Μητροπολίτης «προσκυνᾶ» τό Τουρκικό Προξενεῖο

n Περιφερειάρχης- Μητροπολίτης χαριεντζιζόμενοι μέ τόν Ψευδομουφτῆ

«Ἑόρτασε» μαζί μέ τόν Ψευδομουφτῆ τήν Δημοκρατία Ἐρντογάν…

ΠΟΙΟΣ κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο; Ποιός κυβερνᾶ τήν Θράκη; Τά ἐρωτήματα αὐτά ἦρθαν ἀμέσως στόν νοῦ μας, μόλις ἀντικρύσαμε τίς φωτογραφίες ἀπό τήν δεξίωση πού παρέθεσε σέ ξενοδοχεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς …Δημοκρατίας στήν Τουρκία, τό ἐκεῖ Τουρκικό Προξενεῖο. Ἦταν γροθιά στό στομάχι αὐτές οἱ φωτογραφίες. Ὁ Μητροπολίτης Δράμας Παῦλος, ὁ μόνος ἱεράρχης ἀπό ὅλη τήν Ἀνατολική Μακεδονία καί Θράκη νά χαριεντίζεται καί νά χασκογελᾶ μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο Ὀμέρογλου, τόν Ψευδομουφτῆ Ἰμπράμ Σερίφ καί τόν Περιφερειάρχη Χρῆστο Μέτιο.

Καί πότε αὐτό; Τήν ἑπομένη τῶν σκληρῶν δηλώσεων πού ἔκαναν κατά τῆς Τουρκίας γιά τό προσφυγικό ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς. Τήν ἑπομένη τῶν δηλώσεων πού ἔκανε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος μέ χάρτη πού ἀνήρτησε στό διαδίκτυο ἐμφανίζει ὅλη τήν Μακεδονία καί τήν Θράκη «τουρκική». Τήν ἑπομένη τῶν δηλώσεων τοῦ Διευθυντοῦ Ἀποδήμων τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐρέν (υἱός τοῦ Χαλίτ Ἐρέν), ὁ ὁποῖος ἀπό τήν Σμύρνη δήλωσε ὅτι «ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πραγματικοί ἰδιοκτῆτες τῆς Θράκης». Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι τό ἑξῆς: Ὡς τί πῆγαν στήν ἐκδήλωση ὁ Μητροπολίτης καί ὁ Περιφερειάρχης; Ὡς ἐπί κεφαλῆς ἑλληνικῶν θεσμῶν ἤ ὡς ὑπήκοοι τῆς ὀθωμανικῆς δημοκρατίας τοῦ Σουλτάνου; Μέ ποιό δικαίωμα τολμᾶ κανείς νά νομιμοποιεῖ τόν ψευδομουφτῆ, ἐνῶ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός καί ὁ Ἕλλην Ἀρχιεπίσκοπος ἔχουν πάντα κλειστές τίς πόρτες τους στούς ἐκπροσώπους τῆς Ἀγκύρας; Τά ἔχετε χαμένα, κύριοι; Παραδίδετε τήν κυριαρχία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; Ξέρετε σέ ποιές καρέκλες κάθεστε;

Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ κατ’ ἀρχήν ὅτι δέν εἶναι ἔγκλημα νά ἀνταποκρίνεται κανείς στήν πρόσκληση μιᾶς ξένης διπλωματικῆς ἀρχῆς, ἀκόμη καί τῆς τουρκικῆς, ὑπό τήν προϋπόθεση
ὅμως ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν εἶναι καλή. Μά ὅταν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης τῆς γείτονος παρουσιάζει χάρτες μέ τήν Θράκη στά κόκκινα καί ἡμισέληνο καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός λέει στόν Τοῦρκο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν «νά προσέχει τά λόγια του», ὑπάρχει ἀτμόσφαιρα γιά γελάκια καί χαιρετοῦρες μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο;

Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ ἐπίσης –τώρα πιά εἴμεθα βέβαιοι– ὅτι οἱ ἁρμόδιες ἑλληνικές ἀρχές κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου. Δέν ἐλέγχουν τήν κατάσταση. Ἀγνοοῦσαν τό περιστατικό πού ἀποκαλύψαμε μέ τήν κατάληψη τοῦ Δήμου Ἀρριανῶν ἀπό τουρκικές ὑπηρεσίες, ἀγνοοῦσαν τό ὀξύ ἐπεισόδιο μεταξύ μουσουλμάνων χριστιανῶν στήν μουσουλμανική κηδεία τῆς Κομοτηνῆς πού ἐπίσης ἀποκαλύψαμε, ἀγνοοῦσαν βεβαίως καί τίς κινήσεις τοῦ Μητροπολίτου Δράμας. Ὕπνος βαθύς. Ἀργά ἤ γρήγορα θά ἀπαιτηθεῖ νά πάρετε κεφάλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά ἐσᾶς, Μακαριώτατε. Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ, τέλος, ὅτι σιγά-σιγά πρέπει νά ἀνοίξει ὁ φάκελος «διάβρωσις τῆς χριστιανικῆς ἐλίτ». Λυπούμεθα, ἀλλά πρέπει, καί ἄς εἶναι θέμα ταμπού. Περιφερειάρχες. Δήμαρχοι (Ξάνθης π.χ.) τώρα καί Μητροπολῖτες διαγκωνίζονται ποιός θά ὑποβάλει πρῶτος τά σέβη του στόν Τοῦρκο Πρόξενο, στόν ψευδομουφτῆ ἤ στούς παρανόμους «τουρκικούς» συλλόγους. Χριστιανοί δικηγόροι ἀναλαμβάνουν τήν ὑπεράσπιση μουσουλμάνων ἐπιχειρηματιῶν μέ ἕδρα τήν Τουρκία, οἱ ὁποῖοι λόγω οἰκογενειακῆς παραδόσεως διεκδικοῦν πολιτικό ρόλο στήν περιοχή. Χριστιανοί ἐπιχειρηματίες «ντιλάρουν» μέ Τούρκους ἐπιχειρηματίες στόν χῶρο τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς καί συμπτωματικά πολιτεύονται ἤ ἀποπειρῶνται νά πολιτευθοῦν μέ κόμματα πού πλήττουν τήν ἐκλογή χριστιανῶν ὑποψηφίων. (Τό 2015-2019 ἡ Ροδόπη δέν εἶχε χριστιανό βουλευτή.) Τοπικά ἔντυπα, μέ ἀρκετές φωτεινές ἐξαιρέσεις, παρουσιάζουν οὐδέτερα ἐντελῶς τήν εἰσβολή τῆς Τουρκίας στήν Συρία. Οὔτε μισή λέξη κατά Ἐρντογάν. Ἤ προβάλλουν τά μηνύματα τοῦ Τούρκου Προξένου γιά τήν εἰσβολή. Ἤ προβάλλουν τά μηνύματα τῆς «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Μειονότητας», ἡ ὁποία χαιρέτισε τήν εἰσβολή τοῦ Ἐρντογάν στήν Συρία.

Διερωτώμεθα γιατί, καί ξεκαθαρίζουμε τό ἑξῆς: Δέν κατηγοροῦμε κανέναν πώς κάνει κάτι σκοπίμως, θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ὅλα γίνονται ἀπό ἀσύγγνωστη ἀφέλεια. Δέν κατηγοροῦμε κανέναν, ἁπλῶς μετά ἀπό μακρά παρατήρηση καταγράφουμε συμπεριφορές. Ὁ ἔλεγχος τείνει νά χαθεῖ, ἀλλά πρέπει νά ἀνακτηθεῖ. Ἄν ἰσχύουν οἱ πληροφορίες μας ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνέκρινε τήν πρόσληψη 2.000 ἱερέων, ἡ συντριπτική πλειοψηφία θά τοποθετηθεῖ σέ ἄδεια χωριά στά σύνορα τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης μέ ΠΓΔΜ – Βουλγαρία (ὅπου τίς θέσεις τῶν παπάδων καλύπτουν προσωρινά Σκοπιανοί καί Βούλγαροι ἱερεῖς), τότε αὐτό εἶναι ἕνα καλό πρῶτο βῆμα. Ὅπως καί ἡ φοίτησις 1.000 συνοριοφυλάκων στήν περιοχή. Χρειάζονται ὅμως καί ἄλλα, κ. Πρόεδρε. Κυρίως ἕνα ἰσχυρό σόκ. Γιά νά καταλάβουν καί νά ἐμπεδώσουν ὅλοι στήν περιοχή ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο, τήν Θράκη, τήν Μεγάλη Γῆ: Ἡ Ἑλλάδα, ἐννοεῖται.

Κεντρικό θέμα