ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Μητσοτάκης: Διακόπτονται μέχρι νεωτέρας οἱ διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Ρωσσία

Βαθύτερη ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδος στήν οὐκρανική κρίση – Μετά τό ἀμυντικό ὑλικό στέλνουμε στρατό σέ Ρουμανία, Μολδαβία καί Πολωνία

«Η ΕΛΛΑΔΑ δέν ἔχει αὐτή τή στιγμή κάποιο δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τή Ρωσία στό ἀνώτατο ἐπίπεδο. Αὐτόν τόν πόλεμο δέν τόν θέλαμε, ἡ Δύση, τό ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ. Τόν ἐπέλεξε προσωπικά ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν, καί θά ἐπωμισθεῖ τίς συνέπειες ὁ ἴδιος καί ὁ ρωσικός λαός.» Αὐτό ἐπεσήμανε ὁ Πρωθυπουργός στήν χθεσινή συνέντευξη στόν τηλεοπτικό σταθμό «Ἄλφα» ἀνακοινώνοντας οὐσιαστικά τήν διακοπή τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μέ τήν Μόσχα μέχρι νεωτέρας. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατεφέρθη πολλάκις ἐναντίον τοῦ Πούτιν καί τοῦ Κρεμλίνου, καταδεικνύοντας ὅτι δύσκολα θά ἀποκατασταθοῦν ἄμεσα οἱ ἐλληνορωσσικές σχέσεις, ὅπως ἄλλως τε καί οἱ σχέσεις τῆς Μόσχας μέ τήν Δύση. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅταν ἠρωτήθη τί θά γίνει μέ τά ρωσσικά ὅπλα πού ἔχουν οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις καί πῶς θά προμηθευτοῦμε ἀνταλλακτικά, ἀπήντησε ὅτι ἡ χώρα δέν προτίθεται νά ἀγοράσει ξανά ὅπλα ἀπό τήν Ρωσσία. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν ἰδιαίτερα προσεκτικός ὅταν ἀνεφέρετο στούς ἁπλούς πολῖτες, λέγοντας ὅτι ὁ Πούτιν ἦταν ἐκεῖνος πού ἐπέλεξε νά ἐπιβάλει τόν δικό του τρόπο ζωῆς στήν Οὐκρανία καί ὄχι ὁ ρωσσικός λαός, πού κατά τήν ἐκτίμησή του εἶναι ἀντίθετος μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου.

Ὑπεραμύνθηκε ἐκ νέου τήν ἀποστολή ἀμυντικοῦ ὑλικοῦ στήν Οὐκρανία, λέγοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔπραξε τό σωστό. Ἄν καί δήλωσε ὅτι δέν πρόκειται νά ἀποφασίσει τήν ἀποστολή Ἑλλήνων στρατιωτῶν στήν ἐμπόλεμη ζώνη, εἶπε γιά πρώτη φορά ὅτι δέν ἀποκλείεται ἡ ἀποστολή τους σέ γειτονικές, νατοϊκές χῶρες. «Ἄν μᾶς ζητηθεῖ στά πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ, φυσικά καί θά τό κάνουμε. Δέν μᾶς ἔχει ζητηθεῖ ἀκόμα. Αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ συμμαχικές μας ὑποχρεώσεις. Ἀλλά δέν ἔχει ζητηθεῖ ἀκόμα αὐτό» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός.

Ἀνεγνώρισε ἀκόμη ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν τεσσάρων C-130 μέ τό ἀμυντικό ὑλικό δέν ἀλλάζει τήν ἰσορροπία στό μέτωπο τῶν μαχῶν, ἀλλά ἡ χώρα μας ἀποστέλλει σέ ὅλους τούς συμμάχους της τό μήνυμα: «Εἴμαστε, ὅπως πάντα ἤμασταν, μέ τήν σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας, τιμοῦμε τίς συμμαχίες μας καί ἐνισχύεται τό κῦρος τῆς χώρας». Καί στρέφοντας τά βέλη του πρός τήν Ἄγκυρα τόνισε ὅτι ἡ κίνησις τῆς Ἑλλάδος στέλνει καί ἕνα εὐρύτερο μήνυμα, ὅτι δέν ἔχουν θέση στήν ἐποχή μας «λογικές ἀναθεωρητισμοῦ, ἐπιχειρηματολογίες περί ἀποστρατικοποίησης – ὅπως αὐτές πού ἀκοῦμε γιά τήν εὐρύτερη γειτονιά μας». Σέ αὐστηρό τόνο εἶπε ὅτι τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις λαμβάνονται μόνο σέ ἐπίπεδο Πρωθυπουργοῦ. «Δέν διαβουλεύομαι γιά νά πάρω αὐτές τίς ἀποφάσεις, οὔτε ζητῶ τή σύμφωνη γνώμη τῆς ἀντιπολίτευσης. Αὐτή ἡ εὐθύνη καί ἡ ἀπόφαση ἦταν δική μου, προφανῶς μέ τήν ἐξουσιοδότηση τοῦ ΚΥΣΕΑ. Καί προφανῶς, ἄν ἐξαιρέσει κανείς τό ΚΙΝΑΛ, πρός τιμήν του, πού εἶχε μιά πολύ καθαρή θέση, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦταν στό “ναί μέν, ἀλλά”. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα» ὑπεγράμμισε. Ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, γιατί ἁπλούστατα πιστεύει ὅτι δέν προσφέρει κάτι. Ἐξ οὗ καί τό γεγονός ὅτι δέν τό ἔχει πράξει στήν θητεία του και, ὅπως εἶπε, εἶναι καλύτερα οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί νά μιλοῦν στήν Βουλή δημοσίως γιά νά τούς ἀκούει ὁ ἑλληνικός λαός.

Εἰδική μνεία ἔκανε στήν στάση τῆς Τουρκίας, ἀναφορικῶς μέ τήν ἀπόφασή της νά μήν ἐπιβάλει κυρώσεις στήν Τουρκία. Κατ’ ἀρχήν ἐπεσήμανε ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑποδείξει στήν τουρκική ἡγεσία πῶς πρέπει νά κινηθεῖ. Ὡστόσο παρατήρησε ὅτι ὁ ἀναθεωρητισμός, ἡ προβολή αὐτοκρατορικῶν φιλοδοξιῶν δέν εἶναι σήμερα δημοφιλής πολιτική. «Πιστεύω ὅτι ἡ Τουρκία θά ἀναθεωρήσει τή ρητορική πού εἴδαμε τούς τελευταίους μῆνες ἀπέναντι στήν πατρίδα μας. Δέν ὑπάρχει ἀκροατήριο σήμερα γιά κανέναν ἀναθεωρητισμό, γιά καμμία ἀποστρατιωτικοποίηση. Γι’ αὐτό ἔχει σημασία νά εἴμαστε στήν σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας, μέ τούς συμμάχους μας» προσέθεσε.

Ἐρωτώμενος γιά τήν δήλωση πού ἔκανε στήν Βουλή ὅτι εἶναι διατεθειμένος νά συναντηθεῖ μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, εἶπε ὅτι δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη μιά τέτοια συνάντηση, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ἀκόμη καί λίγο πρίν ἀπό τήν κήρυξη τοῦ πολέμου Εὐρωπαῖοι ἡγέτες συνομιλοῦσαν μέ τόν Πούτιν. «Πιστεύω ὅτι θά ὑπάρχει κοινή διάθεση νά ὀργανωθεῖ μία τέτοια συνάντηση. Εἴμαστε ἐξ ἄλλου δύο χῶρες πού συγκροτοῦμε τή νοτιοανατολική πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ. Ἔχουμε νά συζητήσουμε εὐρύτερες διεθνεῖς ἐξελίξεις» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει διευθέτησις τοῦ ζητήματος τῆς ὁριοθετήσεως τῶν θαλασσίων ζωνῶν σέ μιά συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, ὅμως θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει τό ἔναυσμα γιά νά πέσουν οἱ τόνοι τῆς ἀντιπαραθέσεως καί νά σταματήσει ἡ ἀναθεωρητική ρητορική καί οἱ «ἀνόητες» συζητήσεις γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν μας. Γιά τό ζήτημα τῶν ἐπιχειρηματιῶν ρωσσικῆς καταγωγῆς πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα, ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε κατ’ ἀρχήν ὅτι στήν λίστα τῆς ΕΕ δέν ὑπάρχουν ὀνόματα μέ ἑλληνικό ἐνδιαφέρον. Ἀλλά σέ περίπτωση πού ἐντοπισθοῦν περιουσιακά στοιχεῖα Ρώσσων ὀλιγαρχῶν στήν χώρα μας, ἡ Κυβέρνησις θά δράσει ἀναλόγως. Δέν εἶναι «καλοδεχούμενοι», ὅπως εἶπε, γιατί ἁπλούστατα δέν μποροῦν νά ταξιδέψουν στήν Ἑλλάδα καί στίς ὑπόλοιπες χῶρες λόγῳ τῶν κυρώσεων. «Δέν εἴμαστε τόσο ἐκτεθειμένοι στήν Ρωσσία, ἀλλά νά μήν ἔχουμε καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά ὑπάρχουν συνέπειες ἀπό αὐτή τήν ἐπιλογή τῆς Δύσης νά ὑπερασπιστεῖ τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας» συνέχισε.

Ἐπίσης, ἐξήγγειλε τήν χορήγηση «ἐπιταγῆς ἀκρίβειας», ἑνός ἐκτάκτου ἐπιδόματος στίς εὐάλωτες ὁμάδες πού δέν μποροῦν νά καλύψουν τήν ραγδαία αὔξηση τῶν τιμῶν στήν ἐνέργεια. Τέλος, ἔθεσε τό δίλημμα τῶν ἑπόμενων ἐκλογῶν πού ὅπως ἐπέμεινε θά διεξαχθοῦν στό τέλος τῆς τετραετίας: «Σταθερότητα ἤ περιπέτειες».

Κεντρικό θέμα