰρωνικῶς ὁ Πρωθυπουργός ἀπευθυνόμενος στόν κ. Τσίπρα. Ὄχι τυχαῖα. Τό «ἡ Ἑλλάδα ἔχει κυβέρνηση» ἀπευθύνετο καί σέ ἄλλα κέντρα. Ὁ κ. Τσίπρας ἀπήντησε ἀρχικῶς ἀμήχανα «δέ θέλουμε νά σᾶς σώσουμε, μή φοβᾶστε, δέ θά συγκυβερνήσουμε», ἀλλά καί μόνο πού ἄνοιξε αὐτή ἡ συζήτησις ἀπεδείχθη πώς ὑπάρχει καπνός.

Ὁ Πρωθυπουργός ἀφοῦ ἔστειλε τά μηνύματά του συναίνεσε στίς προτάσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μείζονος καί ἐλάσσονος, γιά ἐπίδομα πανδημίας καί γιά ἀναστολή πλειστηριασμῶν. Κυβέρνησις ἐθνικῆς ἑνότητος δέν προβλέπεται λοιπόν βάσει τῶν παραπάνω δεδομένων. Ἀλλά μέσα στήν θύελλα τῆς πανδημίας πού θά διαρκέσει ἕως τήν Ἄνοιξη, συναινέσεις θά ὑπάρξουν. Ἀναγκαστικῶς. Τό κέντρο εἶναι ἄλλως τε σημεῖο συναντήσεως πολιτικῶν δυνάμεων. Ἀκριβέστερα ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε: «…προτείνετε περίπου νά συγκυβερνηθεῖ ἡ χώρα, μᾶς λέγατε ὅτι εἴμαστε πολιτικοί ἀπατεῶνες καί τώρα ξαφνικά θέλετε νά γίνετε ἑταῖρος τῆς κυβέρνησης (…) …ἡ Ἑλλάδα ἔχει κυβέρνηση, σοβαρή ἀντιπολίτευση δέν ἔχει.» «Φαντάζομαι ὅμως ὅτι σέ λίγο δέν θά σᾶς πάρει πολύ καιρό νά ζητήσετε νά παραιτηθεῖ ὅλη ἡ κυβέρνηση καί νά σχηματιστεῖ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας, φαντάζομαι εἶναι τό ἑπόμενο, τό ὁποῖο θά ἀκούσουμε ἀπό τά στόματά σας.»

Κεντρικό θέμα